ThS31 078 biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông (bài nguyễn trãi)

Biện pháp giảm tải bài học về tác gia trung học phổ thông (bài Nguyễn Trãi)

Biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông (bài Nguyễn Trãi)
... Tr-ờng Đại học S- phạm Đại học Thái Nguyên Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: Giáo s- Phan Trọng Luận Phản biện 1: PGS, TS Nguyễn Huy Quát Tr-ờng: Đại học s- phạm- Đại học Thái Nguyên Phản biện 2: TS ... hi giỏo viờn phi mt nhiu thi gian x lý qu thi gian lờn lp v mc tip thu ca hc sinh l cú hn Chớnh s mõu thun gia lng kin thc cn truyn t ca mt bi hc v tỏc gia vi thi gian v tớnh va sc ó to nờn s ... nh S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 35 http://www.lrc-tnu.edu.vn th Bi hc v tỏc gia Nguyn Trói li cng khú hn, bi tỏc gia hc trung i cú cỏi khú riờng ca nú Tõm lớ v hc trung i va khú,...
 • 98
 • 333
 • 0

Biện pháp giảm tải bài học về tác gia trung học phổ thông (bài Nguyễn Trãi).pdf

Biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông (bài Nguyễn Trãi).pdf
... Tr-ờng Đại học S- phạm Đại học Thái Nguyên Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: Giáo s- Phan Trọng Luận Phản biện 1: PGS, TS Nguyễn Huy Quát Tr-ờng: Đại học s- phạm- Đại học Thái Nguyên Phản biện 2: TS ... hi giỏo viờn phi mt nhiu thi gian x lý qu thi gian lờn lp v mc tip thu ca hc sinh l cú hn Chớnh s mõu thun gia lng kin thc cn truyn t ca mt bi hc v tỏc gia vi thi gian v tớnh va sc ó to nờn s ... nh S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 35 http://www.lrc-tnu.edu.vn th Bi hc v tỏc gia Nguyn Trói li cng khú hn, bi tỏc gia hc trung i cú cỏi khú riờng ca nú Tõm lớ v hc trung i va khú,...
 • 98
 • 203
 • 0

biện pháp giảm tải bài học về tác gia trung học phổ thông

biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông
... Tr-ờng Đại học S- phạm Đại học Thái Nguyên Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: Giáo s- Phan Trọng Luận Phản biện 1: PGS, TS Nguyễn Huy Quát Tr-ờng: Đại học s- phạm- Đại học Thái Nguyên Phản biện 2: TS ... hi giỏo viờn phi mt nhiu thi gian x lý qu thi gian lờn lp v mc tip thu ca hc sinh l cú hn Chớnh s mõu thun gia lng kin thc cn truyn t ca mt bi hc v tỏc gia vi thi gian v tớnh va sc ó to nờn s ... nh S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 35 http://www.lrc-tnu.edu.vn th Bi hc v tỏc gia Nguyn Trói li cng khú hn, bi tỏc gia hc trung i cú cỏi khú riờng ca nú Tõm lớ v hc trung i va khú,...
 • 98
 • 240
 • 0

BIỆN PHÁP GIẢM TẢI BÀI HỌC VỀ TÁC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BÀI NGUYỄN TRÃI)

BIỆN PHÁP GIẢM TẢI BÀI HỌC VỀ TÁC GIA Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BÀI NGUYỄN TRÃI)
... Tr-ờng Đại học S- phạm Đại học Thái Nguyên Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: Giáo s- Phan Trọng Luận Phản biện 1: PGS, TS Nguyễn Huy Quát Tr-ờng: Đại học s- phạm- Đại học Thái Nguyên Phản biện 2: TS ... hi giỏo viờn phi mt nhiu thi gian x lý qu thi gian lờn lp v mc tip thu ca hc sinh l cú hn Chớnh s mõu thun gia lng kin thc cn truyn t ca mt bi hc v tỏc gia vi thi gian v tớnh va sc ó to nờn s ... nh S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn 35 http://www.lrc-tnu.edu.vn th Bi hc v tỏc gia Nguyn Trói li cng khú hn, bi tỏc gia hc trung i cú cỏi khú riờng ca nú Tõm lớ v hc trung i va khú,...
 • 98
 • 173
 • 0

Luận văn: BIỆN PHÁP GIẢM TẢI BÀI HỌC VỀ TÁC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BÀI NGUYỄN TRÃI) pptx

Luận văn: BIỆN PHÁP GIẢM TẢI BÀI HỌC VỀ TÁC GIA Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BÀI NGUYỄN TRÃI) pptx
... Tr-ờng Đại học S- phạm Đại học Thái Nguyên Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: Giáo s- Phan Trọng Luận Phản biện 1: PGS, TS Nguyễn Huy Quát Tr-ờng: Đại học s- phạm- Đại học Thái Nguyên Phản biện 2: TS ... Tr-ờng: Đại học s- phạm- Đại học Thái Nguyên Luận văn đ-ợc bảo vệ tr-ớc Hội đồng chấm luận văn họp Tr-ờng Đại học S- phạm- Đai học Thái Nguyên Ngày 16 tháng 11 năm 2007 Có thể tìm hiểu luận văn ... hi giỏo viờn phi mt nhiu thi gian x lý qu thi gian lờn lp v mc tip thu ca hc sinh l cú hn Chớnh s mõu thun gia lng kin thc cn truyn t ca mt bi hc v tỏc gia vi thi gian v tớnh va sc ó to nờn s...
 • 98
 • 187
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục trường trung học phổ thông chuyên nguyễn trãi hải dương

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục ở trường trung học phổ thông chuyên nguyễn trãi  hải dương
... thực trạng chất lượng dạy học môn thể dục trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi – Thành phố Hải Dương bước đầu đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học nhà trường chưa ... chức nghiên cứu • 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu • Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi – Thành phố Hải Dương CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN ... môn học trường THPT chuyên Nguyễn Trãi- Hải Dương * Mục tiêu nghiên cứu: • Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng chất lượng dạy học môn dục trường THPT chuyên Nguyễn Trãi • Mục tiêu 2: Nghiên cứu lựa...
 • 25
 • 375
 • 2

Hiệu quả của việc đoán từ qua ngữ cảnh của học sinh lớp 10 không chuyên Anh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Hiệu quả của việc đoán từ qua ngữ cảnh của học sinh lớp 10 không chuyên Anh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương
... 2.1.2 Participants The subjects chosen for the research include 59 grade 10th non-major English students in class 10H and 10 D of Nguyen Trai High School, Hai Duong The teacher-researcher has been ... project with 59 students from two groups, 10H and 10D, at Nguyen Trai Gifted High School in five weeks during the second semester of the academic year 2 010 – 2011 2.2.1.1 Giving a pre-test to evaluate ... English 10 for students of grade 10 published by Education Publishing House The text is about “Motion pictures”, which belongs to one of the sixteen topics that students learn at grade 10 There...
 • 61
 • 202
 • 0

Một vài biện pháp giảm tỉ lệ học sinh bỏ học

Một vài biện pháp giảm tỉ lệ học sinh bỏ học
... tối thiểu việc HS bỏ học Ngoài nguyên nhân trên, phần nhỏ dẫn đến em bỏ học vấn đề tiền bạc: Học phí, xây dựng từ đầu năm học, GVCN nên thông báo trước cho HS biết sách miễn, giảm để em làm Còn ... quan tâm tới việc học tập em - GVCN phải thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, quản thúc việc học tập em - GVBM nên khuyến khích em học tập, không nên lúc trách phạt học sinh - Nhà nước phải ... đình chưa quan tâm đến việc học tập em - Học sinh chưa ý thức tự giác học tập - Một số em hoàn cảnh gia đình Ngoài ra, tác động sống xã hội ảnh hưởng đến việc tiếp tục học tập em Từ thực tiễn ta...
 • 9
 • 408
 • 1

Biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái

Biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái
... THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN CÓ THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH TỈNH YÊN BÁI 2.1 Vài nét trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái ... THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN CÓ THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH TỈNH YÊN BÁI 3.1 Định hướng đề xuất biện pháp 3.2 Đề xuất biện pháp quản hoạt động học tập ... trạng hoạt động học tập môn có thực hành học sinh tham 31 37 gia đội tuyển thi học sinh giỏi trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái 2.3 Thực trạng quản hoạt động hoc tập...
 • 96
 • 205
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu lớp 4.
... - Số học sinh lớp: 34 học sinh - Trong đó, số học sinh yếu sau khảo sát chất lượng: sinh yếu - Số học sinh yếu học kì I:2 học sinh - Cuối năm: - Số học sinh yếu cuối năm học: học sinh học yếu - ... năm học ,sau kiểm tra chất lượng đầu năm, giáo viên chủ nhiệm cần phân loại học sinh yếu lập danh sách cụ thể học sinh yếu Sau tìm hiểu nguyên nhân học sinh yếu Đề biện pháp phấn đấu giảm dần tỉ ... đình chăn bò CUỐI HKII yế tỉ lệ u CUỐI NĂM yếu tỉ lệ a/ Thông qua dạy lớp: Trong dạy, phải lựa chọn phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với trình độ học sinh lớp, người giáo viên chủ...
 • 5
 • 109
 • 0

Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh lây qua đường tình dục và các biện pháp tránh thai của học sinh trường ptth Nguyễn hiền quận 11 tp HCM

Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh lây qua đường tình dục và các biện pháp tránh thai của học sinh trường ptth Nguyễn hiền quận 11 tp HCM
... Kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lây qua đường tình dục biện pháp tránh thai học sinh trư Viết Lê Đức Hạnh Thứ năm, 02 Tháng 2013 15:02 - Kết luận: Tỉ lệ học sinh kiến thức đúng, thái ... Quynh, Tran Nhat Quang * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 16 - Supplement of No - 2012: 476 - 480 2/4 Kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lây qua đường tình dục biện pháp tránh thai học sinh trư Viết Lê ... knowledge, appropriate attitude and right practice 3/4 Kiến thức, thái độ, thực hành bệnh lây qua đường tình dục biện pháp tránh thai học sinh trư Viết Lê Đức Hạnh Thứ năm, 02 Tháng 2013 15:02...
 • 4
 • 680
 • 4

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác PCGD trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác PCGD ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay
... "Một số biện pháp đạo thực công tác PCGD trờng tiểu học giai đoạn nay" không mục đích tổng kết lại số kinh nghiệm quản lý, đạo thực công tác PC GDTH ngời Hiệu trởng trờng tiểu học Kiểm chứng thực ... 2.2 Thực trạng đạo thực công tác PCGD Trờng tiểu học Đèo Gia - Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2.3 Rút học Chơng 3: Một số biện pháp đạo thực công tác phổ cập giáo dục trờng tiểu học ... sở lý luận sở pháp công tác PC GDTH 3.2 Đánh giá thực trạng công tác việc đạo thực công tác PC GDTH trờng tiểu học Đèo Gia- Huyện Lục Ngạn- Tỉnh Bắc Giang 3.3 Hệ thống hoá đề xuất số biện pháp...
 • 34
 • 161
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
... pháp quản lý học sinh yếu tại trường THPT Võ Trường Toản BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nâng cao chất lượng dạy ... cho nhà trường? Từ thực tế trường, năm qua chất lượng giáo dục còn hạn chế Vì vậy, xin trình bày số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trường THPT Trường Toản II ... ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2014-2015 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trường THPT Trường Toản Họ tên tác giả: Phan...
 • 32
 • 200
 • 0

Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường THCS Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường THCS Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
... diện em học sinh đến trường Xuất phát từ trên, chọn đề tài: Biện pháp quản hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hiệu trưởng trường THCS Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc đề tài nghiên ... luận quản lý HĐGD NGLL trường THCS 5.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản lý HĐGD NGLL trường THCS Huyện Sông Lô 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý HĐGD NGLL Hiệu trưởng trường THCS Huyện Sông ... nghiên cứu Biện pháp quản lý HĐGD NGLL Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Giả thuyết khoa học HĐGD NGLL công tác quản lý HĐGD NGLL trường THCS huyện Sông Lô thời gian...
 • 100
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trung học phổ thông chuyên nguyễn trãi hải dươngbiện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu kémbiện pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu kémmot so bien phap giam ti le hoc sinh ca biet truong tieu hocsáng kiến kinh nghiệm biện pháp giảm tỷ lệ học sinh bỏ họcbiện pháp giảm tại nguồncác biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựngcác biện pháp giảm thiểu đối với những tác động tiêu cực không thể tránh được của các dự án thành phần hoạt động của các dự ánbiện pháp giảm bớt ngăn chặn bệnh vô cảm ở giới trẻmột số biện pháp nhằm khắc phục nhân vật lịch sử trong chươn trình phổ thôngcác chính sách và biện pháp phát triển các đặc khu kinh tế ở trung quốctác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì qua đó tác giả muốn giới thiệu điều gìbiện pháp nghệ thuật nào đã được tác giả sử dụng khi miêu tả hoàn cảnh của cô bé bán diêm trong đêm giao thừatrường trung học phổ thông chuyên nguyễn huệtrung học phổ thông chuyên nguyễn huệ hà nộichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây