Nghiên cứu dư lượng chất độc các PCDDF trong các thành phần của môi trường ở khu vực phía nam việt nam

đánh giá đặc điểm ô nhiễm lượng chất diệt cỏ đioxin và khả năng phân hủy sinh học tại khu vực ô nhiễm tây sân bay biên hòa tỉnh đồng nai

đánh giá đặc điểm ô nhiễm dư lượng chất diệt cỏ đioxin và khả năng phân hủy sinh học tại khu vực ô nhiễm tây sân bay biên hòa tỉnh đồng nai
... hàm lượng sét khu vực Tây sân bay Biên Hòa 3.2 Đặc điểm sinh học số chủng vi khu n phân lập từ đất ô nhiễm chất diệt cỏ/ dioxin khu vực Tây sân bay Biên Hòa 3.2.1 Phân lập xác định khả phân hủy chất ... phục hậu chất độc hóa học Mỹ sử dụng chiến tranh, đề tài Đánh giá đặc điểm ô nhiễm lượng chất diệt cỏ/ đioxin khả phân hủy sinh học khu vực ô nhiễm Tây sân bay Biên Hòa tỉnh Đồng Nai thực ... kg 1.1.3 Đặc điểm ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng Phù Cát 1.1.3.1 Ô nhiễm chất diệt cỏ/ dioxin sân bay Biên Hòa Tại sân bay Biên Hòa khu vực khảo sát mức độ ô nhiễm chất diệt cỏ/ dioxin...
 • 99
 • 299
 • 1

Nghiên cứu giải pháp thu gom vận chuyển hỗn hợp dầu khí bằng đường ống khu vực mỏ nam rồng đồi mồi

Nghiên cứu giải pháp thu gom vận chuyển hỗn hợp dầu khí bằng đường ống ở khu vực mỏ nam rồng  đồi mồi
... Địa Chất CHUÔNG GIẢI PHÁP THU GOM VẬN CHUYẾN HỎN HỢP DẦU KHÍ KHU vực MỎ NAM RÒNG - ĐÒI MÒI 3.1 Giải pháp thu gom vận chuyển hỗn họp dầu khí khu vực Đông nam mỏ Rồng Hiện nay, khu vục xây dựng ... đường ống vận chuyến hỗn hợp dầu khí Chương 3: Giải pháp thu gom vận chuyến hồn họp dầu khí khu vực mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi Chương 4: Các cố thường gặp trình vận chuyển dầu khí biện pháp khắc phục Chương ... dầu khí K50 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ Địa Chất 3.2 Giải pháp họp lý đế thu gom vận chuyển hỗn họp dầu khí khu vực mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi 27 3.2.1 Tính cấp thiết việc thu gom hỗn hợp...
 • 68
 • 149
 • 1

Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của thị trường tài chính Việt Nam.doc

Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của thị trường tài chính ở Việt Nam.doc
... tiền gửi Các thơng phiếu Các kỳ phiếu ngân hàng Mộ số công cụ khác II Công cụ thị trờng vốn Cổ phiếu công ty Trái phiếu Chơng II : Thực trạng phát triển công cụ TTTC Việt Nam A Các cụ thị trờng ... trò cách tốt nhất, cách bán thị trờng công cụ tài ngời cần vốn mua vào công cụ đó, giúp vốn đợc luân chuyển Dựa vào kỳ hạn công cụ mà xem xét công cụ TTTC khía cạnh công cụ thị trờng vốn công cụ ... khoản gốc ngời sở hữu trái phiếu vĩnh cửu chết mà không sang tên hay thừa kế Vì có tên trái phiếu vĩnh cửu Chơng II thực trạng phát triển công cụ thị trờng tài việt nam I Các công cụ thị trờng tiền...
 • 35
 • 390
 • 5

Tiểu luận:Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của thị trường tài chính Việt Nam doc

