Ngâm khúc với kết cấu vận luật của thể STLB

Kết cấu vận luật của thể song thất lục bát trong tiến trình phát triển thể loại ngâm khúc

Kết cấu vận luật của thể song thất lục bát trong tiến trình phát triển thể loại ngâm khúc
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐỖ THỊ HƯỜNG KẾT CẤU VẬN LUẬT CỦA THỂ SONG THẤT LỤC BÁT TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ LOẠI NGÂM KHÚC Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã Số:60 22 34 LUẬN ... kết cấu vần luật thể STLB Tiếp thu thành công trình tiến hành nghiên cứu vận động mặt hình thức mặt nội dung thể STLB tiến trình phát triển thể loại Ngâm khúc Tác giả Ngô Văn Đức Ngâm khúc, trình ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn vận luật thể thơ STLB ta thấy có số công trình đề cập đến, nhƣng nghiên cứu kết cấu vận luật thể STLB tiến trình phát triển thể loại Ngâm khúc chƣa có công trình đề cập đến Với...
 • 122
 • 1,218
 • 1

Kết cấu vận luật của thể song thất lục bát trong tiến trình phát triển thể loại ngâm khúc.pdf

Kết cấu vận luật của thể song thất lục bát trong tiến trình phát triển thể loại ngâm khúc.pdf
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐỖ THỊ HƯỜNG KẾT CẤU VẬN LUẬT CỦA THỂ SONG THẤT LỤC BÁT TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ LOẠI NGÂM KHÚC Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã Số:60 22 34 ... kết cấu vần luật thể STLB Tiếp thu thành công trình tiến hành nghiên cứu vận động mặt hình thức mặt nội dung thể STLB tiến trình phát triển thể loại Ngâm khúc Tác giả Ngô Văn Đức Ngâm khúc, trình ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn vận luật thể thơ STLB ta thấy có số công trình đề cập đến, nhƣng nghiên cứu kết cấu vận luật thể STLB tiến trình phát triển thể loại Ngâm khúc chƣa có công trình đề cập đến Với...
 • 122
 • 586
 • 1

Luận văn: KẾT CẤU VẬN LUẬT CỦA THỂ SONG THẤT LỤC BÁT TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ LOẠI NGÂM KHÚC ppt

Luận văn: KẾT CẤU VẬN LUẬT CỦA THỂ SONG THẤT LỤC BÁT TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ LOẠI NGÂM KHÚC ppt
... - ĐỖ THỊ HƯỜNG KẾT CẤU VẬN LUẬT CỦA THỂ SONG THẤT LỤC BÁT TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ LOẠI NGÂM KHÚC Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã Số:60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ ... kết cấu vần luật thể STLB Tiếp thu thành công trình tiến hành nghiên cứu vận động mặt hình thức mặt nội dung thể STLB tiến trình phát triển thể loại Ngâm khúc Tác giả Ngô Văn Đức Ngâm khúc, trình ... http://www.Lrc-tnu.edu.vn vận luật thể thơ STLB ta thấy có số công trình đề cập đến, nhƣng nghiên cứu kết cấu vận luật thể STLB tiến trình phát triển thể loại Ngâm khúc chƣa có công trình đề cập đến Với...
 • 122
 • 305
 • 0

MỘT số vấn đề về TÍNH TOÁN ẢNH HƯỞNG của GRADIEN NHIỆT đối với kết cấu cầu BÊTÔNG cốt THÉP và cầu BÊTÔNG cốt THÉP dựl

MỘT số vấn đề về TÍNH TOÁN ẢNH HƯỞNG của GRADIEN NHIỆT đối với kết cấu cầu BÊTÔNG cốt THÉP và cầu BÊTÔNG cốt THÉP dựl
... có nghĩa vấn đề phân bố nhiệt kết cấu cầu vấn đề mở, cần tiếp tục nghiên cứu - Các kết đa báo dựa sở tính toán toán học Để có đợc kết xác làm việc kết cấu dầm cầu dới tác dụng gradien nhiệt cần ... phần đợc trình bầy dới đề cập tới ảnh hởng gradient nhiệt kết cấu cầu Sự hình thành gradient nhiệt kết cấu dầm cầu Trong trình khai thác, gradient nhiệt hình thành dầm cầu theo nhiều cách mà ... nhiều vấn đề cha đợc thống quan điểm Mỗi quan điểm xem xét gradient nhiệt theo chiều cao kết cấu đợc thể rõ quy trình tính toán khác mà số đợc trình bầy mục tiếp dới Phân tích ảnh hởng gradien nhiệt...
 • 9
 • 672
 • 2

Luận văn: Khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ppt

Luận văn: Khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ppt
... H C QU C GIA HÀ N I VI N ð M B O CH T LƯ NG GIÁO D C NGUY N TH THÙY TRANG KH O SÁT M I QUAN H GI A QUAN NI M VÀ THÓI QUEN H C T P ð I H C V I K T QU H CT PC A SINH VIÊN TRƯ NG ð I H C KHOA H C ... Câu h i nghiên c u SV hi n có nh ng quan ni m thói quen h c t p gì? Nh ng quan ni m thói quen thay ñ i th theo th i gian h c t p trư ng ñ i h c? Quan ni m thói quen h c t p c a SV nh hư ng th ñ ... ng viên thói quen h c t p ñã ñư c hình thành t h c ph thông v n ñư c SV gi vào ñ i h c Tuy nhiên, ch có 44,3% SV ñư c kh o sát tr lòi thư ng xuyên tham gia cu c th o lu n t i l p ðây m t thói quen...
 • 114
 • 378
 • 1

Luận văn: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG QUỐC TẾ doc

Luận văn: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG QUỐC TẾ doc
... trường xây dựng kinh tế Nhà nước, thị trường xây dựng kinh tế tư nhân, thị trường xây dựng đa sở hữu; b Thị trường Công ty Xây dựng Quốc tế Công ty Xây dựng Quốc Tế tham gia chủ yếu vào lĩnh vực xây ... đến nay, Công ty Xây dựng Quốc tế bước xây dựng máy quản lý hoàn thiện, gọn nhẹ hiệu Cơ cấu tổ chức Công ty xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng, theo toàn cấu quản lý sản xuất Công ty xếp bố ... công nhân viên toàn Công ty * Đặc điểm công nhân sản xuất Theo thống kê năm 2006 Công ty Xây Dựng Quốc tế, Công ty có 258 công nhân sản xuất bao gồm 192 công nhân chính, 45 công nhân phụ 21 công...
 • 64
 • 561
 • 3

Về ứng dụng tiêu chuẩn cho kết cấu mái thép của sân vận động quốc gia Mỹ Đình pps

Về ứng dụng tiêu chuẩn cho kết cấu mái thép của sân vận động quốc gia Mỹ Đình pps
... dạng kết cấu hỗn hợp mới, kết cấu mái Sân vận động Quốc guia Mỹ Đình làm theo thiết kế kiến trúc Úc Thêm nút liên kết thép ống sử dụng (tiêu chuẩn Trung Quốc chưa đầy đủ) nên thiết kế phải sử dụng ... nêu kết cấu mái thép Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, để quản lý chất lượng giá thành từ thiết thi công, nghiệm thu, thử kiến nghị phương tức áp dụng cho công trình tương tự sau: Sử dụng tiêu chuẩn ... Sử dụng toàn tiêu chuẩn nước (TCNN) + Phương án 2: Sử dụng kết hợp tiêu chuẩn nước + Việt Nam.(TCNN+TCVN) (Việc sử dụng tiêu chuẩn áp dụng tuyệt đối Khi đầy đủ tiêu chuẩn phải sử dụng tiêu chuẩn...
 • 4
 • 874
 • 8

Giáo trình hình thành bản mẫu khối lượng trọng tải của vật nâng đối với kết cấu khẩu độ và hành trình nâng vật p1 ppsx

Giáo trình hình thành bản mẫu khối lượng trọng tải của vật nâng đối với kết cấu khẩu độ và hành trình nâng vật p1 ppsx
... trục có cấu tạo chuyển động sau: • Cơ cấu nâng – tạo chuyển động lên xuống • Cơ cấu di chuyển xe – chuyển động ngang • Cơ cấu di chuyển cầu – chuyển động dọc Cần trục quay có cấu tạo chuyển động: ... F- c u -tr a c k Chiều cao nâng H (m) Khẩu độ hành trình (với cần trục dạng cầu) tầm với góc quay (với cần trục quay) 0-3 c h a n g e Vi e w N y bu to k w c Chiều cao nâng H (m) d o m C lic c u ... khoảng cách đo từ sàn làm việc đến tâm móc vị trí cao Khẩu độ L 0-4 c h a n g e Vi e w N y bu to k w c Khẩu độ hành trình (m)  Ray  Khẩu độ L d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic...
 • 19
 • 264
 • 0

Luận văn thạc sĩ khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của SV trường ĐHKHTN, ĐHQG TP HCM

Luận văn thạc sĩ khảo sát mối quan hệ giữa quan niệm và thói quen học tập ở đại học với kết quả học tập của SV trường ĐHKHTN, ĐHQG TP HCM
... nghiên c u SV hi n có nh ng quan ni m thói quen h c t p gì? Nh ng quan ni m thói quen thay ñ i th theo th i gian h c t p trư ng ñ i h c? Quan ni m thói quen h c t p c a SV nh hư ng th ñ n k t qu ... k t qu h c t p c a SV Trư ng ðHKHTN, ðHQG TP HCM M c ñích nghiên c u c a ñ tài o Kh o sát m i tương quan gi a quan ni m thói quen h c t p v i k t qu h c t p b c ñ i h c c a SV trư ng ðHKHTN o ... i m i c phương pháp, thói quen h c t p nh n th c t m quan tr ng c a vi c h c t phía SV Do ñó, nghiên c u này, tác gi s tìm hi u v “Kh o sát m i quan h gi a quan ni m thói quen h c t p ñ i h c...
 • 114
 • 287
 • 0

quan niệm, phương pháp xác định tải trọng, sử dụng vật liệu, đến phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén của hai nhóm tiêu chuẩn kết cấu cán nóng với kết cấu thép thành mỏng

quan niệm, phương pháp xác định tải trọng, sử dụng vật liệu, đến phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén của hai nhóm tiêu chuẩn kết cấu cán nóng với kết cấu thép thành mỏng
... Chõu u, .với s cho phộp ca nh nc ta Cỏc qui phm thit k ca Hoa K, Anh, Chõu u rt hay c ỏp dng (vớ d với cỏc cụng trỡnh cú ngun t ODA, cỏc ngun khỏc t nc ngoi u t vo Việt Nam) nhng cũn xa l với a ... thộp tm mỏng l nguyờn liu cho thộp TM Tuy nhiên việc tớnh toỏn thit k loi kt cu ny cũn xa l i với phn ln k s Việt Nam Nhiều ngi s dng Quy phm thit k kt cu cỏn núng, tớnh toỏn kt cu thnh mỏng, ... ti ny, nhm phõn tớch v : quan nim, phng phỏp xỏc nh ti trng, s dng vt liu, n phng phỏp tớnh toỏn cu kin chu nộn ca hai nhúm tiờu chun: kt cu cỏn núng vi kt cu thộp thnh mỏng Trong nhúm Quy phm...
 • 107
 • 346
 • 2

Luận văn Thạc sĩ đánh giá và đề xuất giải pháp ứng phó tác động biến đổi khí hậu đối với kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh An Giang

Luận văn Thạc sĩ đánh giá và đề xuất giải pháp ứng phó tác động biến đổi khí hậu đối với kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh An Giang
... thiệt hại cho hệ thống Kết cấu hạ tầng Giao thông đường Vì việc nghiên cứu đề tài: Đánh giá đề xuất giải pháp ứng phó tác động biến đổi khí hậu kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh An Giang ... với điều kiện cụ thể tỉnh An Giang bao gồm giải pháp chung giải pháp cụ thể CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG I.1 Tổng quan biến đổi khí ... Giao thông đường tỉnh An Giang Xây dựng phương pháp đánh giá thiệt hại hệ thống Kết cấu hạ tầng Giao thông đường nước biển dâng phạm vi tỉnh An Giang Đề xuất giải pháp ứng phó với tình trạng...
 • 95
 • 743
 • 4

TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ KẾT CẤU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.DOC

TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ KẾT CẤU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.DOC
... : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần IV: TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ KẾT CẤU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP -Mặt hàng kinh doanh: công ty chuyên kinh doanh mặt hàng công nghệ phẩm, lương thực, thực ... đạt số kết đáng kể kinh doanh Điều thể qua bảng kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế toán công ty năm gần đây(2005-2009): Bảng kết hoạt động kinh doanh Đơn vị:đồng Chỉ tiêu Năm 2005 1 .Doanh ... dùng,các quan ,tổ chức tỉnh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần V: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP 1, Sơ đồ tổ chức máy quản lý doanh nghiệp Để...
 • 33
 • 304
 • 1

Kết cấu thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp hiện nay.doc

Kết cấu thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp hiện nay.doc
... biết, thu nhập người lao động tổng khoản mà người lao động nhận tham gia họ vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Người lao động bỏ sức lao động mình, người chủ doanh nghiệp sử dụng sức lao động ... chạy theo doanh nghiệp khác Ảnh hưởng kết cấu thu nhập tới thu nhập động lực làm việc người lao động a Ảnh hưởng tới thu nhập Từ kết cấu thu nhập ta thấy tiền lương khoản chủ yếu thu nhập, chiếm ... doanh nghiệp khác thu nhập kết cấu thu nhập người lao động lại có thay đổi khác nhau, phức tạp Sau đây, nghiên cứu sâu đề tài để thấy thực trạng kết cấu thu nhập người lao động doanh nghiệp B/ NỘI...
 • 18
 • 988
 • 4

Kết cấu thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp

Kết cấu thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp
... đua theo doanh nghiệp khác III ẢNH HƯỞNG CỦA KẾT CẤU THU NHẬP TỚI THU NHẬP VÀ ĐỘNG LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ảnh hưởng tới thu nhập Từ kết cấu thu nhập ta thấy tiền lương khoản chủ yếu thu nhập dường ... Vì ảnh hưởng tới thu nhập người lao động Ảnh hưởng tới động lực người lao động Thu nhập tạo động lực kích thích người lao động làm việc Người lao động doanh nghiệp làm việc với động thúc đẩy nhằm ... 80-90% thu nhập người lao động. các khoản thu nhập khác như: tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm chiếm tỷ lệ nhỏ kết cấu thu nhập Chính mà doanh nghiệp cần phải có sách trả lương cho người lao động...
 • 21
 • 367
 • 1

Tính toán kết cấu thép cần của cần trục bánh xích sức nâng q = 160 tấn

Tính toán kết cấu thép cần của cần trục bánh xích sức nâng q = 160 tấn
... ΣY = – qc.sina + N11 = ΣX = -N6B + N7B – qc.cosa = Ở tầm với Rmax: a = 70o, qc = 2000 (N) => N7B = -230570 (N) N11 = 270347 (N) Ở tầm với Rtb : a = 40o, qc = 2000 (N) => N7B = -1953280(N) N11 = ... : a = 10o, qc = 2000 (N) => N7A = -470334 (N) N12 = 14851 (N) a • Mắt 14: ΣY = – qc.sina – N13 = ΣX = -N7A + N8A – qc.cosa = Ở tầm với Rmax: a = 70o, qc =2 000 (N) => N8A = 1550296 (N) N13 = -110759 ... a = 10o, qc = 2000 (N) => N13A = -732956 (N) N24 = 54057(N) a • Mắt 26: ΣY = – qc.sina – N25 = ΣX = -N13A + N14A – qc.cosa = Ở tầm với Rmax: a = 70o, qc =2 000 (N) => N14A = 466006 (N) N25 = -147700...
 • 58
 • 1,989
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: kết cấu vận luậtgiáo trình kết cấu thép 1 của phạm văn hộiquan niệm phương pháp xác định tải trọng sử dụng vật liệu đến phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén của hai nhóm tiêu chuẩn kết cấu cán nóng với kết cấu thép thành mỏngsử dụng vật liệu đàn hồi dẻo có tổn thất trong lớn phủ lên bề mặt kết câú dao động của máy có tác dụng chủ yếu với tần số thấp và trung bình cao su chất dẻokết cấu cơ khí của tay máykết cấu cơ bản của máy tiệnkết cấu cơ bản của efikết cấu tiền lương của người lao độngnhu cầu vận chuyển của khách du lịchkết cấu kinh tế của làng việtkết cấu tầng trên của đường sắtkết cấu văn họckết cấu sản xuất của doanh nghiệpkết cấu kinh tế của làng việt cổ truyềnkết cấu cơ bản của máy cncManagerial economics 3rd by froeb ch03Managerial economics 3rd by froeb ch04Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Cao BằngCông nghệ HSDPA trong hệ thống thông tin di động thế hệ thứ baBỘ ĐIỀU KHIỂN, MODEL SC1000VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CƠ CẤU XÃ HỘI Ở BUNGARI VÀ Ý NGHĨA THỰC TẾ CỦA NÓSale admin thao tác oracle ERP0ef3dSHI Quy che Quan tri cong ty 2016 (CBTT)Thi th TS10 2016 l n th 1 a p a n Anh Kh ng Chuy n[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Hoa dap an10 b i t p Ph n t ch l c File word c l i gi i chi ti t10 b i t p Chuy n ng n m xi n g c File word c l i gi i chi ti tTT kiem tra qua trinh SX101d3Nghi quyet dai hoi co dong 1030378120170123 20170120 SHI bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016Kh o s t ngh l p 12 n m 2015 2016120 C U TR C NGHI M B T NG TH C B T PH NG TR NH (C p n) File wordLịch công tác tuần 32 năm 2017 (2)Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (4)Đồ án ngành hệ thống điện đoàn văn quỳnh