luận án tiến sĩ quan hệ nhật bản với chính quyền việt nam cộng hòa từ năm 1954 đến năm 1975

Luận án tiến : quan hệ biện chứng giữa dân số và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới hiện nay ở việt nam

Luận án tiến sĩ : quan hệ biện chứng giữa dân số và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới hiện nay ở việt nam
... phát triển kinh tế hội Việt Nam thời kỳ đổi Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu luận án: Luận án làm rõ quan hệ tác động qua lại cách biện chứng dân số phát triển kinh tế hội Việt Nam thời ... làm sở lý luận tài liệu luận án Thực tiễn biến động trình dân số Việt Nam, trình phát triển kinh tế hội Việt Nam trớc đổi nh tơng tác qua lại dân số phát triển Việt Nam thời gian qua làm sở thực ... chất quan hệ dân số phát triển Việt Nam Phân tích nguyên nhân tìm giải pháp giải mâu thuẫn dân số phát triển Việt Nam giai đoạn Từ quan hệ biện chứng dân số phát triển Việt Nam luận án vạch xu...
 • 185
 • 568
 • 1

tóm tắt luận án tiến quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến việt nam
... c tr ng m i quan h tăng trư ng hai khu v c nông nghi p công nghi p ch bi n Vi t Nam Chương 4: M t s gi i pháp tăng cư ng m i quan h hai khu v c nông nghi p công nghi p ch bi n Vi t Nam th i gian ... V QUAN H TĂNG TRƯ NG HAI KHU V C NÔNG NGHI P VÀ CÔNG NGHI P CH BI N 1.1 Khái ni m tăng trư ng o lư ng tăng trư ng KVNN & CNCB 1.1.1 Khái ni m tăng trư ng KVNN CNCB, quan h tăng trư ng gi a hai ... i tăng trư ng b n v ng Vi t Nam Xây d ng m t s gi i pháp tăng cư ng m i quan h tăng trư ng hai khu v c t m c tiêu tăng trư ng kinh t b n v ng Nhi m v c a Lu n án: Phân tích ánh giá c quan h tăng...
 • 24
 • 154
 • 0

luận án tiến Quan hệ Singapore Trung Quốc từ 1990 đến 2010 (TT)

luận án tiến sĩ Quan hệ Singapore Trung Quốc từ 1990 đến 2010 (TT)
... động đến quan hệ Singapore - Trung Quốc từ năm 1990 đến năm 2010 Chương Quan hệ Singapore - Trung Quốc lĩnh vực từ năm 1990 đến năm 2010 Chương Một số nhận xét quan hệ Singapore - Trung Quốc từ ... rõ nhân tố tác động đến quan hệ song phương Singapore Trung Quốc - Luận án công trình Việt Nam nghiên cứu có hệ thống toàn diện quan hệ Singapore - Trung Quốc từ 1990 đến 2010 lĩnh vực: trị, ... hòa Nhân dân Trung Hoa Trong luận án, gọi tắt Cộng hòa Singapore Singapore Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc Luận án tập trung nghiên cứu quan hệ Singapore với Trung Quốc (Trung Quốc lục địa,...
 • 27
 • 51
 • 0

Luận án tiến kinh tế phát triển thị trường vốn việt nam

Luận án tiến sĩ kinh tế phát triển thị trường vốn việt nam
... trƣờng vốn Việt Nam 71 2.3 Đánh giá phát triển thị trƣờng vốn Việt Nam 107 Kết luận Chƣơng 125 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG VỐN VIỆT NAM 127 3.1 Định hƣớng phát triển ... lƣợng phản ánh mức độ phát triển thị trƣờng vốn Việt Nam có so sánh với tiêu tƣơng đƣơng thị trƣờng vốn số nƣớc để đánh giá mức độ phát triển thị trƣờng vốn Việt Nam Mô hình thứ hai đánh giá giá ... luận án đƣợc kết cấu theo ba chƣơng: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận phát triển thị trƣờng vốn Chƣơng 2: Thực trạng thị trƣờng vốn Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp phát triển thị trƣờng vốn Việt Nam...
 • 191
 • 240
 • 0

tóm tắt luận án tiến xây dựng tập đoàn truyền thông ở việt nam”.

tóm tắt luận án tiến sĩ xây dựng tập đoàn truyền thông ở việt nam”.
... đoàn truyền thông đời hoạt động Việt Nam Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng khảo sát luận án mô hình tập đoàn truyền thông nói chung Đối tượng nghiên cứu luận án xây dựng mô hình tập đoàn truyền ... triển tập đoàn truyền thông giới; nghiên cứu khảo sát quan truyền thông Việt Nam chủ yếu từ năm 2005, chủ trương xây dựng tập đoàn truyền thông Việt Nam lần đề cập tới Không gian nghiên cứu: Tập đoàn ... hình thức tập đoàn truyền thông Căn vào chủ thể sở hữu: Tập đoàn thuộc sở hữu tư nhân tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước Căn vào hình thức sở hữu: Tập đoàn đơn sở hữu tập đoàn đa sở hữu Căn vào tính...
 • 27
 • 301
 • 0

Luận án tiến Ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống việt nam đến đời sống đạo của người công giáo ở giáo phận bùi chu nam định hiện nay (full)

Luận án tiến sĩ Ảnh hưởng của tín ngưỡng truyền thống việt nam đến đời sống đạo của người công giáo ở giáo phận bùi chu  nam định hiện nay (full)
... làng Công giáo Bùi Chu Qua hương c làng Công giáo thu c giáo ph n Bùi Chu, ñ i s ng ñ o c a ngư i Công giáo Bùi Chu - Nam Đ nh v i l nghi th c hành nghi l Công giáo, s h i nh p văn hóa Công giáo ... 2.2 Công giáo ñ i s ng ñ o c a ngư i Công giáo 31 giáo ph n Bùi Chu - Nam Đ nh Chương 3: 50 NH HƯ NG C A TÍN NGƯ NG TRUY N TH NG VI T NAM Đ N Đ I S NG Đ O C A NGƯ I CÔNG GIÁO GIÁO PH N BÙI CHU ... VI T NAM VÀ Đ I S NG Đ O C A NGƯ I CÔNG GIÁO M TS GIÁO PH N BÙI CHU - NAM Đ NH - 31 V N Đ LÝ LU N 2.1 Tín ngư ng truy n th ng Vi t Nam tín ngư ng truy n th ng Vi t Nam giáo ph n Bùi Chu - Nam...
 • 179
 • 139
 • 0

Luận án tiến Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015

Luận án tiến sĩ Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015
... Việt Nam bảo vệ độc lập dân tộc trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 - Đánh giá thành tựu, hạn chế bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền ... bảo vệ độc lập dân tộc trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống trình triển khai bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa từ năm 2001 đến năm 2015 - Đánh giá thành tựu, hạn chế bảo vệ ... mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tác động đến độc lập dân tộc trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa Qua đó, đánh giá thành tựu, hạn chế bảo vệ độc lập dân tộc trước mối đe...
 • 184
 • 181
 • 0

Luận án tiến Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 (TT)

Luận án tiến sĩ Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 (TT)
... PHI TRUYỀN THỐNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 3.1 QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRƯỚC MỐI ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG 3.1.1 Bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ... thuyết bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống - Luận án “khuôn” vấn đề cụ thể nội hàm mối đe dọa an ninh phi truyền thống Việt Nam - yếu tố phi truyền thống xem đe ... loại 2.1.1.3 Quan hệ mối đe dọa an ninh phi truyền thống với mối đe dọa an ninh truyền thống bảo vệ độc lập dân tộc - An ninh truyền thống ANPTT quan niệm an ninh, nội hàm an ninh quốc gia khác...
 • 27
 • 93
 • 0

tóm tắt luận án tiến quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non trên địa bàn thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

tóm tắt luận án tiến sĩ quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non trên địa bàn thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục
... non hiu qu cha cao - Nguyờn nhõn ca nhng thnh cụng, hn ch qun hot ng XHHGD trng mm non cú c nhng nguyờn nhõn thuc v ch th qun lý, i tng qun v mụi trng qun Trờn c s kt qu nghiờn cu ... 1.3 Qun hot ng xó hi húa giỏo dc trng mm non 1.3.1 Cỏc khỏi nim Di gúc chc nng: Qun l s tỏc ng cú ch ớch ca ch th qun n i tng qun thụng qua vic thc hin cỏc chc nng qun nhm t ... cho giỏo dc mm non Qun hot ng huy ng cỏc lc lng xó hi tham gia vo quỏ trỡnh giỏo dc trng mm non Qun hot ng huy ng cỏc ngun lc u t phỏt trin giỏo dc cỏc trng mm non Qun hot ng huy ng...
 • 27
 • 338
 • 2

Tóm tắt luận án tiến quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bảnviệt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở việt nam
... quản nhà nước để phát triển hoạt động xuất Việt Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án quản nhà nước hoạt động xuất Việt Nam Hoạt động quản nhà nước ... lược quản nhà nước hoạt động xuất số nước rút kinh nghiệm cho quản nhà nước hoạt động xuất Việt Nam - Luận án trình bày thực trạng quản nhà nước hoạt động xuất theo quy trình quản lý, ... đến xuất quản nhà nước hoạt động xuất bản; phát triển có chọn lọc sở luận quản nhà nước hoạt động xuất - Luận án hệ thống hóa làm rõ khái niệm, đặc điểm hoạt động xuất bản, loại hình xuất...
 • 14
 • 205
 • 0

tóm tắt luận án tiên điều tra chống bán phá giá dưới góc độ luật so sánh

tóm tắt luận án tiên sĩ điều tra chống bán phá giá dưới góc độ luật so sánh
... liên quan điều tra chống bán phá giá; Các biện pháp cam kết điều tra chống bán phá giá; Bảo mật thông tin trình điều tra chống bán phá giá; so t tư pháp kết điều tra chống bán phá giá Ngoài ... đến điều tra chống bán phá giá, cấu tổ chức quan chống bán phá giá, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá Hiệp định ADA, pháp luật Việt Nam chống bán phá giá, quy định tương ứng pháp luật ... định gây tranh cãi, mâu thuẫn quốc gia vụ kiện chống bán phá giá Chương 3: Thực trạng pháp luật điều tra chống bán phá giá 3.1 Cơ quan chống bán phá giá điều kiện để điều tra chống bán phá giá 3.1.1...
 • 27
 • 332
 • 0

tóm tắt luận án tiến khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ khu hệ giun đất ở đồng bằng sông cửu long, việt nam
... (2002), khu hệ giun đất châu Âu Bắc Mỹ nghiên cứu hoàn chỉnh nhất, khu hệ giun đất châu Úc, khu hệ giun đất châu Á nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, đặc biệt khu hệ Đông Nam Á dẫn liệu giun đất ... 23,53%) chung với khu hệ Lào, Đông Bắc, khu hệ Phnômpênh Tuy có địa hình vùng đồng khu hệ giun đất ĐBSCL có loài (chiếm 20,59%) chung với khu hệ ĐBSH Thành phần loài giun đất hai khu hệ khác xa, ĐBSCL ... 2011) Việt Nam, giun đất nhóm sinh vật nghiên cứu từ sớm (Perrier, 1872, 1875) Cho đến nay, bước đầu hoàn tất nghiên cứu khu hệ giun đất miền Bắc miền Trung Trong đó, khu hệ giun đất Nam Bộ...
 • 27
 • 438
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến Quản trị kinh doanh: Thu nhận tri thức tiếp thị để đổi mới một nghiên cứu từ các công ty liên doanh Quốc tế (IJVS) ở Việt Nam

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Thu nhận tri thức tiếp thị để đổi mới một nghiên cứu từ các công ty liên doanh Quốc tế (IJVS) ở Việt Nam
... nhận tri thức tiếp thị sáng tạo (GMK) Tri thức tiếp thị thích nghi thu nhận (AMK) ► Tri thức tiếp thị sáng tạo thu nhận (GMK) Tri thức tiếp thị sáng tạo thu nhận (GMK) ► Đổi tiếp thị (MI) Tri thức ... tập thu nhận tri thức tác động tới lực đổi công ty liên doanh (IJVs) 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Dòng tri thức từ doanh nghiệp mẹ nước đến các công ty liên doanh (IJVs) Công ty liên doanh quốc ... tài: Nghiên cứu tìm hiểu việc công ty liên doanh quốc tế (IJVs) nước phát tri n học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ đối tác nước Cụ thể, nghiên cứu tìm hiểu trình tri thức tiếp thị thu nhận...
 • 29
 • 340
 • 1

luân án tiến quản lý giáo dục cơ sở khoa học về quản lý trường đại học thuộc bộ công thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội

luân án tiến sĩ quản lý giáo dục cơ sở khoa học về quản lý trường đại học thuộc bộ công thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội
... Chương sở thực tiễn quản trường đại học thuộc Bộ chủ quản theo hướng tự chủ trách nhiệm hội Chương Các giải pháp thực quản trường đại học thuộc Bộ Công Thương theo hướng tự chủ trách nhiệm ... (BỘ CHỦ QUẢN) THEO HƯỚNG TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 55 1.4.1 Quản nhà nước trường đại học thuộc Bộ ngành 55 1.4.2 Quản theo hướng tự chủ trách nhiệm hội trường đại học thuộc Bộ ngành ... 1.2 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 24 1.2.1 Vai trò giáo dục đại học 24 1.2.2 Trường đại học quản trường đại học 25 1.2.3 Tự chủ trách nhiệm hội thuộc tính trường...
 • 174
 • 388
 • 0

Xem thêm