Giao an vat ly 10 cb

giao an vat ly 10 cb ban chuan

giao an vat ly 10 cb ban chuan
... gian chuyển động III Cách xác đònh thời gian Hãy nêu cách xác đònh chuyển động: khoảng thời gian từ nhà Để xác đònh thời gian chuyển đến trường? động ta cần chọn mốc thời gian( hay gốc thời gian) ... vật rơi nhanh chậm Đưa giả thuyết ban giấy vo tròn nén chặt lại khác nặng đầu: vật nặng rơi nhanh nhẹ khác vật nhẹ Tiến hành TN phần I.1 .Có nhận xét kết TN ? Các vật rơi nhanh .Rơi nhanh chậm ... HS tính vận tốc xe từ B 12 b).Khi xe máy gặp x1 = x2, nghóa là: 1,25 .10- 2t2 = 400 + 10- 2t2 1,25 .10- 2t2 - 10- 2t2= 400 0,2 510- 2t2 = 400 t = 400 (s) - 400 (s) loại Vậy thời điểm xe đuổi kòp kể từ...
 • 122
 • 730
 • 13

giao an vat ly 10 CB nam hoc 2010 - 2011

giao an vat ly 10 CB nam hoc 2010 - 2011
... 333 2 Tóm tắt: xe chuyển động nhanh dần a1 = 2,5 .1 0- 2 m/s2 a2 = 2 .1 0- 2 m/s2 AB = 400m v01 = v02 = 10 Tr êng thpt trÇn Gi¸o ¸n vËt lý 10 – c¬ b¶n N¨m häc 2009 - 2 010  Phương trình Viết ptcđ dạng ... häc 2009 - 2 010 gian tàu chạy từ Hà Nội đến IV Hệ quy chiếu: Sài Gòn Hệ quy chiếu gồm: Thảo luận - Vật làm mốc Lấy hiệu số thời gian đến - Hệ toạ độ gắn vật với thời gian bắt đầu làm mốc - Mốc thời ... Chỉ nhận nghiệm .Nhận xét nghiệm ? 1,25 .1 0- 2t2 - 1 0- 2t2= 400 dương, thời gian (Có thể lấy 0,2 51 0- 2t2 = 400 không âm ngiệm không ? Tại t = 400 (s) ?) - 400 (s) loại HS thảo luận đổi .Đổi 400s...
 • 136
 • 210
 • 0

Giao an Vat Ly 10 CB HK2

Giao an Vat Ly 10 CB HK2
... lý 10- Ban Cơ Tóm tắt: m = 10kg s =5m t = phút 40 giây = 100 s g = 10m/s2 Tính P = ? Độ lớn lực kéo: F = P = mg Công lực kéo: A = F.s = mgs Công suất lực kéo A mgs 10. 10.5 P= = = = 5W t t 100 ... C.4 .10- 4m D.2,9cm Nguyễn Duy Hùng Trang số: 35 Trường PTDTNT THPT MIền Tây Giáo án Vật lý 10- Ban Cơ Câu 6: Một vật khối lượng 200g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 10m/s Cho g = 10m/s2, ... ………………………………………………………………………… Nguyễn Duy Hùng Trang số: 15 Trường PTDTNT THPT MIền Tây Tuần HK2 – Tiết 41 – Ngày soạn : Giáo án Vật lý 10- Ban Cơ – 01 – 2 010 Ngày dạy: - 01 - 2 010 B ÀI T ẬP I MỤC TIÊU BÀI HỌC...
 • 101
 • 255
 • 0

Giao an vat ly 10 CB

Giao an vat ly 10 CB
... bảng Câu trang 11 : D Câu trang 11 : C Câu trang 11 : D Câu trang 15 : D Câu trang 15 : D Câu trang 15 : A Câu trang 22 : D Câu 10 trang 22 : C Câu 11 trang 22 : D Lưu bảng Bài trang 11 Mỗi độ ... thích lựa chọn Lưu bảng Câu trang 27 : D Câu trang 27 : D Câu trang 27 : B Câu trang 37 : D Câu trang 38 : C Câu trang 38 : B Câu trang 34 : C Câu trang 34 : C Câu 10 trang 34 : B Hoạt động (25 phút) ... Câu trang 69 : B Câu trang 70 : C Câu trang 74 : C Câu trang 74 : D Câu trang 74 : A Câu trang 78 : D Câu trang 78 : C Câu trang 78 : C Lưu bảng Bài 11.4 Gia tốc rơi tự : Giáo Án Vật Lý 10 CB đất...
 • 119
 • 153
 • 1

Giáo Án Vật 12 CB 09-10

Giáo Án Vật Lý 12 CB 09-10
... trưng sóng Giáo Án Vật 12 (Cơ Bản) Trang Đồng Xuân Nhất 23 - Các đường hypebol gọi vân giao thoa sóng mặt nước Hoạt động ( phút): Tìm hiểu cực đại cực tiểu giao thoa Giáo Án Vật 12 (Cơ Bản) ... phương thẳng đứng ∆l hướng lên Chọn góc tg lúc thả vật, gốc toạ độ VTCB, c dương hướng xuống a Viết PTDĐ b Xác định thời điểm vật Giáo Án Vật 12 (Cơ Bản) Trang Giải Phương trinh tở ng quát: ... A? Giáo Án Vật 12 (Cơ Bản) Trang - Dao động lắc lò xo dao động điều hồ - Tần số góc chu kì lắc lò xo k m T = 2π m k Lực kéo - Lực đàn hồi ln hướng VTCB - Lực ln hướng VTCB gọi lực kéo Vật...
 • 124
 • 241
 • 1

giáo án vật10 CB đủ tự chọn

giáo án vật lí 10 CB đủ tự chọn
... lựa chọn Yêu cầu hs trả lời chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời chọn A Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời chọn C Giải thích lựa chọn ... lời Giải thích lựa chọn chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời Giải thích lựa chọn chọn C Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời Giải thích lựa chọn chọn B Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs ... động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu hs trả lời chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời chọn C Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời chọn D Giải thích lựa chọn Yêu cầu hs trả lời chọn...
 • 54
 • 598
 • 5

giao an VAT LY 10 NC HK II (hot, kha day du)

giao an VAT LY 10 NC HK II (hot, kha day du)
... 42.2 - Tranh hình H 42.3, H 42.4 2.2 Học sinh: Ôn tập áp suất thuỷ tĩnh nguyên lí Pa-xcan TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh - Phát biểu định luật Pa-xcan? Viết ... ba đại lượng thay đổi quan hệ đại lượng nào? - Xây dựng phương trình thông qua trạng thái - Hướng dẫn HS xây dựng mối liên hệ thông trung gian qua trạng thái trung gian - Ghi nhận công thức (47.4) ... thể? - Yêu cầu HS quan sát số mô hình mạng - Quan sát số mạng tinh thể, trình bày tinh thể nhận xét mạng tinh thể - Nêu câu hỏi - Đọc SGK phần 3: Vật rắn tinh thể lấy ví - Quan sát HS làm việc...
 • 70
 • 959
 • 4

Giáo án Vật 10

Giáo án Vật lý 10
... kớch thc 400 x 500 mm Thc o gúc 00 ữ 900 ng kớnh 180 Nam chõm gn bng ng kớnh 16 chõn v tr thộp 10, dựng lm giỏ bng thộp B dõy treo buc tht nỳt O, cỏc u cú múc treo - Giy trng, bỳt chỡ, thc ... cp 150mm, cú chia nh nht: 0,02mm - Giy lau (mm) - K sn bng ghi s liu theo mu bi 40 SGK Vt lớ 10 III TIN TRèNH DY HC Kim tra s s lp: Kim tra bi c: - Khỏi nim lc cng b mt v cụng thc xỏc nh h ... trc tip v giỏn tip cng mt ngoi Hot ng : Nhận xét, giao nhim v v nh Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhận xét buổi thực hành - Ghi câu hỏi lm báo cáo thí nghiệm - Nêu câu hỏi yêu cầu làm...
 • 4
 • 518
 • 1

Giáo án Vật 10

Giáo án Vật lý 10
... I 14 Giáo án Vật 10- Ban Cơ Hoạt động (15 phút): Xây dựng công thức cộng vận tốc Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Xác định độ lớn vận tốc tuyệt đối - Nêu phân tích toán vận tốc toán phơng, ... số tỉ đối Hoạt động (10 phút): Xác định sai số cuả phép đo gián tiếp Ngời soạn: Nguyễn Tài Khôi-Trờng THPT Đông Sơn I 16 Giáo án Vật 10- Ban Cơ Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Xác định ... định luật I Niu tơn khái niệm quán tính để giải thích số tợng vật đơn giản để giải tập Ngời soạn: Nguyễn Tài Khôi-Trờng THPT Đông Sơn I 21 Giáo án Vật 10- Ban Cơ -II Chỉ đợc điểm đặt cặp...
 • 42
 • 337
 • 1

Giáo án Vật 10

Giáo án Vật lý 10
... tập vật 10- Nâng cao Giáo viên: Lê Văn An Phần III: chuyển động rơi tự Bài1: Một vật rơi từ từ độ cao 20m xuông đất Tính thời gian rơi vật vận tốc vật chạm đất Cho g=10m/s2 Bài2: Có hai vật ... Lấy g=10m/s2 Tính độ cao vật rơi từ điểm Bài4: Một vật rơi tự nơi có gia tốc trọng trờng g= 10m/s2 Trong 2s cuối vật rơi đợc 180m Tính thời gian vật rơi độ cao từ chỗ buông vật Bài5: Một vật rơi ... Bài1: Một bánh xe quay với vận tốc góc vòng/s Bán kính bánh xe 30cm a) Tính vận tốc dài gia tốc hớng tâm điểm vành bánh xe b) So sánh gia tốc hớng tâm điểm vành bánh xe trung điểm bán kính bánh xe...
 • 7
 • 336
 • 2

Giáo án Vật 10

Giáo án Vật lý 10
... nhà: Sở giáo dục - đào tạo thái bình Trờng THPT nguyễn du ================= Hết Giáo án vật 10 Họ tên: Lê văn an Trờng: THPT Nguyễn du Năm học: 2007-2008 TG Giáo án vật 10- nâng cao Giáo ... nhanh dần E/ Bài tập nhà: Làm tập SGK tập SBT vật 10 Hết Giáo viên: Lê Văn An Trờng THPT: Nguyễn Du Giáo án vật 10- nâng cao Kiến xơng, ngày.thángnăm 2007 Bài5:phơng trình chuyển động thẳng ... Làm tập tr88 + làm tập SBT- vật 10 nâng cao + Đọc trớc 20 SGK-tr89 Hết Trờng THPT: Nguyễn Du Giáo viên: Lê Văn An Giáo án vật 10- nâng cao Kiến xơng, ngày.thángnăm 2007 Bài 1: chuyển động...
 • 62
 • 323
 • 0

Giáo án Vật 10

Giáo án Vật lý 10
... sinh Sự trợ giúp giáo viên - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà - Ghi chuẩn bị cho sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị sau Vũ Trọng Đãng - Tr ờng THPT Hoành bồ (Tiết 2) Hot ng (10 phỳt): Xõy dng ... Hot ng (10 phỳt): Vn dng, cng c Hot ng ca hc sinh Tr giỳp ca giỏo viờn - Tr li C7, C8 - Lu ý du ca x0, v0 v a cỏc trng hp Hot ng (2 phỳt): Giao nhim v v nh Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên ... thc: a ht = t - Tr li C7 - Vn dng liờn h gia v v Hot ng (10 phỳt): Vn dng, cng c Hot ng ca hc sinh Tr giỳp ca giỏo viờn - Lm bi tp: 8, 10, 12 trang 38 SGK - HD: Vn tc di ca mt im trờn vnh bỏnh...
 • 16
 • 278
 • 0

Giáo án Vật 11- CB

Giáo án Vật Lý 11- CB
... nghĩ Sự trợ giúp giáo viên - Nêu câu hỏi 1, SGK Giáo án Vật 11 Điển Giáo viên: Hà Từ Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình Nam Tiền Hải - Trả lời câu hỏi Tr ờng THPT BC - Tóm tắt - Đánh giá, nhận xét ... Trả lời câu hỏi - Ghi nhận kiến thức Sự trợ giúp giáo viên - Tóm tắt - Đánh giá, nhận xét kết dạy 15 Giáo án Vật 11 Điển Giáo viên: Hà Từ Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình Nam Tiền Hải Tr ờng ... đọc giải tập 27 Giáo án Vật 11 Điển Giáo viên: Hà Từ Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình Nam Tiền Hải cho đại lợng cần tìm - Liệt kê kiến thức liên quan - Lập phơng án giải toán - Giải tập - Trình...
 • 175
 • 841
 • 5

giao an vat 10

giao an vat lý 10
... P (105 pa) pV Nx: Tích pV không thay ơng ứng ghi kết thí 20 1,00 2 .106 10 2,00 2 .106 đổi nên trình đẳng nghiệm 40 0,50 2 .106 nhiệt áp suất lợng khí tỉ lệ H5: Hãy tính giá trị tích 30 0,67 2 .106 ... 173) ( 10 Phút) - HS tóm tắt toán mđ = 128g = 0,128kg TT mn = 210g = 0,210kg mđ = 128g = 0,128kg + Nhận xét tóm tắt hs m = 192g = 0,192kg mn = 210g = 0,210kg t1 = 8,40C; t2 = 21,50; t3 = 100 0C ... 750c t1 = cN = 0,92 .103 /kgK ; 200c cn = 4,18 .103 J/kgK cN = 0,92 .103 /kgK cs = 0,46 .103 J/kgK cn = 4,18 .103 J/kgK - GV yêu cầu học sinh lên t2 = ? cs = 0,46 .103 J/kgK - HS thực yêu cầu GV bảng làm,...
 • 52
 • 343
 • 0

Giao an vat ly 10 NC

Giao an vat ly 10 NC
... gian Hiểu đợc quan hệ dấu gia tốc vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động thẳng chậm dần Biết cách vẽ đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian Biết cách giải toán đơn giản có liên quan ... chuyển động thẳng nhanh daanf chuyển động thẳng chậm dần Phân tích tơng quan dấu đại lợng vận tốc, gia tốc hai loại chuyển động Yêu cầu học sinh tìm dạng đồ thị vận tốc thời gian Đa dạng đồ thị ... gian chuyển động thẳng biến đổi Nội dung kiến thức 3, Sự biến đổi vận tốc theo thời gian v = v0 + a.t a, Chuyển động thẳng nhanh dần b, Chuyển động thẳng chậm dần c, Đồ thị vận tốc - thời gian...
 • 8
 • 286
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 10giáo án vật lý 10 bài 22giáo án vật lý 10 bài 21giáo án vật lý 10 bài 20giáo án vật lý 10 bài 16giáo án vật lý 10 bài 15giáo án vật lý 10 bài 14giáo án vật lý 10 bài 13giáo án vật lý 10 bài 12giáo án vật lý 10 bài 11giáo án vật lý 10 bài 10giáo án vật lý 10 bài 6giáo án vật lý 10 bài 5giáo án vật lý 10 bài 4giáo án vật lý 10 bài 3chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm