câu điều kiện lý thuyết và bài tạp có đáp án

CÂU ĐIỀU KIỆN- THUYẾT BÀI TẬP

CÂU ĐIỀU KIỆN- LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
... worked hard, he could pass his exam * Type III : ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ THẬT Ở QUÁ KHỨ (Past-unreal Condition) 1/ Ý nghóa : Loại điều kiện dùng để diễn tả điều kiện hoàn toàn không thực không xảy khứ ... have been very angry) * Ngoài liên từ “if” ra, câu điều kiện bắt đầu liên từ khác : suppose, supposing that (giả sử như), on the condition that (với điều kiện là), as long as, so long as, provided...
 • 8
 • 2,010
 • 61

THUYẾT BÀI TẬP ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10
... lượng tam giác Bài tập Bài tập Giải tam giác biết ˆ a) b = 14 ; c = 10 ; A = 1450 b) a = ; b = ; c = Giải a) Ta có: a = b + c − 2bc cos A = 14 + 10 − 2.14 .10 cos145 a ≈196 + 100 − 280.(−0,8191) ... 12 + (−3) | 10 | = 20 10 = 10 10 = = 20 10 20 ⇒ ( ∆1 ; ∆ ) = 450 b)  x = − 4t ∆2 :   y = + 2t  ∆ có vtcp là u ∆ = (−4 ; 2)  ∆1 có vtpt là n∆1 = (2 ; 4) ∆1 : x + y − 10 = Đường thẳng ... [85;95) Cợng Bài 6: Thống kê điểm toán của mợt lớp 10D1 được kết quả sau: Tần số 10 20 35 15 85 Điểm 10 Tần 3 13 số Tìm mốt ?Tính số điểm trung bình, tìm số trung vị ? Bài Cho bảng...
 • 31
 • 268
 • 0

TỔNG HỢP THUYẾT BÀI TẬP ĐÁP ÁN MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... tư chứng khoán là: a Sự tiền đầu tư chứng khoán b Sự không may mắn đầu tư chứng khoán c Sự không ổn định thu nhập đầu tư vào chứng khoán d a b e Không phương án Câu 10: Bạn xem xét đầu tư vào ... b Giá chứng khoán phản ánh hoàn toàn thông tin nhận dược c Giá chứng khoán thay đổi với không rõ ràng d Giá chứng khoán không dao đông Nếu cổ phiếu hệ số tương quan mức ... hệ số bêta = Lãi suất tín phiếu kho bạc 7% mức bù rủi ro thị trường chứng khoán 8% Lãi suất đầu tư P công ty gần 30% Dùng công thức mô hình định giá tái ổn định để xem xét thị trường đánh...
 • 22
 • 281
 • 0

ÔN tập PHẦN đọc HIỂU NGỮ văn 12 đầy đủ THUYẾT bài tập đáp án

ÔN tập PHẦN đọc HIỂU NGỮ văn 12 đầy đủ lý THUYẾT và bài tập có đáp án
... lộ rõ văn quy phạm pháp luật, văn cấp gửi cho cấp dưới, nhà nước nhân dân, tập thể với cá nhân * Phong cách ngôn ngữ báo chí (thông tấn): - Khái niệm: Ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ dùng để thông báo ... đoạn văn chứng minh kết cấu tổng phân hợp Đoạn so sánh - So sánh tương đồng Đoạn so sánh tương đồng đoạn văn so sánh tương tự dựa ý tưởng: so sánh với tác giả, đoạn thơ, đoạn văn, nội ... 2014- 2015 Đoạn văn vấn đáp đoạn văn kết cấu hai phần, phần đầu nêu câu hỏi, phần sau trả lời câu hỏi Nội dung hỏi đáp chủ đề đoạn văn Trong kiểu kết cấu này, phần sau để người đọc tự trả lời...
 • 162
 • 1,455
 • 3

Nitơ – photpho – thuyết bài tập đáp án

Nitơ – photpho – lý thuyết và bài tập có đáp án
... Ca3 PO4 2 3SiO2 5C  H i photpho đ c ng ng t làm l nh, thu đ c photpho tr ng d ng r n B/ AXIT PHƠTPHORIC : Cơng th c c u t o : H–O H–O H–O P=O Hay H–O H–O P O H–O Tính ch t v t lí: Là ch t ... hóa h c y u h n photpho c) Photpho đ ho t đ ng hóa h c m nh h n photpho tr ng d) Photpho cơng th c hóa tr cao nh t 5, s oxi hóa cao nhât +5 e) Photpho ch tính oxi hóa, khơng tính kh A b, ... HNO3 O CTCT: H-O–N O Nitơ số oxi hoá cao nh t +5 II Tính chất vật - Là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh không khí ẩm ; D = 1.53g/cm3 - Axit nitric không bền, ánh sáng , phân huỷ phần:...
 • 21
 • 190
 • 1

thuyết bài tập đáp án phần mệnh đề quan hệ

lí thuyết và bài tập có đáp án phần mệnh đề quan hệ
... looking at is very expensive Rút gọn mệnh đề quan hệ - Mệnh đề quan hệ rút gọn theo cách: a Sử dụng phân từ (Using present participial phrases ) - Khi mệnh đề quan hệ xác định thể chủ động, ta dùng ... từ quan hệ - Khi Whom Which tân ngữ giới từ tiếng Anh trang trọng giới từ đặt trước đại từ quan hệ Nhưng thường giới từ chuyển cuối mệnh đề trường hợp mệnh đề quan hệ xác định lược bỏ đại từ quan ... wasvery interesting d That: Là đại từ quan hệ người lẫn vật, dùng thay cho Who, Whom, Which mệnh đề quan hệ thuộc loại Restrictive relative Clause (Mệnh đề quan hệ xác định) Ví dụ : The book that...
 • 9
 • 2,421
 • 14

Hat nhan nguyen tu _ li thuyet va bai tap co dap an

Hat nhan nguyen tu _ li thuyet va bai tap co dap an
... lớn thì: A Năng lượng li n kết riêng nhỏ B Năng lượng li n kết lớn C Năng lượng li n kết nhỏ D Năng lượng li n kết riêng lớn Câu (CĐ-2007): Năng lượng li n kết riêng lượng li n kết A tính cho nuclôn ... hạt nhân h li ( 42 He ), liti ( 63 Li ) đơteri ( 21 D ), có lượng li n kết 28,4MeV; 39,2MeV 2,24MeV Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự độ bền vững tăng dần, thứ tự A 42 He, 63 Li, 21 D B 63 Li, 24 He, ... A 5,60 g B 35,84 g C 17,92 g D 8,96 g Câu 8: Cô-ban (Co) đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 5,27 năm Ban đầu có 100 g Co Hỏi sau thời gian lượng Co lại 10 g? A 17,51 năm B 13,71 năm C 19,81 năm...
 • 16
 • 319
 • 0

thuyết bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

lý thuyết và bài tập chương sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học
... Tia X cú bc súng 0,25 nm, so vi tia t ngoi cú bc súng 0,3àm, thỡ cú tn s cao gp A 12 ln B 120 ln C 120 0 ln D 120 00 ln Cõu 46 Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng, khong cỏch gia hai khe ... sỏng, hai khe c chiu sỏng ng thi bi hai bc x n sc cú bc súng ln lt l v Trờn mn quan sỏt cú võn sỏng bc 12 ca trựng vi võn sỏng bc 10 ca T s A B C D bng Cõu 122 Trong cỏc ngun bc x ang ... e = 1,6.10-19 C v c = 3.108 m/s Nng lng ca phụtụn ny bng A 1,21 eV B 11,2 eV C 12, 1 eV D 121 eV Cõu 73 Chiu ng thi hai bc x cú bc súng 0,452 àm v 0,243 àm vo catụt ca mt t bo quang in Kim loi...
 • 15
 • 591
 • 0

THUYẾT BÀI TẬP BẢN HÌNH GIẢI TÍCH 12

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN HÌNH GIẢI TÍCH 12
... minh H’ABC tứ diện Bài 19 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH Gọi I tâm hình hộp uu uu uu ur ur ur ur u a Phân tích vector AI theo vector AB, AC, AD u u u u ur u ur u r ur u b Phân tích vector CI theo ... vector điểm vào hình học Bài 16 Cho bốn điểm A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2), D(1; 1; 1) a Chứng minh A, B, C, D lập thành tứ diện b Tìm tọa độ trọng tâm G tứ diện c Tính thể tích khối tứ ... Diện tích hình bình hành ABCD: SABCD = [AB, AD] ur ur uu uu [AB, AD] u u u u u ur ur ur u u (vi) Thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’: VABCD.A 'B'C'D' = [AB, AD].AA ' ur ur ur uu uu uu (vii) Thể tích...
 • 11
 • 1,058
 • 8

THUYẾT BÀI TẬP BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN CHƯƠNG 6,7,8 MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
... động lực cho nhân viên, người quản cần phải hiểu nhân viên đâu hệ thống thứ bậc hướng vào thỏa mãn nhu cầu thứ bậc *Ưu điểm: Học thuyết giúp cho nhà quản biết cần phải xác định nhân viên ... riêng cho học tập Chương trình đào tạo gồm hai phần thuyết thực hành Phần thuyết giảng tập trung kỹ sư, cán phụ trách Còn phần thực hành tiến hành xưởng thực tập kỹ sư công nhân lành nghề ... đóng góp kết nhận nhân viên với nhân viên khác có hợp hay không Trong trường hợp không cảm nhận tính hợp lý, họ tự đặt yêu cầu tăng hay giảm nỗ lực thân để trì "sự cân bằng" Học thuyết Hệ thống...
 • 53
 • 446
 • 0

THUYẾT BÀI TẬP LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG--HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG--HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TỈNH ĐỒNG THÁP
... D số lượng êlectrôn thoát khỏi bề mặt kim loại giây tăng ba lần - HẾT Trang HĐBM VẬT LÝ ĐỒNG THÁP Nguyễn Minh Thuần THPT Tháp Mười CHƯƠNG VI – LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG ( BÀI TẬP ) ... quang D tán sắc ánh sáng 13 Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng trạng thái A mà ta tính xác lượng B nguyên tử không hấp thụ lượng C nguyên tử không xạ lượng D mà lượng nguyên tử thay đổi 14 ... nên dẫn điện ánh sáng thích hợp chiếu vào D kim loại có đặc điểm điện trở suất giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào Câu 66 Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng phôtôn...
 • 16
 • 675
 • 0

thuyết bài tập lưỡng tử ánh sáng

lý thuyết và bài tập lưỡng tử ánh sáng
... ca electron p vo ant, vK = v0Max l tc ban u cc i ca electron ri catt thỡ: 1 e U = mv - mv K ( nh ng nng) A 2 Hiu sut lng t (hiu sut quang in) n H= N Vi n v Nl l s electron quang in bt catt v...
 • 19
 • 413
 • 0

Hinh học phẳng oxy thuyết bài tập (cơ bản nâng cao) Nguyễn Trung nghĩa

Hinh học phẳng oxy lý thuyết và bài tập (cơ bản nâng cao) Nguyễn Trung nghĩa
... viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 17 Phương pháp tọa độ mặt phẳng www.MATHVN.com chuyên Quốc Học Huế - 2014: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD Gọi M, N   trung ... A, B ĐS: B(-3;-3) A(-1;3) MATH.VN Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế Phương pháp tọa độ mặt phẳng www.MATHVN.com ( ) chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp - 204: Cho tam ... : x − y + = 0, AB : x − y + = MATH.VN Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế Phương pháp tọa độ mặt phẳng www.MATHVN.com Toán học & Tuổi trẻ - 2014: Cho tam giác ABC có A(-1;3),...
 • 33
 • 10,351
 • 358

Tóm tắt thuyết bài tập lời giải chương 1 Vật lớp 10

Tóm tắt lý thuyết và bài tập có lời giải chương 1 Vật lý lớp 10
... xe gặp vào lúc nào, đâu? Trên hình vẽ đồ thị tọa độ - thời gian vật chuyển động LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 Dựa vào đồ thị lập phương trình chuyển động vật x(m) 12 0 (3) (1) 80 40 O 10 20 (2) ... tháp thấp 10 m người ta bng rơi vật thứ hai • Hai vật đụng bao sau lâu vật thứ bng rơi ? (g = 10 m/s2) Đ/s: t = 1, 5s 11 LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 Bài 4: Từ vách núi, người bng rơi đá xuống vực ... phương với vận tốc bao nhiêu? Tóm tắt: m = 2kg v = 250m/s Lời giải: - Hệ viên đạn trước sau nổ hệ kín 17 LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ 10 mr = m2 = 1kg u r (v1 ; v) = 600 v1 = 250m/s v2 = ? P P2 do:...
 • 21
 • 2,484
 • 3

Xem thêm