thuyết minh về quy trình công nghệ gia công chi tiết “phiến tỳ

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế quy trình vông nghệ chế tạo chi tiết dạng càng'

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế quy trình vông nghệ chế tạo chi tiết dạng càng'
... VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Họ tên sinh viên: Kim Văn Hùng ; Trịnh Đình Hiếu ; Nguyễn Văn Tài Lớp : khí K1 , Chuyên nghành công nghệ chế tạo máy I.Đầu đề thiết kế: Thiết kế quy trình ... khuôn sau : mặt khuôn qua tiết diện lớn chi tiết dạng hình vẽ PHẦN 5: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT 1.Xác định đường nối công nghệ Với chi tiết dạng gạt dạng sx hang loạt vừa ... nhiều công nghệ góp phần tăng xuất chất lượng gia công lên cao Đối với sinh viên khí ,đồ án môn học công nghệ chế tạo máy môn học giúp làm quen với việc giải vấn đề tổng hợp công nghệ chế tạo máy...
 • 51
 • 2,142
 • 13

Giới thiệu khái quát về quy trình công nghệ sản xuất bia

Giới thiệu khái quát về quy trình công nghệ sản xuất bia
... Âäư Ạn Täút Nghiãûp Thiãút kãú mạy âọng nàõp chai bia I QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ SN XÚT BIA : 1.1 SÅ ÂÄƯ QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ SN XÚT BIA : Malt khä Ngun liãûu thay thãú Malt lọt Nghiãưn (xay) ... 1.2.10 Lm bia : Âãø âảt âỉåüc âäü cáưn thiãút phi tiãún hnh lm bia Âãø lm bia ngỉåìi ta phi tiãún hnh lc Âãø lc bia cọ thãø sỉí dủng nhiãưu thiãút bë khạc v nhiãưu cháút tråü lc khạc Lc lm cho bia ... Âäư Ạn Täút Nghiãûp chai bia CHỈÅNG GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ DÁY CHUƯN THIÃÚT BË SN XÚT BIA CHAI Cäng nghãû sn xút bia cå bn dỉûa theo cạc quy trçnh nháút âënh ty theo cháút, quy mä sn xút m s cọ nhỉỵng...
 • 23
 • 259
 • 0

nghiên cứu, xây dựng, biên soạn tài liệu về quy trình công nghệ xử lý môi trường trong công nghiệp thực phẩm

nghiên cứu, xây dựng, biên soạn tài liệu về quy trình công nghệ xử lý môi trường trong công nghiệp thực phẩm
... Tách khí, xử sơ POTW trạm bùn hoạt tính ống nhôm Tách loại chất đồng - rắn, muối thiếc nớc I.2 Nớc thải nghành Công nghiệp Thực phẩm: Nghnh Công nghiệp thực phẩm nói chung bao gồm: Công nghệ sản ... khát Công nghệ chế biến rau Công nghệ chế biến thực phẩm (chế biến gia súc, chế biến tôm, cá) Công nghệ giết mổ gia súc Công nghệ chế biến tinh bột, mía đờng, mì v.v Nói chung, nớc thải nghnh Công ... dụng rộng rãi xử nớc thải đô thị nh xử loại nớc thải có chứa hợp chất hữu Tại nhiều nớc phát triển, nớc thải đô thị nh công nghiệp ( qua xử sơ ) trớc thải vo môi trờng đợc xử cách triệt...
 • 85
 • 369
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 9 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 9 pot
... 17.860.668,71 = 4. 193 .154 ,91 95 Chuyên đề tốt nghiệp Nợ TK 91 1 – 5.107.820 Chi tiết: Ghế hội trường: 3. 195 .304,43 Ghế dây HT chỗ: 3.377.034, 899 Ghế dây HT chỗ:1. 096 . 395 ,56 Ghế lim MTĐĐ: 4. 193 .154 ,91 Có TK ... tốt nghiệp Việc xác định xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh sở để công ty xác định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh Xác định kết sản xuất kinh doanh thể chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ ghi ... quản lý doanh nghiệp Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho - Ghế hội trường: 20.735.5 59, 75 - Ghế dây hội trường chỗ: 5.384.503,4 29 - Ghế dây hội trường chỗ: 11.182.104,11 94 Chuyên đề tốt nghiệp...
 • 11
 • 249
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 8 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 8 docx
... 43 .80 0.000 Nợ TK 641 (6411): 43 .80 0.000 79 Chuyên đề tốt nghiệp Có TK 334: 43 .80 0.000 Trích BHXH, BHYT, KPCD phận bán hàng: 8. 322.000 Nợ TK 641 (6411): 83 22.000 (43 .80 0.000 x 19%) Có TK 3 38: 8. 322.000 ... (43 .80 0.000 x 19%) Có TK 3 38: 8. 322.000 Chi tiết: TK 3 382 : 87 6.000 (43 .80 0.000 x 2%) TK 3 383 : 6.570.000 (43 .80 0.000 x 15%) TK 3 384 : 87 6.000 (43 .80 0.000 x 2%) Chi phí vận chuyển bốc dỡ tiền mặt: 6.500.000 ... hàng doanh nghiệp Sau tổng hợp chi phí bán hàng, kế toán vào bảng tổng hợp doanh thu mặt hàng để tiến hành phân bổ chi phí bán hàng cho sản phẩm theo doanh thu bán hàng 81 Chuyên đề tốt nghiệp Công...
 • 11
 • 240
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 7 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 7 ppsx
... 52.000 75 .216.000 80.420.000 155.636.000 15.563.600 46.690.000 62.254.000 41.600 46.000 87. 000 69 Chuyên đề tốt nghiệp Cũng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồng thời với việc tiêu thụ công ty ... chi tiết sổ công nợ khách hàng phản ánh trị giá vốn hàng chuyển chưa thu tiền Nợ TK 632: 1.122.450 Có TK 155: 1.222.450 75 Chuyên đề tốt nghiệp 76 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh ... trường 2.940.000 23 Xuất bán 100 ghế hội trường 4.200.000 35 …………………………………… Xuất bán 75 ghế dầy hội trường ba chỗ ………………………… 37 Xuất bán 53 ghế lim mặt tựa đệm đỏ …………………………… 40 Xuất bán 90 ghế...
 • 11
 • 227
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 6 pps
... … 15 … 62 .500 … 937.500 … … … 93.750 … … 93.750 … … … 2.891 62 .500 75.500.000 123.187.500 108 .68 7.500 18. 068 .790 18. 068 .750 76. 000 1 56. 000 231.000 Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT DOANH THU ... 75.500.000 123.187.500 108 .68 7.500 18. 068 .790 75.000 … … 93.750 … … … 18. 068 .750 76. 000 1 56. 000 231.000 65 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511 Tên mặt hàng: ... … … 62 .500 62 .500 64 Chuyên đề tốt nghiệp 20/04/05 XB cho Phương Tú … … 30/04/05 XB cho anh Tùng Cộng 131 12 62 .500 … 111 … 15 … 62 .500 750.000 … 937.500 750.000 75.000 … … … 93.750 2.891 62 .500...
 • 11
 • 221
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 5 pot
... đến sản xuất kinh doanh kết kinh doanh công ty 51 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh thành lập từ sớm Trải qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh nay, máy móc thiết bị lạc hậu, sở sản ... hậu, sở sản xuất xuống cấp dẫn đến tiêu hao nhiều NVL trình sản xuất Sản phẩm sản xuất nhiều, tieu thụ thị trường hạn chế nên có ảnh hưởng không nhỏ đến trình tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty ... Cái TK 155 , 157 , 632 TK 51 1, TK 51 2, TK 57 5 TK 634, TK 641 TK 642, TK911 Bảng Cân đối kế toán Sổ Kế toán chi tiết -N- X - T kho thành phẩm (TK 155 ) Sổ chi tiết bán hàng - Hàng gửi bán (TK 157 ) -...
 • 11
 • 259
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 4 doc
... nước 2.1.2.2 Tổ chức máy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Ngọc Anh a Về lao động Tổng số lao động Công ty 100 người Trong đó: 44 lao động : chiếm 44 % 56 lao động nam : chiếm 56% Với ... phận sản xuất kinh doanh 40 Chuyên đề tốt nghiệp Để tổ chức doanh thu tốt, máy sản xuất quản lý Công ty xếp cách gọn nhẹ hợp lý theo chế độ thủ trưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh ... tiền hàng theo định Công ty - Phòng kỹ thuật công nghệ: Là phận thực hành nghiên cứu công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm , hướng dẫn phân xưởng phận làm quy trình công nghệ chế biến, kiểm...
 • 11
 • 263
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 3 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 3 potx
... phí quản lý doanh nghiệp để xác định kinh doanh chờ kết TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp số dư 1.9.2 .3 Sơ đồ hạch toán TK 642 25 Chuyên đề tốt nghiệp TK 642 TK 33 4 ,33 8 (33 82 ,33 83, 338 4) (10) ... 111,112, 131 Theo tiền bán bất động sản (6) TK 33 311 TK 111,112, 131 (7) Cho vay để lấy lãi (8) Chiết khấu toán (9) Cho thuê sở hạ tầng TK 33 311 Giá gốc (10) Chiết khấu tăng TK 4 13 31 Chuyên đề tốt nghiệp ... ngoại lệ 30 Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ kế toán: Doanh thu hoạt động tài TK 33 311 TK 515 TK 111,112, 131 ,152 (11) TGTG phải nộp theo PP (1) Tiền lãi quy n, cổ tức chia trực tiếp TK 121,221 TK 33 311...
 • 11
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 2 pptx
... để phản ánh số sản phẩm , hàng hoá dịch vụ bán nội doanh nghiệp Kết cấu nội dung phản ánh TK 5 12- Doanh thu nội TK 5 12 - Doanh thu nội Số thuế tiêu thụ đặc biệt xuất GTGT tính - Doanh thu bán ... 6 32- Giá vốn hàng bán Dùng để phản ánh giá vốn thực tế hàng hoá , thành phẩm, dịch vụ cung cấp, giá thành sản xuất xây lắp ( doanh nghiệp xây lắp ) bán kỳ Ngoài phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh ... 155,154 TK 6 32 (1) Trị giá gốc Thành phẩm hàng hoá dịch vụ xuất bán thị trường TK 911 (6) K/c giá vốn hàng bán TK 511,5 12 TK 111,1 12, 131 TK 521 ,531 (5) K/c doanh thu (2) Ghi nhận doanh thu bán...
 • 11
 • 179
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 1 docx
... lic - Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thương doanh nghiệp, góp phần vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp ... phẩm 1. 2.2 Giá gốc thành phẩm nhập kho - Giá gốc thành phẩm nhập kho xác định theo trường hợp nhập + Thành phẩm phận sản xuất sản xuất doanh nghiệp sản xuất phải ghi nhận theo giá thành sản xuất ... thuê gia công, chế biến nhập kho Nợ TK 15 5: Thành phẩm Có TK 15 4: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho 2 .1 Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho 2 .1 Trị giá...
 • 9
 • 194
 • 0

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx
... công ty, anh chị tổ kĩ thuật em hoàn thành đợt tốt nghiệp thực tập Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng cô giáo hướng dẫn thực ... 1: Khung đế 2: Vỏ cách nhiệt 3: Dao gạt đá 4: Hộp giảm tốc 5: Ống dẫn nước 6: Động 7: Bơm nước 8: Thùng nước 9: Tang trống 1 0: Trục dao quay 2) Nguyên tắc hoạt động: Tang trống nằm nang làm thép ... bị thương 4. 1.3 Thớt  Mục đích sử dụng: Giúp cho trình fillet, đánh vảy  Yêu cầu: Làm nhựa cứng,  Cách thực hiện: Dùng thớt để cá lên để fillet  Lưu : Thớt phải không hư hỏng 4. 1 .4 Rổ  Mục...
 • 11
 • 494
 • 0

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 3 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 3 ppt
... cá Hình 3. 1 Cá quéo Hình 3. 2 Cá cờ Hình 3. 3 Cá đỏ cũ 3. 2 Quy trình sản xuất tôm vỏ bỏ đầu đông lạnh 3. 2.1 Quy trình Tôm nguyên liệu Rửa 1, bảo quản Xử lý Rửa Cân, xếp khay Chờ đông, cấp đông Tách ... gian vận chuyển không 12 Hình ảnh sản xuất cá hố nguyên đông lạnh 3. 4 Quy trình sản xuất gẹ lạnh đông 3. 4.1 Quy trình Nguyên liệu Rửa Lột mai Đánh gạch Bấm nghệ Rửa ... hố nguyên đông lạnh 3. 3.1 Quy trình Nguyên liệu Rửa Bảo quản sơ Rửa Chờ đông Cấp đông Tách khuôn Bao gói Phân cỡ Đóng thùng Cân Bảo quản Rửa Xuất hàng Xếp khuôn 3. 3.2 Thuyết minh quy trình 1/...
 • 11
 • 621
 • 0

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 2 ppt

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 2 ppt
... ướp lạnh nguyên liệu đem chế biến Hình ảnh thu mua kiểm tra nguyên liệu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng Kiểm tra nguyên liệu Cân nguyên liệu Chương III Quy Trình Công Nghệ 3.1 Quy trình chế biến ... hỏng cách làm trở lại tốt sản phẩm chế biến chất lượng giữ nguyên liệu tươi công việc tiên công nghệ chế biến Phương pháp bảo quản nguyên liệu công ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng chủ yếu dựa vào phương ... lần Sản phẩm làm lạnh đông cực nhanh giữ nguyên vẹn phẩm chất tươi sống sản phẩm ban đầu 2. 2 Làm lạnh đông thủy sản Hiện nước ta giới làm lạnh đông hải sản khâu vô quan trọng thiếu chế biến thủy...
 • 11
 • 563
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuyết minh về quy trình sản xuất bánh trángthuyết minh về quy trìnhtài liệu về quy trình công nghệ chế tạo bulongbáo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 1 pptbáo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 2 pptbáo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 3 pptthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết phiến đỡđặc điểm về quy trình công nghệ sản xuấtvề quy trình công nghệnhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất và tính giá thành do công ty ava thực hiệnđặc điểm về quy trình công nghệvề quy trình công nghệ sản xuất sản phẩmđặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩmđặc điểm về quy trình công nghệ tư vấn thi công xây dựng và máy móc thiết bị1đặc điểm về quy trình công nghệLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU17.05.03 gdt 2. thong bao ban 100.000 cp huynh thi thanh hoseLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUMẠNG TRUYỀN ĐỒNG THỜI THÔNG TIN và NĂNG LƯỢNG CHẾ độ SONG CÔNGLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMỘT số TÍNH NĂNG nổi TRỘ của MPLS TP só với MPLSLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUHoi nghi vien chuc nguoi lao dong 2017Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họaLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU