Kỹ năng tư duy phản biện

Dạy và rèn luyện kĩ năng duy phản biện cho sinh viên

Dạy và rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên
... thường có phản biện Hình thành phản biện Để SV bình thường bước đầu có phản biện đòi hỏi người giảng viên phải trải qua số bước: 3.1 Bước 1: Thúc đẩy SV suy nghĩ theo lối phản biện: - ... xử hợp lý để dễ dàng hòa đồng vào tập thể - Kiểm nghiệm nhận định thân Tóm lại, việc dạy tăng cường rèn luyện kỹ phản biện cho SV cần thiết Môn học kỹ phản biện giúp SV trưởng thành nhanh ... thống để làm việc cụ thể lại không đủ Vì nhìn góc độ phản biện SV chưa có phản biện có tinh thần phản biện hoàn toàn chưa có khả phản biện Trong thực tế việc hình thành thói quen sẵn sàng...
 • 6
 • 7,408
 • 146

Thiết kế dự án hiệu quả kỹ năng duy phân loại duy của bloom một cách nhìn mới

Thiết kế dự án hiệu quả kỹ năng tư duy phân loại tư duy của bloom một cách nhìn mới
... Phiên phân loại Bloom Vào năm 1999, Tiến sĩ Lorin Anderson đồng nghiệp xuất phiên cập nhật Phân loại Bloom Ông lưu tâm tới nhân tố ảnh hưởng tới việc dạy học phạm vi rộng Phiên Phân loại ... lý thuyết nào, phân loại Bloom có mặt mạnh mặt yếu Điểm mạnh đề cập đến chủ đề quan trọng đề cấu trúc bậc thang tiện lợi cho việc vận dụng Khi sử dụng bảng phân loại Bloom, giáo viên ... trình thông tin cách vận dụng trình cách hiệu Định lượng trình nhận thức phiên phân loại Bloom giống gốc có kỹ Chúng xếp theo mức độ từ đơn giản đến phức tạp nhất: nhớ, hiểu, vận dụng, phân...
 • 7
 • 451
 • 0

CÁC KĨ NĂNG DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP MỘT

CÁC KĨ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP MỘT
... thích phương cách hay để giúp học sinh đưa phán đoán dựa tập hợp tiêu chí quy định trước Bất hoạt động có liên quan đến phản biện nên dựa vui thích tính tò mò tự nhiên trẻ Các trò chơi ... hay hoạt động khoa học, giáo viên nên yêu cầu chúng tạo hay nghĩ ý ng mới, hay so sánh đối lập chúng thấy Các câu hỏi “Nếu sao”, “Nếu em nhân vật câu chuyện nào?”, giúp học sinh thực việc tổng ... học sinh phân tích môt câu chuyện hay vấn đề, giáo viên nên cố thuyết phục chúng xem xét điểm khác nhau, giải thích điều mà chúng thấy so sánh hai điều giống hay khác Trong hoạt động mà học sinh...
 • 2
 • 333
 • 1

Kỹ năng duyphản biện – Critical thinking docx

Kỹ năng tư duy có phản biện – Critical thinking docx
... Giả sử niềm tin rằng: “Chỉ học vấn cao đường dẫn đến thành công” Các bước thao tác phê phán là: Bước 1: Đặt câu hỏi nghi vấn không? Vậy người không học đại học thất bại sao? học ... 2 Những điều cần phê phán Luôn biết đặt câu hỏi nghi vấn không”? Kĩ quan sát Biết thu thập thông tin, chứng, lý lẽ để khảo sát ... đại học mà không thành công? cách không học đại học mà thành công không? Bước 2: Quan sát Quan sát nhìn trước, ngó sau xem không học đại học mà hạnh phúc, học đại học (thậm chí tiến...
 • 5
 • 383
 • 0

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DUY PHÊ PHÁN ppsx

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TƯ DUY PHÊ PHÁN ppsx
... CRITICAL THINKING Đề mục Nội dung phê phán gì? Làm để phát triển kỹ thiết yếu phê phán 2.1 Chủ động đặt câu hỏi 2.2 Nguyên tắc hệ thống 2.3 Khả phát triển luận logic 2.3.1 Xác định vấn ... lên hàng ưu tiên Và nhiều không sách kỹ học tập đề cập tới hay cố làm điều mà sách làm phê phán gì? * phê phán đề cập tới sẵn lòng (quan điểm) khả (kỹ năng) để sử dụng phương pháp hệ thống ... thường xuyên nguyên tắc phê phán bạn phát triển kỹ vô giá Nếu trang bị công cụ này, nhận biết thấu hiểu bạn tăng cường lớn 2.1 Chủ động đặt câu hỏi Điều kiện tiên phê phán nhận biết giới nơi...
 • 12
 • 1,280
 • 36

kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng duy phê phán của sinh viên năm thứ nhất trong hệ thống trường đại học công nghệ giao thông vận tải tại ba tỉnh của việt nam cơ sở cho hoạt động chức năng viết

kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên năm thứ nhất trong hệ thống trường đại học công nghệ giao thông vận tải tại ba tỉnh của việt nam cơ sở cho hoạt động chức năng viết
... viết Kỹ phê phán Hoạt động chức viết tiếng Anh Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xác định kỹ viết kỹ viết tiếng Anh kỹ phê phán sinh viên năm thứ đại học Đại học Công nghệ Giao ... tập sinh viên Do đề tài "Kỹ viết tiếng anh kỹ phê phán cho sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tỉnh Việt Nam: sở đề xuất hoạt động chức viết" lựa chọn Cấu chúc ... LUẬN VÀ ĐỀ SUẤT Tóm tắt Nghiên cứu nhằm đánh giá kỹ viết tiếng Anh kỹ phê phán of sinh viên năm thứ đại học Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tỉnh Việt Nam với đề xuất hoạt động chức viết...
 • 24
 • 274
 • 0

Nhận diện các điều kiện để liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực hiện tốt chức năng vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án, công151844

Nhận diện các điều kiện để liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án, công151844
... thc khoa hc v cụng ngh Vit Nam - Tp hp, on kt i ng trớ thc khoa hc v cụng ngh nc, trớ thc khoa hc v cụng ngh ngi Vit Nam nc ngoi, iu ho, phi hp hot ng ca cỏc hi thnh viờn Liờn hip hi Vit Nam ... Ch ngha Vit Nam, l t chc chớnh tr-xó hi i din cho i ng trớ thc khoa hc v cụng ngh Vit Nam Liờn hip hi Vit Nam cú chc nng, nhim v v c cu t chc nh sau: 2.1.1.Chc nng ca Liờn hip hi Vit Nam: - i din, ... GIM NH X HI CA LIấN HIP HI VIT NAM T NM 2000 N 2010 2.1 Chc nng, nhim v, c cu t chc ca Liờn hip hi Vit Nam Liờn hip cỏc hi khoa hc v k thut Vit Nam (Liờn hip hi Vit Nam) c thnh lp theo Quyt nh s...
 • 83
 • 137
 • 0

Sử dụng bài tập thí nghiệm để rèn luyện cho học sinh kỹ năng duy trong dạy học phần sinh học cơ thể Sinh học 11

Sử dụng bài tập thí nghiệm để rèn luyện cho học sinh kỹ năng tư duy trong dạy học phần sinh học cơ thể Sinh học 11
... BTTN nhằm rèn luyện số kỹ cho HS dạy học phần Sinh học thể - Sinh học 11 8.3 Sử dụng BTTN thiết kế để rèn luyện số kỹ cho HS: kỹ phân tích thí nghiệm, kỹ so sánh kết thí nghiệm, kỹ phán đoán ... NĂNG TƯ DUY TRONG DẠY HỌC SINH HỌC CƠ THỂ - SINH HỌC 11 THPT 2.2.1 Qui trình chung 2.2.2 Sử dụng qui trình để rèn luyện số kỹ cho HS 2.2.2.1 Sử dụng BTTN để rèn luyện kỹ phân tích thí nghiệm ... lượng dạy học Sinh học THPT 35 CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 THIẾT KẾ BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 Ở TRUNG HỌC...
 • 86
 • 565
 • 11

bài giảng phân loại của bloom định luật hướng vào kỹ năng duy mức độ cao

bài giảng  phân loại của bloom  định luật hướng vào kỹ năng tư duy mức độ cao
... BẢNG PHÂN LOẠI CỦA BLOOM Benjamin Bloom, giáo sư trường đại học Chicago, công bố kết tiếng ông “Sự phân loại mục tiêu giáo dục” (1956), nêu mức độ nhận thức Sau bảng phân loại ông Các kỹ Đánh ... phần • Ở mức độ đòi hỏi khả phân loại Phân tích khả phân nhỏ đối ng thành hợp phần cấu thành để hiểu rõ cấu trúc • Các hoạt động liên quan đến mức độ phân tích vẽ biểu đồ, lập dàn ý, phân biệt ... Phân tích Vận dụng Hiểu Biết Biết Nhớ nhắc lại xác kiến thức học • Nhớ cần thiết cho tất mức độ • Nhớ hiểu nhớ lại kiến thức học cách máy móc nhắc lại • Những hoạt động ng ứng với mức độ...
 • 18
 • 303
 • 0

Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để rèn luyện các kỹ năng duy cho học sinh trong dạy học phần sình sinh thái học sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để rèn luyện các kỹ năng tư duy cho học sinh trong dạy học phần sình sinh thái học sinh học 12 trung học phổ thông
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN THÀNH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP ĐỂ RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC – SINH HỌC 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... Xây dựng sử dụng PHT để rèn luyện kỹ cho HS dạy học phần STH lớp12 THPT” Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống PHT sử dụng chúng vào dạy học phần Sinh thái học – SH 12 THPT để rèn luyện kỹ ... thống PHT phần STH giáo án sử dụng PHT để rèn luyện cho HS kỹ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG PHT ĐỂ RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG TƯ DUY CHO HS 1.1...
 • 110
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện kỹ năng tư duy phản biệnday va ren luyen ky nang tu duy phan bien cho sinh vientài liệu kỹ năng tư duy phản biệnphát triển kỷ năng tư duy phán đónkỹ năng tư duy phân tíchdạy và rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viênkỹ năng tư duy có phản biệnkỹ năng tư duy phê phángiáo trình kỹ năng tư duy phê phánmôn kỹ năng tư duy phê phánbài giảng kỹ năng tư duy phê phánkỹ năng tư duy có phê phánkỹ năng tư duy phê phán là gìphân tích kỹ năng tư duy sáng tạophân tích kỹ năng tư duy của nhà quản trịĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm