bản đầy đủ, đồ án ly hợp ô tô

bài đồ án thuyết ô

bài đồ án lý thuyết ô tô
... lái ô GVHT : Phạm Văn Thức TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Khoa khí Bộ môn Cơ khí ô ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN MÔN HỌC “THIẾT KẾ Ô ... Yêu cầu: Tính toán, kiểm tra chất lượng kéo ô Tính toán thiết kế hệ thống lái ô có Sinh viên: Hà Văn Qúy MSSV: 1251080042 PHẦN I: TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KÉO CỦA Ô TÔ I Vẽ Đường Đặt ... thảo ban đầu mậu ô Vì vậy, tải trọng tác dụng lên bánh xe cầu trước cầu sau ô tương ứng xác định công thức: P1 =G1/2 P2 =G2/2 P 1- Tải trọng tác dụng lên bánh xe cầu trước ô tô, N; Thiết kế...
 • 33
 • 117
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô TẢI + BẢN VẼ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ TẢI + BẢN VẼ
... nlxgc.[d + ] + n0.d + Pmax C n0 = - säú vng lm màût âãú ca l xo => l0 = 4.(4 + 1) + 4.2 + 709,32 = 32,5 156250 [mm] Chiãưu di lm viãûc ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : llv = lmin + λ = nlxgc ... + λ = nlxgc ( d+1 ) + n0.d + λ λ = [mm]- âäü biãún dảng ca l xo gim cháún tỉì vë trê lm viãûc âãún vë trê l xo chëu lỉûc ẹp låïn nháút (λ =2,5÷4 [mm]) [2] ⇒ llv = ( 4+1 ) + 2.4 +3 = 31 [mm] 4.3 ... (âäúi våïi dáùn âäüng cå khê ) 4.4.2 Thán v v ly håüp : Thán ly håüp âỉåüc gàõn våïi bạnh â nhåì cạc buläng v âỉåüc âënh tám nhåì cạc chäút âënh vë Thán ly håüp vỉìa l màût t cho cạc l xo ẹp vỉìa...
 • 31
 • 259
 • 1

Đồ án thiết kế ô thiết kế ly hợp

Đồ án thiết kế ô tô thiết kế ly hợp
... với vận tải lực tác dụng lên bàn đạp ly hợp mở hoàn toàn không 200 N, du lòch làm việc đường phố không 150 N Hành trình toàn bàn đạp ly hợp vận tải không 180 mm, du lòch không ... BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ ÔTÔ GVHD: NGUYỄN HỮU HƯỜNG Đòn mở ly hợp 23 Cơ cấu điều khiển ly hợp 24 10 Bạc mở ly hợp 25 11 Thân ly hợp 25 12 Vỏ ly hợp 25 13 Sự cân ly hợp 26 VII Tháo, lắp, ... độ đồng tâm hai ổ bi lắp ghép ta nên làm chốt đònh vò vỏ động vỏ ly hợp trục ly hợp có bánh chủ động hộp số bánh bánh thẳng bánh nghiêng Gối đỡ trục ly hợp đặt vào bánh đà Gối đỡ không...
 • 29
 • 860
 • 3

ĐỒ ÁN MÔN HỌC " KẾT CẤU, TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ LY HỢP Ô " pptx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... Ly hp ễtụ MC LC Tiờu : Trang CHN LOI, S LY HP V DN NG : 1.1 CHN LOI, S LY HP 1.2 CHN S DN NG LY HP XC NH CC THễNG S C BN CA LY HP : 2.1 XC NH BN KNH NGOI CA A B NG 2.2 CC KCH THC KHC CA LY ... 42 4.4.2.Thõn v v ly hp 42 TNH TON V THIT K DN NG LY HP : 43 5.1 S V TNH TON DN NG LY HP 43 5.2 XC NH CC KCH THC C BN 46 CHN LOI, S LY HP V DN NG 1.1 CHN LOI, S LY HP : Ly hp l b phn dựng ... úng ly hp Trờn ụtụ mỏy kộo loi ly hp ma sỏt c s dng nhiu nht cú cỏc u im: kt cu n gin, hiu sut cao, giỏ thnh r v kớch thc tng i nh gn Trong ly hp ma sỏt chia ra: ly hp mt a v ly hp nhiu a Ly hp...
 • 44
 • 1,028
 • 1

đồ án môn học ly hợp ô forturner

đồ án môn học ly hợp ô tô forturner
... giảng Tính toán thiết kế (TL1) SVTH: Nguyễn Văn Đoài GVHD:Vũ Đình Nam 48 Đồ án môn học Tính toán thiết kế cụm ly hợp cho xe du lịch chỗ Hướng dẫn thiết kế ô tô: (Phần truyền lực tô) (TL2) Ths ... đoạn +Tăng mômen ly hợp từ đến Ma (mômen cần chuyển động quy dẫn trục ly hợp) , bắt đầu chuyển động chỗ (đặc trưng công trượt L 1) + Tăng mômen ly hợp tới giá trị thích hợp ly hợp trượt (đặc ... Loại xe Hệ số C du lịch 4,7 Ô vận tải điều kiện bình thường 3,6 Ô vận tải điều kiện nặng 1,9 Đối với du lịch chỗ ta chọn C = 4,7 ( theo sách thiết kế tinh toán NXB ĐHSP kỹ thuật...
 • 49
 • 528
 • 5

Đồ án thiết kế ô ly hợp

Đồ án thiết kế ô tô ly hợp
... giảng Tính toán thiết kế (TL1) SVTH: Nguyễn Văn Đoài GVHD:Vũ Đình Nam 48 Đồ án môn học Tính toán thiết kế cụm ly hợp cho xe du lịch chỗ Hướng dẫn thiết kế ô tô: (Phần truyền lực tô) (TL2) Ths ... Loại xe Hệ số C du lịch 4,7 Ô vận tải điều kiện bình thường 3,6 Ô vận tải điều kiện nặng 1,9 Đối với du lịch chỗ ta chọn C = 4,7 ( theo sách thiết kế tinh toán NXB ĐHSP kỹ thuật ... đoạn +Tăng mômen ly hợp từ đến Ma (mômen cần chuyển động quy dẫn trục ly hợp) , bắt đầu chuyển động chỗ (đặc trưng công trượt L 1) + Tăng mômen ly hợp tới giá trị thích hợp ly hợp trượt (đặc...
 • 49
 • 513
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô THIẾT KẾ LY HỢP (CAD + THUYẾT MINH)

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ Ô TÔ THIẾT KẾ LY HỢP (CAD + THUYẾT MINH)
... với vận tải lực tác dụng lên bàn đạp ly hợp mở hoàn toàn không 200 N , du lòch làm việc đường phố không 150 N Hành trình toàn bàn đạp ly hợp vận tải không 180 mm , du lòch không ... Phước Phong -2- Đồ án môn học thiết kế GVHD : Trần Hữu Nhân 1.4 Chọn phương án thiết kế : a) Ly hợp ma sát khô : Ly hợp ma sát khô gồm loại đóa hay nhiều đóa ma sát Hiện loại ly hợp đóa ma sát ... hao mòn ly hợp khác Ly hợp có trọng lượng lớn hao mòn nhiều thời gian trượt lúc đóng ly hợp bò kéo dài Bởi cần thiết phải kiểm tra công trượt khởi động đoàn xe Đối với công trượt...
 • 35
 • 406
 • 1

Học phần ứng dụng CNTT vào dạy học đồ án thuyết nội dung tự nghiên cứu

Học phần ứng dụng CNTT vào dạy học đồ án lý thuyết nội dung tự nghiên cứu
... tra đánh giá kết học tập học viên - Nội dung: tạo quản đối tượng học tập (thường có LCMS) Khả ứng dụng e-Learning Cung cấp môi trường toàn diện, đầy đủ để quản trình, kiện, nội dung học ... questions - Gia tăng động học tập toán Giảng dạy Học tập 3.1.3 - 3.2 Quản học sinh Quản lớp học Quản tài lớp học Hỗ trợ trả lời câu hỏi What If Giải toán Tổng hợp đánh giá kết Hỗ trợ trả ... viên, người dạy cần phải thiết kế giảng cho học sinh chủ yếu học với máy tính, học hoàn toàn từ giáo viên Ngoài ra, ứng dụng CNTT dạy học tạo nên vai trò cho người dạy lớp học, trước người dạy đóng...
 • 68
 • 302
 • 0

Đồ án Ly Hợp , đồ án cơ khí

Đồ án Ly Hợp , đồ án cơ khí
... 0,1 6 D= e = = 0,1 8 De 0, 20 (mm) Ln Ln ữ D 0,1 6 a 2.69 8,8 3. 0,1 6 0,5 . 2,1 .1011 0,5 ( 0, 218 0,1 6 ) 0,1 75 + 0, 0020. 0,1 75 = + 0,0 020 ( 0, 075 + 0,1 6 ) 0, 262 0,1 6 = 69 9,7 MN/m2 So vi ... = 366 8,8 7 = 69 8,8 3 [ N ] 5, 25 Dc Di 0,1 8 0, 075 = = 5, 25 De D c 0, 20 0,1 8 Vy ta c: 2h 2. 0, 0035 = Arc tan = 0,1 75 (rad) ữ = Arc tan De Da 0, 20 0,1 6 ữ D Da 0, 20 0,1 6 D= ... 3,1 4. 2,1 .1011 Trong ú : A = = 7,0 72 1011 = (1 ) (1 0,2 6 ) ln( ) k1 B = d2 De (1 k ) C= ) 0, 0020 0,8 = 1,1 16 = 0, 202 ( 0,9 ) ln( k1 0,8 = =2 k 0,9 Vi: k1 = Da 0,1 6 = = 0,8 De 0,...
 • 42
 • 315
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Ô Hệ Thống Phun Xăng Điện Tử EFI (Kèm Bản Vẽ)

Đồ Án Thiết Kế Ô Tô Hệ Thống Phun Xăng Điện Tử EFI (Kèm Bản Vẽ)
... Đồ án môn học tính toán thiết kế Chương http://www.ebook.edu.vn Tổng quan hệ thống phun xăng điện tử EFI Lịch phát triển hệ thống phun xăng điển tử: 1.1 Khái niệm phun xăng điển tử: Chữ EFI ... khiển đại hiên nay, tối ưu hai trình phun xăng đánh lửa động Hệ thống MPI Hệ thống phun xăng điện tử EFI: Hệ thống TBI Đồ án môn học tính toán thiết kế 2.1 http://www.ebook.edu.vn 11 Thành ... đề cốt lõi hệ thống nhiên liệu 2.2 Hệ thống phun xăng điển tử EFI: EFI chia thành ba hệ thống bản: Hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống điều khiển điện tử hệ thống nạp khí 2.2.1 Hệ thống cung...
 • 69
 • 450
 • 3

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô LEXUS LX 570 - P1

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P1
... WIPER 62 2D W–B E E62 Junction Connector W–B LEXUS LX 570 (EM08F0U) 30A RSF RH 15A TI&TE TAIL Relay 30A RSF LH E1 E3 M OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM LX 570 (Cont' d) ... Connector E18 Engine Switch 25A EFI MAIN 10A HORN 15A A/F E R 5A EFI NO D R P IG1D A R C B LEXUS LX 570 (EM08F0U) R 1 G R R A3 E2 M P o w e r S o u rc e A B B W G 20A AHC–B B C 12 11 10 10A AHC–B ... (Cont next page) LX 570 (Cont' d) P o w e r S o u rc e A B B B W W G 15A HEAD LH HEAD HI Relay 1 B C R R A 1 15A HEAD...
 • 3
 • 2,494
 • 68

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô LEXUS LX 570 - P2

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P2
... Airbag Sensor Assembly BR B V B C D M OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (Cont next page) LX 570 (Cont' d) LX 570 (Cont' d) M u ltip le x C o m m u n ic a tio n S y s te m (C A N ) 13 SB E27 Multiplex ... (C A N ) 12 11 10 B SB E22 DLC3 CANH CANH 26 B E91 Headlight Swivel ECU Assembly CANL MPX2 LEXUS LX 570 (EM08F0U) FE4 MPX1 13 25 B P B 12 B CANL 14 F28(B) Multi–Display A 16 FE4 12 14 16 13 15 ... L E74 Junction Connector F21 Junction Connector 14 L 2 SB 13 E71 Junction Connector L Y L L LEXUS LX 570 (EM08F0U) B CANH C CANL 10 FE4 A E11 Steering Sensor 20 C 10 A Y A V CANH E84(C) Steering...
 • 4
 • 1,557
 • 48

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô LEXUS LX 570 - P3

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P3
... Junction Connector BR TR 33 W–B 35 W CANH 36 W ET 26 BR LEXUS LX 570 (EM08F0U) W W A B M OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM LX 570 (Cont' d) LX 570 (Cont' d) (Cont next page) D o o r L o c k C o n ... Connector 79 W LEXUS LX 570 (EM08F0U) 2 R R B C R R L A E67 Junction Connector 13 BR R R R R A B W W W W E2 D E F G H I M OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM LX 570 (Cont' d) LX 570 (Cont' d) (Cont ... R W W W B A R B C M OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM R W LEXUS LX 570 (EM08F0U) Back Door Lock Assembly< 4–22> LX 570 (Cont' d) LX 570 (Cont' d) (Cont next page) In te rio r L ig h t 29 30 31...
 • 13
 • 1,236
 • 13

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô LEXUS LX 570 - P4

Bản vẽ sơ đồ mạch điện xe ô tô LEXUS LX 570 - P4
... Unit Assembly < 26–2> 13 SK2 S7 Back Door Opener Switch Assembly L E Open D L LEXUS LX 570 (EM08F0U) C L B Lock A W–B LX 570 (Cont' d) ∗ : w/ Power Back Door ∗ : w/o Power Back Door 24 (IG) 5A ECU–B1 ... Receiver E29(A), E30(B) Certification ECU Assembly M OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM LX 570 (Cont' d) LX 570 (Cont' d) (Cont next page) S m a rt A c c e s s S y s te m w ith P u s h – B u tto ... R–G 13 76 W–B E67 Junction Connector BR +B BR EFII W–B EFIO E58 Junction Connector GND R 35 B LEXUS LX 570 (EM08F0U) G R 2 SB G 5A IMB Power Source System < 1–7> < 1–8> 20A STR LOCK 10A IGN W 20...
 • 6
 • 1,070
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: đồ án ly hợp ô tô lesxuđồ án lý thuyết ô tôtai lieu do an ket cau ly hop o totai lieu do an ket cau ly hop o to 5700kgđồ án ly hợpbản vẽ ly hợp ô tôdo an ly hop xe fornuerly hop o tô dinh kem ban ve caddo an ly hop xe hinodo an ly hop xe tai hinodo an ly hop xe taihino wu422do an ly hop xe tai hinowu422do an ly hop xe tai hi no wu422phân tích kết cấu chọn phương án thiết kế ly hợp ô tôly hợp ô tôTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6