ThS37 003 nội suy ảnh và một số ứng dụng

Nội suy ảnh một số ứng dụng

Nội suy ảnh và một số ứng dụng
... phần kết luận chương nội dung, cụ thể: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY ẢNH Nói chung việc xử lý ảnh máy tính nhằm ... nói nội suy giải thuật phần mềm dùng để thêm vào (hoặc bỏ bớt) số điểm ảnh ảnh kỹ thuật số Tiến trình nội suy dựa màu sắc điểm ảnh cũ để xác định màu cho điểm ảnh gần Một số máy ảnh số sử dụng ... đổi ảnh, lấy mẫu ảnh, tốc độ vấn đề nội suy song khối thường lựa chọn nội suy song tuyến tính nội suy pixel gần nhất, với nội suy song khối hình ảnh lấy mẫu trơn có hình ảnh nội suy Nội suy song...
 • 79
 • 653
 • 8

Hình học xạ ảnh một số ứng dụng trong hình học cấp

Hình học xạ ảnh và một số ứng dụng trong hình học sơ cấp
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VĂN ĐỨC CHÍN HÌNH HỌC XẠ ẢNH VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: Phương pháp Toán cấp số: 60 46 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC ... phẳng xạ ảnh 14 1.3.4 Đối ngẫu phép chiếu xuyên tâm 15 Ứng dụng hình học xạ ảnh hình học cấp 2.1 16 Một số kết hình học cấp thu từ định lý mặt phẳng xạ ảnh ... trục ánh xạ xạ ảnh Định lý 1.3.7 Điều kiện cần đủ để ánh xạ xạ ảnh phép chiếu xuyên trục đường nối hai tâm phải tự ứng 15 Chương Ứng dụng hình học xạ ảnh hình học cấp Từ mô hình xạ ảnh mặt...
 • 45
 • 531
 • 3

Bậc của ánh xạ một số ứng dụng

Bậc của ánh xạ và một số ứng dụng
... Chơng II Bậc ánh xạ số ứng dụng 21 Đ1 Định nghĩa ví dụ 21 Đ2 Tính chất bậc ánh xạ 29 Đ3 Một số ứng dụng bậc ánh xạ 33 Kết luận 37 Tài liệu tham khảo 38 Lời nói đầu -3- Cùng với phát triển đại số đại, ... dụng Đ1 Định nghĩa bậc ánh xạ ví dụ Đ2 Tính chất bậc ánh xạ Đ3 Một số ứng dụng bậc ánh xạ Trong Chơng I chọn lọc, đa kiến thức mở đầu, kết quan trọng đa tạp khả vi, kiến thức ánh xạ đồng luân Chơng ... định nghĩa bậc ánh xạ f : trờng hợp , đa tạp định hớng chúng không định hớng Đồng thời đa số ví dụ bậc ánh xạ Nội dung đợc trình bày Đ2 Đ3 số tính chất nh ứng dụng điển hình bậc ánh xạ -4-...
 • 39
 • 301
 • 2

Speaking test and some application to vietnamese high school pupil = kiểm tra kỹ năng nói một số ứng dụng đối với học sinh PTTH ở việt nam

Speaking test and some application to vietnamese high school pupil = kiểm tra kỹ năng nói và một số ứng dụng đối với học sinh PTTH ở việt nam
... university 47 Speaking test and some applications to Vietnamese High School pupils Chapter 3: Some applications for Vietnamese High school pupils 3.1 problems of testing speaking in Vietnam Testing ... Speaking test and some applications to Vietnamese High School pupils vinh university department of foreign languages DƯƠNG THị HƯƠNG speaking test and some applications to Vietnamese High School ... university 19 Speaking test and some applications to Vietnamese High School pupils interview to a close, because it is no use to subject them to a longer ordeal On the other hand, the test intents to see...
 • 54
 • 347
 • 0

Hệ thống thông tin địa lý một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2007

Hệ thống thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2007
... cụ hệ thống thông tin địa 1.3.1 Phần cứng Phần cứng tổng quát Hệ thống thông tin địa gồm thiết bị thể theo sơ đồ sau (Hình 1.1): Hình 1.1 Các thành phần cứng hệ thống thông tin địa Đơn ... thập kỉ 60 (1963-1964) nhà khoa học Canada cho đời hệ thông tin địa Hệ thống thông tin địa kế thừa thành tựu ngành đồ ý tưởng lẫn thành tựu kỹ thuật đồ Hệ thông tin địa bắt đầu hoạt động ... phát triền ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa Hệ thông tin địa định nghĩa tập hợp công cụ để thu thập, lưu trữ, chỉnh sửa, truy cập, phân tích cập nhật thông tin địa cho mục đích...
 • 32
 • 332
 • 0

Hệ thông tin địa lý một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2006

Hệ thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2006
... Nguyễn Hồng Phơng, Đinh văn Ưu Hệ thống thông tin địa v số ứng dụng hải dơng học Nh xuất đại học quốc gia H nội Mục lục Lời nói đầu Phần Cơ sở Hệ thống thông tin địa ... thảo quốc tế ứng dụng viễn thám v Hệ thống thông tin địa đợc tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm v thảo luận khả phát triền ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa Hệ thông tin địa đợc ... kỉ 60 (1963-1964) nh khoa học Canada cho đời hệ thông tin địa Hệ thống thông tin địa kế thừa thnh tựu ngnh đồ ý tởng lẫn thnh tựu kỹ thuật đồ Hệ thông tin địa bắt đầu hoạt động việc...
 • 131
 • 426
 • 0

Ánh xạ co một số ứng dụng

Ánh xạ co và một số ứng dụng
... th b sung thành không gian ñ y ñ 1.4 Ánh x co nguyên lý ánh x co 1.4.1 Ánh x co Cho m t không gian metric X b t kì M t ánh x f t X vào b n thân g i ánh x co, n u có m t s ≤ θ < cho: d ( f ( x1 ... c a nguyên lý ánh x co CHƯƠNG KI N TH C CHU N B N i dung c a chương nh ng khái ni m b n v không gian metric, ánh x liên t c, không gian metric ñ y ñ , ánh x co nguyên lý ánh x co ðây nh ng ki ... không gian b t kỳ f m t ánh x t X (ho c t p c a X ) vào X ði m x ∈ X ñư c g i ñi m b t ñ ng c a f n u x = f ( x ) Nguyên lý ánh x co: M i ánh x co f t không gian metric ñ X vào b n thân ñ u có...
 • 62
 • 341
 • 1

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận Mạng ngữ nghĩa một số ứng dụng minh họa

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận Mạng ngữ nghĩa và một số ứng dụng minh họa
... NHƠN Mạng ngữ nghĩa Mạng ngữ nghĩa phương pháp biểu diễn tri thức dùng đồ thị nút biểu diễn đối tượng cung biểu diễn quan hệ đối tượng Người ta nới rộng mạng ngữ nghĩa cách thêm nút nối chúng vào ... ứng dụng vô độc đáo Hai loại ứng dụng tiêu biểu mạng ngữ nghĩa ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng giải toán tự động Ví dụ 1: Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên Trong ứng dụng xử lý ngôn ngữ ... tường minh mạng ngữ nghĩa CH1301013 – LÂM LONG HẬU Page 22 Biểu diễn tri thức ứng dụng GVHD: PGS.TS ĐỖ VĂN NHƠN Một số ví dụ tiêu biểu Dù phương pháp tương đối cũ có yếu điểm mạng ngữ nghĩa có ứng...
 • 27
 • 363
 • 0

Thuyết phôtôn ánh sáng một số ứng dụng

Thuyết phôtôn ánh sáng và một số ứng dụng
... Planck thuyết phôtôn ánh sáng Einstein Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu sở thực nghiệm sở lý thuyết thuyết phôtôn tìm hiểu số ứng dụng nên lựa chọn vấn đề Thuyết phôtôn ánh sáng số ứng dụng ... lý thuyết thuyết phôtôn ánh sáng 16 18 1.2.1 Giả thuyết Planck lượng tử lượng 18 1.2.2 Thuyết phôtôn Einstein 18 Kết luận cương 20 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT PHÔTÔN ÁNH SÁNG ... thống sở thực nghiệm lý thuyết - thuyết phôtôn Áp dụng vào số toán 6 CHƯƠNG I CƠ SỞ THỰC NGHIỆM VÀ LÍ THUYẾT THUYẾT PHÔTÔN ÁNH SÁNG 1.1 Cơ sở thực nghiệm thuyết phôtôn ánh sáng 1.1.1 Sự xạ nhiệt...
 • 41
 • 145
 • 1

Đánh giá bằng thực nghiệm ưu điểm của phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi một số ứng dụng

Đánh giá bằng thực nghiệm ưu điểm của phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi và một số ứng dụng
... bày phương pháp thực nghiệm, phương pháp phổ gamma, phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi, hệ đo hần mềm xử lý Một số phương pháp hiệu chỉnh nâng cao độ xác kết đo Chương Trình bày kết thực nghiệm ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÙI THỊ HƢƠNG ĐÁNH GIÁ BẰNG THỰC NGHIỆM ƢU ĐIỂM CỦA PHƢƠNG PHÁP CHUẨN NỘI HIỆU SUẤT GHI VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Vật ... hoạt độ U thực nghiệm lý thuyết cho thấy độ xác phương pháp chuẩn nội hiệu suất ghi 3.3 Đánh giá sai số Sai số kết thực nghiệm bao gồm sai số ngẫu nhiên sai số hệ thống Việc giảm thiểu sai số thường...
 • 52
 • 197
 • 0

Tìm hiểu C++ một số ứng dựng mình họa

Tìm hiểu C++ và một số ứng dựng mình họa
... với ứng dụng Window cho máy để bàn C# với cơng nghệ đại ASP.NET ADO.NET, XML cho lập trình Web Phần 2: Xây dựng ứng dụng Phần báo cáo ứng dụng minh họa cho việc tìm hiểu Tên ứng dụng Xây dựng ... CƠNG NGHỆ THƠNG TIN BỘ MƠN CƠNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẠM VĂN VIỆT - TRƯƠNG LẬP VĨ TÌM HIỂU NGƠN NGỮ C# VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG MINH HỌA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG TP HCM 2002 Lời cám ơn ... hàm dựng khơng thừa kế nên lớp kế thừa phải thực hàm dựng riêng dùng hàm dựng sở thơng qua lời gọi tường minh Nếu lớp sở có hàm dựng mặc định hàm dựng lớp kế thừa khơng cần thiết phải gọi hàm dựng...
 • 281
 • 533
 • 3

PIC 16F84 một số ứng dụng.doc

PIC 16F84 và một số ứng dụng.doc
... phục vụ cho công nghệ tự động PIC1 6F84 tiêu biểu, coi chip vi điều khiển đơn giản dòngï PIC Với Port, 18 chân đầy đủ tính chất ưu việt dòng PIC, PIC1 6F84 phù hợp với ứng dụng vừa nhỏ, thí nghiệm ... VỀ PIC1 6F84 Phần II: LẬP TRÌNH HP NGỮ CHO PIC1 6F84 22 Phần III: PHƯƠNG PHÁP NẠP CHIP 32 Phần IV: ỨNG DỤNG 35 Trang6_56 Phần I: Giới thiệu PIC1 6F84 ... RB0, chân số port B Ngoài ngõ vào ngắt • Chân 7: RB1, chân số port B • Chân 8: RB2, chân số port B • Chân 9: RB3, chân số port B • Chân 10: RB4, chân số port B • Chân 11: RB5, chân số port B...
 • 56
 • 1,751
 • 11

Hàm rbf một số ứng dụng trong đồ họa máy tính

Hàm rbf và một số ứng dụng trong đồ họa máy tính
... hình 2.11 minh họa ứng dụng việc khớp liệu hàm RBF với sụ phục hồi lƣới Trong hình 2.1(b) hàm RBF khớp lƣới không hoàn toàn thu đƣợc từ máy quét laser Hình ảnh chứng minh khả hàm ghép trơn song ... Các ứng dụng: Phần mềm FastRBF đƣợc ứng dụng số lĩnh vực khác khoa học nghiên cứu vấn đề từ tạo nguyên mẫu nhanh CADCAM, tạo ảnh y học, đồ họa máy tính xử lý tín hiệu… 3.5 Các kết đạt sử dụng ... điểm tính toán cho phép hàm RBF tính toán độ xác định trƣớc phép tính trực tiếp cho đám gần tới điểm tính toán cho phép hàm RBF tính toán tới độ xác biết trƣớc với giảm đáng kể thời gian tính...
 • 62
 • 492
 • 0

Nguyên lí biến phân ekeland một số ứng dụng

Nguyên lí biến phân ekeland và một số ứng dụng
... phải chứng minh  1.2 Nguyên biến phân Ekeland cổ điển Trong mục này, xem xét nguyên biến phân Ekeland cổ điển xem xét nguyên không gian hữu hạn chiều 1.2.1 Nguyên biến phân Ekeland ... J.-P.Penot vào năm 1986 Mối liên hệ nguyên biến phân Ekeland, định giọt nước định cánh hoa J.-P.Penot S.Rolewicz xem xét vào năm 1986 1.4 Một số ứng dụng nguyên biến phân Ekeland Trong ... 1.2 Nguyên biến phân Ekeland cổ điển 1.2.1 Nguyên biến phân Ekeland cổ điển 1.2.2 Nguyên biến phân Ekeland không gian hữu...
 • 42
 • 873
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: pic16f84 và một số ứng dụngcây và một số ứng dụnglogic mờ và một số ứng dụnggiới thiệu công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực và một số ứng dụng trong xây dựng giao thông thuỷ lợicác định lí về hàm khả vi và một số ứng dụngbài toán dạng cauchy kovalepskaya và một số ứng dụngvành địa phương nửa địa phương và một số ứng dụngmột số nghiên cứu về các lũy đẳng trong các vành địa phương nửa địa phương và một số ứng dụngđặc điểm tính chất và một số ứng dụng của vàngkhông gian mêtric suy rộng và một số định lý điểm bất độngluận văn vấn đề quản trị nhân lực tại khách sạn sofitel metropole hà nội kinh ngiệm và một số đề xuấtcó đến mẫu là nơi tâm linh và một số đền chùa xung quanh khu vực thị trấnđịnh lý rolle và một số áp dụngnghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây gạonghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây gạo bombax malabaricum dc họ gạoBai giang dien tu mon ky thuat dienSINH sản ở THỰC vậttiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007hệ thống kaizen teianGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12Xác định nitrit trong không khíỨng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họcnghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcKỹ thuật tách chiết nucleic acidbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớilời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thốngNghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóaVốn góp ở các doanh nghiệp VNđảm bảo đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tưCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERPhân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay? Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnVận đơn đường biểnPhân tích các hình thức hành nghề của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành