giáo án lớp 3 tuần 29

Giáo án lớp 3 - Tuần 29

Giáo án lớp 3 - Tuần 29
... I- Mục tiêu: A- Tập đọc: 1- Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Đọc từ ngữ: Đ - rốt- xi, C - rét- ti, Xtác- đi, Ga- r - nê, Nen- li, khuỷu tay, - Biết đọc câu cảm, câu cầu khiến 2- Rèn kĩ đọc- hiểu :- ... leo - HS viết bảng lớp núi, cầu lông - Lớp viết bảng - Gv nhận xét, cho điểm B- Bài mới: 1- Gtb 2- Hớng dẫn nghe - viết: a)Chuẩn bị: + GV đọc tả - 1HS đọc lại, lớp theo dõi SGK - Câu nói thày giáo ... - nhóm thi đọc - Mỗi hs phải leo đến cột cao - Đ - rốt- xi C - rét- ti leo nh khỉ - Vì cậu bị tật nguyền từ nhỏ( Gù lng) - bạn muốn vợt qua - Nen- li leo cách chật vật - Vì Nen- li lại xin thầy...
 • 20
 • 383
 • 2

giao án lop 3 tuan 29

giao án lop 3 tuan 29
... 138 ( ) ? - Lớp 3D trồng lớp 3A là: 40 – 28 = 12 ( ) c Lớp 3D trồng 3A - Lớp 3D trồng nhiều lớp ? 3B : - Lớp 3D trồng nhiều lớp 3B bao 28 – 25 = ( ) nhiêu ? Đáp số :3 Cây IV/Củng cố -Dặn dò :3- 4 ... nhất, a Lớp trồng nhiều ? lớp 3B trồng Lớp trồng ? - Lớp 3B, 3D, 3A, 3C - Hãy nêu tên lớp theo thứ tự số trồng từ đến nhiều - Lớp 3A lớp 3C trồng là: b Hai lớp 3A 3C trồng đợc tất bao 40 + 45 ... Lớp 3B có học sinh giỏi ? Lớp 3D có học sinh giỏi ? b Lớp 3C có nhiều lớp 3A học sinh giỏi ? - Vì em biết điều - Lớp 3B có 13 học sinh giỏi, lớp 3D có 15 học sinh giỏi - Lớp 3C có nhiều lớp 3A...
 • 26
 • 274
 • 0

Giáo án Lớp 3 tuần 29

Giáo án Lớp 3 tuần 29
... HS lờn bng gii bi, lp b sung 14657 468 23 12804 +36 412 +32 165 + 34 625 51069 78988 47 429 G V :HONG TH M 18 Trng tiu hc Vừ Th Sỏu - GV nhn xột ỏnh giỏ Bi 3: - Gi HS c bi toỏn - Hng dn HS phõn tớch ... phộp tớnh cng 45 732 + - Quan sỏt lờn bng nm v cỏch t 36 195 tớnh v tớnh cỏc s phm vi 100 000 - Yờu cu t t tớnh v tớnh kt qu ? - Mt HS thc hin : 45 732 - Mi mt em thc hin trờn bng +36 195 - Yờu cu ... HCN 135 cm2 72 cm2 160 cm2 175 cm2 15cm2 + 20cm2 = 35 cm2 Chu vi HCN 48 cm 36 cm 46 cm 64 cm 12cm2 x = Trng tiu hc Vừ Th Sỏu Giỏo ỏn Lp 20cm2 + 10cm2 + 15cm2 = 50cm2 - 40cm2 + 10cm2 = Bi 3: Mt...
 • 25
 • 294
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 29

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 29
... Anh chàng truyện có cao cờ khơng ? (Anh chàng đánh cờ kém, khơng thắng ván ) + Truyện đáng cười điểm ? (Anh chàng đánh ván thua ván dùng cách nói tránh để khỏi nhận thua ) c Bài tập : Gọi HS đọc ... 29 Giáo viên : Nguyễn Phi Tuấn Kế Hoạch Bài Học Trường tiểu học EaBá Lớp Củng cố , dặn dò : - u cầu HS chuẩn bị sau SINH HOẠT LỚP - u cầu lớp trưởng lên báo cáo tình hình học tập, lao động tuần ... 86781 68149 + 12 735 98884 18257 64 439 82696 + 52819 6546 5 936 5 Giúp HS yếu cách đặt tính cách tính Bài : (Giảm tải ) Bài : Hướng dẫn HS giải Giải : Độ dài đoạn đường AC : 235 0 - 35 0 = 2000 (m)...
 • 30
 • 244
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 29

giáo án lớp 3 tuần 29
... dõi - Bài 3: ( Trang 1 53) - HS nêu - Hớng dẫn phân tích toán - HS nêu ? toán thuộc dạng toán nào? - HS làm, HS lên bảng chữa HS nhận xét - Yêu cầu làm vào - GV chấm, nhận xét, chốt toán giải hai ... 45 732 số - HS nghe 36 194 45 732 + 36 194 - Yêu cầu thhực phép cộng nháp - HS làm nháp, HS lên bảng thực - Gọi HS báo cáo kết - HS nêu kết Nêu cách tính - GV viết bảng: 45 732 - HS theo dõi + 36 194 ... Chuẩn bị sau _ 13 Năm học 2011- 2012 Nguyễn Thị Phơng Tiết 5: Toán ( Tăng) I Mục tiêu: Chủ nhiệm lớp 3D Ôn : diện tích - Rèn kĩ giải toán tính diện tích hình vuông, hình chữ...
 • 17
 • 208
 • 0

Giáo án lớp 3 tuần 29

Giáo án lớp 3 tuần 29
... thắng ván chơi không? + Truyện đáng cười điểm nào? *Hoạt động 2: Làm Bài tập 3: Gv cho Hs đọc yêu cầu - Gv yêu cầu Hs làm cá nhân Gv chia lớp thành nhóm cho em chơi trò tiếp sức - Gv dán tờ giấy ... đề - Gv yêu cầu Hs lớp làm cá nhân vào VBT - Gv dán băng giấy mời Hs thi điền nhanh Hs - Gv nhận xét, chốt lời giải đúng: a) Bác só – sáng – xung quanh – thò xã – – sút b) Lớp – điền kinh – tin ... Hs đọc đoạn trước lớp - Gv gọi Hs đọc tiếp nối đoạn trước lớp - Gv cho Hs giải thích từ: dân chủ, bồi bổ, bổn phận, khí huyết, lưu thông - Gv cho Hs đọc đoạn nhóm Gv yêu cầu lớp đọc đồng * Hoạt...
 • 12
 • 340
 • 0

Giáo án lớp 3-tuần 29 theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.

Giáo án lớp 3-tuần 29 theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.
... trước lớp - Giáo viên yêu cầu đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm nhóm trước lớp, - Giáo viên cho lớp đánh giá, nhận xét xem nhóm làm tốt mặt cần rút kinh nghiệm  Hoạt động 2: Thảo luận - Giáo ... thắng ván cờ không ? - Anh ta chẳng thắng ván cờ + Anh ta nói kết ván cờ mình? - Anh ta nói tránh không ăn, đối thủ thắng xin hoà đối thủ không chịu - Giáo viên cho học sinh làm bài, tự tìm từ theo ... hồ ô đánh dấu - Bôi hồ vào mặt sau tờ giấy làm mặt đồng hồ dán vào vị trí đánh dấu ( H 11 ) b.Dán khung đồng hồ vào phần đế: - Bôi hồ vào mặt trước phần gấp lên ô tờ bìa làm khung đồng hồ dán vào...
 • 21
 • 311
 • 0

GIAO AN LOP 3 - TUAN 29 (CKTKN)

GIAO AN LOP 3 - TUAN 29 (CKTKN)
... hay - Lắng nghe nhiệm vụ tiết học - HS tự chọn nhân vật để tập kể lại câu chuyện (có thể lời Nen - li hay Đê rốt - xi, Cô - rét - ti, Ga - - nê ) - Một em kể mẫu lại toàn câu chuyện - Từng ... bài, - Cả lớp nhận xét bổ sung: nhảy xa - nhảy sào - sới vật - em nêu yêu cầu BT - HS làm vào - Một em đọc, em lên bảng thi viết nhanh tên bạn truyện - Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn làm nhanh ... cố - dặn dò: - Gọi - HS nêu nội dung - Dặn dò HS nhà đọc - Cả lớp theo dõi - Lớp lắng nghe GV đọc mẫu - Nối tiếp đọc câu - Luyện đọc từ khó mục A - em đọc nối tiếp đoạn câu chuyện - Giải nghĩa...
 • 21
 • 334
 • 2

GIAO AN LOP 3 TUAN 29

GIAO AN LOP 3 TUAN 29
... viªn:LỮ VĂN PHÚC - HS quan s¸t - HS nªu ®Ị to¸n: T×m tỉng cđa sè 45 732 + 36 194 -> Thùc hiƯn phÐp céng 45 732 + 36 194 -> HS tÝnh vµ nªu kÕt qu¶ - HS nªu: ViÕt 45 732 råi viÕt 36 194 xng díi cho c¸c ... ph¶i sang tr¸i… - HS nªu nh SGK 45 732 + 36 194 81926 Vëy 45 732 + 36 194 = 81962 -> HS nªu quy t¾c -> nhiỊu HS nh¾c l¹i - 2HS nªu yªu cÇu bµi tËp 18257 +644 93 52819 + 6546 18257 52819 + + 64 439 6546 ... d¹y häc: Ho¹t ®éng1: Quan s¸t nhËn xÐt - GV giíi thiƯu mét sè tranh tÜnh vËt vµ tranh kh¸c lo¹i ? + H·y nªu sù kh¸c gi÷a tranh tÜnh vËt vµ tranh kh¸c lo¹i + V× gäi lµ tranh tÜnh vËt ? Gi¸o viªn:LỮ...
 • 18
 • 196
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 29

giáo án lớp 3 tuần 29
... cộng số - HS lên bảng làm, lớp làm vào 64827 86149 37 092 72468 + + + + 21957 12 735 35 864 6 829 7 9297 - u cầu HS nêu cách tính phép 85781 98884 7295 6 tính - HS nêu lớp theo dõi nhận xét b) Bài ... tính lớp làm vào 45. 732 - cộng bằng 6, viết + 36 .194 - cộng bằng 12, viết nhớ 81.926 - cộng 1bằng 8, thêm bằng viết - cộng bằng 11, viết nhớ - cộng 3bằng 7, thêm bằng 8, viết Vậy 45. 732 +36 .194=81.926 ... từ hai chấm Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2010 TOÁN: LUYỆN TẬP A Mơc tiªu: - Biết tính diện tích hình vng B Ch̉n bị: - Hình vẽ BT3 C Ho¹t ®éng d¹y - häc: Hoạt động giáo viên Khởi động: Hát hát...
 • 26
 • 113
 • 0

Giao an lop 3-Tuan 29- da sua theo trang in

Giao an lop 3-Tuan 29- da sua theo trang in
... Quan sát nhận xét - Gv treo tranh tĩnh vật tranh khác loại: + Các tranh thuộc loại tranh gì? - Tranh vẽ đè tài lễ hội - Tranh vẽ phong cảnh - Tranh vẽ thiếu nhi vui chơi + Tranh thuộc loại tranh ... tĩnh - Tranh vẽ lọ, hoa, vật ? Vì sao? - Tranh vẽ lọ, hoa, tranh tĩnh vật.Vì tranh tĩnh vật vẽ đồ vật - Gv treo tranh tĩnh vật: lọ, hoa, dạng tĩnh + Trong tranh vẽ ? + Màu sắc tranh - Tranh vẽ ... động 1: - Dẫn HS thăm thiên khu vực gần trường - Cho HS theo nhóm - Đi theo nhóm đến địa điểm tham quan * Hoạt động 2: - Giao nhiệm vụ: Quan sát, vẽ ghi chép mơ tả cối vật mà em nhìn - Lắng nghe...
 • 43
 • 217
 • 0

Giao an lop 3 Tuan 29( CKTKN)

Giao an lop 3 Tuan 29( CKTKN)
... Hướng dẫn cách thực phép công 45 732 -Nghe giới thiệu *Hình thành phép cộng 45 732 + 36 194 -GV nêu toán: Tìm tổng hai số 45 732 -GV hỏi: Muốn tìm tổng hai số 45 732 + 36 194, làm nào? -GV: Dựa vào cách ... tích hình chữ nhật Chu vi hình chữ nhật 5cm 3cm x = 15(cm2) 10cm 4cm 10 x = 40(cm2) 32 cm 8cm 32 x = 256(cm2) (5 +3) x = 16 (cm) (10+4) x = 28 (cm) (32 +8) x = 80(cm) -GV nhận xét cho điểm HS Bài ... 45 732 + 36 194 -GV: Hãy nêu cách đặt tính thực -HS tính báo cáo kết -Bắt đầu cộng từ đâu đến đâu? -GV: Hãy nêu bước tính cộng45 732 + -HS nêu: Viết 45 732 xuống cho ca hàng thẳng cột với 45 732 *2...
 • 32
 • 352
 • 2

Giao An loP 3 tuan 29 CKTKN

Giao An loP 3 tuan 29 CKTKN
... + 64 439 5 936 5 82696 35 046 + 26 734 61780 * Bài 3: - HD HS làm 72468 + 6 829 7 9297 2475 + 6820 9295 - Làm vào tập - HS làm vào bảng phụ , HS lớp làm vào Bài giải Đoạn đường AC dài là: 235 0 – 35 0 ... Hướng dẫn cách thực phép cộng 45 732 + 36 194 a Hình thành phép cộng 45 732 + 36 194 * Giáo viên nêu tốn: Tìm tổng hai số: 45 732 + 36 194 H: Muốn tìm tổng hai số 45 732 + 36 194 phải làm ? - Dựa vào cách ... nghìn, hàng chục nghìn, phép cộng 45 732 + 36 194 SGK để có kết 45 732 sau:* cộng với 6, viết 36 194 * cộng 12, viết nhớ 81 926 * cộng 8, thêm 9, viết Vậy: 45 732 + 36 194 = 81926 * cộng 11, viết nhớ...
 • 20
 • 292
 • 1

Giao an lop 3-tuan 29 theo chuan, ngan, de sua.doc

Giao an lop 3-tuan 29 theo chuan, ngan, de sua.doc
... Học sinh đọc + Anh chàng truyện tự nhận người ? - Anh chàng truyện tự nhận + Anh ta có thắng ván cờ khơng ? người cao cờ + Anh ta nói kết ván cờ mình? - Anh ta chẳng thắng ván cờ - Anh ta nói tránh ... cộng, kẻ vạch ngang cộng từ phải sang trái  Hoạt động 2: Thực hành - HS làm • Bài : Tính 64827 86149 37092 72468 + + + - Cho HS tự làm 21957 12735 35864 + 6 829 86784 98884 7295 6 7 9297 - Nhận xét-sửa ... nghệ (hát, múa, độc tấu, kể chuyện, ngâm thơ, trình bày tranh ảnh, ) có liên quan đến chủ đề +Cử người dẫn chương trình +Phân cơng trang trí lớp IV- Tiến trình hoạt động + Người dẫn chương trình...
 • 26
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 29 cktkngiáo án lớp 3 tuần 29 mới nhấtgiáo án lớp 3 tuần 29 knsgiáo án lớp 3 tuần 29 năm 2013giao an lop 4 tuan 29 3 cotgiáo án lớp 3 tuần 1giáo án lớp 3 tuần 22giáo án lớp 5 tuần 29 cktkngiáo án lớp 5 tuần 29 mới nhấtgiáo án lớp 5 tuần 29 mớigiáo án lớp 1 tuần 29giáo án lớp 3 tuần 32giáo án lớp 3 tuần 33 cktkngiáo án lớp 3 tuần 30giáo án lớp 3 tuần 31Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học