ThS17 026 khảo sát địa danh ở thành phố thái nguyên

Khảo sát địa danh thành phố Thái Nguyên

Khảo sát địa danh ở thành phố Thái Nguyên
... thống địa danh thành phố Thái Nguyên 2.2 Nhiệm vụ 2.2.1 Tìm hiểu vấn đề lý thuyết địa danh 2.2.2 Điều tra, khảo sát địa danh địa bàn thành phố Thái Nguyên 2.2.3 Phân tích, miêu tả hệ thống địa danh ... địa danh địa bàn thành phố Thái Nguyên 3.2 Với nhiệm vụ trọng tâm khảo sát địa danh địa bàn thành phố Thái Nguyên, tập trung khảo sát địa danh tồn địa bàn (có ý đến số địa danh có trước đây) Riêng ... địa danh thành phố Hồ Chí Minh thành hai loại lớn là: - Địa danh tự nhiên - Địa danh không tự nhiên Địa danh tự nhiên địa danh gọi tên đối tượng địa hình thiên nhiên địa danh không tự nhiên địa...
 • 127
 • 521
 • 3

Khảo sát địa danh thành phố Thái Nguyên.pdf

Khảo sát địa danh ở thành phố Thái Nguyên.pdf
... thống địa danh thành phố Thái Nguyên 2.2 Nhiệm vụ 2.2.1 Tìm hiểu vấn đề lý thuyết địa danh 2.2.2 Điều tra, khảo sát địa danh địa bàn thành phố Thái Nguyên 2.2.3 Phân tích, miêu tả hệ thống địa danh ... địa danh địa bàn thành phố Thái Nguyên 3.2 Với nhiệm vụ trọng tâm khảo sát địa danh địa bàn thành phố Thái Nguyên, tập trung khảo sát địa danh tồn địa bàn (có ý đến số địa danh có trước đây) Riêng ... địa danh thành phố Hồ Chí Minh thành hai loại lớn là: - Địa danh tự nhiên - Địa danh không tự nhiên Địa danh tự nhiên địa danh gọi tên đối tượng địa hình thiên nhiên địa danh không tự nhiên địa...
 • 127
 • 426
 • 3

Khảo sát các địa danh thành phố thanh hoá

Khảo sát các địa danh ở thành phố thanh hoá
... loại địa danh 11 1.2 Địa danh thành phố Thanh Hoá - vấn đề liên quan 18 1.3 Địa danh thành phố Thanh Hoá - kết thu thập 25 1.4 Tiểu kết 33 Chơng Đặc điểm cấu trúc ý nghĩa địa danh thành phố Thanh ... tố địa danh thành phố Thanh Hoá đợc quan tâm đến 3.2 Đây luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, với nhiệm vụ trọng tâm khảo sát địa danh địa bàn thành phố Thanh Hoá Dĩ nhiên có địa danh đợc nhiều nhà địa ... đây: Thông thờng địa danh nớc ta có gốc : địa danh Việt(tên Nôm) địa danh Hán Việt Thanh Hoá thành phố mới, nhiên địa danh thành phố Thanh Hoá đa phần Hán Việt(82,90%) Đó địa danh quyền thời...
 • 110
 • 234
 • 0

Khảo sát địa danh huyện lộc hà luận văn thạc sỹ ngữ văn

Khảo sát địa danh ở huyện lộc hà luận văn thạc sỹ ngữ văn
... Đảng huyện Thạch Hà, địa chí huyện Can Lộc, Từ điển Tĩnh viết liên quan đến địa danh, địa chí huyện Lộc - Bản đồ loại địa danh Lộc phòng địa huyện phòng địa 13 xã thuộc huyện nhà ... văn Thạc sỹ Bùi Đức Hạnh, nghiên cứu địa danh Can Lộc, Bùi Đức Nam, nghiên cứu địa danh huyện Hương Sơn, Nguyễn Trọng Bằng, khảo sát địa danh Thạch Riêng huyện Lộc huyện tách từ xã huyện ... số địa danh thuộc Tĩnh lẫn Nghệ An Gần Tĩnh xuất số sách địa chí huyện có liên quan đến địa danh Thời gian vừa qua, số Luận văn Thạc sỹ nghiên cứu địa danh số huyện thuộc Tĩnh, Luận văn...
 • 140
 • 388
 • 4

Khảo sát địa danh hà tĩnh

Khảo sát địa danh ở hà tĩnh
... loi a danh: Tờn gi cỏc im dõn c (phng danh) ; Thu danh; Sn danh; Ph danh (tờn gi i tng thnh ph) Tỏc gi A.V.Xuperanxkaja [144] chia a danh thnh loi: Phng danh; Thu danh; Sn danh; Ph danh; L danh; ... trớ ca a danh hc ngụn ng hc Ngụn ng hc Ng õm hc Ng phỏp hc T vng hc Danh xng hc Nhõn danh hc Sn danh hc a danh hc Thu danh hc Hiu danh hc Phng danh hc Ph danh hc 1.2 Nhng v a bn, a danh H Tnh ... ễng chia a danh ra: loi, kiu v 12 dng a danh Loi a danh: a danh t nhiờn nh sụng Hng, Trng Sn, Cụn o a danh kinh t - xó hi nh: lng Thng Cỏt, huyn Sa Pa Cỏc kiu a danh: sn danh; lõm danh; lng;...
 • 45
 • 297
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một số mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái thành phố thái nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một số mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái ở thành phố thái nguyên
... (%) > 2%, N tổng số từ 0,15 0,25%, lân tổng số > 0,15%, lân dễ tiêu 15 mg/100g đất, kali trao đổi < 10 mg/100g đất Loại đất n y thích hợp với đất trồng lúa, lu ý trình sử dụng cần hạn chế trình ... 6532,75 36,89 t ủ vng trờn ủỏ sột (Fs) 3215,17 18,16 Tổng số 17707,52 100,00 Nguồn: Phòng T i nguyên & Môi trờng th nh phố Thái Nguyên Đất phù sa không đợc bồi h ng năm, trung tính chua (PcCl): ... NễNG NGHI P THEO H NG SINH THI 2.2.1 C s lý lu n v nụng nghi p sinh thỏi 2.2.1.1 Khỏi ni m nụng nghi p sinh thỏi Tr c h t c n hi u rừ khỏi ni m h sinh thỏi Cú nhi u ủ nh ngha khỏc v h sinh thỏi...
 • 133
 • 184
 • 0

Xác định hàm lượng chì và Cadimi trong rau xanh thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang

Xác định hàm lượng chì và Cadimi trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang
... th ET-00 Pb2+ + H2Y 2- = PbY2 - + 2H+ H2Y 2- (d) + Zn2+ = ZnY 2- + 2H+ ZnInd + H2Y 2- = ZnY 2- + Hind ( nho) ( xanh) - Cỏch 3: Chun thay th dựng ZnY 2-, ch th ET-OO - Do phc PbY 2- bn hn ZnY 2- pH ... PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.1 Kho sỏt ph hp th electron ca phc a ligan PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.2 Nghiờn cu cỏc iu kin to phc PAN-Cd2+-SCN- 54 3.2.2.1 Dung mụi chit phc a ligan PAN-Cd2+-SCN- ... PAN - Cd2+ - SCN- cỏc dung mụi 49 Bng 3.15 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN- pha hu c vo thi gian chit 50 Bng 3.16 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN-...
 • 111
 • 723
 • 8

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG BÈO TÂY, RONG ĐUÔI CHỒN VÀ RONG XƢƠNG CÁ TẠI 3 NGUỒN NƢỚC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN pdf

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG BÈO TÂY, RONG ĐUÔI CHỒN VÀ RONG XƢƠNG CÁ TẠI 3 NGUỒN NƢỚC Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN pdf
... chì, cadimi bèo tây nhiều, rong đuôi chồn, rong xương hàm lượng nhiều kẽm, cadimi, crôm Hàm lượng kim loại, tổng hàm lượng kim loại bèo tây, rong đuôi chồn, rong xương lấy suối Số hóa Trung ... lũy kim loại nặng phận khác chúng Dựa vào hàm lượng cao kim loại nặng thực vật thủy sinh cho biết mức độ ô nhiễm nguồn nước [5] 59(11): 28 - 31 bèo tây, rong đuôi chồn, rong xương sống số nguồn ... hàm lượng kim loại nặng: đồng, chì, kẽm, crôm, cadimi Bảng Hàm lượng số kim loại nặng rong đuôi chồn, rong xương ( mg/kg trọng lượng tươi) Hàm lƣợng kim loại ( mg /kg) Cây Mẫu Cu Cr Cd 0 ,37 56...
 • 6
 • 366
 • 1

Luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG RAU XANH THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG pdf

Luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG RAU XANH Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG pdf
... th ET-00 Pb2+ + H2Y 2- = PbY2 - + 2H+ H2Y 2- (d) + Zn2+ = ZnY 2- + 2H+ ZnInd + H2Y 2- = ZnY 2- + Hind ( nho) ( xanh) - Cỏch 3: Chun thay th dựng ZnY 2-, ch th ET-OO - Do phc PbY 2- bn hn ZnY 2- pH ... PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.1 Kho sỏt ph hp th electron ca phc a ligan PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.2 Nghiờn cu cỏc iu kin to phc PAN-Cd2+-SCN- 54 3.2.2.1 Dung mụi chit phc a ligan PAN-Cd2+-SCN- ... PAN - Cd2+ - SCN- cỏc dung mụi 49 Bng 3.15 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN- pha hu c vo thi gian chit 50 Bng 3.16 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN-...
 • 111
 • 143
 • 0

những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiêp hóa, hiện đại hóa thành phố thái nguyên

những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiêp hóa, hiện đại hóa ở thành phố thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VIỆT THẮNG NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƢỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THÀNH ... đựng kinh tế nông thôn đƣợc gọi cấu kinh tế nông thôn Xét tổng thể cấu kinh tế nông thôn bao gồm: cấu ngành, cấu kinh tế lãnh thổ, cấu thành phần kinh tế Kinh tế nông thôn nói chung loại cấu kinh ... hƣớng công nghiệp hoá, đại hoá Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn thành phố Thái Nguyên Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hƣớng công...
 • 111
 • 199
 • 0

Nghiên cứu phát triển nông nghiệp thành phố thái nguyên theo hướng đô thị sinh thái

Nghiên cứu phát triển nông nghiệp ở thành phố thái nguyên theo hướng đô thị sinh thái
... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u phát tri n nông nghi p thành ph Thái Nguyên theo hư ng ñô th sinh thái M c tiêu nghiên c u - ðánh giá th c tr ng phát tri n nông nghi p thành ph Thái Nguyên ... sinh thái ñư c xem xét g n li n v i khái ni m “h sinh thái nông nghi p” Theo Laura Robert (1998) [76], nông nghi p sinh thái m t hình thái s n xu t nông nghi p s d ng lý thuy t sinh thái ñ nghiên ... chung v th c tr ng phát tri n nông nghi p thành ph Thái Nguyên 2.1.3 ð nh hư ng quy ho ch ñ xu t mô hình phát tri n nông nghi p t i thành ph Thái Nguyên theo hư ng ñô th sinh thái ð nh hư ng quy...
 • 192
 • 234
 • 3

giáo dục giới tính cho học sinh thpt thành phố thái nguyên hiện nay

giáo dục giới tính cho học sinh thpt ở thành phố thái nguyên hiện nay
... đề giáo dục giới tính cho học sinh THPT địa bàn cụ thể, : giáo dục giới tính cho học sinh THPT thành phố Thái Nguyên Đối tợng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tợng nghiên cứu - Giáo dục giới tính cho ... trọng giáo dục giới tính nhà trờng - Nghiên cứu thực trạng giáo dục giới tính cho học sinh THPT thành phố Thái Nguyên, nhằm đa số giải pháp góp phần nâng cao chất lợng giáo dục giới tính cho học sinh ... giới tính cho học sinh THPT thành phố Thái Nguyên 3.2.Phạm vi nghiên cứu -Nghiên cứu công tác giáo dục giới tính cho học sinh số trờng THPT thành phố Thái Nguyên (Từ năm 2000 đến nay) Mục đích...
 • 81
 • 399
 • 5

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu phát triển nông nghiệp thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị sinh thái

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu phát triển nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị sinh thái
... sinh thái thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên 4.2 Ph m vi nghiên c u ð tài ñư c ti n hành nghiên c u ñ a bàn thành ph Thái Nguyên t nh Thái Nguyên t tháng 12/2007 ñ n tháng 12/2010 Nh ng ñóng ... LI U 1.1 Cơ s lý lu n v nông nghi p ñô th , nông nghi p ñô th sinh thái Các v n ñ nông nghi p sinh thái, nông nghi p ñô th nông nghi p ñô th sinh thái ñã ñư c lu n án nghiên c u làm rõ thêm ð ... xét chung th c tr ng phát tri n nông nghi p thành ph Thái Nguyên 3.2.6.1 Nh ng k t qu ñ t ñư c Nông nghi p thành ph Thái Nguyên bư c ñ u ñã phát tri n theo hư ng ñô th sinh thái, ñã có m t s s...
 • 24
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lượng chất thải rắn y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh ở thành phố thái nguyênkhảo sát địa danh trong ca dao việt namđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 20092012đánh giá ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyênmột số đề xuất trong xây dựng và quản lý giá đất ở trên địa bàn thành phố thái nguyênđịa danh hành chính tỉnh thái nguyêndanh gia cong tac giai phong mat bang huyen dong hy thanh pho thai nguyengiải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênbiện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênnghiên cứu những ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyênnghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tran xuan hinhđánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20062010 của khu vực trung tâm thành phố thái nguyênđánh giá hiệu quả kinh tế của các phương thức sản xuất chè tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênchuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó đến hộ gia đình trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 20062010đánh giá thực trạng rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học thành phố thái nguyên và hiệu quả một số biện pháp can thiệpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả