ThS37 023 cách tiếp cận dựa trên ngữ liệu cho kiểm lỗi chính tả tiếng việt

cách tiếp cận dựa trên ngữ liệu cho kiểm lỗi chính tả tiếng việt

cách tiếp cận dựa trên ngữ liệu cho kiểm lỗi chính tả tiếng việt
... ki m l i t cho ngôn ng châu Âu ã c gi i quy t m t cách tr n v n, vi c ki m l i t cho ti ng Vi t l i -1- Cách ti p c n d a ng li u cho ki m l i t ti ng Vi t p nhi u khó kh n Vì v y, cho n nay, ... chúng -3- c công b cho Cách ti p c n d a ng li u cho ki m l i t ti ng Vi t 1.1 Ki m l i t c a ti ng n c 1.1.1 Ki m l i t cho ngôn ng châu Âu Nh ã nói trên, toán ki m l i t cho ngôn ng châu Âu, ... i ánh i gi a hai lo i l i trên, theo nên ch n cách th hai v i m c tiêu “thà b t l m h n b sót” - 24 - Cách ti p c n d a ng li u cho ki m l i t ti ng Vi t Tuy nhiên, cách gi i quy t t t nh t thay...
 • 116
 • 570
 • 3

Xác định hạn mức sử dụng nợ cách tiếp cận dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Xác định hạn mức sử dụng nợ cách tiếp cận dựa trên khả năng sinh lời của doanh nghiệp
... a doanh nghi p, có th phân doanh nghi p thành lo i Doanh nghi p lo i Doanh nghi c x p lo i có hi u qu chung cao hi u qu doanh nghi p l Các doanh nghi p lo i nh ng doanh nghi p ho nghi p Các doanh ... qu doanh nghi p nh n Các doanh nghi p lo i n n vay s làm cho hi u qu doanh nghi p ng doanh nghi p lo t hi u qu doanh nghi p ng n h n Doanh nghi p lo i có kh iii su t lãi n Doanh nghi p lo i Doanh ... i doanh nghi p 45 Hình 5.5 th phân lo i doanh nghi p (Doanh nghi p lo i 1) 46 Hình 5.6 th phân lo i doanh nghi p (Doanh nghi p lo i 2) 46 Hình 5.7 th phân lo i doanh nghi p (Doanh...
 • 66
 • 133
 • 1

Chuyển đổi dữ liệu XML sang cơ sở dữ liệu quan hệ cách tiếp cận dựa trên DOM

Chuyển đổi dữ liệu XML sang cơ sở dữ liệu quan hệ cách tiếp cận dựa trên DOM
... mạnh điểm yếu sở liệu Chương 3: Ánh xạ liệu XML sang liệu quan hệ: Cách tiếp cận dựa DOM 13 Chương đề vấn đề phải chuyển đổi liệu XML sang liệu quan hệ? cách tiếp cận để giải vấn đề dựa hai thuật ... hệ So sánh khác liệu quan hệ liệu XML Trong chương này, bạn giới thiệu lại số kiến thức sở liệu sở liệu quan hệ, cách thiết kế sở liệu quan hệ? Sự khác giống liệu XML liệu quan hệ Từ nhận thứ ... liệu XML cách hiệu Vì vậy, phạm vi đề tài này, trình bày “quá trình chuyển đổi liệu XML sang liệu quan hệ : cách tiếp cận dựa DOM Chúng chọn sở liệu Microsoft SQL 12 Server 2005 để lưu trữ liệu...
 • 119
 • 197
 • 0

Phát triển bộ công cụ hỗ trợ xây dựng kho ngữ liệu cho phân tích văn bản tiếng Việt

Phát triển bộ công cụ hỗ trợ xây dựng kho ngữ liệu cho phân tích văn bản tiếng Việt
... thiệu số công cụ xây dựng kho ngữ liệu cho phân tích văn tiếng Việt Công cụ cho toán tách từ • Công cụ cho toán gán nhãn từ loại • Công cụ cho toán phân cụm • Công cụ cho toán phân tích cú pháp ... chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ Khi đưa thông tin giải vào sơ đồ giải cú pháp lấy tài liệu có trước xây dựng công cụ tự động 3.4 Bộ công cụ hỗ trợ xây dựng kho ngữ liệu tiếng Việt - vnSynAF Bộ công cụ ... Các công cụ phân tích văn tiếng Việt Trong chương em giới thiệu số công cụ phân tích văn tiếng Việt có áp dụng cho toán bản: tách câu, tách từ, gán nhãn từ loại phân tích cú pháp Đây công cụ xây...
 • 43
 • 599
 • 4

SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN Ở XÃ NGƯ NAM, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH: TIẾP CẬN DỰA TRÊN SINH KẾ PHỤ THUỘC THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI CUNG pdf

SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VEN BIỂN Ở XÃ NGƯ NAM, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH: TIẾP CẬN DỰA TRÊN SINH KẾ PHỤ THUỘC THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI CUNG pdf
... tham gia chuỗi cung, hội tham gia thị trường ngư i dân chuỗi cung hội cải thiện sinh kế ngư i dân thông qua kết nối sinh kế với thị trường qua chuỗi cung Rõ ràng, phân tích chuỗi cung cho phép ... dựa vào thị trường phân tích chuỗi cung làm rõ Phần thứ 3, kết nghiên cứu trường hợp sinh kế ngư i dân Ngư Nam phân tích sở vận dụng khung phân tích sinh kế khung phân tích chuỗi cung ... gắn kết thị trường sinh kế hội cải thiện sinh kế thông qua cải thiện hội tham gia thị trường Kết nghiên cứu trường hợp Ngư Nam, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã...
 • 11
 • 578
 • 2

Phân cụm tập kết quả tìm kiếm web theo cách tiếp cận phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn và fisher kernel

Phân cụm tập kết quả tìm kiếm web theo cách tiếp cận phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn và fisher kernel
... dụng để phân cụm kết tìm kiếm Web[ 30, 28] Hình 2.5 Tiến trình phân cụm tài liệu Khái niệm phân cụm kết tìm kiếm Web Phân cụm kết tìm kiếm web tổ chức xếp tập kết tìm kiếm theo chủ đề, giống cách ... thuật phân cụm tài liệu theo chủ đề tạo nên cách biểu diễn kết tìm kiếm Web cô động rõ ràng Trong luận văn xin mạnh dạn đề xuất giải thuật Phân cụm kết tìm kiếm Web theo cách tiếp cận phân tích ngữ ... 3.3.2 Fisher Kernel 50 3.3.3 Xây dựng Fisher Kernel dựa LSA 51 CHƢƠNG - GIẢI THUẬT PHÂN CỤM KẾT QUẢ TÌM KIẾM WEB THEO CÁCH TIẾP CẬN LSA VÀ FISHER KERNEL 55 4.1 Phân cụm tài...
 • 83
 • 372
 • 2

Thân chủ và mối quan hệ giữa thân chủ với nhà tham vấn- nhìn từ các cách tiếp cận tâm lý trị liệu chính yếu pptx

Thân chủ và mối quan hệ giữa thân chủ với nhà tham vấn- nhìn từ các cách tiếp cận tâm lý trị liệu chính yếu pptx
... tiếp cận trị liệu, tham vấn Trị liệu tâm động: bệnh người thầy thuốc ( "Thân chủ mối quan hệ thân chủ với nhà tham vấn- nhìn từ cách tiếp cận tâm trị liệu yếu" , 2) Lịch sử tâm trị liệu đại ... 160) Trị liệu hành vi: chuyên gia củng cố khách hàng ( "Thân chủ mối quan hệ thân chủ với nhà trị liệu- nhìn từ cách tiếp cận tâm trị liệu yếu" , 3) Trong kiểu trị liệu hành vi, diễn gắn bó thân ... bản- thân chủ- bao gồm số nét chung :tác giả; quan điểm luận chủ yếu phương pháp; kỹ thuật đặc trưng; phẩm chất cần thiết nhà trị liệu, tham vấn; mối quan hệ nhà tham vấn- thân chủ, cách tiếp...
 • 17
 • 844
 • 2

NGHIÊN cứu về VIỆC THIẾT kế HOẠT ĐỘNG dựa TRÊN NGỮ LIỆU THỰC tế CHO TIẾT học NGHE bởi SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO năm THỨ 3 KHOA sư PHẠM TIẾNG ANH NHẰM PHÁT TRIỂN kĩ NĂNG NGHE CHO các bạn CÙNG lớp

NGHIÊN cứu về VIỆC THIẾT kế HOẠT ĐỘNG dựa TRÊN NGỮ LIỆU THỰC tế CHO TIẾT học NGHE bởi SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO năm THỨ 3 KHOA sư PHẠM TIẾNG ANH NHẰM PHÁT TRIỂN kĩ NĂNG NGHE CHO các bạn CÙNG lớp
... score Facilitators 3. 63 3.68 Peers 3. 68 3. 63 3.74 3. 63 3.47 3. 16 3. 37 3. 05 The results revealed that students’ assessment when acting as both roles was in the range from 3. 05 – 3. 74 It should be ... .21 3. 3 Research instruments 22 65 3. 3.1 Questionnaire 22 3. 3.2 Observation . 23 3 .3. 3 Lesson plan analyses 24 3. 3.4 Interviews ... 2.1.2.2 .3 Criteria for choosing authentic listening materials 12 2.1 .3 Tasks 13 2.1 .3. 1 Definition of tasks 13 2.1 .3. 2 Components of tasks 13 2.1 .3. 3...
 • 100
 • 378
 • 0

Cách tiếp cận mới về xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt nam

Cách tiếp cận mới về xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt nam
... nhiều nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm, đặc biệt xếp hạng tín nhiệm ngân hàng, Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiến hành công bố phân loại (xếp hạng) ngân hàng thương mại (NHTM) năm gầy ... CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TÓM TẮT Xếp hạng tín nhiệm xem thước đo hiệu hoạt động, đo lường mức độ ... vĩ mô, đặc biệt xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thực NHNN Việt Nam Trong thời gian qua, NHTM cổ phần nước xếp hạng tín nhiệm tổ chức xếp hạng uy tín nước ngân hàng hệ thống tài Việt Nam bắt đầu hội...
 • 38
 • 192
 • 0

Cách tiếp cận mới về xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam Võ Hồng Đức

Cách tiếp cận mới về xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại Việt Nam Võ Hồng Đức
... nhiều nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm, đặc biệt xếp hạng tín nhiệm ngân hàng, Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiến hành công bố phân loại (xếp hạng) ngân hàng thương mại (NHTM) năm gầy ... CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TÓM TẮT Xếp hạng tín nhiệm xem thước đo hiệu hoạt động, đo lường mức độ ... NHNN Từ khóa: Xếp hạng tín nhiệm, Ngân hàng thương mại, Lý thuyết mờ 1 GIỚI THIỆU Xếp hạng tín nhiệm ngân hàng đóng vai trò quan trọng nhà đầu tư, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng, chủ nợ đặc...
 • 10
 • 120
 • 0

BÁO cáo tài CHÍNH hợp NHẤT consolidated financial statements Các số liệu thể hiện trong Báo Cáo Thường Niên này được căn cứ trên số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31 12 2013

BÁO cáo tài CHÍNH hợp NHẤT consolidated financial statements Các số liệu thể hiện trong Báo Cáo Thường Niên này được căn cứ trên số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31 12 2013
... 01/01 /2013 Tăng Giảm Tại ngày 31/ 12/ 2013 DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN Tại ngày 01/01 /2013 Tăng Hồn nhập Tại ngày 31/ 12/ 2013 GIÁ TRỊ THUẦN ĐẦU TƯ DÀI HẠN Tại ngày 31/ 12/ 2013 Tại ngày 31/ 12/ 2 012 ... Phân loại lại (*) Tại ngày 31/ 12/ 2013 GIÁ TRỊ CỊN LẠI Tại ngày 31/ 12/ 2013 Tại ngày 31/ 12/ 2 012 KHÁC TỔNG Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, ngun giá tài sản cố định bao gồm số khấu hao hết sử dụng ... tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài hợp (gọi chung báo cáo tài hợp nhất ) Trách nhiệm...
 • 40
 • 133
 • 0

Kết hợp mô hình học máy thống kê với mô hình học dựa trên luật đề khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt

Kết hợp mô hình học máy thống kê với mô hình học dựa trên luật đề khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt
... khử nhập nhằng hình dựa việc kết hợp hình học máy thống hình học dựa luật hình cho phép sửa đƣợc lỗi sai hình học máy thống kê, đạt đƣợc độ xác tốt so sánh với hình NB, hình ... III ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHỬ NHẬP NHẰNG NGHĨA CỦA TỪ Trong chƣơng này, đề cập đến hai vấn đề Thứ nhất, đề xuất hình mà đƣợc xây dựng dựa việc kết hợp hai hình hình học máy thống hình học ... gồm: Một số hình học máy thống hình học dựa luật chuyển mà đƣợc sử dụng để giải toán khử nhập nhằng nghĩa từ Trong tập trung vào hình học máy Naive Bayes hình học đựa luật chuyển...
 • 52
 • 270
 • 1

Teaching text-based vocabulary to the first year non-English major students at Hoa Binh University Dạy từ vựng dựa trên văn bản cho sinh viên không chuyên tiếng

Teaching text-based vocabulary to the first year non-English major students at Hoa Binh University Dạy từ vựng dựa trên văn bản cho sinh viên không chuyên tiếng
... vocabulary to first year non-English major students at Hoa Binh university 20 3.1.2 The effectiveness of using texts to teach vocabulary to first year non-English major students at Hoa Binh university ... texts to first year non-English major students at Hoa Binh university - To investigate the effectiveness of using texts to teach vocabulary to first year nonEnglish major students at Hoa Binh university ... situation of teaching text-based vocabulary to first year nonEnglish major students at Hoa Binh university? How effective is the teaching text-based vocabulary to first year non-English major students...
 • 59
 • 512
 • 0

Kiểm lỗi chính tả cảm ngữ cảnh tiếng Việt

Kiểm lỗi chính tả cảm ngữ cảnh tiếng Việt
... ín h tả , c c p h n s p h p k iể m lỗ i lỗ i c h ín h tả , v m ộ t s ố k ỹ th u ậ t h ọ c m y đ ợ c sử d ụ n g tr o n g c c c h n g s a u B i to n B i to n k iể m k iể m lỗ i c h ín h tả lỗ ... ỗ i c h í n h tả t h n h h a i l o i l p h n s p h p lu ậ t v p h n ẹ p h p th ố n g k ê T r o n g k h o ả n g n h iề u p h n e p h p k iể m tả m i năm vừ a qua, l ỗ i c h í n h tả t iế n g A ... phân tích cú pháp yêu cầu corpus cú pháp; dịch m áy thống kê yêu cầu corpus song ngữ; nhận dạng tiếng nói cần corpus tiếng nói v.v 15 c m 2.3 Phân tích từ tô P h â n c ó t í c h t h ể t l t ố t ,...
 • 51
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách tiếp cận dựa trên khoảng cáchcách tiếp cận dựa trên khoảng cách tiếpcách kiểm tra chính tả tiếng việt trên wordkiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trên microsoft wordkiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trên word 2007cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong wordcách kiểm tra chính tả tiếng việt trong word 2010cách kiểm tra chính tả tiếng việt trong word 2003cách sửa lỗi chính tả tiếng việt trong word 2007cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng việtcách kiểm tra chính tả tiếng việtcách kiểm tra chính tả tiếng việt trong word 2007cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word 2007cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng việt trong word 2010cách kiểm tra chính tả tiếng việt trong word2312017131914VRTS baocaoquantricongtynam2016 signedThông tư 30 2016 TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông báo cổ đông .Thông tư 22 2016 TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu họcThông tư 141 2016 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThông báo cổ đôngThông tư 01 2016 TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hànhThông báo cổ đông .To trinh DHCD dang tren websiteGiay dang ky tham du Dai hoi co dong 2008Don de nghi doi va cap lai so chung nhan co phanThong tu 13 BTC huong dan giam thue GTGTVRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)1 Bao cao cua HDQT tai Dai hoiThông tư 159 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThong bao va Uy quyen du DHCD va Nhan co tucThông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 174 2016 TT-BTC sửa đổi điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư 152 2015 TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 38 2016 TT-BYT quy định biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành