Tư duy sáng tạo và 30 quy luật phát triển bạn cần biết

Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy duy sáng tạo năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh học chay, học vẹt

Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh học chay, học vẹt
... dục là: “ Đổi phương pháp dạy học, phát huy sáng tạo lực tự đào tạo người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh học chay, học vẹt. ” Nhà toán học lớn chúng ... mạnh phương pháp dạy học, trọng đến tính tích cực, tự giác, sáng tạo, tính linh hoạt học sinh, đặc biệt có tiếp cận, ứng dụng rộng rãi khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin vào dạy học, phương ... đầu khoa học kĩ thuật vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học  Xây dựng phong trào, phấn đấu thi đua đổi phương pháp giảng dạy  ý kiến khác Nếu vận dụng quy nạp vào đổi phương pháp dạy học...
 • 77
 • 975
 • 4

duy sáng tạo phê phán trong giáo dục Mỹ

Tư duy sáng tạo và phê phán trong giáo dục Mỹ
... thường” Trong tinh thần phương Tây, phê phán nỗ lực nhìn lại vấn đề/quan điểm/ý kiến từ góc độ tiếp cận Trong viễn cảnh đó, thái độ tiếp thu có phê phán xem bước chập chững đầu tien sáng tạo ... tỉnh táo, sáng suốt Các tưởng gia, triết gia bị phê phán nhiều nhất, tên tuổi vĩ đại Chẳng có sức tranh luận với kẻ vô danh tiểu tốt Tâm thức Việt Nam ngược lại, thường hiểu ngầm phê phán “chê ... vào não trạng dân tộc, chuyện sửa chữa sớm chiều Nhưng nên hiểu lầm phê phán bắt buộc phải loại bỏ thái độ dĩ hoà vi quý Phê phán không bao hàm thái độ thiếu tôn trọng mà trái lại khác: quan điểm...
 • 2
 • 193
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN DUY SÁNG TẠO DUY PHÊ PHÁN CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hc cọ thãø ạp måïi âãø - Analysis (phán têch): phán chia kiãún thỉïc thnh cạc bäü pháûn cáúu thnh, phán têch mäúi quan hãû giỉỵa cạc bäü pháûn thäng qua viãûc phán loải, âäúi chiãúu, so sạnh, v ... âoạn cạc tỉåíng h s gàûp bi hc Trong hoảt âäüng ny, sinh viãn khäng phi lo ngải vãư viãûc sỉía läùi ca tháưy giạo, váûy, gọp pháưn gii quút khọ khàn m âa säú sinh viãn chụng ta màõc phi l h ... viãûc ny sinh nhiãưu tỉåíng khạc TheoMiles [4], viãút tỉû âi âäi våïi cå häüi phạt triãøn tỉ sạng tảo båíi vç mäüt ngỉåìi hc bàõt âáưu viãút vãư mäüt ch âãư no âọ, âang thỉûc hiãûn viãûc tỉ phán...
 • 9
 • 327
 • 1

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Sự duy sáng tạo áp dụng phương pháp sáng tạo SCAMPER trong quá trình phát triển windows của Microsoft

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Sự tư duy sáng tạo và áp dụng phương pháp sáng tạo SCAMPER trong quá trình phát triển windows của Microsoft
... phải hay trái Sự sáng tạo SCAMPER trình phát triển Hệ điều hành windows 4.1 Quá trình phát triển Windows 31 32 Microsoft trình làng thử nghiệm beta Windows 8, hệ điều hành trông đợi vào tuần tới ... vào toilet bên cạnh Thật tuyệt vời hoàn cảnh nào, người thành công người biết tiếp thu ý ng người khác áp dụng cách thật sáng tạo 2.2 Khi cần sáng tạo Trong trình nghiên cứu lịch sử phát triển ... Những nguyên tắc tạo nên tảng thái độ tâm lý tất phương pháp khái quát ý ng Bạn hiểu rõ vấn đề bạn nghĩ cách sáng tạo hơn, bạn khái quát lên ý ng có tính sáng tạo cao bạn áp dụng nguyên tắc...
 • 37
 • 262
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học DUY SÁNG TẠO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN WEBSITE TÌM KIẾM GOOGLE

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN WEBSITE TÌM KIẾM GOOGLE
... HOÀNG KIẾM Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học GVHD:GS.TSKH.Hoàng Kiếm MỤC LỤC Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học GVHD:GS.TSKH.Hoàng Kiếm CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ SÁNG TẠO I Thế sáng tạo ... GVHD:GS.TSKH.Hoàng Kiếm 48 Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học GVHD:GS.TSKH.Hoàng Kiếm CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG SỰ PHÁT TRIỂN WEBSITE TÌM KIẾM GOOGLE I Phép ... Eliminate, Reverse Bản đồ phương pháp SCAMPER 30 Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học GVHD:GS.TSKH.Hoàng Kiếm II Phân tích SCAMPER Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chưa có...
 • 55
 • 387
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học DUY SÁNG TẠO PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỪ WINDOW7 LÊN WINDOW8

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỪ WINDOW7 LÊN WINDOW8
... chuyên đề phương pháp sáng tạo cho học viên lứa tuổi Một phương pháp sáng tạo tiếng vận dụng, chứng minh nhiều phát triển xã hội loài người, phương pháp SCAMPER SCAMPER (tên cấu tạo từ chữ đầu ... hai ý ng lớn, ghi chúng lại có trách nhiệm với chúng Việc thực hóa chúng bạn tự định II.3 Phương pháp sáng tạo SCAMPER sáng tạo chủ đề lĩnh vực nghiên cứu Nhằm tìm phương án, biện pháp thích ... thời, có nhiều trường thục hay học viện giảng dạy chuyên phương pháp sáng tạo cho chuyên gia, sinh viên học sinh lứa tuổi II II.1 NỘI DUNG Thế sáng tạo Khái niệm Sáng tạo định nghĩa cấp...
 • 22
 • 262
 • 0

Vận dụng lý thuyết Sơ đồ duy của Tony Barry Buzan để phát triển khái niệm sinh học cơ thể trong dạy học Sinh học 11 – THTP

Vận dụng lý thuyết Sơ đồ tư duy của Tony và Barry Buzan để phát triển khái niệm sinh học cơ thể trong dạy học Sinh học 11 – THTP
... điểm vận dụng SĐTD để phát triển KN sinh học thể dạy Sinh học 11 15 Hình Quan điểm vận dụng SĐTD để phát triển KN sinh học thể dạy học SH 11 2.3.2 Phát triển KN cấp độ thể dạy học Sinh học 11 ... SINH HỌC CƠ THỂ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT 2.1 VẬN DỤNG SĐTD ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC KN SINH HỌC CẤP ĐỘ CƠ THỂ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 (hình 2.1) GĐ Xác định KN cấp độ thể chương trình Sinh học ... thể dạy học Sinh học 11 Hình Logic vận dụng SĐTD để phát triển KN Sinh học thể dạy học Sinh học 11 2.2 XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC KN SINH HỌC CƠ THỂ TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 11 2.2.1 Phân tích...
 • 25
 • 375
 • 1

tóm tắt luận án vận dụng lý thuyết sơ đồ duy của tony barry buzan để phát triển khái niệm sinh học cơ thể trong dạy học sinh học 11 – THTP

tóm tắt luận án vận dụng lý thuyết sơ đồ tư duy của tony và barry buzan để phát triển khái niệm sinh học cơ thể trong dạy học sinh học 11 – THTP
... điểm vận dụng SĐTD để phát triển KN sinh học thể dạy Sinh học 11 Hình 2.5 Quan điểm vận dụng SĐTD để phát triển KN sinh học thể dạy học SH 11 16 2.3.2 Phát triển KN cấp độ thể dạy học Sinh học 11 ... cấp độ thể Bước 6 .Vận dụng KN 2.3.1.5 Khái quát quan điểm vận dụng SĐTD để phát triển KN Sinh học thể dạy học Sinh học 11 Các đường logic phát triển KN sinh học thể dạy học 11: SĐTD để phát triển ... KHÁI NIỆM SINH HỌC CƠ THỂ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT 2.1 VẬN DỤNG SĐTD ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC KN SINH HỌC CẤP ĐỘ CƠ THỂ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 (hình 2.1) Phân tích chương trình Sinh học 11 nh KN...
 • 25
 • 357
 • 0

skkn xây dựng sử dụng hệ thống bài tập phần định luật bảo toàn vật lí lớp 10 THPT nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực nhận thức, rèn luyện duy sáng tạo

skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần định luật bảo toàn vật lí lớp 10 THPT nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực nhận thức, rèn luyện tư duy sáng tạo
... THPT nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực nhận thức, rèn luyện sáng tạo Mục đích nghiên cứu: Xây dựng hệ thống tập phần Định luật bảo toàn vật lớp 10 THPT nhằm giúp học sinh phát huy ... giải tập phần Định luật bảo toàn .7 I.2.1 Kiểu định hướng giải BTVL .7 I.2.2 Xây dựng sử dụng hệ thống tập vật nhằm phát huy tính I.3 Hệ thống phân loại tập phần Định luật bảo toàn ... nhận thức, rèn luyện sáng tạo cho học sinh 5.2 Điều tra, khảo sát tình hình dạy học tập phần Định luật bảo toàn vật 10 THPT trường THPT Trần Hưng Đạo 5.3 Xây dựng hệ thống tập phần Định luật...
 • 63
 • 228
 • 0

Rèn luyện phát triển năng lực duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian

Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian
... phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian - Đề xuất các biện pháp cần thiết để rèn luyện phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy ... biện pháp Rèn luyện phát triển sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian + Vận dụng biện pháp vào thực tiễn dạy học tập hình học không gian cho học sinh phổ thông Khóa ... Rèn luyện phát triển lực sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học tập hình học không gian tác giả dựa vào số sở sau: Mục đích dạy học tập hình học không gian phổ thông Đặc điểm chức tập hình...
 • 74
 • 7,922
 • 110

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) nhằm củng cố kiến thức phát triển duy sáng tạo cho học sinh

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) nhằm củng cố kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh
... nhằm củng cố kiến thức phát triển lực sáng tạo cho học sinh Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ LỚP 10 NÂNG CAO NHẰM CỦNG CỐ KIẾN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH ... tập để củng cố kiến thức phát triển sáng tạo cho HS trường phổ thông Nội dung Thông qua tập hóa học củng cố kiến thức phát triển sáng tạo cho HS Mức độ củng cố kiến thức phát triển sáng ... tắc xây dựng hệ thống tập nhằm củng cố kiến thức phát triển sáng tạo Khi xây dựng hệ thống tập nhằm củng cố kiến thức phát triển lực sáng tạo cho học sinh, dựa vào nguyên tắc sau: 2.1.1 Hệ...
 • 179
 • 2,046
 • 17

Bồi dưỡng một số yếu tố của duy sáng tạo cho học sinh THCS khá giỏi thông qua dạy học giải toán cực trị trong hình học phẳng

Bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh THCS khá và giỏi thông qua dạy học giải toán cực trị trong hình học phẳng
... hợp Do để bồi dỡng số yếu tố t sáng tạo cho HS thông qua dạy học hình học nói chung dạy học giải tập Cực trị hình học nói riêng cần quan tâm bồi dỡng cho HS số hoạt động trí tuệ qua tạo cho HS tìm ... chủ yếu bồi dỡng số yếu tố t Sáng Tạo cho hS bậc THCS giỏi thông qua dạy học giải toán cực trị hình học 2.1 Một số định hớng để xây dựng biện pháp Trong chơng trình toán bậc THCS nói chung có toán ... lẫn yếu tố để giải toán, biến đổi toán để đợc toán Đó hội bồi dỡng cho HS yếu tố đặc trng t sáng tạo 1.2 Toán cực trị hình học chơng trình toán THCS 1.2.1 Bài toán cực trị hình học Trong trình giải...
 • 94
 • 606
 • 3

Góp phần bồi dưỡng một số yếu tố của duy sáng tạo cho học sinh THPT thông qua dạy học bài tập đại số giải tích

Góp phần bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh THPT thông qua dạy học bài tập đại số và giải tích
... t sáng tạo đợc trình bày chơng Chơng Xây dựng khai thác hệ thống tập đại số giải tích nhằm bồi dỡng số yếu tố t sáng tạo cho học sinh THPT 31 2.1 Một số yếu tố t sáng tạo học sinh thể giải tập ... đợc học sinh thể giải tập Đại số Giải tích Trong luận văn đề xuất ba giải pháp góp phần bồi dỡng t sáng tạo cho học sinh thông qua việc lựa chọn, xây dựng hệ thống tập Đại số Giải tích, là: +) Giải ... dựng hệ thống tập Đại số Giải tích nhằm góp phần bồi dỡng số yếu tố cụ thể t sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông Thông qua hệ thống tập đó, bớc đầu đề xuất giải pháp thực dạy học để nâng...
 • 37
 • 377
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểmquy trình tư duy sáng tạocác bước trong quy trình tư duy sáng tạorèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gianluận văn thạc sỹ toán phát triển tư duy sáng tạo toán học cho học sinh khá giỏi ở trường thpt qua chủ đề giải toán bằng phương pháp vectơ và toạ độ trong hình học phẳnggóp phần bồi dưỡng một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi thông qua dạy học chuyên đề lý thuyết đồ thịPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học