Báo cáo nghiệm thu điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và đánh giá hàm lượng saponin triterpenoid của giống đinh lăng lá nhỏ polyscias fruticosa trồng tại tp.hcm và khu vực lân cận

Báo cáo thực tập điều tra kinh tế xã hội đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản của các xã long điền long an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế

Báo cáo thực tập điều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản của các xã long điền và long an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
... MỤC LỤC BÁO CÁO THỰC TẬP .1 Đề tài: Điều tra kinh tế hội đánh giá trạng nuôi trồng thuỷ sản Long Điền Long An, huyện Phú Long, tỉnh Thừa Thiên Huế ... Thực trạng tình hình nuôi trồng thủy sản Long Điền Long An: 4.2.1 Đặc điểm hộ điều tra Kết điều tra 10% hộ nuôi thuỷ sản Long Điền Long An, có 24 hộ Long Điền 24 hộ Long An, tổng cộng điều ... hành Long Điền Long An huyện Phú Long tỉnh Thừa Thiên Huế 3.4 Nội dung nghiên cứu - Điều tra tình hình kinh tế - hội hai tiến hành nghiên cứu - Điều tra tình hình nuôi trồng thuỷ sản, ...
 • 53
 • 418
 • 0

Báo cáo thực tập điều tra kinh tế xã hội đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản của các xã lộc điền lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế copy

Báo cáo thực tập điều tra kinh tế xã hội và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản của các xã lộc điền và lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế  copy
... 4.2 Thực trạng tình hình nuôi trồng thủy sản Lộc Điền Lộc An: 4.2.1 Đặc điểm hộ điều tra Kết điều tra 10% hộ nuôi thuỷ sản Lộc Điền Lộc An, có 24 hộ Lộc Điền 24 hộ Lộc An, tổng cộng điều tra ... chung nuôi trồng thủy sản Lộc Điền Lộc An: Theo nguồn báo cáo tổng kết tình hình nuôi trồng thủy sản năm 2009 hai Lộc Điền Lộc An gửi Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc thuận lợi khó khăn chung nuôi ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Như vậy, qua điều tra khảo sát thực tế tình hình kinh tế hội thực trạng nuôi trồng thủy sản hai Lộc Điền Lộc An nhận thấy rằng: - Kinh tế hội ổn định...
 • 53
 • 446
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN XOẮN ( TRICHINELLA) TRÊN ĐÀN LỢNTẠI HUYỆN BẮC YÊN - SƠN LAVÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... điều tra dịch ̣ ̃ bệnh huyện Bắc Yên Bộ Nông nghiệp & PTNT đã giao cho Cục Thú y Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương tiến hành đề tài: Điều tra tỷ lệ nhiễm giun xoắn đàn lợn huyện Bắc Yên, ... Bắc Yên, tỉnh Sơn La” năm 2009 để xác định tỷ lệ nhiễm đàn lợn đề bi ện pháp phòng chống II NỘI DUNG NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung - Kiểm tra kháng thể kháng giun xoắn đan lơn ... cứu - Phát kháng thể kháng giun xoắn kỹ thuật ELISA; - Phát ấu trùng giun xoắn phương pháp ép kính hoăc tiêu ̣ 46 III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kiểm tra kháng thể kháng giun xoắn đan lơn tai xa Lang...
 • 6
 • 427
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN TẠI HUYỆN KRÔNG PĂK TỈNH ĐĂK LĂK TỪ 2005 - 2010 " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... 100%, thấp vào năm 2010 97,83% Lợn ≤ tháng tuổi tỷ lệ tử vong từ 97,01% đến 100% IV KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ Từ kết nghiên cứu được, đưa số kết luận: Từ năm 2005 đế năm 2010 lợn mắc bệnh DTL có khuynh ... 3,82 2010 Cộng 20.981 1.082 5,16 Qua bảng cho thấy: Kết nghiên cứu từ 2005 - 2010 có 1.082 lợn bị mắc bệnh DTL với tỷ lệ 5,16% Kết năm thể tỷ lệ mắc bệnh DTL năm khác Cao vào năm 2005 với 197 lợn ... lâm sàng bệnh tích bệnh dịch tả heo heo giết thịt lò mỗ”, Tạp chí KHKT Thú y, tập X, số 2, trang - 10, 11 Szent.T., Ivan.I (1985), Bệnh dịch tả lợn cổ điển phương pháp phòng bệnh toán bệnh , KHKT...
 • 4
 • 493
 • 3

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI pps

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI pps
... C KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP 21 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐỒNG HỚI A MỞ ĐẦU Ở nước ta, nuôi trồng thuỷ sản xem ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp ... cứu chuyên đề: Điều tra tình hình dịch bệnh đối tượng nuôi thủy sản địa bàn Đồng Hới- Quảng Bình" B NỘI DUNG I Tình nuôi thuỷ sản tỉnh quảng bình Đến nay, tổng diện tích nuôi thủy sản mặn lợ toàn ... nguy hiểm người nuôi thuỷ sản, qua trình điều tra cho thấy TP Đồng Hới số bệnh phát bệnh phổ biến khu vực, bệnh xuất Nhưng dịch bệnh gây ảnh hưởng đến thu nhập người nuôi thuỷ sản cần nên thực số...
 • 22
 • 379
 • 1

Báo cáo thực hành điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV trên cây lạc, đậu đỗ tại huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Báo cáo thực hành điều tra tình hình sử dụng thuốc BVTV trên cây lạc, đậu đỗ tại huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... ĐỀ PHẦN 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV CỦA NGƯỜI DÂN 2.1 Các thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật phổ biến Tại khu vực điều tra, có tổng cộng tên thương phẩm thuốc BVTV nông dân sử dụng phổ biến ... PHẦN 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV CỦA NGƯỜI DÂN 2.1 Các thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật phổ biến 2.2 Những bất cập trình sử dụng thuốc nông dân 2.2.1 Sử dụng thuốc liều lượng khuyến cáo 2.2.2 ... dụng phổ biến Bảng 2.1 Các thuốc BVTV sử dụng phổ biến khu vực điều tra STT TÊN THƯƠNG PHẨM Dylan Map Winner Bassa Chief Patox Vicacben Anvil 5SC Ridomil Validcin CÔNG DỤNG Trừ sâu Trừ sâu Trừ...
 • 11
 • 104
 • 0

Điều tra tình hình dịch bệnh khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với Streptococcus sp

Điều tra tình hình dịch bệnh và khảo sát đáp ứng miễn dịch của cá rô phi đỏ đối với Streptococcus sp
... tài: “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI Streptococcus sp. ” 1.2 Mục Tiêu Đề Tài - Điều tra diễn biến tình hình dòch bệnh nghề nuôi phi đỏ Tp.HCM ... Nội dung đề tài Điều Tra Tình Hình Dòch Bệnh Khảo Sát Đáp Ứng Miễn Dòch Của Phi Đỏ Đối Với Streptococcus sp. ” gồm phần:  Điều tra, vấn trực tiếp 40 hộ nuôi phi đỏ bè ao Q.9 Củ ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only -2- ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ ĐỐI VỚI Streptococcus sp Thực Phạm Quốc Đạt Cao Thanh Tuyền Luận văn...
 • 66
 • 397
 • 0

Điều tra hiện trạng kỹ thuật đánh giá hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) thương phẩm tại tỉnh ninh thuận

Điều tra hiện trạng kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) thương phẩm tại tỉnh ninh thuận
... (Litopenaeus vannamei) thƣơng phẩm tỉnh Ninh Thuận Mục đích chủ yếu đề tài: Tìm hiểu trạng kỹ thuật nuôi đánh giá hiệu kinh tế nghề nuôi tôm TCT thương phẩm theo hình thức thâm canh địa bàn tỉnh Ninh Thuận; ... nuôi tôm TCT phát triển ổn định bền vững Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, Trường Đại học Nha Trang giao thực đề tài Điều tra trạng kỹ thuật đánh giá hiệu kinh tế nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus ... cho nghề nuôi tôm phát triển ổn định, bền vững, nâng cao hiệu kinh tế Mục tiêu đề tài: 2.1 Đánh giá thực trạng phát triển nghề nuôi tôm TCT tỉnh Ninh Thuận, sâu phân tích, đánh giá hiệu kinh tế, ...
 • 114
 • 354
 • 0

báo cáo tốt nghiệp Một số mô hình phân tích đánh giá rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

báo cáo tốt nghiệp Một số mô hình phân tích và đánh giá rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
... giảm tỷ giá ý nghĩa câu nói khác sử dụng cách yết giá khác b Phân loại tỷ giá Căn vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối có loại tỷ giá sau: - Tỷ giá mua vào bán ra: + Tỷ giá mua vào: Là tỷ ngân hàng ... ngoại tệ cho khách hàng phải tính tỷ giá mua tỷ giá bán theo phương pháp tỷ giá tính chéo Căn vào chế điều hành sách tỷ giá có loại tỷ giá sau: - Tỷ giá thức: Là tỷ giá Ngân hàng Trung Ương công ... thái cân Biến động tỷ giá Tỷ giá tăng Ngân hàng lãi Ngân hàng lỗ Không ảnh hưởng tới thu nhập Ngân hàng Tỷ giá giảm Ngân hàng lỗ Ngân hàng lãi Không ảnh hưởng tới thu nhập Ngân hàng + Nếu trạng...
 • 66
 • 197
 • 0

báo cáo điều TRA TÌNH HÌNH sản XUẤT TIÊU THỤ RAU TRÊN địa bàn THÔN từ hồ xã yên PHÚ – HUYỆN yên mỹ TỈNH HƯNG yên

báo cáo điều TRA TÌNH HÌNH sản XUẤT và TIÊU THỤ RAU TRÊN địa bàn THÔN từ hồ  xã yên PHÚ – HUYỆN yên mỹ  TỈNH HƯNG yên
... trình sản xuất tiêu thụ rau cải đông dư địa bàn thôn việc làm cần thiết Vì nhóm chúng em tiến hành điều tra: Tình hình sản xuất tiêu thụ rau cải đông dư địa bàn thôn Từ Hồ - Yên Phú Yên Mỹ - Hưng ... nông dân: chọn hộ nông dân sản xuất loại rau điều tra để vấn dựa theo phiếu điều tra lập sẵn Phạm vi điều tra Địa bàn thôn Từ Hồ - Yên Phú Yên Mỹ - Hưng Yên Một số ảnh tra: IV TỔNG QUAN VỀ CÂY ... 300 II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU CẢI ĐÔNG DƯ CỦA THÔN TỪ HỒ Thôn Từ Hồ thôn có diện tích trồng rau lớn Yên Phú Ở nông dân trồng rau chủ yếu Hầu tất hộ gia đình thôn trồng rau Các loại rau trồng...
 • 19
 • 1,584
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Điều tra tình hình sản xuất sử dụng giống lúa trên đất phù sa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ñích sau: - Kh o sát tình hình s d ng g ng lúa ñ a bàn huy n, tìm ñi m m nh y u c a ñ a phương s n xu t lúa - Trên s ñó ñ gi i pháp phù h p cho vi c thâm canh tăng su t lúa V t li u phương pháp nghiên ... tâm hàng ñ u, yêu c u lúa g o hàng hóa ph i phù h p v i th hi u c a ngư i tiêu dùng Xu t phát t th c ti n trên, ti n hành nghiên c u "ði u tra tình hình s n xu t s d ng gi ng lúa t i huy n L Thu ... ng lúa thư ng th p v ðông xuân di n tích tr ng v Hè thu thư ng nh 3.2.3 Tình hình s d ng phân bón v cho lúa v ðông xuân Hè thu năm 2008 t i xã K t qu ñi u tra tình hình ñ u tư phân bón cho lúa...
 • 11
 • 226
 • 0

Báo cáo điều tra tình hình sức khỏe nhịp tim của sinh viên

Báo cáo điều tra tình hình sức khỏe và nhịp tim của sinh viên
... 08/14/15 31 Nhận xét - Số nhịp tim trung bình sinh viên khoa kỹ thuật 76,77 nằm mức bình thường - Độ lệch chuẩn sinh viên không xa - Từ kết thống kê ta thấy nhịp tim sinh viên mức bình thường không ... bình thường không cao không thấp Từ suy sức khỏe sinh viên tình trạng khỏe mạnh - Nhìn biểu đồ cho thấy tần suất mắc bệnh sinh viên chiếm 1/4 (các bệnh sinh viên hay mắc cận thị, ngủ, đau đầu, cảm…) ... từ 18 trở lên, nhịp tim bình thường nghỉ ngơi từ 60 đến 100 nhịp phút Thông thường người khỏe mạnh, nhịp tim thấp Một vận động viên chuyên nghiệp chế độ xả nhịp tim họ khoảng 40 nhịp phút Ví nhà...
 • 39
 • 208
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất tiêu thụ cây bắp cải tại xã Tự Do huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng

Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ cây bắp cải tại xã Tự Do huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng
... từ phiếu điều tra nông hộ) 4.2.2 Tình hình sản xuất cải bắp Tự Do Quảng Uyên 4.2.2.1 giống cải bắp trồng Tự Do Quảng Uyên Qua điều tra thực tế cho thấy, giống cải bắp trồng Tự Do nhiều ... biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm cải tiến suất chất lượng rau cho cải bắp Đề tài: Điều tra tình hình sản xuất tiêu thụ bắp cải Tự Do huyện Quảng Uyên tỉnh Cao bằng 1.2.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ... phương Tự Do, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng Kỹ thuật trồng cải bắp http://khoahoc.tv/ky-thuat-trong-cai-bap-18041 45 Giống bắp cải địa phương 46 Phiếu điều tra tình hình sản xuất cải bắp 1.Thông...
 • 50
 • 468
 • 3

Điều tra tình hình sản xuất xương rồng kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (125trang)

Điều tra tình hình sản xuất xương rồng và kỹ thuật bảo dưỡng mai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (125trang)
... nhiên tình hình sản xuất nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Điều tra chủ tòch hội nông dân quy mô sản xuất xương rồng, tập trung vào hộ sản xuất quy mô lớn - Tìm hiểu tình hình sản xuất giống xương ... - Điều tra kỹ thuật bảo dưỡng mai vườn mai lớn, tiếng - Tính hiệu kinh tế ngành trồng mai 1.2.3 Giới hạn đề tài - Chỉ tiến hành điều tra vườn xương rồng, vườn mai đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh ... phố Hồ Chí Minh, tiến hành đề tài: Điều tra tình hình sản xuất xương rồng kỹ thuật bảo dưỡng mai đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh 1.2 Mục đích yêu cầu điều tra 1.2.1 Mục đích - Tìm hiểu đặc điểm...
 • 125
 • 626
 • 0

Xem thêm