Báo cáo ứng dụng tinh dầu trích ly từ húng chanh để bảo quản dưa lưới sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch
... Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật chứa hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic turmeron bảo quản tươi sau thu hoạch Mã số đề tài, ... 3.3.2 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm bảo quản tươi sau thu 90 hoạch 90 Lựa chọn dung môi phụ gia Nghiên cứu tạo chế phẩm bảo quản cho tươi sau thu hoạch 92 3.4 3.4.1 Xây dựng qui trình sử dụng chế phẩm ... [45,46,48,55,65] Bảo quản tươi sau thu hoạch vấn đề định thương mại Các nhà khoa học Việt Nam quan tâm nghiên cứu bảo quản rau sau thu hoạch từ nhiều năm nay, chủ yếu dựa vào biện pháp hóa học (sử dụng hóa chất) ,...
 • 269
 • 554
 • 0

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch
... nhận ứng dụng chất hoạt tính sinh học từ thực vật đƣợc quan tâm, phát triển Trong loại thực vật đƣợc nghiên cứu ứng dụng, củ nghệ đƣợc sử dụng rộng rãi để sản xuất chế phẩm sinh học chế phẩm ... sau thu hoạch) , chưa nghiên cứu đề cập đến phương thức sử dụng tinh dầu vào việc bảo quản nông sản sau thu hoạch cách hiệu trước phá hủy nấm vi khuẩn 22 1.6 Công nghệ bảo quản cam chế phẩm ... vậy, hướng nghiên cứu sử dụng hoạt tính kháng vi sinh vật tinh dầu nghệ vàng để tạo chế phẩm sinh học tiềm ứng dụng bảo quản sau thu hoạch phòng chống bệnh da nấm hướng hoàn toàn tính khả...
 • 138
 • 614
 • 2

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch
... PREPARE CATALYTIC COMPLEXES FOR THE TREATMENT OF MOTORBIKE’S EXHAUSTED GASES Chuyên ngành: K ỹ thu t hóa học Mã số: 62520301 DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS: CHEMICAL ENGINEERING SUPERVISOR: Assoc Dr ... affected positively on micelle‟s formation, thus, ZrO(NO )2 xH2 O was used in this experiment The molar ratio of Al : Ce : Zr is 20 : : for all experiments Thus, 20 mmol Al(NO )3 9H2 O, mmol Ce(NO ... and Vietnam proved the high ability of Co, Ni, Mn or Cu… for the conversion of CO, NO x and HC Thus, it may be possible to prepare the inexpensive, effective catalytic converters for a developing...
 • 126
 • 316
 • 0

Ứng dụng hiệu quả nhiều hợp chất an toàn bảo quản rau, quả sau thu hoạch potx

Ứng dụng hiệu quả nhiều hợp chất an toàn bảo quản rau, quả sau thu hoạch potx
... lên gấp hai lần Hiện Vĩnh Phúc có 10.000 rau quả, có 80% số diện tích cho thu hoạch với sản lượng đạt 137 900 tấn/ năm Nhờ có hợp chất bảo quản an toàn, 90% sản lượng rau tỉnh vận chuyển đến thị ... nứt, tăng kích thước quả, làm chậm chín Đặc biệt, biện pháp bảo quản hoa hợp chất Befmydt 041206 sau từ 5-6 ngày cánh hoa tươi, đảm bảo độ bền mầu, cắm hoa lên dung dịch làm ... số doanh nghiệp tỉnh xuất nhiều mặt hàng rau, sang Trung Quốc vùng lãnh thổ Đài Loan nước Bắc Mỹ, Châu Âu Để nâng cao sản lượng chất lượng rau quả, tỉnh xây dựng nhà kính, nhà lưới, áp dụng hệ...
 • 2
 • 270
 • 1

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CHITOSAN và PHỤ LIỆU để bảo QUẢN QUẢ vải SAU THU HOẠCH

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG CHITOSAN và PHỤ LIỆU để bảo QUẢN QUẢ vải SAU THU HOẠCH
... CỦA ĐỀ TÀI - Nắm quy luật biến đổi vải sau thu hoạch để có biện pháp bảo quản tốt - Sử dụng chitosan phụ liệu để kéo dài thời gian bảo quản vải sau thu hoạch đáp ứng nhu cấu tiêu thụ nhân dân góp ... tron điều kiện nhiệt độ bảo g quản khác - Xác định điều kiện kỹ thu t bảo quản vải sử dụng màng bao chitosan phụ liệu - Xây dựng quy trình bảo quản vải sau thu hoạch màng bao chitosan Ý NGHĨA THỰC ... triển vi sinh vật chitosan lớn số kết nghiên cứu dùn chitosan để bảo quản thịt gà, trứng chế biến, táo, khoai tây,… kéo dài thời gian bảo quản, sử dụng chúng 31 Chitosan sử dụng để chống nước...
 • 113
 • 440
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH docx

Tài liệu BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: BẢO QUẢN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH docx
... thiệu bảo quản Chương Kỹ thu t bảo quản Nội dung công nghệ bảo quản chế biến vải Công nghệ bảo quản vải tươi Công nghệ sấy vải đối lưu cưỡng Chương 1: Giới thiệu bảo quản Khái niệm Bảo quản nông sản ... đến nông sản 2 Mục đích - Bảo quản giống để đảm bảo cho trình tái sản xuất mở rộng - Đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến - Bảo quản bán thành phẩm sơ chế  Yêu cầu  Đảm bảo ... nông sản môn khoa học kĩ thu t bao gồm bảo quản giống bảo quản nông sản phẩm khác Nó đòi hỏi phải nắm vững chất tượng sống nông sản, mối quan hệ khăng khít môi trường với sản phẩm hoạt động sinh...
 • 25
 • 870
 • 3

Tài liệu Báo cáo chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch docx

Tài liệu Báo cáo chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch docx
... 2006-PTVinh, HBK/KTQL Qun lý d ỏn - 50 3.2 K thut v pp sn xut a Nghiờn cu k thut v phng phỏp sx: + Bn cht ca k thut sn xut + Tay ngh ca ngi lao ng, kh nng tip thu k thut + Yờu cu NVL, nng lng s dng + Kh ... d ỏn o D ỏn c lp: Vic quyt nh u t d ỏn ny khụng nh hng n quyt nh u t (thu nhp, chi phớ) cỏc d ỏn khỏc v ngc li o D ỏn ph thuc D ỏn b sung: Tng li ớch v/hoc gim chi phớ D ỏn thay th : Tng chi ... trờn mi phng din: t chc, kinh t, ti chớnh, k thut, mụi trng, Nghiờn cu tin kh thi Nghiờn cu kh thi => Bỏo cỏo u t Cỏc bc phõn tớch v lp d ỏn tựy thuc vo quy mụ ca d ỏn 2006-PTVinh, HBK/KTQL...
 • 152
 • 553
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản nông sản sau thu hoạch pdf

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản nông sản sau thu hoạch pdf
... nhiễm bẩn nông sản - Hiệu làm chậm lại trình xâm thực côn trùng có ý nghĩa: Các hợp chất không trực tiếp lăng Phụ gia 12 tiêu diệt côn trùng có tác dụng làm chậm lại trình xâm hại nhiều loại côn trùng ... chung kỹ thu t kiểm soát côn trùng hại nông sản sau thu hoạch nói riêng Việt Nam Công trình dự kiến tổng kết nghiệm thu vào cuối tháng 12 năm 2009./ Mốc hồng, mốc đỏ bắp ngô Hỏi: Bắp ngô thu hoạch ... Dung môi phụ gia: Chất hòa tan C2H5(OH); Chất bảo quản C6H5COONa; Chất kết dính CMC; Chất giữ ẩm C3H 5(OH)3 với nồng độ thích hợp Cùng với Phosfine (PH3), hợp chất hợp thành qui trình xử lý xông...
 • 3
 • 457
 • 0

Báo cáo Chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch pot

Báo cáo Chuyên đề: Bảo quản nông sản sau thu hoạch pot
... ­  Trần Minh Tâm (1997), Bảo quản và chế biến: Nông Sản Sau Thu Hoạch,  NXB Nông Nghiệp  TP.HCM ­ Đặng Quang Lộc (1996), Bài  giảng Bảo Quản Nông Sản ­ Phạm Văn Hiền (2009), Bài giảng  Bảo Quản Nông Sản Nhóm 1 ...       Bảo quản nông sản là một môn khoa  học kĩ thu t bao gồm bảo quản giống và  bảo quản các  nông sản phẩm  khác.  Nó  đòi  hỏi  phải  nắm  vững  bản  chất  của  các hiện tượng sống của nông sản,  mối  ... các hiện tượng sống của nông sản,  mối  quan  hệ  khăng  khít  giữa  môi  trường  với  sản phẩm  và  những  hoạt  động  sinh  học  có  ảnh  hưởng  trực  tiếp  đến  nông sản 2. Mục đích ­ ­ ­ Bảo quản giống để đảm bảo cho quá ...
 • 23
 • 411
 • 0

Nghiên cứu sử dụng Ozon trong bảo quản Măng tây sau thu hoạch

Nghiên cứu sử dụng Ozon trong bảo quản Măng tây sau thu hoạch
... cho măng tây sau bảo quản Tên Điểm Yêu cầu tiêu Màu Măng tây có màu xanh mƣớt đặc trƣng măng tây sắc Măng tây có màu xanh đặc trƣng măng tây Măng tây có màu xanh nhạt Măng tây có màu xanh vàng Măng ... mẫu sau thời gian bảo quản - Tủ lạnh dân dụng: dùng để bảo quản mẫu 2.4 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số thành phần hóa học măng tây - Xây dựng sơ đồ quy trình bảo quản măng tây dự kiến - Nghiên ... hộp…, nghiên cứu phƣơng pháp bảo quản măng tây sau thu hoạch chƣa đƣợc đề cặp nhiều Kết luận: Từ nghiên cứu nƣớc ta nhận thấy đối tƣợng măng tây chƣa đƣợc nghiên cứu nhiều, đặc biệt mảng bảo quản, ...
 • 91
 • 397
 • 2

Ảnh hưởng của etanol tới sự phát triển của các chủng nấn mốc penicilium gây hại trên quả cam và sử dụng etanol để bảo quản quả cam sau thu hoạch

Ảnh hưởng của etanol tới sự phát triển của các chủng nấn mốc penicilium gây hại trên quả cam và sử dụng etanol để bảo quản quả cam sau thu hoạch
... t i gây t n th t cho cam sau thu ho ch ho t ñ ng sinh lý, b c nư c…thì y u t ngo i c nh gây hư h i ch y u ñ i v i cam sau thu ho ch vi sinh v t Có r t nhi u lo i vi sinh v t gây th i h ng cam ... lên Xu t phát t nhu c u th c ti n, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ nh hư ng c a etanol t i s phát tri n c a ch ng n m m c Penicillium gây h i qu cam s d ng etanol ñ b o qu n qu cam sau thu ho ch” ... nh sau thu ho ch gây h i nghiêm tr ng lo i qu thu c h cam (Alferez, F cs 2012) 2.1.6 Tình hình nghiên c u v công ngh sau thu ho ch cam th gi i Vi t Nam 2.1.6.1 Tình hình nghiên c u v công ngh sau...
 • 91
 • 193
 • 0

Thực trạng thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch và thị trường tiêu thụ vải thiều (LITCHICHINENSIS) ở huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang, giải pháp cho vấn đề này

Thực trạng thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch và thị trường tiêu thụ vải thiều (LITCHICHINENSIS) ở huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang, giải pháp cho vấn đề này
... nghiệp với đề tài: "Thực trạng thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch thị trường tiêu thụ vải thiều (Litchi chinensis) huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Giải pháp cho vấn đề này" công ... thực trạng tiến hành đề tài: Thực trạng thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch thị trường tiêu thụ vải thiều ( Litchi chinensis ) huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Giải pháp cho vấn đề ... khoa học thực tiễn đề tài Đề tài nghiên cứu thực trạng thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch thị trường tiêu thụ vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Từ đưa giải pháp phù hợp...
 • 44
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo quản nông sản sau thu hoạchbảo quản rau quả sau thu hoạchbảo quản lúa gạo sau thu hoạchcác phương pháp bảo quản rau quả sau thu hoạchphương pháp bảo quản rau quả sau thu hoạchbảo quản thủy sản sau thu hoạchcông nghệ bảo quản trái cây sau thu hoạchbảo quản trái cây sau thu hoạchbảo quản bắp cải sau thu hoạchbảo quản hoa hồng sau thu hoạchcác phương pháp bảo quản nông sản sau thu hoạchchất lượng bảo quản nông sản sau thu hoạchcách bảo quản nông sản sau thu hoạchbảo quản rau mầm sau thu hoạchbảo quản cà chua sau thu hoạchĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học