Thiết kế mạch quảng cáo sử dụng vi điều khiển AT89C51

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20

thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển at89c51 và cảm biến nhiệt ds18b20
... Luận văn “Kỹ thuật vi điều khiển với đề tài Thiết kế mạch đo nhiệt độ dùng vi điều khiển AT89C51 cảm biến DS18B20 Đề tài đƣợc áp dụng chủ yếu dựa vào vi điều khiển, mà thực tế IC AT89C51, với mục ... VỀ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐO LƢỜNG ĐO NHIỆT ĐỘ 2.1 Khái niệm nhiệt độ thang đo nhiệt độ 2.2 Các phƣơng pháp đo nhiệt độ CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN VÀ ... dụng IC AT89C51 với cảm biến nhiệt DS18B20 thực tế GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Trong phạm vi đề tài thiết kế thi công mạch với chức đo nhiệt độ môi trƣờng với hỗ trợ IC AT89C51 cảm biến nhiệt độ DS18B20...
 • 95
 • 276
 • 1

luận văn tốt nghiệp thiết kế mạch quang báo sử dụng vi xử lý 8085

luận văn tốt nghiệp thiết kế mạch quang báo sử dụng vi xử lý 8085
... 39 Luận văn tốt nghiệp Trang 40 Thi công mạch nhằm hoàn tất trình thiết kế, để qua kiểm chứng lại thực tế thuyết thiết kế Đây công vi c cuối cùa vi c thiết kế mạch Mạch thiết kế gồm board mạch ... 3 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG II THIẾT KẾ PHẦN CỨNG Trang 21 Trang 22 Luận văn tốt nghiệp I THIẾT KẾ MAINBOARD Thiết kế nhớ Bộ nhớ nơi lưu trữ chương trình người thiết kế muốn yêu cầu vi xử ... DELAYS JMP A1 Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ mạch in mạch hình quang báo ; a Sơ đồ mặt (Top) mạch in : Trang 46 Luận văn tốt nghiệp b Sơ đồ mặt (Bottom) mạch in : Trang 47 Luận văn tốt nghiệp Trang...
 • 75
 • 122
 • 0

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi điều khiển 8051

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi điều khiển 8051
... họ vi xử lí vi điều khiển đa chức vi c dùng kỹ thuật vi xử lí, kỹ thuật vi điều khiển giải bế tắc kinh tế mà phương pháp dùng IC rời kết nối lại không thực Với mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi ... dụng mạch -Mạch đơn giản so với mạch đếm sản phẩm dùng IC rời có phần cài đặt số đếm ban đầu -Mạch lưu lại số liệu ca sản xuất -Mạch điều khiển đếm nhiều dây chuyền sản xuất lúc phần mềm -Mạch kết ... sản xuất qua hình máy vi tính Nhưng thiết kế người ta thường chọn phương pháp tối ưu kinh tế chúng em chọn phương pháp đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi điều khiển Phương pháp đếm sản phẩm dùng vi...
 • 83
 • 1,919
 • 8

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 4

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 4
... ngầm lệnh gọi chương trình ACALL,LCALL lệnh trở (RET RETI) để lưu trữ giá trò đếm chương trình bắt đầu thực chương trình lấy lại kết thúc chương trình -Con trỏ liệu Con trỏ liệu DPTR dùng để truy ... cho phép ngắt (IE) đòa A8H, ghi đòa hóa bit -Thanh ghi điều khiển công suất: Thanh ghi điều khiển công suất (PCON) đòa 87H chứa bit điều khiển -Tín hiệu Reset: 8051 có ngõ vào reset RST tác động ... 8051 có chứa đònh thời/ đếm 16 bit dùng cho vi c đònh thời đếm kiện Timer đòa 8AH (TL0: byte thấp) 8CH (TH0: byte cao) Timer đòa 8BH (TL1: byte thấp) 8DH (TH1: byte cao) Vi c khởi động timer Set...
 • 7
 • 671
 • 4

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 6

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 6
... chúng em dùng EPROM 2 764 dùng SRAM 62 64 Đặc điểm, sơ đồ chân bảng thật 2 764 62 64 hình SRAM 62 64: nhớ chế tạo theo công nghệ CMOS, có dung lượng 65 5 36 bit tổ chức thành 8192x8 ... chân liệu : chân đòa : chân điều khiển EPROM 2 764 : nhớ đọc chế tạo theo công nghệ NMOS, dùng nguồn đơn +5V, dung lượng nhớ 65 5 36 bit, tổ chức thành 8192x8 bit (8KByte) 2 764 loại EPROM xóa tia cực ... lập trình lại muốn -EPROM dùng mạch chứa sẵn chương trình điều khiển, tức xuất Data CPU tham khảo đến, ta quan tâm đến chế độ đọc chờ Dựa vào Mode hoạt động EPROM điều khiển chân sau: - PGM = Volt...
 • 5
 • 513
 • 3

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 7

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 7
... thống Vi xử lý hay máy vi tính giao tiếp với nhớ ROM, RAM chưa đủ, máy tính phải giao tiếp với thiết bò ngoại vi bàn phím, hình, máy in, để người đối thoại máy tính dùng máy tính để điều khiển thiết ... phải có mạch giải mã để chọn led Chúng em sử dụng IC giải mã 74 LS138.Vì sơ đồ khối mạch hiển thò sau: Giải mã Port0 8255 8051 Port2 74 138 Port CH PortA Đệm 74 245 LED b Giới thiệu linh kiện mạch ... mã giảm giá thành mạch điện Nhưng để kết nối với mạch hiển thò phải cần có IC giao tiếp vào port 8051 dùng cho mục đích khác 8255 IC giao tiếp vào song song thông dụng điều khiển phần mềm nên...
 • 6
 • 510
 • 3

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 8

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 8
... nhiên dòng lớn nên phải dùng thêm điện trở hạn dòng từ ngõ (B1 _ B8) 74245 Bàn phím: Vì mạch đếm sản phẩm, đếm số sản phẩm thùng, số sản phẩm lô, loại nhập vào số đếm phạm vi từ đến tối đa 9999, ... Nguyễn Vi t Hùng Trang Luận văn tốt nghiệp đếm chưa hủy bỏ số vừa nhập phải cần sử dụng thêm phím chức năng, nên chúng em dùng thêm phím chức từ A đến F Do bàn phím gồm 16 phím kết nối vào port 80 51: ... 80 51: Sơ đồ khối kết nối sau: 80 51 GVHD Nguyễn Vi t Hùng PORT BÀN PHÍM Trang Luận văn tốt nghiệp Port0 Data Address A  A7 74373 A  A1 Port2 A13  A15 Port1 GVHD Nguyễn Vi t Hùng 741 38 Y0 Y1 Y2 Y3...
 • 7
 • 391
 • 1

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 13

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 13
... chính: PHẦN1: Khảo sát vi điều khiển 8051, vi mạch giao tiếp ngoại vi 8255, với nhớ bán dẫn, cảm biến PHẦN 2: Thiết kế thi công mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 8051 ... vi xử lý nhà chế tạo không bỏ lỡ hội cho đời họ vi điều khiển ngày tiến Vi điều khiển sử dụng nhiều thiết bò công nghiệp, máy giặt, điều khiển đèn giao thông, đồ chơi giải trí… Tại Vi t nam vi c ... chương trình hóa hệ thống áp dụng ngày nhiều nhà máy công nghiệp Để tìm hiểu vi điều khiển tìm hiểu ứng dụng cụ thể nhóm chúng em xin thực đề tài gồm hai phần chính: PHẦN1: Khảo sát vi điều khiển...
 • 20
 • 383
 • 6

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 9

Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 9
... Vì mạch reset đồ án bao gồm reset từ chuyển công tắc chọn Rom, reset từ đưa tới (nếu kết hợp với mạch khác), reset bắt đầu chương trình đếm sản phẩm reset nguồn cung cấp yếu Sơ đồ nguyên lý mạch ... cấp yếu Sơ đồ nguyên lý mạch reset sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển Mạch reset từ vi c chọn Rom: Mạch tạo cổng nand, IC 74221, cổng OR7432 cổng OR kết hợp với reset khác sơ đồ chân bảng thái 74221 ... 2 Kết nối nhớ liệu ngoài: Bộ nhớ Ram cho phép ghi/ đọc tín hiệu điều khiển WR\ RD\ 8051 có lệnh truy xuất liệu nhớ liệu MOVX dùng trỏ 16 bit (DPTR) R0 R1 xem ghi đòa Kết nối bus đòa...
 • 13
 • 541
 • 3

Tài liệu Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 1 ppt

Tài liệu Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng Vi Điều Khiển 8051, chương 1 ppt
... dụng mạch -Mạch đơn giản so với mạch đếm sản phẩm dùng IC rời có phần cài đặt số đếm ban đầu -Mạch lưu lại số liệu ca sản xuất -Mạch điều khiển đếm nhiều dây chuyền sản xuất lúc phần mềm -Mạch kết ... xử lí vi điều khiển đa chức vi c dùng kỹ thuật vi xử lí, kỹ thuật vi điều khiển giải bế tắc kinh tế mà phương pháp dùng IC rời kết nối lại không thực Với mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi xử ... sản xuất qua hình máy vi tính Nhưng thiết kế người ta thường chọn phương pháp tối ưu kinh tế chúng em chọn phương pháp đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi điều khiển Phương pháp đếm sản phẩm dùng vi...
 • 6
 • 513
 • 8

LUẬN VĂN: Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 8051 potx

LUẬN VĂN: Thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 8051 potx
... họ vi xử lí vi điều khiển đa chức vi c dùng kỹ thuật vi xử lí, kỹ thuật vi điều khiển giải bế tắc kinh tế mà phương pháp dùng IC rời kết nối lại khơng thực Với mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi ... dụng mạch -Mạch đơn giản so với mạch đếm sản phẩm dùng IC rời có phần cài đặt số đếm ban đầu -Mạch lưu lại số liệu ca sản xuất -Mạch điều khiển đếm nhiều dây chuyền sản xuất lúc phần mềm -Mạch kết ... sản xuất qua hình máy vi tính Nhưng thiết kế người ta thường chọn phương pháp tối ưu kinh tế chúng em chọn phương pháp đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi điều khiển Phương pháp đếm sản phẩm dùng vi...
 • 79
 • 595
 • 1

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p9 ppsx

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p9 ppsx
... vi xử lý nhà chế tạo không bỏ lỡ hội cho đời họ vi điều khiển ngày tiến Vi điều khiển sử dụng nhiều thiết bò công nghiệp, máy giặt, điều khiển đèn giao thông, đồ chơi giải trí… Tại Vi t nam vi c ... 8051, vi mạch giao tiếp ngoại vi 8255, với nhớ bán dẫn, cảm biến PHẦN 2: Thiết kế thi công mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 8051 Chương trình hệ thống ứng dụng Nhờ có giúp đỡ quý thầy cô bạn ... công nghiệp Để tìm hiểu vi điều khiển tìm hiểu ứng dụng cụ thể nhóm chúng em xin thực đề tài gồm hai phần chính: PHẦN1: Khảo sát vi điều khiển 8051, vi mạch giao tiếp ngoại vi 8255, với nhớ bán...
 • 9
 • 246
 • 0

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p8 pps

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p8 pps
... Luận văn tốt nghiệp Trang 35 Lưu đồ chương trình cho phép xem số liệu Gọi chương trình dò phím XEM: A =#00H Đ S A =#01H Đ S A =#02H Đ Đ LUUHOPL  38H LUUHOPH  39H ... LUU_SPH  3BH Đ LUUHOPL  3CH LUUHOPH  3DH LUU_SPL  3EH LUU_SPH  3FH S A =#04H S GVHD Nguyễn Vi t Hùng (2) LUUHOPL  30H LUUHOPH  31H LUU_SPL  32H LUU_SPH  33H LUUHOPL  34H LUUHOPH  35H ... LUUHOPL  40H LUUHOPH  41H LUU_SPL  42H LUU_SPH  43H Gọi chương trình blank (1) GVHD Nguyễn Vi t Hùng Luận văn tốt nghiệp Trang 37 B CHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG ;CHUONG TRINH DEM SAN PHAM VA DONG...
 • 9
 • 252
 • 0

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7 doc

Tư liệu nghiên cứu mạch đếm sản phẩm trong thiết kế mạch đếm điện tử dùng vi điều khiển mạch báo p7 doc
... = Đ Ret GVHD Nguyễn Vi t Hùng (FFFF  0000) Luận văn tốt nghiệp Trang 32 12 Chương trình lưu số sản phẩm số hộp ca sản xuất: Chương trình lưu kết ca sản xuất Số hộp, số sản phẩm lưu vào ô nhớ ... 1) 13 Chương trình cho phép xem số liệu ca sản xuất: Chương trình xem kết ca sản xuất, cụ thể xem nội dung số hộp số sản phẩm ca sản xuất Ở đề tài chúng em vi t chương trình xem tối đa ca Tức ... 2EH = sau đếm xong băng chuyền báo hiệu ngưng đếm nội dung ô nhớ 2EH trao cho ghi A lưu kết vào ca Nếu ca sau cho phép hoạt động nội dung ô nhớ 2EH tăng lên ng tự đươc lưu vào ca ng ứng...
 • 9
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 8051 luận văn đồ án luan van do anbáo cáo thiết kế mạch quảng cáo led dùng 89c52thiết kế mô hình đèn giao thông đáp ứng thời gian thực sử dụng vi điều khiển at89c51thiết kế mạch thu phát hồng ngoại điều khiển thiết bị từ xa sử dụng vi điều khiển 8051thiết kế mạch đồng hồ sử dụng các ic sốthiết kế và thi công mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 89c51báo cáo thiết kế mạch quảng cáo ledthiết kế mạch quảng cáotạo dạng sóng và giải pháp phát mã xen kẽ sử dụng vi điều khiểnsử dụng vi điều khiển avrtài liệu hướng dẫn sử dụng vi điều khiển avrsử dụng vi điều khiển 8951mạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiểnđiều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng vi điều khiển pic18f4431 theo phương pháp vector không gianmạch đếm sản phẩm dùng vi điều khiển 89c51Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHBài 23. g, ghBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷtrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp án