Đánh giá khả năng kháng fusarium oxysporum và phytopthora palmivora gây bệnh trên cây trồng từ dịch chiết nuôi cấy một số dòng bacillus sp phân lập từ khu vực suối nước nóng bình châu

PHÂN TÍCH PHÂN tử ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG sâu đục THÂN (SCIRPOPHAGA INCERTULAS) của các DÒNG lúa c71 CHUYỂN GEN cry1ac ở mức độ PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ lưới

PHÂN TÍCH PHÂN tử và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG sâu đục THÂN (SCIRPOPHAGA INCERTULAS) của các DÒNG lúa c71 CHUYỂN GEN cry1ac ở mức độ PHÒNG THÍ NGHIỆM và NHÀ lưới
... Kết đánh giá số tiêu nông học khả kháng sâu đục thân đồng ruộng Các dòng lúa chuyển gen cry1A(c) đánh giá khả kháng sâu đục thân mức độ phòng thí nghiệm nhà lưới Để đánh giá khả sâu đục thân dòng ... tính kháng qua hệ A B C D Hình 4.4 Khả kháng sâu đục thân mức độ phòng thí nghiệm nhà lưới A) Thử sâu đục thân đoạn thân lúa C71 chuyển gen cry1A(c) (dòng C67T1-11) hệ T3; B) Thử sâu đục thân ... chọn dòng lúa chuyển gen có tính kháng cao ổn định Với mục tiêu vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Phân tích phân tử đánh giá khả kháng sâu đục thân (Scirpophaga incertulas) dòng lúa C71 chuyển gen...
 • 58
 • 458
 • 1

Đánh giá khả năng kháng virus potato virus y sự đa dạng di truyền của một số dòng khoai tây nhị bội bằng chỉ thị hình thái phân tử simple sequence repeats

Đánh giá khả năng kháng virus potato virus y và sự đa dạng di truyền của một số dòng khoai tây nhị bội bằng chỉ thị hình thái và phân tử simple sequence repeats
... loài virus g y b nh ñó có loài virus g y h i làm gi m su t tr ng nh t virus cu n khoai t y (PLRV), virus Y khoai t y (PVY), virus A khoai t y (PVA), virus X khoai t y (PVX), virus S khoai t y (PVS), ... “ðánh giá kh kháng virus Potato virus Y (PVY) s ña d ng di truy n c a m t s dòng khoai t y nh b i b ng ch th hình thái phân t Simple sequence repeats (SSR) ph c v ch n t o gi ng” 1.2 M c ñích y u ... ðánh giá s sinh trư ng phát tri n hình thành su t c a dòng khoai t y nh b i ñ ng ru ng 30 3.2.2 ðánh giá kh kháng virus PVY c a dòng khoai t y nh b i 31 3.2.3 ðánh giá s ña hình c a dòng khoai...
 • 97
 • 483
 • 1

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu điịnh hướng sử dụng

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng
... thấy: - Dịch chiết Trầu tác dụng tức vi khuẩn A hydrophyla sau 10 phút mà phải sau 20 phút dịch chiết Trầu bắt đầu phát huy tác dụng ức chế vi khuẩn Nồng độ dịch chiết Trầu tăng khả ức chế vi khuẩn ... chế phẩm từ dịch chiết Trầu vi khuẩn 44 Bảng 3.7 Tác dụng ức chế thực nghiệm vi khuẩn gây bệnh chế phẩm từ dịch chiết Trầu: Chủng vi Dịch chiết Trầu Nồng độ có Thời gian ức Bokashi Trầu Thời gian ... nghiên cứu sàng lọc nồng độ ức chế vi khuẩn Bokashi trầu có nhận xét sau: - Khi phối trộn dịch chiết Trầu vào dung dịch EM thứ cấp tạo dung dịch Bokashi Trầu có tác dụng ức chế vi khuẩn gây bệnh...
 • 68
 • 410
 • 0

Nghiên cứu phương pháp đánh giá khả năng kháng chấn của các chung cư nhiều tầng đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu phương pháp đánh giá khả năng kháng chấn của các chung cư nhiều tầng và đề xuất giải pháp khắc phục
... nỳt khung chung c Rch Miu Hỡnh 3.1.6 Cu to dm chung c Rch Miu Hỡnh 3.1.7 Cu to ct chung c Rch Miu xxiii Hỡnh 3.1.8 Chi tit cu to vỏch chung c Rch Miu Hỡnh 3.2.1 - Hỡnh nh cụng trỡnh chung c ... sỏt gn 30 chung c thnh ph Vin cng ó thc hin hp ng vi thnh ph H Ni kho sỏt ỏnh giỏ hn 35 chung c, vi thnh ph Vinh 18 chung c, vi Hi Phũng gn 10 chung c Theo kt qu iu tra kho sỏt cỏc chung c t ... Mt bng kt cu tng in hỡnh chung c Thanh a Hỡnh 3.2.3 - Mt ct khung K1 chung c Thanh a Hỡnh 3.2.4 a S b trớ múng bng chung c Thanh a Hỡnh 3.2.4 b S cu to múng bng chung c Thanh a Hỡnh 3.2.5...
 • 250
 • 231
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM THỊ HỒNG THÁI ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG VÀ CÁC ðẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC CON LAI SOMA KHOAI TÂY ... giống khoai tây kháng bệnh mốc sương mang ñặc tính nông sinh học (năng suất, phẩm chất) mong muốn với lý ñã ñược giao thực ñề tài:“ðánh giá khả kháng bệnh mốc sương ñặc tính nông sinh học lai soma ... việc lai tạo hữu tính nhằm chuyển ñặc tính kháng bệnh mốc sương từ khoai tây dại sang khoai tây trồng bất khả thi Trong bối cảnh việc lựa chọn kỹ thuật dung hợp tế bào trần khoai tây dại khoai tây...
 • 94
 • 128
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%
... dụng bật kháng khuẩn chống viêm Theo tài liệu Bạch hoa xà có chứa nhóm quinon chủ yếu chất Plumbagin Để nghiên cứu đầy đủ thành phần hoá học chúng em tiến hành chọn đề tài: " Nghiên cứu thành ... 12h, lọc, sấy Tinh thể P lần Tinh thể P lần Hình 3.4: Sơ đồ quy trình chiết xuất, tinh chế chất P2 sau sắc ký lớp chế hoá 3.4 Nhận dạng chất P2 chiết - Thể chất: tinh thể P2 tinh thể hình kim, ... đồ quy trình chiết xuất nhóm Quinon từ phận 3.3.2 Phân lập chất nhóm Quinon SK lớp chế hoá Vết P2 Vết P1 Hình 3.3: Sắc ký đồ lớp chế hoá nhóm hợp chất quinon - Đánh dấu, cạo riêng phần silicagel...
 • 25
 • 504
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%
... Silvirin 1% invitro Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu tính chất khác kem Silver sulfa 1%: * Nghiên cứu độ ổn định lâu dài * Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất kháng khuẩn invivo * Nghiên cứu độc ... bỏng chế phẩm sulfadiazin bạc có nhiều ưu điểm chứng minh lâm sàng Viêc cung ứng thuốc có khó khăn Các mục tiêu cụ thể khóa luận : Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1% Nghiên cứu độ ... 7,111 6,287 1.131 Khả giải phóng hoạt chất qua màng CT3 Silvirin 1% tương đương Kết đo kháng khuẩn invitro Bảng 9:So sánh khả khuẩn invitrô CT3 Silvirin 1% Vi khuẩn S.aureus P.aeruginosa E.coli Đường...
 • 35
 • 346
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT HẠT Moringa oleifera Lam. ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI CHUỒNG NUÔI LỢN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT HẠT Moringa oleifera Lam. ĐỐI VỚI MỘT SỐ VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI CHUỒNG NUÔI LỢN
... tự với dung dịch chiết Moringa oleifera 40% Mẫu: nước thải trực tiếp từ chuồng nuôi lợn sau hầm biogas trại lợn Các dung dịch chiết 908 dùng để xác định khả kháng khuẩn nước chiết hạt Moringa oleifera ... Chất chiết hạt Moringa oleifera có tác dụng kháng khuẩn tốt với vi khuẩn hiếu khí yếm khí nước thải chuồng nuôi vi khuẩn hiếu khí nước sau hầm biogas - Phương pháp xử lí nước thải hạt Moringa oleifera ... Moringa oleifera Nồng độ dịch chiết (%) Số lượng vi khuẩn hiếu khí (CFU/ml) 20 9,06 × 10 40 8,11 × 10 ĐC 10,20 × 10 5 909 Đánh giá khả kháng khuẩn dịch chiết hạt Moringa oleifera Lam số vi khuẩn nước...
 • 6
 • 351
 • 3

Đánh giá khả năng tái sinh invitro biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Đánh giá khả năng tái sinh invitro và biến nạp gen GFP vào lúa japonica thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... mức Xuất phát từ lí trên, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Đánh giá khả tái sinh in vitro v biến nạp gen GFP v o lúa Japonica thông qua vi khuẩn Agrobacterium 1.2 Mục tiêu, ý nghĩa nghiên cứu 1.2.1 ... v tái sinh cao cho số giống lúa japonica - Chọn đợc giống lúa japonica có hiệu tái sinh cao - Tạo đợc lúa japonica biến nạp mang gen gfp với hiệu cao, thời gian ngắn, l m cở sở để biến nạp gen ... gian biến nạp gen v o lúa, nâng cao hiệu chuyển gen - Bớc đầu xây dựng quy trình chuyển gen v o lúa japonica 1.2.2.2 ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá đợc khả tái sinh từ mô sẹo số giống lúa japonica, ...
 • 120
 • 349
 • 0

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)
... đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Pseudomonas spp gây bệnh lở loét Bống bớp (Bostrichthys sinensis) ” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả kháng vi khuẩn Pseudomonas ... vô khuẩn Tỏi thuốc kháng sinh 38 3.3 Khả kháng vi khuẩn Pseudomonas spp loại thảo dược nồng độ dịch ép khác 3.3.1 Khả kháng vi khuẩn Pseudomonas spp thảo dược nồng độ dịch ép khác 3.3.1.1 Khả kháng ... Trắm cỏ, Rô phi vằn, Bống bớp Trong giới Vi t Nam chưa có công bố cụ thể đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược bệnh lở loét Bống bớp vi khuẩn Pseudomonas spp Bởi người...
 • 65
 • 443
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương
... chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa, lúa Xuân sinh trư ng v ðông Xuân có n n nhi t ñ th p nên th c t th i gian sinh trư ng c a lúa ... 35 3.3 Phương pháp nghiên c u 36 3.3.1 Phương pháp kh o sát t p ñoàn gi ng lúa n p ñ a phương 36 3.3.2 Phương pháp lây nhi m ñánh giá kh kháng b nh b c nhân t o………………… 44 3.3.3 Phương ... ng - Tính kháng ngang (horizontance resistance) ñư c g i tính kháng toàn ph n, tính kháng ñ ng nh t, tính kháng ña gen… S khác gi a tính kháng ngang tính kháng d c: Tính kháng d c Tính kháng ngang...
 • 131
 • 697
 • 2

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học
... gặp bệnh xuất huyết vi khuẩn Streptococcus sp gây nên Trên sở đó, tiến hành đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Streptococcus sp gây bệnh xuất huyết phi vằn ... Khả kháng vi khuẩn Streptococcus sp dịch ép loại thảo dược: Cỏ lào, Tỏi, Cỏ mực, Ổi, Húng, củ Nghệ Khả kháng vi khuẩn Streptococcus sp dịch ép loại thảo dược nồng độ khác Khả kháng vi khuẩn Streptococcus ... thảo dược chế phẩm từ thảo dược để phòng trị bệnh thường gặp phi vằn chưa có Vì đề tài muốn thử nghiệm tác dụng kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Streptococcus sp gây bệnh xuất...
 • 35
 • 545
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: danh gia kha nang khang cua chitosan phan tu luong thap4 12 đánh giá khả năng tiếp nhận kiến thức qua các kênh thông tin của nông dân đến việc triển khai các hoạt độngđánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa xuân châu hương q5 c27 khang dân u17 và nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitrocơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt namđánh giá khả năng phối hợp enzym alcalase và pepsin để khử protein cho vỏ tôm trong quá trình sản xuất chitinđánh giá khả năng ổn định và ứng dụng cọc vật liệu rời để xử lý nền đất yếu ở khu vực phía namđánh giá khả năng đối kháng của trichodermanghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh helicoverpa armigeradanh gia kha nang chui man va lanh cua mot so giong lua nhatđánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai f1l x y f1y x l và con lai của chúng với lợn đực giống duroc l19 nuôi tại vĩnh phúcđánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tươngđánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen p5cs của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh cao bằngđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng của một số dòng và con lai thuốc lá tại cao bằng123doc vn danh gia kha nang sinh san sinh truong va cho thit cua hai to hop lai giua lon nai f1 yorkshire x landrace va f1 landrace x yorkshire voi duc pidu pietrain x durocluận văn đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng hormone nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì hà nộiVăn bản pháp quyđề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8 HK1 2017- 2018quy trinh thke ct dan dungBộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtkiem tra chuong 2Tai liệu ôn tập GDCD 9Đề thi HK2 lớp 9Đề kt 1 tiếtĐây (Thay thế thông tư số 49 2013 TT-BTC ngày 26 4 2013)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quythong tu 338 2016BTCVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhMỤC LỤC | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập MUC LUCdanh muc thong tin du lieu ban doCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại di động thương hiệu việt nam của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhNghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha gia