Tính tích hợp va tích cực tỏng dạy học ca dao lớp 10

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học nhóm oxi hóa học 10 nâng cao

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học nhóm oxi hóa học 10 nâng cao
... dng bi toỏn nhn thc dy hc nhúm Oxi húa hc 10 nõng cao 36 2.1 Ni dung v cu trỳc nhúm oxi húa hc 10 nõng cao3 6 2.1.1 Mc tiờu ca chng36 2.1.2 Ni dung kin thc nhúm oxi. 38 2.2 Xõy dng bi toỏn nhn ... ca nhúm oxi Húa hc 10 nõng cao 39 2.2.1 Quy trỡnh xõy dng bi toỏn nhn thc (BTNT).39 2.2.2 H thng BTNT cho ni dung nhúm oxi Húa hc 10 nõng cao 43 2.3 S dng BTNT cỏc bi hc húa hc chng nhúm oxi7 2 ... bo ton e phn ng oxi húa - kh: Lỳc u st nhng e cho oxi to cỏc oxit st Khi cho hn hp M vo dung dch H2SO4 thỡ st v cỏc oxit st (trong ú st cha cú s oxi hoỏ +3) u nhng e thnh s oxi hoỏ +3 Do ú ta...
 • 140
 • 698
 • 2

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học chương 6 nhóm oxy hoá học 10 nâng cao

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học chương 6 nhóm oxy hoá học 10 nâng cao
... học sinh Vì lý chọn đề tài: Xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực dạy học chơng nhóm oxi hóa học 10 nâng cao THPT Mục đích nghiên cứu Trên sở lí luận toán nhận thức áp dụng ... Trờng đại học vinh KHOA hóa học === === xây dựng sử dụng toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực dạy học ch ơng nhóm oxi hóa học 10 nâng cao LUậN văn TốT NGHIệP đại học CHUYÊN NGàNH PHƯƠNG ... 1.2 Bài toán nhận thức 1.2.1 Khái niệm toán nhận thức 1.2.2 Cơ sở dạy học toán nhận thức 1.2.3 ý nghĩa toán nhận thức 1.3 Sử dụng toán nhận thức dạy học Hóa học ...
 • 95
 • 594
 • 1

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử ở trường phổ thông

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học những nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử ở trường phổ thông
... dạy học chơng xây dựng sử dụng btnt dạy học nội dung liên quan đến phản ứng oxi ho - khử trờng phổ thông 2.1 Sự phát triển nội dung liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử chơng trình phổ thông ... phơng pháp dạy học toán nhận thức kiến thức liên quan đến phản ứng oxi hoá - khử trờng phổ thông Đề xuất quy trình xây dựng sử dụng BTNT dạy học nội dung liên quan đến phản ứng oxi ho - khử chơng ... hoá (quá trình oxi hoá) 2.2.3 Số oxi hoá 2.4 Phản ứng oxi hoá - khử 2.2.5 Cân phản ứng oxi hoá - khử 2.3 Xây dựng BTNT để tổ chức hoạt động dạy học nội dung liên quan đến phản ứng oxi ho - khử...
 • 28
 • 316
 • 0

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon hóa học 11 nâng cao

Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon hóa học 11 nâng cao
... kiến thức chương 8, chương sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao + Xây dựng hệ thống toán nhận thức sử dụng toán nhận thức để dạy học tích cực phần dẫn xuất hidrocacbon hóa học lớp 11 nâng cao Mục ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CAO TIẾN THÀNH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TOÁN NHẬN THỨC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO Chuyên ngành: ... hóa học 11 nâng cao - Nghiên cứu quy trình xây dựng toán nhận thức, xây dựng hệ thống toán nhận thức cho phần dẫn xuất hidrocacbon hóa học 11 nâng cao - Điều tra thực trạng dạy học tích cực toán...
 • 152
 • 188
 • 0

Phát huy tính tích cực trong dạy học lịch sử 5

Phát huy tính tích cực trong dạy học lịch sử 5
... 28 28 28 GIỎI SL 15 % KHÁ SL 15 12 % TRUNG BÌNH SL 10 % 35, 5 YẾU SL 18 GHI CHÚ % 64,3 IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM Nói tóm lại để phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn kịch sử lớp 5, người giáo viên ... học nghóa tập trung vào việc phát huy tính tích cực học sinh trình tham gia hoạt động học Bản thân xác đònh rõ : Dạy học thông qua hoạt động học tập học sinh, trọng rèn luyện phương pháp tự học, ... kết luận - HS nhận xét - HS theo dõi Để phát huy tính tích cực học sinh phân mơn lịch sử lớp việc lựa chọn phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh cách học quan trọng Giáo viên phải lựa chọn phương...
 • 9
 • 586
 • 6

SKKN Sử dụng phương pháp mới phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học 9

SKKN Sử dụng phương pháp mới phát huy tính tích cực trong dạy học Sinh học 9
... % 9a1 33 15 45,45 10 30,3 21,2 9a2 34 0 10 29, 4 15 44,1 26,5 9a3 34 8,8 23,5 11 32,4 12 35,3 9a4 32 3,1 21 ,9 11 34,4 13 % SL 40,6 B N I DUNG Các bi n pháp ti n hành nâng cao ch"t l !ng môn sinh ... d ng ph #ng pháp tích c c vi c d y h c sinh h c l p 9 M c ích yêu c u - H c sinh kh i tr $ n m l !ng ng THCS Bãi Cháy, h c kì I n m h c 2008 – 20 09 !c tình hình h c t p c a h c sinh kh i ph ... #ng pháp làm ki n th c, k+ n ng ó, không d p theo khuân m-u s.n !c b c l phát huy ti m n ng sáng t o D y h c tr ng rèn luy n ph #ng pháp t h c, ph #ng pháp tích c c xem vi c rèn luy n ph #ng pháp...
 • 19
 • 487
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học lịch sử

Sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học lịch sử
... xuất đồ Sử dụng trí não bạn 12 HÌNH ẢNH GIÁO SƯ TONY BUZAN GIỚI THIỆU VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY + đồ gì? *Sơ đồ hay gọi Lược đồ duy, Bản đồ (Mind Map) - đồ hình thức ghi chép nhằm ... lập đồ dễ dàng linh hoạt hơn, đồng thời, bước tiến việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nhằm nâng cao hiệu công tác dạy học Có thể tóm lược sử dụng đồ dạy học lịch sử sau: Sử dụng ... tốt Nhìn thấy tranh tổng thể Phát triển nhận thức, * Sử dụng đồ dạy học: • Cho học sinh làm quen với đồ cách giới thiệu cho học sinh số đồ duy với dẫn dắt giáo viên để...
 • 28
 • 4,032
 • 15

SKKN phát huy tính tích cực trong dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN phát huy tính tích cực trong dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5
... học tập môn toán lớp tăng dần, học sinh yếu toán lời văn ban đầu sợ học toán học yêu thích học toán 24 SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP PHẦN – ... dạng toán lời văn chương trình lớp 5: 14 SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP a Dạy toán tìm số trung bình cộng: Đối với dạng toán hướng dẫn học sinh ... vào thực tế giảng dạy, học sinh lớp đạt kết 23 SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP đáng khích lệ Những học sinh yếu toán (có lời văn) tiến rõ rệt...
 • 27
 • 3,477
 • 18

sử dụng phương pháp phát huy tính tích cực trong dạy học địa lí 10 – ban cơ bản

sử dụng phương pháp phát huy tính tích cực trong dạy học địa lí 10 – ban cơ bản
... tiêu cực Tích cự biểu hi n hoạ động chủ động chủ thể Vì PP dạy học tích cực PP dạy học hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động PP C đò ỏi phải phát huy tính tích cực ... phát huy tính tích cực dạy học địa diễn chậm chạp đáp ứng m c tiêu giáo d c Cách dạy họ địa theo lối truyền th chiề gâ ản ưởng không nhỏ chấ lượng dạy học, đồng thời hạn chế vi c phát triển ... lượng ọ ôn ị ong n ường PT 2 N ụ ể đạ m n đề tài phải giải nhi m v sau: - H thống oá sở luận thực tiễn vi c sử d ng PP phát huy tính tích cực dạy họ địa - Thống kê dạy sử d ng PP nêu...
 • 64
 • 251
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Phát huy tính tích cực trong dạy học Vật Lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm Phát huy tính tích cực trong dạy học Vật Lí 9
... Để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học môn Vật Tôi nghiên cứu, phân loại áp dụng số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học môn Vật ... pháp dạy học thực nghiệm Vật lí; Phương pháp dạy học theo nhóm; Phương pháp dạy học tượng Vật lí; Phương pháp dạy học đại lượng Vật lí; Phương pháp dạy học định luật Vật lí; Phương pháp dạy học ... giảng dạy giáo viên trình tiếp thu kiến thức học sinh Vật môn học có ưu việc phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Các dụng cụ thí nghiệm phương phương pháp dạy học tích cực học...
 • 21
 • 377
 • 0

Sử dụng phối hợp một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn toán lớp 11

Sử dụng phối hợp một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn toán lớp 11
... Thị Thu Trang Trờng Đại học Hùng Vơng Chng II GII PHP S DNG PHI HP MT S PPDH TCH CC TRONG DY HC TON 11 2.1 S cn thit s dng phi hp mt s PPDH tớch cc dy hc mụn Toỏn lp 11 i mi PPDH l mt nhng nhim ... ca hc sinh mụn Toỏn lp 11 1.4.1 Mc ớch iu tra 1.4.2 i tng iu tra 1.4.3 Ni dung iu tra 1.4.4 Kt qu iu tra CHNG II: GII PHP S DNG PHI HP MT S PPDH TCH CC TRONG DY HC TON 11 Khóa luận tốt nghiệp ... VD: Trong chng trỡnh Hỡnh hc lp 11, bi hai mt phng vuụng gúc chỳng ta cú rt nhiu hỡnh nh trc quan nh cỏc mt phng ca phũng hc, cỏc mụ Khóa luận tốt nghiệp 29 Phan Thị Thu Trang Trờng Đại học Hùng...
 • 78
 • 347
 • 1

sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán lớp 11

sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán lớp 11
... Mô hình quan điểm dạy học - phương pháp dạy học - thuật dạy học 17 1.2.2 Một số thuật dạy học tích cực 18 1.3 Thực tế áp dụng thuật dạy học tích cực dạy học Toán trường THPT ... Chƣơng SỬ DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌCTÍCH CỰC VÀO THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TOÁNLỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 24 2.1 Một số tiêu chí để lựa chọn thuật dạy học 24 2.2 Một số thuật dạy học ... vận dụng thuật dạy học tích cực vào dạy học môn Toán lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu lý luận Phương pháp dạy học tích cực thuật dạy học...
 • 84
 • 1,071
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học nhóm oxi hóa học 10 nâng caskkn phat huy tinh tich cuc trong day hoc giai toan co loi van o lo 5skkn phát huy tính tích cực trong dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5su dung ban do tu duy nham phat huy tinh tich cuc trong day hoc thuong thuc mi thuatvận dụng phương pháp dạy học tích cực vào đọc hiểu ca dao lớp 7định hướng tìm tòi giải quyết vấn đề khi dạy bài tập chương các định luật bảo toàn vật lý 10 cơ bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh miền núixây dựng và sử dụng sơ đồ hóa graph trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cựcxây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường thpt cẩm thủy 2vận dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong dạy học và gd học sinh ở trường phổ thôngtích cực hóa dạy họcphương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn sinh họcskkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 trung học phổ thôngsử dụng sơ đồ hóa graph trong dạy học địa lí lớp 10 theo hướng tích cựcxây dựng quy trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn lao động kỹ thuật ở tiểu họcskkn một số biện pháp để giúp học sinh hứng thú phát huy tính tích cực trong giờ họcskkn vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân giải một số bài tập tin họcSử dụng sơ đồ tư duy dạy các bài trong chương IV – tin học lớp 11 (kiểu dữ liệu có cấu trúc)Kế toán quản trị Chi phí vòng đờiThe most common errors in english pronunciation made by the 10th grade students at yen dinh 2 secondary school and some strategies to help them pronounce english words correctlyApplying project based learning in teaching unit 15, english text book 12, education publishing houseApplying some language games in language focus part to create excitement and enhance learning english for grade 10 studentsAPPLYNG SOME GAMES TO MOTIVATE THE 12TH FORM STUDENTS IN SPEAKING LESSONS AT LE LOI HIGH SCHOOLDesign some reading comprehension exercises in english textbook for grade 12 to help students do better national high school examsTUYỂN tập 39 đề THI THỬ THI TUYỂN SINH vào các TRƯỜNG đại học CAO ĐẲNG môn địa lí NGUYỄN văn TIẾNGuiding students in quan son high school to improve their communicating skill through the activities of the english speaking clubKinh nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường phòng chống biến đổi khí hậu thông qua dạy bài 8 quang hợp ở thực vật sinh học 11 cơ bản tPhân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập tương tác gen trên nhiễm sắc thể giới tính x không có alen trên yThiết kế và vận dụng trò chơi ô chữ trong powerpoint nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập môn sinh học 11 cơ bản cho học sinh trường THPT thạch thành 4Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)Áp dụng phương pháp giải nhanh đối với bài hoán vị gen dành cho học sinh lớp 12 dự thi THPT quốc gia ở trường THCS và THPT nghi sơnImproving highh school students speaking skill while teaching other skillsImproving the effectiveness of teaching english to students in grade 12 by applying interdisciplinary integration teachingMethods for developing reading comprehension skills to studenrs grate 10 english teaching in comprehensive schoolModal verbs in expressing advice, permission and offer and some applications to teaching modal verbs for the 10th form studentsMột số biện pháp nhằm cải thiện kỹ năng viết lại câu cho học sinh lớp 10