Nghiên cứu tổng hợp nano chitosan và khả năng kháng nấm trên thực vật

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên cơ sở các bon (graphen oxit, graphen)

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên cơ sở các bon (graphen oxit, graphen)
... đầu nghiên cứu giới, Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu vào mục đích xử lý chất ô nhiễm Vì việc chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng khả hấp phụ asen vật liệu sở cacbon (Graphen ... graphen tổng hợp phương pháp khác Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn Nghiên cứu tổng hợp, đặc trƣng khả hấp phụ asen vật liệu sở cacbon (Graphen oxit, Graphen) gồm chương: Chương 1: Tổng quan ... độ trước sau hấp phụ asen dung dịch Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Tổng hợp vật liệu graphen oxit, graphen phương pháp khác đặc trưng vật liệu - Đánh giá khả hấp phụ As(V) vật liệu graphen...
 • 103
 • 434
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần I

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần I
... Chơng 1: Tổng quan 1.1 Một số kh i niệm 1.1.1 Vật liệu nano Vật liệu nano lo i vật liệu m i, tập hợp nguyên tử kim lo i hay phi kim (đợc g i cluster) hay phân tử oxit, sunfua, nitrua, borua ... nano [2], [3] Dựa vào hình dạng vật liệu ng i ta chia thành lo i: + Vật liệu nano hai chiều: vật liệu có hai chiều kích thớc nano nh màng mỏng + Vật liệu nano chiều: vật liệu có chiều kích thớc nano ... V i tiến khoa học công nghệ nay, vật liệu nano đợc đánh giá hớng đột phá công nghệ vật liệu Bên cạnh vật liệu khác có nhiều triển vọng ứng dụng nh vật liệu composite, vật liệu quang i n tử, vật...
 • 26
 • 739
 • 9

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần II

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần II
... biên phiên dịch theo định hướng chuyên nghiệp”, Tạp chí Ngôn ngữ đời sống, số (149), 2008, tr.3 4-3 9 ...
 • 2
 • 370
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần III

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang nhôm oxit - phần III
... quang vào thời gian độ chuyển hóa chất màu xanh methylen, kết luận rằng: - Vật liệu đợc nung 400oC có khả xúc tác tốt - Hàm lợng bạc lớn khả xúc tác quang lớn 3.6 Thử hoạt tính kháng khuẩn 66 - Kết ... tẩm - Tỷ lệ Ag/Al mẫu lớn khả kháng khuẩn lớn Kết luận Đã tổng hợp đợc vật liệu xúc tác bạc kim loại chất mang nhôm oxit (Ag/Al2O3) có kích thớc nano phơng pháp: Đồng kết tủa (10 mẫu), Sol-gel ... định mẫu tổng hợp đợc Ag chất mang Al2O3 dạng tinh thể 3.4 Khảo sát hoạt tính xúc tác sản phẩm phản ứng phân hủy H2O2 Trong phần này, tiến hành khảo sát hoạt tính xúc tác dãy sản phẩm: - Sản phẩm...
 • 32
 • 451
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang đồng oxit

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và khả năng ứng dụng vật liệu xúc tác bạc kim loại trên chất mang đồng oxit
... 20 1.2.4 ứng dụng nano bạc Vật liệu bạc nano vừa kết hợp đợc tính chất u việt vật liệu nano, vừa kết hợp đợc tính chất quý báu bạc kim loại nên có nhiều ứng dụng đời sống nh: a ứng dụng công ... sát, thao tác cấp độ nano - Chế tạo kiểm soát kích thớc tính chất loại vật liệu nano - ứng dụng vật liệu nano 1.1.2 Vật liệu nano 1.1.2.1 Định nghĩa [1] Vật liệu nano đợc định nghĩa vật liệu có ... 17 Nano bạc mang đầy đủ tính chất bạc khối nh dẫn điện, dẫn nhiệt, khả xúc tác, tính điện quang, khả diệt khuẩn Ngoài ra, bạc nano có nhiều tính khác biệt so với bạc kim loại nhờ đặc tính nano...
 • 93
 • 357
 • 0

Đề tài nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano đồng khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su

Đề tài nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano đồng và khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su
... hạt.[33] Đề tài nhằm tìm quy trình công nghệ ổn định tạo dung dịch nano Cu có khả kháng nấm hồng Kết tảng cho việc nghiên cứu làm thuốc bảo vệ thực vật trị bệnh nấm hồng cao su Cơ sở khoa học đề tài: ... kim loại khác cho việc tổng hợp nano Cu tác chất khác như: đồng Citrat Nghiên cứu sâu khả ứng dụng trị nấm hồng bệnh khác cao su nông nghiệp bị bệnh nấm 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phan ... dung dịch keo nano đồng, tính chất hóa lý đặc thù vật liệu, khả kháng nấm hồng Nội dung nghiên cứu: Nội dung đề tài bao gồm: - Bằng phương pháp khử nhiệt xây dựng quy trình tổng hợp nano Cu môi...
 • 50
 • 1,144
 • 6

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano đồng khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm nghiên cứu tổng hợp xanh keo nano đồng và khả năng kháng nấm hồng trên cây cao su
... vi công nghệ nano 1.1.2 Cơ sở khoa học công nghệ nano: Khoa học nano nghiên cứu vấn đề vật lý học, hóa học, sinh học cấu trúc nano Dựa kết khoa học nano đến nghiên cứu ứng dụng cấu trúc nano Công ... 100% Mẫu nano đồng có nồng độ 7ppm kháng nấm hồng hoàn toàn 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Đã tiến hành tổng hợp CuC2O4 tác nhân trung gian cho trình tổng hợp nano Cu Đã tổng hợp thành công ... công nghệ ổn định tạo dung dịch nano Cu có khả kháng nấm hồng Kết tảng cho việc nghiên cứu làm thuốc bảo vệ thực vật trị bệnh nấm hồng cao su Cơ sở khoa học đề tài: Đề tài tiến hành dựa kết nghiên...
 • 50
 • 359
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp nano vàng khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn e coli

Nghiên cứu tổng hợp nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn e coli
... nano vàng gắn kháng thể kháng vi khuẩn E coli Hình phổ FTIR hạt nano vàng gắn kết kháng thể kháng vi khuẩn E coli O.157 Hình kết phổ FTIR hạt nano vàng gắn kết kháng thể kháng vi khuẩn E coli ... hạt nano vàng biến tính bề mặt với nhóm thiol khảo sát khả gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn E. coli O157 Bên cạnh đó, khả gắn kết hạt nano vàng sau chế tạo với kháng thể kháng vi khuẩn E coli ... dựa vào kết TEM 23 Hình (A) Kết TEM vi khuẩn E coli O.157, (B) kết TEM hạt nano vàng gắn kết kháng thể kháng vi khuẩn E coli O.157 Hình (A) kết TEM vi khuẩn E coli O.157 hình (B) kết TEM hạt nano...
 • 24
 • 246
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO bạc KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO bạc và KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
... khảo sát khả ứng dụng Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu nano bạc sử dụng hai chất khử khác - Khảo sát yếu tố ảnh hưởng khả ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Vật ... tục khảo sát thêm phương pháp tổng hợp nano bạc sử dụng CTS làm chất khử đồng thời làm chất ổn định để xét xem kích thước, điều kiện phản ứng khả bảo vệ hạt nano bạc 35 3.2 Tổng hợp nano bạc ... thấp, CTS tan nước Khảo sát ảnh hưởng giá trị pH đến trình tổng hợp Khảo sát khoảng thời gian ngắn với mẫu chitosan 150 oC Tiến hành gắn nano vàng lên nano bạc để khảo sát khả kháng khuẩn hình...
 • 58
 • 258
 • 0

Đề Tài: Nghiên cứu tổng hợp Nano-Akaganeite các sản phẩm nhiệt của nó dùng làm chất xử lí môi trường doc

Đề Tài: Nghiên cứu tổng hợp Nano-Akaganeite và các sản phẩm nhiệt của nó dùng làm chất xử lí môi trường doc
... PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *********     NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ     NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANOAKAGANEITE VÀ CÁC SẢN PHẨM NHIỆT CỦA NĨ DÙNG LÀM CHẤT XỬ LÍ MƠI TRƯỜNG     CHUN ... dụng vào xử lý mơi trường Đã có nhiều nghiên cứu tổng hợp akaganeite, nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố tổng hợp đến tính chất hấp phụ vật liệu tác động nhiệt đến tính chất ... nhiều nghiên cứu phân hủy nhiệt akaganeite [19, 35, 37, 40, 43, 51, 57, 62, 67, 73] Cách thức hoạt động nhiệt akaganeite tổng hợp phụ thuộc nhiều vào: điều kiện tổng hợp, mơi trường phân hủy nhiệt...
 • 133
 • 295
 • 0

Đồ án tốt nghiệp;“Nghiên cứu tổng hợp màng nanocomposit có khả năng phân hủy sinh học từ phế phụ phẩm để xử lý các chất màu hữu cơ trong nước thải “

Đồ án tốt nghiệp;“Nghiên cứu tổng hợp màng nanocomposit có khả năng phân hủy sinh học từ phế phụ phẩm để xử lý các chất màu hữu cơ trong nước thải “
... hấp phụ ion kim loại nặng chất nhuộm màu xử nước thải công nghiệp Trên sở đó, đề tài thực hiện: “Nghiên cứu tổng hợp màng nanocomposit khả phân hủy sinh học từ phế phụ phẩm để xử chất màu ... gồm: xử vết dầu loang, xử nước thải sinh hoạt, tái sử dụng nước hồ bơi, thu hồi protein khoáng từ nước thải nông nghiệp, phân lập chất hoạt tính sinh học nước tiểu tách độc tố từ dung ... phân hủy sinh học Polyme vật liệu polyme- clay nanocomposit khả phân huỷ sinh học tốt khả phân hủy sinh học tăng Sinh viên: Hoàng văn Kính 28 Lớp: Lọc Hóa Dầu A K53 Trường đại học Mỏ - Địa chất...
 • 56
 • 497
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên cơ sở niken thăm dò khả năng xúc tác oxi hóa CO (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên cơ sở niken và thăm dò khả năng xúc tác oxi hóa CO (tóm tắt)
... 2.2.3 Nghiên cứu khả xúc tác oxi hóa CO nano oxit hỗn hợp chứa niken - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO oxit NiO, spinen NiFe2O4 perovskit LaNiO3 - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO perovskit ... hấp phụ hóa học oxit chứa niken 1.1.3 Biến tính số oxit chứa niken 1.2 Phản ứng oxi hóa xúc tác oxit kim loại 1.2.1 chế xúc tác oxi hóa oxit kim loại 1.2.2 chế xúc tác oxi hóa oxit kim ... La1-xCexNiO3 - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO perovskit LaNi1-xCoxO3 - Khảo sát hoạt tính xúc tác oxi hóa CO oxit hỗn hợp Ce1-xNixOy Những đóng góp luận án Tổng hợp thành công oxit hỗn hợp sở niken, ...
 • 24
 • 244
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên cơ sở niken thăm dò khả năng xúc tác oxi hóa CO

Nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp trên cơ sở niken và thăm dò khả năng xúc tác oxi hóa CO
... nano oxit hỗn hợp sở niken thăm khả xúc tác oxi hóa CO thực khuôn khổ luận án khoa học Điểm luận án tổng hợp dạng oxit chứa niken kích thước nanomet: đơn oxit niken (oxit NiO), oxit hỗn hợp ... hỗn hợp chứa niken Trên sở phương pháp tổng hợp đốt cháy gel PVA, số oxit hỗn hợp chứa niken tổng hợp đơn oxit niken (oxit NiO), oxit hỗn hợp kiểu cấu trúc spinen (spinen NiFe2O4), oxit hỗn hợp ... trưng số nano oxit hỗn hợp chứa niken (ii) Biến tính oxit hỗn hợp chứa niken (iii) Nghiên cứu hoạt tính oxi hóa CO xúc tác oxit chứa niken 27 CHƢƠNG KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM 2.1 Phƣơng pháp tổng hợp vật...
 • 114
 • 415
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO CERIUM OXIDE (ceo2) KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

NGHIÊN cứu TỔNG hợp NANO CERIUM OXIDE (ceo2) và KHẢO sát KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
... sử dụng tiền chất ban đầu muối Ce(NO ) để thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp hạt nano C e r i u m oxide ( CeO2) khảo sát khả ứng dụng làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học bước đầu khảo sát khả ... Khảosátảnhhưởngthờigianlưuđếnquátrìnhtạo hạtnanoCeO2 - Khảosátnồngđộmuốiđếnquátrìnhtạo hạtnanoCeO2 KhảosátkhảnăngxúctácquangcủahạtnanoCeO2trongphảnứngphânhuỷxanhmet hylendướisựchiếuxạ tiaUV 2.2 Phươngphápnghiêncứu 2.2.1 Các ... Hình 2.1 Sơ đồ tổng hợp vật liệu nano CeO2 30 2.1.2 Nghiên cứu điều kiện nhiệt động ảnh hưởng đến hình thái vật liệu - KhảosátảnhhưởngcủanhiệtđộđếnquátrìnhtạohạtnanoCeO2 - Khảosátảnhhưởngthờigianlưuđếnquátrìnhtạo...
 • 66
 • 482
 • 7

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil-101

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil-101
... khoỏng sột, vv V Đảng nhiệt hấp phụ- khử hấp phụ vật liệu vi mao quản Nhánh hấp phụ P/Po Đảng nhiệt hấp phụ- khử hấp phụ vật liệu mao quản trung bình Nhánh khử hấp phụ V P/Po Hỡnh ng nhit hp ph-kh ... l ợng hấp phụ (cm /g)STP 1200 1100 Đ ờng giải hấp phụ 1000 900 Đ ờng hấp phụ 800 700 600 500 400 0.0 0.2 0.4 0.6 áp suất t ơng đối (p/p0) 0.8 1.0 Hỡnh ng ng nhit hp ph-kh hp ph Nit ca MIL-101 ... pha tinh th MIL-101 chm v bt u tng mnh sau 8h; sau 10h cu trỳc MIL-101 khụng cú gỡ thay i Tuy nhiờn, nu tip tc gia tng thi gian kt tinh thỡ MIL-101 bt u cú s suy gim, cỏc pic c trng ca MIL-101 bt...
 • 58
 • 1,458
 • 7

Xem thêm