Bệnh chủ quan duy ý chí trong chủ trương và chỉ đạo của các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước ta trong thời kỳ 1976 1989

hãy vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng để phê phán bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, bệnh phiến diện, bệnh giáo điều bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa còn rơi rớt lại trong một số ít đảng viên của ta

hãy vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng để phê phán bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, bệnh phiến diện, bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa còn rơi rớt lại trong một số ít đảng viên của ta
... Seminar : Đồng chí vận dụng lý luận Triết Học Duy Vật Biện Chứng để phân tích, phê phán số bệnh : chủ quan ý chí, bảo thủ trì trệ, phiến diện, kinh nghiệm giáo điều số Đảng viên nước ta ? Bài sọan ... Để phê phán số “căn bệnh : chủ quan ý chí, bảo thủ trì trệ, phiến diện, kinh nghiệm giáo điều phải vận dụng chủ nghóa DVBC để đánh giá, phê phán mà cụ thể ứng dụng nguyên lý phép biện chứng; ... quan ý chí bệnh bảo thủ trì trệ Trước thời kỳ đổi Đảng ta mắc bệnh chủ quan ý chí bệnh bảo thủ trì trệ việc xác định mục tiêu hướng xây dựng sở vật chất kỹ thuật, cải tạo XHCN quản lý kinh tế Đảng...
 • 33
 • 290
 • 0

phân tích bệnh chủ quan duy ý chí.

phân tích bệnh chủ quan duy ý chí.
... lập hoàn thiện quan hệ sản suất , kết hợp kinh tế vơí quốc phòng Phân tích bệnh chủ quan ý chí: Nguyên nhân sai lầm bệnh chủ quan ý chí , chủ trơng tiến nhanh, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, ... cuối năm 1979 đến 1989 xảy phần nguyên nhân khách quan, xong nguyên nhân , chủ yếu nguyên nhân chủ quan , đảng nhà nớc ta mắc bệnh chủ quan ý chí việc đề ra, thực đờng lối ,chính sách phát triển ... vào bệnh tâm chủ quan đa ý thức lên trớc thực tiễn không nhận thấy tầm quan trọng thực tiễn nên không lấy làm sở cho lý luận ,trong nớc phơng tây lấy thực tiễn làm sở , làm thớc đo cho lý luận...
 • 9
 • 3,582
 • 42

phân tích bệnh chủ quan duy ý chí

phân tích bệnh chủ quan duy ý chí
... lập hoàn thiện quan hệ sản suất , kết hợp kinh tế vơí quốc phòng ” Phân tích bệnh chủ quan ý chí : Nguyên nhân sai lầm bệnh chủ quan ý chí , chủ trương tiến nhanh, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã ... đến 1989 xảy phần nguyên nhân khách quan, xong nguyên nhân , chủ yếu nguyên nhân chủ quan , đảng nhà nước ta mắc bệnh chủ quan ý chí việc đề ra, thực đường lối ,chính sách phát triển kinh tế -xã ... Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN II : PHÂN TÍCH “ BỆNH CHỦ QUAN DUY Ý CHÍ.” Thực trạng kinh tế , xã hội Việt Nam trước năm 1979 1.1 Một đất nước bị chiến...
 • 10
 • 1,440
 • 11

Vận dụng lý luận triết học về mối quan hệ vật chất ý thức để phân tích phê phán bệnh chủ quan duy ý chí

Vận dụng lý luận triết học về mối quan hệ vật chất và ý thức để phân tích phê phán bệnh chủ quan duy ý chí
... Chủ tịch Hồ Chí Minh nguyên nhân bệnh chủ quan luận, luận luật suông Bệnh chủ quan ý chí nguồn gốc lịch sử, xã hội, giai cấp, tâm người chi phối Những nguyên nhân khách quan kế : xuất ... trầm trọng Bệnh chủ quan ý chí có nguyên nhân từ yếu lạc hậu tư luận, trí thức luận không đáp ứng yêu cầu thực tiễn Sự giản đơn yếu luận thể chổ : hiểu vận dụng chưa nguyên lý, quy luật, ... quan điểm vật biện chứng mối quan hệ vật chất ý thức nguyên tắc rút ra, nguyên tắc, khách quan Nguyên tắc khách quan trước thừa nhận vai trò định vật chất ý thức, đòi hỏi hoạt động nhận thức hoạt...
 • 4
 • 861
 • 8

