hệ thống câu hỏi tự luận môn kiến thức chung và chuyên ngành thi tuyển dụng viên chức tỉnh cao bằng năm 2013

Hệ thống câu hỏi tự luận môn Luật tố tụng dân sự

Hệ thống câu hỏi tự luận môn Luật tố tụng dân sự
... pháp luật thẩm quyền tòa án cấp 15 Phân tích quy định pháp luật thẩm quyền tòa án cấp 16 Phân tích quy định pháp luật thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ 17 Phân tích vai trò hội thẩm nhân dân tố tụng ... Phân tích vai trò hội thẩm nhân dân tố tụng dân 18 Phân tích thay đổi người tiến hành tố tụng 19 Phân biệt trường hợp thay đổi thay người tiến hành tố tụng 20 Trình bày cách hiểu anh chị nguyên ... có nghĩa vụ chứng minh tố tụng dân 24 Phân tích thuộc tính chứng lấy ví dụ 25 Điều kiện khởi kiện vụ án dân 26 Nội dung hình thức đơn khởi kiện 27 Thủ tục thụ lý vụ án dân 28 Phân tích trường...
 • 2
 • 882
 • 0

Bộ tài liệu môn kiến thức chung chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014

Bộ tài liệu môn kiến thức chung và chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
... NỀN CÔNG VỤ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ I QUAN NIỆM CHUNG VỀ CÔNG VỤ VÀ NỀN CÔNG VỤ Khái niệm hoạt động công vụ Theo quy định Điều Luật Cán bộ, công chức 2008 hoạt động công ... Nam 1.2 Công chức cấp Công chức cấp công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; gồm chức danh ... - Từ năm 2015, công chức cấp tuyển dụng phải có trung cấp quy tập trung trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức theo quy định; từ năm 2017 trở đi, công chức cấp phải...
 • 91
 • 2,569
 • 3

SKKN xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm

SKKN xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm
... XÂY D NG H TH NG CÂU H I TR C NGHI M KHÁCH QUAN D NG MCQ nh m c tiêu xây d ng h th ng câu h i tr c nghi m T vi c nghiên c u lý thuy t, ã xây d ng h th ng câu h i tr c nghi m khách quan d ng câu ... Nhi m v nghiên c u - Xây d ng m ch ki n th c c a chuyên - Xây d ng h th ng câu h i t lu n d tb id ng h c sinh gi i - Xây d ng h th ng câu h i TNKQ - Th c nghi m s ph m ch nh câu h i cho phù h p ... NG II XÂY D NG H TH NG CÂU H I T I H th ng câu h i ôn t p ki n th c c b n LU N ây h th ng câu h i c s d ng ôn t p ki n th c n n tr l i câu h i này, yêu c u ph i c th t k chuyên c tóm t t Câu Các...
 • 41
 • 227
 • 0

xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm

xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm
... XÂY D NG H TH NG CÂU H I TR C NGHI M KHÁCH QUAN D NG MCQ nh m c tiêu xây d ng h th ng câu h i tr c nghi m T vi c nghiên c u lý thuy t, ã xây d ng h th ng câu h i tr c nghi m khách quan d ng câu ... Nhi m v nghiên c u - Xây d ng m ch ki n th c c a chuyên - Xây d ng h th ng câu h i t lu n d tb id ng h c sinh gi i - Xây d ng h th ng câu h i TNKQ - Th c nghi m s ph m ch nh câu h i cho phù h p ... NG II XÂY D NG H TH NG CÂU H I T I H th ng câu h i ôn t p ki n th c c b n LU N ây h th ng câu h i c s d ng ôn t p ki n th c n n tr l i câu h i này, yêu c u ph i c th t k chuyên c tóm t t Câu Các...
 • 41
 • 97
 • 0

Xây dựng mạch kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm để hướng dẫn học sinh học phần thích nghi của cá thể sinh vật

Xây dựng mạch kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm để hướng dẫn học sinh học phần thích nghi của cá thể sinh vật
... I XÂY D NG M CH KI N TH C C A CHUYÊN :TÍNH THÍCH NGHI C A CÁ TH SINH V T I S thích nghi c a sinh v t v i ánh sáng 1.1 Ngu n ánh sáng ý ngh a c a v i sinh v t 1.2 S thích nghi ... t đ 2.3 Thích nghi c a đ ng v t v i nhi t đ 10 III S thích nghi c a sinh v t v i n c đ 3.1 Thích nghi c a sinh v t s ng n m 13 c 13 3.2 S thích nghi c a sinh v t s ng ... nhân t sinh thái có nhân t vô sinh t o nên tính thích nghi cho th sinh v t m t nh ng n i dung khó Vi c xây d ng h th ng ki n th c, h th ng câu h i t lu n tr c nghi m dùng cho ôn thi h c sinh...
 • 41
 • 88
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”
... dung phần “Lịch sử giới cận đại”, SGK Lịch sử lớp 10 THPT, chương trình chuẩn Chương 3: Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận trắc nghiệm khách quan dạy phần “Lịch sử giới cận đại” SGK Lịch sử lớp ... tra, đánh giá dạy học lịch sử trường phổ thông 26 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”, SGK LỊCH SỬ LỚP 10 THPT, ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÊ THỊ HIỀN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHI DẠY HỌC PHẦN “LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI”, SGK LỊCH SỬ LỚP 10 THPT (CHƯƠNG...
 • 65
 • 1,620
 • 7

Tiểu luận: Xây dựng phối hợp hệ thống câu hỏi tự luận trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chon nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ..." pot

Tiểu luận: Xây dựng và phối hợp hệ thống câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chon nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ...
... TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC THPT Nếu xây dựng câu hỏi trắc nghiêml tự luận TNKQ nhiều lựa chọn sở mục tiêu dặt có phương án kết hợp loại câu hỏi cho phép đánh giá xác, khách quan mức ... hàng câu hỏi để sử dụng nhiều 1.6.3 Quy trình xây dựng hệ thống câu TNKQ nhiều lựa chọn 1.6.3.1 Xác định mục tiêu 1.6.3.2 Viết câu trắc nghiệm khách quan 1.6.3.3 Hoàn thiện câu hỏi 1.6.3.4 Xây dựng ... toàn phần đánh giá 1.5.2 TNKQ 1.5.2.1 Khái niệm - Bài trắc nghiệm gọ trắc nghiệm khách quan hệ thống cho điểm khách quan không chủ quan trước Một TNKQ thường bao gồm nhiều câu hỏi câu thường...
 • 15
 • 637
 • 7

Câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung thi công chức (có hướng dẫn trả lời)

Câu hỏi ôn tập môn kiến thức chung thi công chức (có hướng dẫn trả lời)
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... quy nh chung ca Nh nc iu 36 Bit phỏi Cn c vo yờu cu nhim v, cụng v, c quan cú thm quyn qun lý cụng chc c cụng chc bit phỏi n lm vic cú thi hn mt c quan, t chc, n v khỏc Thi hn c bit phỏi mi ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 4,457
 • 35

tài liệu ôn thi Trọn bộ Kiến thức chung chuyên ngành thuế theo OTCCT

tài liệu ôn thi Trọn bộ Kiến thức chung và chuyên ngành thuế theo OTCCT
... Phân loại công sản Có nhiều cách phân loại tài sản công Ở giới thi u cách phân loại tài sản công theo đối tượng quản lý sử dụng tài sản bao gồm: - Tài sản công thuộc khu vực hành nghiệp – tài sản ... thác sử dụng công sản từ tài sản lớn tài nguyên đến tài sản nhỏ máy tính, máy fax, bàn làm việc… - Công khai chế độ tài khai thác sử dụng công sản Chẳng hạn công khai thuế tài nguyên, thuế đất, ... công cụ để điều chỉnh thu nhập chủ thể xã hội thông qua thuế chi tiêu công Cùng với phân phối, tài công thực chức phân bổ Thông qua chức này, nguồn nhân lực tài công phân bổ cách có chủ đích theo...
 • 38
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống câu hỏi tự luậnhe thong cau hoi tu luan tu do vat lihệ thống câu hỏi tnkqnlc một số kiến thức chương điện tích điện trườngcâu hỏi ôn tập môn kiến thức chungcâu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chungcâu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung công chức năm 2014thông báo tuyển dụng công chức tỉnh nghệ an năm 2013nhu cau tuyen dung cong chuc tinh cao bangcâu hỏi tự luận môn thống kêcâu hỏi tự luận môn quan hệ kinh tế quốc tếcâu hỏi tự luận môn quản trịhệ thống câu hỏi ôn tập môn marketinghệ thống câu hỏi ôn tập môn marketing căn bảncâu hỏi tự luận môn kinh tế quốc tếcác câu hỏi tự luận môn quản trị họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây