SKKN tìm KIẾM, CHỌN lọc, xử lý, và xây DỰNG hệ THỐNG tư LIỆU dạy học địa lý 10 THPT PHẦN tự NHIÊN từ MẠNG INTERNET

SKKN: Tìm kiếm, chọn lọc, xử xây dựng hệ thống liệu dạy học địa lớp 10 từ mạng internet

SKKN: Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và xây dựng hệ thống tư liệu dạy học địa lý lớp 10 từ mạng internet
... quy trình tìm kiếm, xử xây dựng hệ thống liệu Địa 10 42 CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG TƯ LIỆU DẠY HỌC ĐỊA LÍ 10 TỪ MẠNG INTERNET 3.1 Hệ thống liệu hình ảnh ( phụ lục ) 3.2 Hệ thống mô hình 20.1 ... giảng dạy Hình 2 .10 : Cấu trúc tổ chức hệ thống liệu theo thư mục 39 Đề tài Tìm kiếm, chọn lọc, xử xây dựng hệ thống liệu dạy học Địa 10 THPT từ mạng Internet có mục đích cuối đưa hệ ... niệm liệu dạy học từ mạng Internet 1.1.1.1 liệu dạy học từ mạng Internet liệu dạy học tài liệu, thông tin sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu truyền thụ tri thức cho học sinh liệu dạy...
 • 59
 • 1,989
 • 1

Các khuynh hướng xây dựng hệ thống thiết bị dạy học địa ở trường phổ thông ppt

Các khuynh hướng xây dựng hệ thống thiết bị dạy học địa lý ở trường phổ thông ppt
... tìm cách tạo điều kiện cho môn học hệ thống thiết bị hoàn chỉnh - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm số đồ dùng dạy học đơn giản vẽ số đồ, sơ đồ , thu thập tranh ảnh CÂU HỎI Thế phương tiện, thiết ... HỎI Thế phương tiện, thiết bị dạy học? Cho biết phân loại phương tiện dạy học 2 Hãy kể tên số phương tiện dạy học truyền thống cho biết: Khi sử dụng phương tiện dạy học địa lí cần phải ý nguyên ... cường thiết bị đơn giản, rẻ tiền - Rất cần thiết điều kiện nhà trường Hầu chưa có thiết bị làm sẵn hoàn chỉnh tới mức tối đa cho tất nội dung kiến thức chương trình Người giáo viên trình dạy phải...
 • 3
 • 319
 • 0

Tìm hiểu chính sách tiền lương xây dựng hệ thống trả công hợp _4 pps

Tìm hiểu chính sách tiền lương và xây dựng hệ thống trả công hợp lý _4 pps
... cứu xây dựng hệ thống trả công trả lương cho hợp - Tiền lương phải xem giá sức lao động, lao động sản xuất hàng hoá phải có giá trị, lượng lao động chứa đựng hàng hoá phải tính tính đủ tiền lương ... thực việc trả lương theo công việc chức theo người thực - Phải thay đổi tiền tệ hoá lương, thay đổi kết cấu tiền lương, cải cách tiền lương cần làm rõ mối quan hệ sách tiền lương với sách bảo hiểm ... trị hệ thống lương doanh nghiệp cần phải cập nhật hoá cấu lương, phải có cấu tổ chức hợp để quản trị hệ thống lương Muốn trì quản trị hệ thốnglương doanh nghiệp cần phải cập nhật hoá cấu lương, ...
 • 7
 • 221
 • 1

Tìm hiểu chính sách tiền lương xây dựng hệ thống trả công hợp _3 docx

Tìm hiểu chính sách tiền lương và xây dựng hệ thống trả công hợp lý _3 docx
... trả lương doanh nghiệp theo quy định Khi đ• thiết lập hệ thống tiền lương phải văn phòng quản trị tiền lương trì Mặc dù cấu tiền lương thay đổi điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hệ thống tiền ... chế trả lương, doanh nghiệp phải xây dựng quy chế trả lương sau - Thành lập hội đồng xây dựng quy chế trả lương doanh nghiệp giám đốc làm chủ tịch Thành viên hội đồng gồm: phận lao động tiền lương ... phẩm cá nhân trực tiếp, tiền lương tính trả theo công thức T=Vđg x q T: tiền lương lao động Vđg: đơn giá tiền lương sản phẩm, làm khoán tiền lương khoán q: số lượng sản phẩm công việc khoán hoàn...
 • 7
 • 168
 • 2

Tìm hiểu chính sách tiền lương xây dựng hệ thống trả công hợp _2 docx

Tìm hiểu chính sách tiền lương và xây dựng hệ thống trả công hợp lý _2 docx
... ngạch công chức, viên chức tương ứng với nội dung công việc khác Hệ số lương chuẩn 13 Hệ số lương chuẩn hệ số mức lương khởi điểm (bậc 1) ngạch Mỗi ngạch có hệ số mức lương chuẩn lấy hệ số mức lương ... nhân với mức lương tối thiểu ta mức lương chuẩn ngạch Hệ số mức lương chuẩn xác định sở hệ số phức tạp lao động ngạch nhân với hệ số tiêu hao lao động theo ngạch Hệ số không phụ thuộc vào người ... việc công nhân giỏi, xuất sắc lại l•nh lương thấp nhân viên có suất Do cấp quản trị cần phải áp dụng hệ thống lương dựa vào hoàn thành công tác - Kinh nghiệm: kinh nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến lương...
 • 7
 • 163
 • 1

Tìm hiểu chính sách tiền lương xây dựng hệ thống trả công hợp _ 1 potx

Tìm hiểu chính sách tiền lương và xây dựng hệ thống trả công hợp lý _ 1 potx
... với bè bạn trước hết nhà máy, quản người phải xây dựng hệ thống trả công hợp doanh nghiệp Vì sinh viên, bước đầu tìm tòi, xấy dựng hệ thống trả công hợp lý, việc mắc lỗi điều khó tránh khỏi, ... hiểm lúc hết tuổi lao động Xây dựng hệ thống trả công hợp vấn đề phức tạp thực tế có hai hình thức trả công trả công theo sản phẩm trả công theo thời gian Hình thức trả công theo thời gian bao ... tối thiểu người lao động thời kỳ định phương diện này, mức sống tối thiểu sở để xác định mức tiền lương tối thiểu nước ta, chế độ tiền lương ban hành ngày 23 tháng 19 93, tiền lương tối thiểu hiểu...
 • 7
 • 250
 • 2

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT
... học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG THPT Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hoá học ... dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng 6 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học ... liên quan đến hóa học đời sống hàng ngày CHƯƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TRƯỜNG THPT 2.1 HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN 2.1.1 PHẦN HÓA ĐẠI CƯƠNG ...
 • 134
 • 4,312
 • 56

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 10 THPT Ban Nâng cao potx

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 10 THPT Ban Nâng cao potx
... cứu đề tài : Xây dựng hệ thống tập hóa học bồi dưỡng học sinh giỏi theo chương trình lớp 10 Ban nâng cao với phương pháp giải phương pháp sử dụng luyện tập nhằm bồi dưỡng cho học sinh giỏi lực vận ... hóa học Nghiên cứu nội dung chương trình hóa học THPT Ban khoa học tự nhiên trọng phần lớp 10 sách tập, đề thi học sinh giỏi cho lớp 10 THPT Nghiên cứu, lựa chọn xây dựng hệ thống tập hóa học ... dạy học hóa học THPT Đối tượng nghiên cứu : Bài tập hóa học nâng cao dùng cho học sinh giỏi lớp 10 THPT Ban KHTN IV Nhiệm vụ đề tài : Nghiên cứu sở lí luận đề tài tập hóa học vai trò dạy học hóa...
 • 135
 • 369
 • 1

skkn xây dựng sử dụng hệ thống bài tập dạy học chương “dòng điện không đổi” lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập dạy học chương “dòng điện không đổi” lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn
... Xây dựng sử dụng hệ thống tập dạy học chương “Dòng điện không đổi” lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn 2.2 Xây dựng hệ thống tập dạy học chương “dòng điện không đổi” lớp 11 trung học ... Đề tài Xây dựng sử dụng hệ thống tập dạy học chương “Dòng điện không đổi” lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn Bài tập minh họa: Bài tập Đặt vào hai đầu điện trở 20Ω hiệu điện 2V ... tài Xây dựng sử dụng hệ thống tập dạy học chương “Dòng điện không đổi” lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn + Khuyến khích GV tự xây dựng hệ thống tập có chất lượng tốt, ưu tiên tập...
 • 36
 • 275
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT
... học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG THPT Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hoá học ... dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng 6 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học ... pháp thống kê toán học dùng để xử lí số liệu Cấu trúc luận văn MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG...
 • 134
 • 328
 • 3

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập Hóa học 12 phần kim loại nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh yếu kém

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập Hóa học 12 phần kim loại nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh yếu kém
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY DƯƠNG TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN KIM LOẠI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH YẾU KÉM LUẬN ... BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN KIM LOẠI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH YẾU KÉM” Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập phần kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ- nhôm hỗ trợ việc dạy học cho ... TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM” LỚP 12 CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HS YẾU – KÉM 2.1 Nội dung chương Kim loại kiềm - Kim loại...
 • 153
 • 187
 • 0

TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT

TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT
... học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG THPT Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hoá học ... dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng 6 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học ... liệu Cấu trúc luận văn MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM KẾT...
 • 10
 • 413
 • 0

skkn làm rõ cơ sở lí THUYẾT xây DỰNG hệ THỐNG bài tập bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN HIỆU ỨNG COMPTON

skkn làm rõ cơ sở lí THUYẾT và xây DỰNG hệ THỐNG bài tập bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN HIỆU ỨNG COMPTON
... giỏi ôn thi HSG Quốc gia Nguyễn Thị Phương Dung - THPT Chuyên Lương Văn Tụy SKKN năm 2015 BD HSG hiệu ứng Compton PHỤ LỤC TÊN ĐỀ TÀI: LÀM RÕ CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG ... thức thuyết cho em đặc biệt quan trọng em học sinh giỏi học chuyên Do cố gắng làm sở thuyết tương tác phôtôn với êlêctrôn để giúp em hiểu chất tương tác, biết so sánh với hiệu ứng ... lý vào để cuối tới thống ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt sở chứng thực nghiệm ràng Hiệu ứng quang điện hiệu ứng Compton chứng thực nghiệm chứng tỏ chất hạt ánh sáng.Trong tượng, hai hiệu ứng...
 • 24
 • 121
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và xây dựng hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuấtxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập dạy học chương hạt nhân nguyên tử vật lí 12 thpt nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinhhệ thống hóa lí thuyết và xây dựng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ lớp 11nghiên cứu và xây dựng hệ thống tự động hóatìm kiếm chọn lọc lưu trữ và thông tintuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương iii amin amino axit protein và chương ivpolime lớp 12thiết kế và xây dựng hệ thống máy nước uống nóng lạnh công suất 1kw sử dụng nước đã xử lí nguồn điện 220v – 50hztuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thptkhóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thpttìm hiểu phân tích và xây dựng hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ lò sấy nông sản dạng hạtxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan chương kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nhôm theo hướng dạy học tích cựcde tai tim hieu phan tich va xay dung he thong va dieu khien nhiet do lo say go cong nghieptìm hiểu khai phá tri thức và xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán và điều trị bệnh bằng thuốc đông yphân tích và xây dựng hệ thống cân kiểm tra trọng tải ô tô2 17 ý kiến của ht cbql và gv đánh giá về việc ht tạo thời gian hợp lý bố trí thời khóa biểu hợp lý để cbql gv đều được sử dụng hệ thống thiết bị dạy học hệ thống mạng của nhà trườngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn