Đặc trưng ngôn ngữ của câu đố dân gian Việt Nam

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU ĐỐ DÂN GIAN VIỆT NAM HAY VÀ ĐÁP ÁN DÀNH CHO HỌC SINH.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU ĐỐ DÂN GIAN VIỆT NAM HAY VÀ ĐÁP ÁN DÀNH CHO HỌC SINH.
... ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU ĐỐ DÂN GIAN VIỆT NAM HAY VÀ ĐÁP ÁN DÀNH CHO HỌC SINH -CÂU ĐỐ DÂN GIAN VIỆT NAM ĐÁP ÁN Hai ông ngồi hát Hai bà quạt chơi Là gì? Đáp án: Hai tai trâu sừng ... việt câu đố quan trọng Trân trọng giới thiệu với thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU ĐỐ DÂN GIAN VIỆT NAM HAY VÀ ĐÁP ... áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh...
 • 36
 • 369
 • 0

Đặc trưng ngôn ngữ của người dẫn chương trình trong các chương trình văn hóa của đài truyền hình Việt Nam ( Luận văn ThS. Ngôn ngữ học)

Đặc trưng ngôn ngữ của người dẫn chương trình trong các chương trình văn hóa của đài truyền hình Việt Nam ( Luận văn ThS. Ngôn ngữ học)
... truyền hình 1.2 Báo chí truyền hình Việt Nam ngôn ngữ báo chí truyền hình Việt Nam 1.3 Vai trò ngƣời dẫn chƣơng trình truyền hình 1.4 Ngôn ngữ ngƣời dẫn chƣơng trình văn hóa truyền hình Chƣơng 2: Đặc ... Đặc trưng ngôn ngữ người dẫn chương trình chương trình văn hóa Đài Truyền hình Việt Nam hy vọng có đóng góp hữu ích vào nguồn tƣ liệu nghiên cứu lĩnh vực ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ truyền hình ... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGÔ THỊ HỒNG ĐẶC TRƢNG NGÔN NGỮ CỦA NGƢỜI DẪN CHƢƠNG TRÌNH TRONG CÁC CHƢƠNG TRÌNH VĂN HÓA CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học Mã số: 60...
 • 281
 • 297
 • 1

Đặc trưng ngôn ngữ của Pantun tiếng Melayu

Đặc trưng ngôn ngữ của Pantun tiếng Melayu
... hiểu đặc trng ngôn ngữ đợc thể pantun Melayu, cách tiếp cận luận án theo hớng phân tích pantun theo phong cách học Việc tìm tòi đặc trng ngôn ngữ pantun tiếng Melayu nhằm phát đặc điểm sử dụng ngôn ... loại đặc trng ngôn ngữ pantun tiếng Melayu Để tiếp cận đối tợng đợc khách quan nhất, luận án tiến hành phân tích đặc trng ngôn ngữ pantun tiếng Melayu chủ yếu dựa vào khái niệm nhà nghiên cứu ngôn ... nghĩa ngôn ngữ văn chơng góp phần làm cho ngôn ngữ loại thơ dân gian mang tính đa nghĩa giàu sức khơi gợi Chơng Đặc trng ngữ pháp pantun tiếng Melayu Xét mặt ngữ pháp giá trị đặc sắc thơ pantun Melayu...
 • 27
 • 252
 • 0

tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ của nhật báo cần thơ

tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ của nhật báo cần thơ
... điểm ngôn ngữ báo chí 28 1.5.1 Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ kiện 28 1.5.2 Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ tương tác 28 1.5.3 Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ hấp dẫn 29 1.6 Một số thể loại báo ... văn, đặc trưng ngôn ngữ báo Cần Thơ, nhận thức chúng tôi, ngôn ngữ nhật báo Cần Thơ, ngữ liệu khảo sát sưu tập tờ báo Đương nhiên, tờ báo địa phương, với yêu cầu phục vụ công chúng cụ thể, mặt ngôn ... cách ngôn ngữ báo chí xem đặc trưng trội Nhưng nói rằng, xuất phát từ đặc trưng nêu mà ngôn ngữ báo chí có đặc điểm khác biệt so với phong cách chức ngôn ngữ khác 28 1.5 Đặc điểm ngôn ngữ báo...
 • 166
 • 120
 • 1

BÁO cáo NGHIÊN cứu NHỮNG đặc TRƯNG NGÔN NGỮ của HIỆN TƯỢNG VIẾT TRONG THƯ điện tử TIẾNG ANH đối CHIẾU với TIẾNG VIỆ

BÁO cáo  NGHIÊN cứu NHỮNG đặc TRƯNG NGÔN NGỮ của HIỆN TƯỢNG VIẾT TRONG THƯ điện tử TIẾNG ANH đối CHIẾU với TIẾNG VIỆ
... uyen) 3.2 Đặc trưng hình thái hoc ngôn ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt 3.2.1 Đặc trưng hình thái học ngôn ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh Dặc trưng Từ viết tắt Từ ... ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt 3.1.1 Những quy tắc hình thành ngôn ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh 3.1.1.1 Viết tắt kèm số Một cách viết tắt ưa chuộng thư điện tử ... gắng” Số 3.3 Đặc điểm ngữ pháp cụm từ câu viết tắt thư điện tử tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt 3.3.1 Đặc điểm ngữ pháp cụm từ câu viết tắt thư điện tử tiếng Anh Thể loại Cụm Danh Từ Cấu trúc...
 • 8
 • 218
 • 0

Đặc điểm ngôn ngữ phê bình trong thi nhân việt nam của hoài thanh hoài chân

Đặc điểm ngôn ngữ phê bình trong thi nhân việt nam của hoài thanh hoài chân
... Chơng 1: Ngôn ngữ phê bình Thi nhân Việt Nam Chơng 2: Đặc điểm kết cấu Thi nhân Việt Nam Chơng 3: Đặc điểm lời văn phê bình Thi nhân Việt Nam Chơng Ngôn ngữ phê bình Thi nhân Việt Nam -9- Văn ... hiểu Đặc điểm ngôn ngữ phê bình "Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh Hoài Chân" , luận văn góp phần đặc điểm quan -8- trọng ngôn ngữ tác giả phê bình tuyển tập nói riêng đặc điểm ngôn ngữ phê bình ... yếu xem xét đặc điểm ngôn ngữ đặc sắc, bật tập Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh- Hoài Chân - Ngoài ra, luận văn khảo sát thêm số tác phẩm phê bình Hoài Thanh, tham khảo viết Thi nhân Việt Nam để hiểu...
 • 124
 • 461
 • 3

Những đặc trưng của văn học dân gian Việt Nam pdf

Những đặc trưng của văn học dân gian Việt Nam pdf
... nhân dân 2.Mối quan hệ văn học dân gian văn học viết : Văn học dân gian tảng văn học viết, chặng đầu văn học dân tộc.Khi chưa có chữ viết, văn học dân tộc có văn học dân gian; có chữ viết văn học ... dân gian " Mặt khác , thể loại hệ thống lại có quan hệ với V KHOA HỌC VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ DÂN TỘC HỌC 1.Khoa học văn học dân gian : Khoa học văn học dân gian nghiên cứu tác phẩm văn học dân ... học dân gian gồm phân môn sau :Lý luận văn học dân gian, Lịch sử văn học dân gian, Phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian. Và phận đặc thù công tác sưu tầm văn học dân gian 2.Khoa học văn...
 • 8
 • 4,434
 • 32

Những ðặc trưng của văn học dân gian việt nam pot

Những ðặc trưng của văn học dân gian việt nam pot
... nhân dân 2.Mối quan hệ văn học dân gian văn học viết : Văn học dân gian tảng văn học viết, chặng đầu văn học dân tộc.Khi chưa có chữ viết, văn học dân tộc có văn học dân gian; có chữ viết văn học ... dân gian " Mặt khác , thể loại hệ thống lại có quan hệ với V KHOA HỌC VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ DÂN TỘC HỌC 1.Khoa học văn học dân gian : Khoa học văn học dân gian nghiên cứu tác phẩm văn học dân ... học văn học dân gian dân tộc học : Văn học dân gian, thành tố văn hóa dân gian đối tượng nghiên cứu dân tộc học Nhiều thể loại văn học dân gian phát sinh từ xã hội công xã nguyên thủy văn học dân...
 • 20
 • 704
 • 1

những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian bến tre qua một số thể loại tiêu biểu

những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian bến tre qua một số thể loại tiêu biểu
... HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Huỳnh Thanh Sang NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN BẾN TRE QUA MỘT SỐ THỂ LOẠI TIÊU BIỂU Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN ... để nói văn hoá văn học dân gian Bến Tre Điều thể chỗ liệu tác giả dùng để so sánh, phân tích, dẫn chứng đa số lấy từ văn học dân gian Bến Tre Nét tiêu 14 biểu văn hoá văn học dân gian Bến Tre công ... quát vùng đất người Bến Tre (19 trang) Chương 2: Khái quát diện mạo văn học dân gian Bến Tre (29 trang) Chương 3: Những đặc trưng văn học dân gian Bến Tre qua số thể loại tiêu biểu (89 trang) 18...
 • 161
 • 363
 • 1

Đặc điểm ngôn ngữ trong ca dao trào phúng việt nam

Đặc điểm ngôn ngữ trong ca dao trào phúng việt nam
... đặc điểm ca dao trào phúng Việt Nam Đó vấn đề sau đây: Khái niệm ca dao ca dao trào phúng Ca dao trào phúng từ góc nhìn lý thuyết giao tiếp ngôn ngữ phân tích diễn ngôn Các lý thuyết ca dao trào ... "tính thơ" ca dao thực thụ Hai mặt tạo nên đặc trng ca dao" 1.1.2 Ca dao trào phúng ? Ca dao trào phúng lời ca câu hát thể nét đặc sắc nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam Ca dao trào phúng phơi ... đề tài Khái niệm ca dao ca dao trào phúng Ca dao ? Ca dao trào phúng ? Các lớp từ ngữ thể ý nghĩa trào phúng ca dao Trang 5 10 11 12 12 13 13 13 17 28 2.1 2.1.1 Việt Nam Lớp từ ngữ biểu thị tiếng...
 • 130
 • 999
 • 5

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THI PHÁP CA DAO VIỆT NAM 3

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THI PHÁP CA DAO VIỆT NAM 3
... lông mọc, chồi lên cây” Ngoài hỗn hợp, thể kết hợp đặc trưng thps thoangể khác nhằm diễn đạt nhiều cung bậc cảm xúc nhân vật trữ tình Trong ca dao, thể sử dụng không nhiều, chiếm 1% đa dạng: ”Ai ... sử dụng nhiều loại hát nghi lễ phong tục, hát sinh hoạt, hát giao duyên Nói tóm lại, đặc trưng thể thơ ca dao suy cho diễn đạc tâm trạng nhiều chiều nhân vật trữ tình Tùy theo cảm xúc, cung bật ... non” Nếu thể 6-8 thường vận dụng ca có nội dung trữ tình giao duyên, thể song thất lục bát (hai câu chữ câu 6-8) thường dùng hát có âm điệu nói lối ca xướng thi thể hỗn hợp 4, chữ, kết hợp với...
 • 3
 • 1,163
 • 4

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THI PHÁP CA DAO VIỆT NAM 2

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THI PHÁP CA DAO VIỆT NAM 2
... cánh cò ca dao Dường thi u cánh cò ca dao nghèo Con cò làm tổ cành tre, cò kiếm ăn đồng ruộng, bãi sông, không ăn lúa mà bắt cá, bắt tép… Cứ vậy, cánh cò trắng muốt in bóng suốt chiều dài ca dao ... nông dân Việt Nam không nghĩ thế, sống không sống đục, chết định phải chết Người nông dân Việt Nam có tư tưởng lớn, cao thượng cách sống Họ sáng tạo hình tượng người trước, lo trước lo thi n hạ, ... sạch, cao hoa sen trở thành Quốc hoa Việt Nam – đại diện cho vẻ đẹp thánh thi n mà giản dị, chất phác, hiền lành người dân đất Việt * Trúc – mai Theo quan niệm nhà nho, tùng, trúc, mai thứ tượng trưng...
 • 4
 • 383
 • 2

Xem thêm