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.DOC

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.DOC
... tầm quan trọng mối quan hệ phơng thức sản xuất kinh tế đất nớc, em định sâu vào nghiên cứu vấn đề "Mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Việt ... quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý quan hệ phân phối Chỉ chỉnh thể quan hệ sản xuất trở thành động lực thúc đẩy hành động nhằm phát triển sản xuất 3.3 Mối quan hệ lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất ... trình sản xuất 2 .Quan hệ sản xuất 2.1 Khái niệm Quan hệ sản xuất hội quan hệ kinh tế ngời với ngời trình sản xuất tái sản xuất hội: sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng Quan hệ sản xuất...
 • 29
 • 2,603
 • 34

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Viêt Nam

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Viêt Nam
... kinh tế - hội lên hình thái kinh tế -xã hội khác Cho nên em chọn đề tài Mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất thời kỳ độ lên Chủ nghĩa hội Viêt Nam để nghiên cứu Trong ... kỳ Chủ nghĩa hội lại có nhiều thay đổi biến động nguyên nhân tan rã hệ thống hội chủ nghĩa nớc Chủ nghĩa hội xây dựng mô hình Chủ nghĩa hội phù hợp lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất ... trình sản xuất 2 .Quan hệ sản xuất a.Khái niệm Quan hệ sản xuất hội quan hệ kinh tế ngời với ngời trình sản xuất tái sản xuất hội : Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng Quan hệ sản xuất...
 • 17
 • 649
 • 2

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam
... - Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất a Khái niệm Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với giới tự nhiên Trình độ lực lượng sản xuất, thể trình độ ... lượng sản xuất quan hệ sản xuất II Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất từ trước đến nói chung Việt Nam từ năm 1954 đến Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất ... quan hệ sản xuất từ trước đến nói chung Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất từ năm 1954 - 1975 Việt Nam Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ...
 • 20
 • 273
 • 0

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa X• hội ở Việt Nam

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa X• hội ở Việt Nam
... quan hệ sản xuất từ trớc đến nói chung Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất từ năm 1954 - 1975 Việt Nam Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản ... lợng sản xuất quan hệ sản xuất II Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất từ trớc đến nói chung Việt Nam từ năm 1954 đến Sự biểu mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất ... I - Mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất a Khái niệm Lực lợng sản xuất biểu mối quan hệ ngời với giới tự nhiên Trình độ lực lợng sản xuất, thể trình độ trinh...
 • 14
 • 206
 • 0

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
... I MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỮNG GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1 .Lực lượng sản xuất 1.1 Khái niệm Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với giới tự nhiên Trong trình sản xuất lực lượng ... triển quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình độ lực lượng sản xuất Nhưng quan hệ sản xuất hình thức hội lực lượng sản xuất dựa vào để phát triển, tác động trở lại với lực lượng sản xuất: ... sản xuất 2 .Quan hệ sản xuất 2.1 Khái niệm Quan hệ sản xuất hội quan hệ kinh tế người với người trình sản xuất tái sản xuất hội: sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng Quan hệ sản xuất...
 • 31
 • 221
 • 0

QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA THỜI KỲ MỚI NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA THỜI KỲ MỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
... hiệu I .Quan điểm, chủ trương Đảng xây dựng văn hóa thời kỳ đổi mới: _ Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội hội nhập quốc tế” Văn hóa có ... cộng sản Việt Nam quang vinh sáng suốt nhận thức đưa quan điểm chủ trương xây dựng văn hóa thời kỳ cách đắn kịp thời, đưa đất nước tiến theo phát triển đường lên XHCN, hòa nhập kinh tế toàn cầu ... văn hóa để thực “ diễn biến hòa bình” _Ngay từ sớm, Hồ chủ tịch quan tâm đến văn hóa, thấy rõ vai trò, vị trí văn hóa đời sống xã hội Người đưa năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng văn hóa...
 • 7
 • 1,731
 • 3

Chủ trương quan điểm của đảng về phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới

Chủ trương và quan điểm của đảng về phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới
... tip thu, lm ch v ng dng cú hiu qu cỏc cụng ngh nhp t nc ngoi Phát triển ngành công nghệ cao (Công nghệ tin học) yếu tố đảm bảo phát triển bền vững đất nớc 32 Sc khe H thp ỏng k t l t vong tr ... vng 15 VAI TRề CA VN HểA I VI NN KINH T Vn húa cú vai trũ c bit quan trng vic bi dng, phỏt huy nhõn t ngi v xõy dng xó hi mi 16 QUAN IM V NN VN HểA VIT NAM Nn húa m chỳng ta xõy dng l nn húa ... húa, Vn húa l ng lc thỳc y s phỏt trin Chc nng nhn thc (tớnh hiu bit) Chc nng iu tit (iu chnh) mi quan h xó hi v chc nng ng lc Chỡa khoỏ ca s phỏt trin trung mt nhõn t sau : - Ngun lc ti nguyờn...
 • 38
 • 305
 • 0

Hiện tượng tham nhũng chủ trương chống tham nhũng của đảng nhà nước ta hiện nay từ nguyên lý xem xét khách quan

Hiện tượng tham nhũng và chủ trương chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta hiện nay từ nguyên lý xem xét khách quan
... tích tượng tham nhũng Nước ta chủ trương chống tham nhũng Đảng Nhà nước ta từ nguyên xem xét khách quan Nhiệm vụ nghiên cứu + Phân tích tượng tham nhũng Nước ta + Chủ trương chống tham nhũng Đảng ... pháp luật, đạo Điều đòi hỏi phải hiểu rõ tượng tham nhũng … Chính em chọn đề tài: Hiện tượng tham nhũng chủ trương chống tham nhũng Đảng Nhà nước ta từ nguyên xem xét khách quan. ” Tình hình ... nghiên cứu đề tài Hiện tượng tham nhũng chủ trương chống tham nhũng Đảng Nhà nước ta vấn đề nhức nhối xã hội thách thức lớn vai trò lãnh đạo Đảng quản Nhà nước, tiểu luận cần quan tâm sâu sắc...
 • 31
 • 581
 • 0

Quản lý chất thải trong thời kỳ hội nhập

Quản lý chất thải trong thời kỳ hội nhập
... cứu lựa chọn biện pháp quản chất thải phù hợp II/ Thực trạng chất thải pháp luật quản chất thải thời kỳ hội nhập kinh tế Việt Nam: 1/ Thực trạng chất thải thời kỳ hội nhập kinh tế Việt Nam: ... hoạt động xử chất thải thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế III/ Đánh giá hoạt động quản chất thải pháp luật Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế: 1/ Những thành tựu: Trong thời kỳ hội nhập kinh ... diện hoạt động quản chất thải Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Với mong muốn tìm hiểu nâng cao vốn kiến thức thực tế kiến thức pháp vấn đề quản chất thải thời kỳ hội nhập kinh tế...
 • 22
 • 823
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bệnh chủ quan duy ý chícâu 6 phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức rút ra ý nghĩa phương pháp luận và phê phán bệnh chủ quan duy ý chíđể vạch ra chiến lược và sách lược cách mạng những người theo chủ nghĩa chủ quan duy ý chí dựa vào điều gìhệ thống quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiquản trị nhân sự trong thời kỳ khủng hoảngquản lý nhân sự trong thời kỳ khủng hoảngchủ trương chiến lược mới của đảngquản lý văn hóa trong thời kỳ hội nhậpchủ trương chính sách mới của đảngtai sao phai tang cuong quan he doi ngoai trong thoi ky qua dochủ trương về xây dựng của đảng và nhà nướcthể chế hoá các chủ trương chính đường lối của đảng thành pháp luật chính sáchmột số chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước đối với các dân tộc thiểu số và miền núikhái quát quan hệ trung mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnhquan điểm của đảng về đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mớiTuần 7. Từ nhiều nghĩađồ án điều khiển đông cơ bước sử dụng ic 74ls194Tuần 7. Từ nhiều nghĩaBài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sảnBài 20. Châu ÂuHóa học đại cương 11113Thầy trương trọng hoàng đẩy mạnh hoạt động GDSK và NCSK trong BV 125272108 đoàn thị thùy trangCha ơi!Bài 6. Học gõ mười ngónGiáo án tổng hợpLòng thành tri ânPHIẾU BÀI TẬP TOÁN CUỐI TUẦN 6 LỚP 3Biểu mẫu công trình, dự ánĐề toán tiếng anh lớp 5 phần 2đề ktra giữa kì 1đề thi hk i lớp 4đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017Bài tập cuối tuần 7 lớp 4ĐỀ KT GIỮA KÌ I CÓ MA TRẬN ĐẦY DỦ