Lý luận và phương pháp dạy học đại học

Tài liệu luận phương pháp dạy học đại học

Tài liệu lý luận và phương pháp dạy học đại học
... chất lượng cao + Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học cách dạy giảng viên cách học sinh viên, phương pháp dạy học có vai trò định chất lượng trình dạy học Phương pháp dạy học nhân tố thật ... trường đại học Việt Nam, phân loại phương pháp dạy học theo bốn nhóm: nhóm phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ, nhóm phương pháp dạy học trực quan, nhóm phương pháp dạy học thực hành nhóm phương pháp ... tắc dạy học điều kiện cụ thể nghệ thuật sư phạm CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1.1 Khái niệm chung phương pháp Phương pháp phạm trù phức tạp, bàn phương pháp...
 • 45
 • 3,354
 • 29

luận phương pháp dạy học môn Toán - cuộc sống ngầm ẩn của tính toán đại số ở thpt

Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán - cuộc sống ngầm ẩn của tính toán đại số ở thpt
... nghĩa tính toán đại số thường bị che dấu, nên để rõ hơn, xác định đề tài nghiên cứu Cuộc sống ngầm ẩn tính toán đại số dạy học hàm số Trung học phổ thông Những câu hỏi mà tự đặt cho là: – Tính toán ... việc thực tính toán đại số hình thái hình thức Bởi để đưa phương trình tích, phương trình chứa ẩn mẫu số dạng bậc không sử dụng tính toán đại số Các tính toán đại số thực tùy thuộc vào phương trình, ... chủ thể hệ thống dạy học điều cần thiết Phần 1: HÀM SỐ VÀ TÍNH TOÁN ĐẠI SỐ: MỘT NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ Chương 1: HÀM SỐ VÀ TÍNH TOÁN ĐẠI SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH THCS 1.1 Tính toán đại số THCS Chương...
 • 90
 • 150
 • 0

luận phương pháp dạy học đại học

Lý luận và phương pháp dạy học đại học
... luận phương pháp dạy học đại học Giảng viên: TS Lê Cao Phan Đề tiểu luận Môn : luận phương pháp dạy học đại học (Lớp CĐSP Ninh thuận 7/2015) a) Căn vào thực tế công việc ... đợt? Phương pháp dẫn dòng phương pháp có lợi mặt thời gian, kinh tế, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất áp dụng vào công trình này? Học viên: Page | luận phương pháp dạy học đại học Giảng ... vật lý, anh chị nạp cho Trung tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực Đại học Đà lạt sau Chúc anh chị vui khỏe Học viên: Page | luận phương pháp dạy học đại học Giảng viên: TS Lê Cao Phan A Căn vào thực...
 • 10
 • 152
 • 0

LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC (3 TÍN CHỈ)
... Nghiên cứu áp dụng phương tiện kỹ thuật dạy học đại vào trình day học đại học g Tìm kiếm đường nâng cao chất lượng hiệu dạy học đại học đại học 1.3 Các phạm trù - Quá trình dạy học : trình tương ... đạo GV dạy học + Nguyên tắc đảm bảo thống cá nhân tập thể trình dạy học IV- PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐẠI HỌC 4.1 Khái niệm phương pháp : phương pháp cách thức, đường, phương tiện ... dạy học chủ yếu dạy học đại học o Thuyết trình phương pháp dạy học giáo viên dùng lời để trình bày, giảng giải nội dung dạy học cách hệ thống, chi tiết o Thuyết trình sử dụng phổ biến giảng dạy...
 • 38
 • 131
 • 0

PHÁT TRIỂN LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
... hệ dạy học phát triển trí tuệ (tư Toán học) Dạy học, theo chức dạy học phát triển Muốn vậy, không sau phát triển, phụ họa cho phát triển Dạy học phải trước phát triển, kéo theo phát triển Tức dạy ... nhất, dạy học phát triển dường độc lập với nhau, dạy học song song dựa thành tựu phát triển, làm bộc lộ phát triển đó; thứ hai, dạy học phát triển; quan niệm thứ ba, dạy học trước phát triển ... triển trí tuệ trẻ em Dạy học kìm hãm thúc đẩy phát triển Nếu sau phát triển, dạy học kìm hãm phát triển Ngược lại, dạy học trước phát triển, thúc đẩy, kéo phát triển trí tuệ lên Cái cốt lõi dạy...
 • 114
 • 1,076
 • 23

PHÁT TRIỂN LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 1 potx

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 1 potx
... lại số đông học sinh, không phát triển lực tư cho học sinh trình học toán 1. 2.2 Quan điểm thứ hai Dạy học môn khoa học giáo dục - đào tạo thực chất dạy kỹ cho học sinh Kỹ dạy kỹ tư Dạy học sinh ... thức toán học kiến thức để sống, rèn kỹ đặc thù môn khoa học Toán học, dạy cho học sinh biết hoạt động theo phương pháp nhận thức môn Toán học, đồng thời vận dụng, rèn luyện kỹ nghề dạy Toán ... mới, cách hiểu dạy học, ta nói “tư lại dạy học điều nghĩa nói phương pháp dạy học “được tư lại” Dạy học cách nhìn không dạy học vốn có với quyền uy tối thượng cung cấp ban phát chân khách quan,...
 • 20
 • 592
 • 4

PHÁT TRIỂN LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 2 pptx

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 2 pptx
... 2. 7 Mối quan hệ dạy học phát triển trí tuệ (tƣ Toán học) Dạy học, theo chức dạy học phát triển Muốn vậy, không sau phát triển, phụ họa cho phát triển Dạy học phải trước phát triển, kéo theo phát ... triển trí tuệ trẻ em Dạy học kìm hãm thúc đẩy phát triển Nếu sau phát triển, dạy học kìm hãm phát triển Ngược lại, dạy học trước phát triển, thúc đẩy, kéo phát triển trí tuệ lên Cái cốt lõi dạy ... làm bộc lộ phát triển đó; thứ hai, dạy học phát triển; quan niệm thứ ba, dạy học trước phát triển Quan niệm khoa học, cách mạng Hai quan niệm không phản ánh mối quan hệ vai trò dạy học phát triển...
 • 14
 • 837
 • 6

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC HỆ CHUYÊN TU – NĂM HỌC 2009 – 2010 pdf

CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC HỆ CHUYÊN TU – NĂM HỌC 2009 – 2010 pdf
... rèn qua Bằng cách rèn kỹ - Bài cụ thể: + Sinh học 10: 1, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 25, 29, 32 + Sinh học 11: 3, 8, 9, 12, 20, 28, 29, 30, 37, 38 + Sinh học 12: 3, 8, 12, 25, 26, 29, 30,37, 38 ... - Xác định cách tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với thành phần kiến thức - Xây dựng sử dụng tập giáo viên để đổi phương pháp giảng dạy - Phân tích bảng, biểu, sơ đồ, hình ảnh có...
 • 2
 • 401
 • 0

danh mục luận văn thạc sỹ luận phương pháp dạy học bộ môn vật

danh mục luận văn thạc sỹ lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý
... kế thí nghiệm dạy học phần Sóng âm Vật lí 12 nâng cao, chơng trình trung học phổ thông Sử dụng phần mềm toán học mathematica việc hớng dẫn học sinh giải tập Vật chơng Động lực học chất điểm ... chất điểm sách giáo khoa Vật 10 nâng cao trung học phổ thông Sử dụng phần mềm toán học Mathematica việc dạy giải tập Vật chơng Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Xây dựng ... sách giáo khoa Vật lớp 12 Ban nâng cao Thiết kế giảng phần Động học chất điểm chơng trình Vật nâng cao sử dụng phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực ngời học Tổ chức dạy học theo hớng...
 • 5
 • 590
 • 1

lUẬN văn THẠC sỹ luận phương pháp dạy học môn toán

lUẬN văn THẠC sỹ lý luận và phương pháp dạy học môn toán
... dụng hợp sở LTTH vào dạy học môn học CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Mở đầu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN Phân tích làm rõ số khái niệm LTTH Chương Chương Vận dụng thuyết tình vào dạy Thực nghiệm học số nội ... Hình Học 10 THPT Kết luận khuyến nghị CƠ SỞ LÝ LUẬN Nhu cầu định hướng đổi PPDH môn Toán THPT Quan điểm DH tích cực thuyết dạy học đại thuyết tình PPDH tình Sự hình thành phát triển LTTH ... LTTH vào việc DH HH 10 Thiết kế số giảng theo hướng vận dụng PPDH TH Tiến hành giảng dạy HH 10 THPT PPDH tình đánh giá hiệu TNSP GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Chất lượng dạy học môn Toán nói chung, môn...
 • 21
 • 2,054
 • 15

LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC KẾ HOẠCH BÀI HỌC

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO DỤC HỌC KẾ HOẠCH BÀI HỌC
... KẾ HOẠCH BÀI HỌC Trần Thị Ngọc Thắm- K36.604.033 KẾ HOẠCH BÀI HỌC - Đề bài: Nguyên Tắc Giáo Dục - Đối tượng: SV năm khoa tâm lý- giáo dục trường ĐHSP Tp Hồ Chí Minh ... Trang KẾ HOẠCH BÀI HỌC Trần Thị Ngọc Thắm- K36.604.033 1/ Tổ chức hoạt động dạy học đại học- Trần Thị Hương ( 2011), NXB ĐHSP Tp HCM 2/ Giáo dục học đại- Thái Duy Tuyên (2011), NXB Giáo dục HN ... dung, phương ích tổng thể, thờ pháp giáo dục đặc biệt với cá nhân tiêu với học sinh cá cực tập thể biệt 39.Khái niệm nguyên tắc giáo dục ý nghĩa nguyên tắc giáo dục 40.5 nguyên tắc giáo dục: 3.Kết...
 • 26
 • 390
 • 2

luận phương pháp dạy học

Lý luận và phương pháp dạy học
... THỨC, KN, KX, NĂNG LỰC TRÍ TUỆ Logic trình dạy học sở để xác định A Các phương pháp dạy học C Trình tự bước tiết lên lớp B Các khâu trình dạy học C Trình tự bước tiết lên lớp CÁC KHÂU CƠ ... thống nhất biên chứng giữa ̣ ̣ muc đích, nôi dung và phương pháp day ̣ ̣ ̣ hoc ̣ Trong trình dạy học, hoạt động dạy hoạt động học tiến hành ? A. Song song với có ảh hưởng đến hiệu C Nối ... chức Điều khiển NHIÊM VỤ DH ̣ DAY HOC ̣ ̣ Dạy học trình gồm toàn thao tác có tổ chức có định hướng giúp người học bước có năng lực tư duy năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh giá...
 • 15
 • 465
 • 0

tiểu luận luận phương pháp dạy học Hóa học

tiểu luận Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học
... chất lượng hiệu dạy học – giáo dục Nó khơng giúp giáo viên đánh giá kết học tập học sinh, đánh giá lại kết dạy học mà giúp giáo viên, học sinh nhìn lại, điều chỉnh lại cách dạy học để đạt kết ... diễn đạt theo cách khác 16 1.10 Quan hệ dạy, học đánh giá Mơi trường Phương pháp Phương tiện Kiểm tra, đánh giá Phương pháp Nội dung Các khâu q trình dạy học - Trong đó, kiểm tra đánh giá khâu ... để sửa đổi phương pháp dạy học cho thích hợp đáp ứng với nhu cầu thực tiễn trường học Chúng em chân thành cảm ơn thầy Trần Trung Ninh nhiệt tình giảng dạy hướng dẫn chúng em thực tiểu luận Vì thời...
 • 34
 • 493
 • 0

TIỂU LUẬN luận phương pháp dạy học Hóa học

TIỂU LUẬN Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học
... dạy học hoá học, ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Văn Biều (2001), Thực hành thí nghiệm phương pháp dạy học hoá học, ĐH Sư phạm Tp HCM Nguyễn Cương (2008), Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học ... hóa học GVHD: Trịnh Văn Biều CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN KHÁI NIỆM  Theo từ điển Tiếng Việt [6], – Bài tập cho học sinh làm để tập vận dụng điều học – Bài tập hóa học cho học sinh giải nhờ suy luận ... THỊ TRONG DẠY HỌC HVTH: Phan Thiên Thanh Hoàng Bích Trâm 19 Chuyên đề: Bài tập hóa học GVHD: Trịnh Văn Biều  Trong thực tiễn dạy học nay, tập hóa học sử dụng bước khác trình dạy học Giáo viên...
 • 39
 • 325
 • 1

Xem thêm