Tiểu luận:Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của thị trường tài chính ở Việt Nam doc
... sở hữu trái phiếu vĩnh cửu chết mà không sang tên hay thừa kế Vì có tên trái phiếu vĩnh cửu CHƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM A CÁC CÔNG CỤ CỦA ... trò cách tốt nhất, cách bán thị trờng công cụ tài ngời cần vốn mua vào công cụ đó, giúp vốn đợc luân chuyển Dựa vào kỳ hạn công cụ mà xem xét công cụ TTTC khía cạnh công cụ thị trờng vốn công cụ ... thống công cụ đó, nâng cao tính hiệu quả, vai trò chủ yếu “ dẫn vốn ” TTTC, thúc đẩy phát triển kinh tế Đề tài vào nghiên cứu thực trạng phát triển công cụ TTTC Việt Nam, dựa kỳ hạn công cụ TTTC...
 • 27
 • 260
 • 0

Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của thị trường tài chính Việt Nam

Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của thị trường tài chính ở Việt Nam
... tiền gửi Các thơng phiếu Các kỳ phiếu ngân hàng Mộ số công cụ khác II Công cụ thị trờng vốn Cổ phiếu công ty Trái phiếu Chơng II : Thực trạng phát triển công cụ TTTC Việt Nam A Các cụ thị trờng ... trò cách tốt nhất, cách bán thị trờng công cụ tài ngời cần vốn mua vào công cụ đó, giúp vốn đợc luân chuyển Dựa vào kỳ hạn công cụ mà xem xét công cụ TTTC khía cạnh công cụ thị trờng vốn công cụ ... khoản gốc ngời sở hữu trái phiếu vĩnh cửu chết mà không sang tên hay thừa kế Vì có tên trái phiếu vĩnh cửu Chơng II thực trạng phát triển công cụ thị trờng tài việt nam I Các công cụ thị trờng tiền...
 • 35
 • 358
 • 0

Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của Thị trường tài chính Việt Nam

Nghiên cứu thực trạng phát triển các công cụ của Thị trường tài chính Việt Nam
... Tệ TRệẽC TUYEN Chơng II thực trạng phát triển công cụ thị trờng tài việt nam I Các công cụ thị trờng tiền tệ Tín phiếu kho bạc Nhà nớc * Thực trạng : - Ngày - - 1990 Việt Nam hình thành KBNN Khi ... trò cách tốt nhất, cách bán thị trờng công cụ tài ngời cần vốn mua vào công cụ đó, giúp vốn đợc luân chuyển Dựa vào kỳ hạn công cụ mà xem xét công cụ TTTC khía cạnh công cụ thị trờng vốn công cụ ... phiếu công ty Trái phiếu 11 Chơng II : Thực trạng phát triển công cụ TTTC 15 Việt Nam A Các cụ thị trờng tiền tệ 15 B Các công cụ thị trờng vốn 20 Kết luận 30 Tài liệu tham khảo 34 THệ VIEN ẹIEN...
 • 35
 • 287
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia khu vực phía bắc việt namnghiên cứu tại vườn quốc gia ba vì, tam đảo, bến en

Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế chính sách cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở khu vực phía bắc việt nam – nghiên cứu tại vườn quốc gia ba vì, tam đảo, bến en
... VQG khu vực phía Bắc Việt Nam ðối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu sách cho thuê môi trường rừng cho mục ñích kinh doanh DLST số VQG khu Phương pháp nghiên cứu vực phía Bắc Việt Nam ... ñiểm Vườn quốc gia Ba Vì, Tam ðảo, Bến En ảnh hưởng biệt khai thác dịch vụ môi trường rừng ñể nâng cao thu nhập cho Vườn ñến thực sách cho thuê thuê môi trường rừng 3.3 Chính sách cho thuê môi trường ... ñộng cho thuê môi + Cơ sở lý luận thực tiễn sách cho thuê môi trường rừng VQG trường rừng Thông tin tình hình triển khai sách cho thuê môi trường + Nghiên cứu thực trạng sách thực sách cho thuê môi...
 • 14
 • 43
 • 0

Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây từ nguồn andigena và nhân giống khoai tây vùng cao phía bắc việt nam

Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây từ nguồn andigena và nhân giống khoai tây ở vùng cao phía bắc việt nam
... phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài, chọn tạo giống khoai tây Vùng cao phía Bắc lại nghiên cứu hai vùng sinh thái nông nghiệp Đồng Bắc Vùng cao phía Bắc 1.4.3 Các mục tiêu chọn tạo giống Việc xác ... hạn chế, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây từ nguồn Andigena nhân giống khoai tây Vùng cao phía Bắc Việt Nam làm đề tài luận án tiến sỹ Luận án thực thời gian từ năm 2003 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO HUY CHIÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG KHOAI TÂY TỪ NGUỒN ANDIGENA VÀ NHÂN GIỐNG KHOAI TÂY VÙNG...
 • 170
 • 275
 • 0

nghiên cứu giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ khu vực quảng nam - đà nẵng

nghiên cứu giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ khu vực quảng nam - đà nẵng
... (2011) Giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ Tạp chí Giao thông Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải, số 5/2011 - ix - DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CPXD Chi phí xây dựng CSHT ... Tổng hợp số công trình phát sinh CPXD Quảng N am - Đà N ẵng TT Tên công trình Gói thầu R 1- dự án đường N am Quảng N am Gói R 2-3 - dự án đường N am Quảng N am Gói R 2-4 - dự án đường N am Quảng N am ... tìm giải pháp hạn chế phát sinh CPXD đòi hỏi nhằm nâng cao hiệu đầu tư dựa án CTĐB Trên thực tế này, tác giả lựa chọn chủ đề Nghiên cứu giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình...
 • 149
 • 398
 • 4

Nghiên cứu sự tác động qua lại giữa hoạt động nấu rượu và môi trường làng nghề nấu rượu Đại Lâm xã Tam Đa huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu sự tác động qua lại giữa hoạt động nấu rượu và môi trường ở làng nghề nấu rượu Đại Lâm xã Tam Đa huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh
... mà lựa chọn đề tài: Nghiên cứu tác động qua lại hoạt động nấu rượu môi trường làng nghề nấu rượu Đại Lâm- Tam Đa- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh 1.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2.1 Thế giới ... làng Đại Lâm thuộc Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Phạm vi nghiên cứu: tác động hoạt động nấu rượu tới môi trường làng nghề Đại Lâm 1.5 Những đóng góp đề tài Đề tài hướng nghiên cứu làng ... dâng vua 25 Làng Đại Lâm thuộc Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Tam Đa có bốn thôn: Đại Lâm, Phấn Động, Đức Lý Thọ Đức, làng Đại Lâm lớn Cùng với rượu làng Vân, rượu làng Đại Lâm làm...
 • 92
 • 58
 • 0

Nghiên cứu khả năng sử dụng cốt liệu xỉ thép để sản xuất bê tông nhựa nóng khu vực phía nam Việt Nam

Nghiên cứu khả năng sử dụng cốt liệu xỉ thép để sản xuất bê tông nhựa nóng ở khu vực phía nam Việt Nam
... sn xut ỏ dm khu vc phớa Nam 37: 2.1.2.1 S cụng ngh sn xut ỏ dm khu vc phớa Nam: Cỏc trm nghin sng ỏ khu vc phớa Nam thng qua hoc cụng on S cụng ngh khai thỏc ỏ khu vc phớa Nam cú dng sau: ... ng ụ tụ khu vc phớa Nam Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp thng kờ: iu tra, kho sỏt, thu thp s liu v ngun x thộp v tỡnh hỡnh x lý x thộp khu vc Phớa Nam, tỡnh hỡnh s dng x thộp Vit Nam v mt s ... phm vi s dng ca BTN ct liu x thộp xõy dng mt ng ụ tụ khu vc phớa nam Vit Nam; - Bc u chng minh bng thc nghim cú th s dng x thộp khu vc phớa Nam lm ct liu cho BTN núng tha cỏc tiờu chun k thut...
 • 168
 • 297
 • 0

Xem thêm