7 phẩm chất của người quản lý giỏi

Tài liệu 7 phẩm chất của nhà quản hiện đại? pptx

Tài liệu 7 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại? pptx
... xác thời gian ngắn Thứ hai kỹ phân tích tài định lượng Các nhà quản phải làm việc với số tài có khả phân tích số để phục vụ trình quản Thứ ba nhà quản phải có khả phát triển sáng tạo phương ... niệm động, thay đổi, nhà quản phải liên tục cập nhật chủ động tích lũy kiến thức “Học tập suốt đời” trở thành phẩm chất quan trọng nhà quản Học tập không thiết từ nhà trường mà từ tất nơi ... lời nói lúc kim cương” Hiện vai trò tiếng Anh phủ nhận Các nhà quản quốc tế phải người sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp truyền thông Một điểm yếu mà nhiều nhà quản hay mắc phải lắng...
 • 6
 • 326
 • 0

Tài liệu 7 Phẩm chất của nhà quản hiện đại docx

Tài liệu 7 Phẩm chất của nhà quản lý hiện đại docx
... thời gian ngắn Thứ hai kỹ phân tích tài định lượng Các nhà quản phải làm việc với số tài có khả phân tích số để phục vụ trình quản Thứ ba nhà quản phải có khả phát triển sáng tạo phương ... niệm động, thay đổi, nhà quản phải liên tục cập nhập chủ đông tích luỹ kiến thức “Học tập suốt đời” trở thành phẩm chất quan trọng nhà quản Học tập không thiết từ nhà trường mà từ tất nơi ... lời nói lúc kim cương” Hiện vai trò tiếng Anh phủ nhận Các nhà quản quốc tế phải người sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp truyền thông Một điểm yếu mà nhiều nhà quản hay mắc phải lắng...
 • 4
 • 280
 • 0

Các phẩm chất của nhà quản trị giỏi.doc

Các phẩm chất của nhà quản trị giỏi.doc
... nhiên trở thành nhà quản trị giỏi, họ phải có phẩm chất cần thiết cho trình quản trị Có nhiều ý kiến khác phẩm chất nhà quản trị giỏi, nhng tựu chung lại nhà quản trị cần có phẩm chất sau: Khả ... trị thành loại: nhà quản trị cao cấp, nhà quản trị cấp nhà quản trị cấp sở Thứ bậc cấp quản trị đợc mô tả mô hình sau: Cấp cao Cấp Các định chiến lợc Các định chiến thuật Cấp sở Các định tác nghiệp ... Dung-QLKT 43A Chơng II: Nhà quản trị I Nhà quản trị Thế nhà quản trị Nhà quản trị ngời làm việc tổ chức, công việc họ phối hợp, định hớng, lựa chọn, định kết dính công việc quản trị tổ chức lại với...
 • 28
 • 1,364
 • 25

8 phẩm chất của nhà quản hiện đại?

8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại?
... Các nhà quản phải làm việc với số tài có khả phân tích số để phục vụ trình quản Thứ ba nhà quản phải có khả phát triển sáng tạo phương pháp giải vấn đề cho doanh nghiệp Sáng tạo phẩm chất ... niệm động, thay đổi, nhà quản phải liên tục cập nhật chủ động tích lũy kiến thức “Học tập suốt đời” trở thành phẩm chất quan trọng nhà quản Học tập không thiết từ nhà trường mà từ tất nơi ... lời nói lúc kim cương” Hiện vai trò tiếng Anh phủ nhận Các nhà quản quốc tế phải người sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp truyền thông Một điểm yếu mà nhiều nhà quản hay mắc phải lắng...
 • 3
 • 321
 • 3

8 phẩm chất của nhà quản

8 phẩm chất của nhà quản lý
... thay đổi, nhà quản phải liên tục cập nhật chủ động tích lũy kiến thức 8 Phẩm Chất Nhà Quản “Học tập suốt đời” trở thành phẩm chất quan trọng nhà quản Học tập không thiết từ nhà trường ... 8 Phẩm Chất Nhà Quản phẩm chất nhà quản đại? Hội nhập kinh tế quốc tế đặt nhiều thách thức cho quốc gia Trong việc xây dựng đội ngũ nhà quản đại có tầm vóc quốc ... hai kỹ phân tích tài định lượng Các nhà quản phải làm việc với số tài có khả phân tích số để phục vụ trình quản 8 Phẩm Chất Nhà Quản Thứ ba nhà quản phải có khả phát triển sáng tạo...
 • 7
 • 209
 • 0

Tài liệu 8 phẩm chất của nhà quản hiện đại pptx

Tài liệu 8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại pptx
... xác thời gian ngắn Thứ hai kỹ phân tích tài định lượng Các nhà quản phải làm việc với số tài có khả phân tích số để phục vụ trình quản Thứ ba nhà quản phải có khả phát triển sáng tạo phương ... niệm động, thay đổi, nhà quản phải liên tục cập nhật chủ động tích lũy kiến thức “Học tập suốt đời” trở thành phẩm chất quan trọng nhà quản Học tập không thiết từ nhà trường mà từ tất nơi ... lời nói lúc kim cương” Hiện vai trò tiếng Anh phủ nhận Các nhà quản quốc tế phải người sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp truyền thông Một điểm yếu mà nhiều nhà quản hay mắc phải lắng...
 • 3
 • 191
 • 0

Tài liệu 8 PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN HIỆN ĐẠI doc

Tài liệu 8 PHẨM CHẤT CỦA NHÀ QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI doc
... xử thông tin để đưa giải pháp xác thời gian ngắn Thứ hai kỹ phân tích tài định lượng Các nhà quản phải làm việc với số tài có khả phân tích số để phụ vụ trình quản Kế đến nhà quản ... nhà quản phải nhanh chóng thay đổi thích nghi để tồn phát triển Để không bị động trước thay đổi nhà quản cần có khả dự báo trước thay đổi để có kế hoạch thích nghi cho doanh nghiệp Xử ... suốt đời” trở thành phẩm chất quan trọng nhà quản Học tập không thiết từ nhà trường mà từ tất nơi tự học, học từ bạn bè, học từ kinh nghiệm, học từ khóa huấn luyện ngắn hạn Hiện văn hóa học tập...
 • 3
 • 292
 • 0

Pham chat cua nguoi can bo quan

Pham chat cua nguoi can bo quan lý
... quản chặt chẽ 14/ Có tính kiên trì nhẫn nại 15/ Có tư tưởng vững vàng 16/ Phải ý thức tổ chức xí nghiệp, quan thể thống + G.A Lessetlis nêu 17 phẩm chất quan trọng cần có người quản lý: 1/ ... - Dũng cảm - Phục tùng đoàn thể “ + Theo quan điểm J.Criblin, người quản lãnh đạo cần có 16 phẩm chất cần thiết: 1/ Phải gương tốt cho người xung quanh 2/ Là hạt nhân đoàn kết khéo léo, biết ... tốt, xây dựng quan hệ tương hỗ lành mạnh tập thể 4/ Người lãnh đạo phải công bằng, khách quan; phải đòi hỏi người đánh giá họ trước hết theo kết công tác 5/ Cố gắng xây dựng trì ý thức quan tâm (...
 • 9
 • 1,287
 • 9

Tài liệu Tìm hiểu một số ý kiến về phẩm chất của người lãnh đạo- quản pdf

Tài liệu Tìm hiểu một số ý kiến về phẩm chất của người lãnh đạo- quản lý pdf
... đây: 1/ Bạn có cho người người lãnh đạo tốt không? 2/ Người có đủ kiến thức luận không? 3/ Người có đủ kiến thức thực tiễn không? 4/ Người có lực tổ chức giỏi không? 5/ Người mau chóng đưa ... yếu phẩm chất người lãnh đạo xí nghiệp công nghiệp sau: 1/ Phải người điềm đạm công 2/ Phải có óc sáng tạo tỉnh táo Người lãnh đạo giỏi phải biết xây dựng phương án cho tương lai, họ phải nhà ... vững vàng 16/ Phải ý thức tổ chức xí nghiệp, quan thể thống + G.A Lessetlis nêu 17 phẩm chất quan trọng cần có người quản lý: 1/ Sự thông cảm 2/ Khả suy luận 3/ Khả am hiểu người khác 4/ Làm chủ...
 • 9
 • 2,463
 • 23

Tài liệu 7 kỹ năng cần có của người quản dự án doc

Tài liệu 7 kỹ năng cần có của người quản lý dự án doc
... Các kỹ quản dự án tập trung vào việc đảm bảo tiến độ công việc với kết tốt nên làm chủ điều này, bạn thành viên nhóm tin tưởng Bình tĩnh để kiểm soát tình hình Một người quản dự án giỏi cần ... trước thay đổi bất thường dự án Một người quản dự án giỏi phải thích ứng với thay đổi dự án đề biện pháp kịp thời để kiểm soát tình hình đảm bảo thành công cho dự án ... bình tĩnh kiểm soát tình hình sở đầy đủ thông tin dự án Căn vào thời gian phải hoàn thành dự án, người quản phải biết phân công phải làm việc gì, đâu phương án đề phòng bất trắc Nếu chẳng...
 • 4
 • 402
 • 0

ĐÁNH GIÁ KAP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ, CHẾ BIẾN VÀ TẠI BẾP ĂN TẬP THỂ CÁC TRƯỜNG MẦM NON NỘI THÀNH HÀ NỘI NĂM 2011 potx

ĐÁNH GIÁ KAP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ, CHẾ BIẾN VÀ TẠI BẾP ĂN TẬP THỂ CÁC TRƯỜNG MẦM NON NỘI THÀNH HÀ NỘI NĂM 2011 potx
... quản lý, người chế biến thực phẩm bếp ăn tập thể trường mầm non công lập dân lập khu vực nội thành Nội năm 2011 Đánh giá điều kiện ATTP bếp ăn tập thể trường mầm non công lập dân lập khu vực nội ... độ -thực hành ATTP người quản lý, người chế biến điều kiện ATTP bếp ăn tập thể trường mầm non khu vực nội thành Nội năm 2011" Mục tiêu cụ thể: Đánh giá kiến thức - thái độ - thực hành ATTP người quản ... liên quan Hầu hết người chế biến thực phẩm trường mầm non có thái độ thực hành vi an toàn thực phẩm (chiếm 94,8%) Tuy tỷ lệ người chế biến thực phẩm trường mầm non thực hành hành vi ATTP thành...
 • 7
 • 1,147
 • 17

Kỹ năng hỏi của người quản

Kỹ năng hỏi của người quản lý
... không khí này, mở đầu lời hỏi thăm nhẹ nhàng nhằm phá vỡ tảng băng ngăn cách người hỏi người hỏi, có tác dụng làm giảm căng thẳng gặp gỡ Để tiết kiệm thời gian, câu hỏi thăm có mục đích thu thập ... hiểu lắm, anh nói rõ không?” Điều quan trọng người quản cần phải nắm bắt ngành thông tin Có thể hỏi lần vấn đề, với khoảng cách hai lần hỏi xa câu hỏi dùng khác để kiểm chứng xem thông tin nhận ... câu hỏi bất ngờ khiến người ta thể nhanh nhạy ứng phó nhiều trường hợp đem lại thông tin chân thật có thời gian chuẩn bị Hỏi lúc vội vàng để xem trí” cách mà Trang Tử khuyên dùng để chọn người...
 • 5
 • 580
 • 11

Giao tiếp - phẩm chất của người kinh doanh

 Giao tiếp - phẩm chất của người kinh doanh
... người khác Điều giúp bạn cảm thấy thoải mái giao tiếp với người khác Hãy cười chào người cách thân thiện Người Trung Quốc có câu: “Nếu bạn cười đừng kinh doanh Nếu bạn nhìn vào mắt từ cách 10 bước, ... tay phần kỹ giao tiếp Nhiều người tìm cách lặng lẽ rút khỏi gặp gỡ cho để không ảnh hưởng tới không khí người khác Đó cách lý giải không hợp lý bạn không gây ấn tượng Trong kinh doanh, cách bạn ... đưa cách tiếp chuyện thích hợp Đừng uống nhiều Nhiều người nghĩ uống làm tăng hưng phấn giao tiếp, mặt trái bạn không kiểm soát bạn nói Sẽ tệ hại bạn tỉnh táo nhận lẽ không nên nói gặp gỡ người...
 • 5
 • 369
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 7 phẩm chất của nhà quản lý hiện đạiphẩm chất của nhà quản lý giỏinhững phẩm chất của người quản lýcác phẩm chất của người quản lýphẩm chất của người quản lý dự ánphẩm chất của người quản lýphẩm chất của người quản lý nhân sựbí quyết của người quản lý giỏi8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đạiphẩm chất của người lãnh đạo giỏiphẩm chất của nhà quản trị giỏi20 phẩm chất của nhà quản trị giỏinhững phẩm chất của nhà quản trị giỏiphẩm chất của nhà quản lý dự ánphẩm chất của nhà quản lý khách sạnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây