Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại hoa lan hậu nuôi cấy mô

KỸ THUẬT TRỒNG CHĂM SÓC MỘT SỐ LOẠI CÂY RAU - QUẢ

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC MỘT SỐ LOẠI CÂY RAU - QUẢ
... xuyên, sau 3 6-4 8 hạt nhú mầm 04/01/2012 SPERI-FFS Kỹ thuật trồng chăm sóc Dưa hấu Gieo hạt: Có cách • Gieo hạt thẳng: Gieo 1-2 hạt/lỗ, sâu 1-2 cm, phủ tro trấu hay rơm chặt ngắn, mọc 3-4 tỉa trừ ... Khoảng -3 ngày thu hái lần Nếu biết cách chăm sóc tốt vụ cho thu từ 20 – 25 đợt trái./ 14 Kỹ thuật trồng Bí đỏ • Thời vụ: Bí đỏ trồng quanh năm Ở vùng miền Trung trồng tốt tháng 1 1-1 2 năm • Đất trồng: ... 2: 18 - 20 ngày sau gieo rãi 0. 5-0 .7 phân ủ cho 1000m2 • Bón lần 3: 3 5-4 0 ngày sau gieo rãi 0. 5-0 .7 phân ủ cho 1000m2 04/01/2012 SPERI-FFS Kỹ thuật trồng chăm sóc Dưa hấu Sửa dây: Khi dây dưa...
 • 24
 • 115
 • 0

Tai liệu tâp huấn “kỹ thuật trồng chăm sóc nấm sò, nấm linh chi”

Tai liệu tâp huấn “kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm sò, nấm linh chi”
... pH… Tai liệu tâp huấn “Kỹ thuật trồng chăm sóc nấm sò, nấm Linh chi” PHẦN 2: KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NẤM SÒ VÀ NẤM LINH CHI I KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NẤM SÒ Đặc tính sinh học nấm Nấm ... 068.3922687-3835189 Fax: 068.3922687 Tai liệu tâp huấn “Kỹ thuật trồng chăm sóc nấm sò, nấm Linh chi” 18 Tai liệu tâp huấn “Kỹ thuật trồng chăm sóc nấm sò, nấm Linh chi” 19 ... Nam: trồng quanh năm Tai liệu tâp huấn “Kỹ thuật trồng chăm sóc nấm sò, nấm Linh chi” 12 Qui trình kỹ thuật trồng chăm sóc nấm Linh Chi * Sơ đồ 7: Sơ đồ qui trình công nghệ nuôi trồng nấm Linh...
 • 19
 • 232
 • 0

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng chăm sóc cây Trôm

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Trôm
... hàng cách hàng mét, cách mét ) Chăm sóc Cuốc cỏ đường kính mét , xới đất sâu 5-10 cm vun gốc cao 10 cm, tấp cỏ vào gốc để giữ ẩm Số lần chăm sóc: lần Thời gian chăm sóc: đầu mùa khô để kết hợp phòng ... hoàn thành trước trồng 10-15 ngày để có điều kiện kiểm tra qui cách hố trồng Nơi có điều kiện nên bón lót hố kg phân chuồng hoai trộn trước trồng Bố trí cự ly trồng 4m x m ( Cây cách mét, hàng ... cháy đầu mùa mưa Bón thúc 50 gam NPK/ kết hợp xới cỏ vun gốc chăm sóc lần Phải thường xuyên kiểm tra bảo vệ chống người gia súc phá hại trồng (Theo Ninh thuan website) :: http://Agriviet.Com - Xem1924::...
 • 2
 • 338
 • 0

Tài liệu Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng chăm sóc cây Trôm doc

Tài liệu Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Trôm doc
... hàng cách hàng mét, cách mét ) Chăm sóc Cuốc cỏ đường kính mét , xới đất sâu 5-10 cm vun gốc cao 10 cm, tấp cỏ vào gốc để giữ ẩm Số lần chăm sóc: lần Thời gian chăm sóc: đầu mùa khô để kết hợp phòng ... hoàn thành trước trồng 10-15 ngày để có điều kiện kiểm tra qui cách hố trồng Nơi có điều kiện nên bón lót hố kg phân chuồng hoai trộn trước trồng Bố trí cự ly trồng 4m x m ( Cây cách mét, hàng ... cháy đầu mùa mưa Bón thúc 50 gam NPK/ kết hợp xới cỏ vun gốc chăm sóc lần Phải thường xuyên kiểm tra bảo vệ chống người gia súc phá hại trồng (Theo Ninh thuan website) :: http://Agriviet.Com - Xem1924::...
 • 2
 • 389
 • 0

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng chăm sóc cây Neem potx

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Neem potx
... băng rộng + Trồng toàn diện: Bố trí cự ly 3m*4 m ( Cây cách mét, hàng cách hàng mét) Mật độ trồng 840 cây/ ha + Trồng hỗn giao: Neem + Cây phù trợ theo băng rộng tỷ lệ hỗn giao 4+7 ( trồng hàng ... hoàn thành trước trồng 10-15 ngày để có điều kiện kiểm tra qui cách hố trồng Nơi có điều kiện nên bón lót hố kg phân chuồng hoai trộn trước trồng Cây Neem trồng toàn diện loại trồng hỗn giao theo ... hàng Neem) Cự ly cách mét, hàng cách hàng 4,5 mét) Mật độ 1.100 cây/ ( 700 Neem + 400 phù trợ) * Trồng - Cho lớp đất mặt xuống đáy hố, có bón lót phân chuồng hoai phải trộn trước trồng - Cây trồng...
 • 6
 • 363
 • 0

BÀI GIẢNG CÂY ĐẶC SẢN VÙNG - Bài 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CHĂM SÓC TIÊU pps

BÀI GIẢNG CÂY ĐẶC SẢN VÙNG - Bài 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC TIÊU pps
... đất xảy trước lúc trồng 20 ngà y độ sâu 15cm (Bùi Cách Tuyến Ngô Xuâ n Trung, 2000) 4. 4.3 TRỒNG VÀ CHĂM SÓC - Kỹ thuật trồng: Việc trồng trụ trước hay sau trồng tiêu phụ thuộc vào loại trụ gì, ... bền, khả thâ m canh cao 4. 4 TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 4. 4.1 THỜI VỤ TRỒNG Thời vụ trồng phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu nơi, chủ yếu mùa mưa nhiệt độ Tiê u thường trồng vào đầu hay cuối mùa mưa ... 2kg/trụ  Trồng tiêu leo trụ sống thường khó chủ động việc tổ chức trồng mở rộng quy mô canh tác Do vậy, phải trồng trụ sống trước tiêu 1-2 nă m (trồng cành) 3 -4 nă m (trồng hạt)  Độ đồng vườn tiêu...
 • 21
 • 364
 • 0

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng chăm sóc cây Neem pot

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Neem pot
... trồng 1015 ngày để có điều kiện kiểm tra qui cách hố trồng Nơi có điều kiện nên bón lót hố kg phân chuồng hoai trộn trước trồng Cây Neem trồng toàn diện loại trồng hỗn giao theo băng rộng + Trồng ... trí cự ly 3m*4 m ( Cây cách mét, hàng cách hàng mét) Mật độ trồng 840 cây/ ha + Trồng hỗn giao: Neem + Cây phù trợ theo băng rộng tỷ lệ hỗn giao 4+7 ( trồng hàng keo + 14 hàng Neem) Cự ly cách mét, ... cách hàng 4,5 mét) Mật độ 1.100 cây/ ( 700 Neem + 400 phù trợ) * Trồng - Cho lớp đất mặt xuống đáy hố, có bón lót phân chuồng hoai phải trộn trước trồng - Cây trồng phải đặt ngắn hố Sau dùng...
 • 4
 • 268
 • 1

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng chăm sóc cây Trôm pot

Một số nét cơ bản về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Trôm pot
... hàng cách hàng mét, cách mét ) Chăm sóc Cuốc cỏ đường kính mét , xới đất sâu 5-10 cm vun gốc cao 10 cm, tấp cỏ vào gốc để giữ ẩm Số lần chăm sóc: lần Thời gian chăm sóc: đầu mùa khô để kết hợp phòng ... hoàn thành trước trồng 10-15 ngày để có điều kiện kiểm tra qui cách hố trồng Nơi có điều kiện nên bón lót hố kg phân chuồng hoai trộn trước trồng Bố trí cự ly trồng 4m x m ( Cây cách mét, hàng ... trước xuất vườn phải tiến hành nghiệm thu số lượng chất lượng theo tiêu chuẩn qui định Kỷ thuật trồng Cây Trôm trồng loại nương rẫy cũ hay canh tác * Xử lý thực bì: Xử lý thực bì cục theo băng bố...
 • 4
 • 168
 • 0

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê : Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị

Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê : Phần II - Sở NN&PTNT Quảng Trị
... Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị phê trồng địa hình cao, dốc Trồng phê đất phẳng có nhiều thuận lợi chăm sóc thu hoạch, trồng phê đất có độ dốc khác phê trồng địa hình ... vetiver, cốt khí) Trồng xen vườn phê V Chăm sóc phê Tưới nước tủ gốc - Muốn có suất cần phải tưới nước cho phê Tuy nhiên, Quảng Trị nguồn nước tưới cho phê chủ yếu từ tự nhiên - Để hạn chế ... trồng - Khi trồng xong, mặt bầu thấp mặt đất chung quanh 10 - 15cm a b 37 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Trị c d e f Các bước trồng phê a: Cắt đáy bầu b: Loại bỏ túi PE c: Đặt xuống hố d: Lấp hố e:...
 • 59
 • 252
 • 2

Kỹ thuật trồng chăm sóc cây cà phê

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê
... KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SĨC CÂY CÀ PHÊ TRỒNG VÀ CHĂM SĨC - Chọn đất trồng - Quản lý cỏ dại - Thiết kế lơ trồng - Bón phân - Trồng phê - Tưới nước - Cây đai rừng - Tạo hình, sửa cành - Cây ... muốn trồng che bóng lơ phê 10 Cây keo dậu che bóng tầng cao vườn phê vối 11 * Đa dạng hóa trồng vườn phê Mơ hình phê xen tiêu Mơ hình phê xen sầu riêng 12 Bảng Năng suất trồng ... đai rừng phụ 14 15 Chăm sóc - Làm cỏ - Tủ gốc giữ ẩm 16 - Trồng xen 17 * Kỹ thuật làm bồn cho phê C©y cµ phª vèi ®­ỵc trång ©m vµ sau ®ã më18 theo t¸n bån Bón phân cho phê * Cơ sở khoa học...
 • 72
 • 1,955
 • 23

Kỹ thuật trồng chăm sóc hoa phong lan

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa phong lan
... trọng lan Lan đặt hướng Đông nhận ánh nắng buổi sáng tốt nhiều so với lan đặt hướng Tây nhận ánh nắng buổi chiều Chính trồng lan sân thượng hay ban công phía Tây lan phát triển hoa Khi trồng lan ... bệnh công, nảy chồi, khó hoa, hoa nhỏ ngắn màu sắc không tươi, hoa nhanh tàn Thừa nắng lan thấp cây, vàng có vết nhăn khô, mép có xu hướng cụp vào, dễ hoa sớm nhỏ nên hoa ngắn, nhỏ, phát triển ... bón: Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng lan Khi lan đầy đủ dinh dưỡng tươi tốt, nhiều hoa, hoa to đẹp, bền thiếu dinh dưỡng lan còi cọc, phát triển, hoa Lan cần 13 chất dinh dưỡng khoáng, thuộc...
 • 4
 • 1,908
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật trồng và chăm sóc sứkỹ thuật trồng và chăm sóc lúakỹ thuật trồng và chăm sóc cây neemkỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãnkỹ thuật trồng và chăm sóc kiệukỹ thuật trồng và chăm sóc nghệkỹ thuật trồng và chăm sóc càkỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lilykỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêngkỹ thuật trồng và chăm sóc hành lákỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêucây nhãn kỹ thuật trồng và chăm sóckỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca caokỹ thuật trồng và chăm sóc cây vảikỹ thuật trồng và chăm sóc cây nha đambao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây