TÀI LIỆU LUẬT học + KINH tế (new)

Tài liệu MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ pdf

Tài liệu MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ pdf
... triển kinh tế giới, quan hệ kinh tế quốc tế, Kinh tế quốc tế tách phát triển môn khoa học độc lập 2) Vai trò Kinh tế quốc tế: Vai trò quan trọng ngày gia tăng quan hệ kinh tế quốc tế quốc gia: ... quốc tế • Chương 10: Chính sách ngoại hối Giáo trình • Kinh tế quốc tế, TS Hoàng Vĩnh Long (Khoa Kinh tế - ĐHQG TP.HCM) • Kinh tế quốc tế, GS.TS Hoàng Thị Chỉnh (ĐH Kinh tế TPHCM) • Kinh tế quốc ... cách khác: Kinh tế quốc tế nghiên cứu qui luật quan hệ kinh tế tác động kinh tế qua lại quốc gia, kinh tế khu vực kinh tế giới • Lịch sử phát triển: Xuất cách hai kỷ, ban đầu phận kinh tế học Với...
 • 90
 • 1,810
 • 25

Tài liệu Tự học Kinh tế vĩ mô bằng hình ảnh doc

Tài liệu Tự học Kinh tế vĩ mô bằng hình ảnh doc
... Kinh tế vi Copyright © CFOViet.com Kinh tế & Kinh tế vi báo chí Kinh tế Kinh tế vi Copyright © CFOViet.com Kinh tế ? Kinh tế học nghiên cứu lĩnh vực chính: Kinh tế ... (người đại) Kinh tế Macroeconomics Kinh tế vi Microeconomics Kinh tế học Economics Chữ (模) nghĩa quy mô, phạm vi Copyright © CFOViet.com Sự khác Kinh tế Kinh tế vi ? Kinh tế ... thống đại Mỹ) CFOViet.com CFOViet Chương Tổng quan Kinh tế Overview of Macroeconomics CFOViet.com 10 Kinh tế ? Copyright © CFOViet.com 11 Kinh tế vs Kinh tế vi Kinh tế mô...
 • 85
 • 1,724
 • 20

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng - CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG pdf
... 35 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG I Những khái niệm liên quan đến đầu xây dựng Khái niệm hoạt động đầu đầu xây dựng ... án tăng Sau số nội dung cụ thể quản nhà nước dự án đầu XDCT: 14 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1- chương Hình 2.1 : Một số nội dung quản nhà nước với dự án đầu Quản lập, thẩm ... VI Một số vấn đề quản nhà nước dự án đầu xây dựng Khái niệm nội dung quản dự án đầu xây dựng Quản dự án hướng dẫn phối hợp nguồn nhân lực vật lực để đạt yếu Tài liệu môn học Kinh...
 • 36
 • 387
 • 7

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 3 docx

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 3 docx
... lương 11 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng Chương Ví dụ: thang lương công nhân xây dựng Bảng a .1: Thang lương công nhân xây dựng Nhóm nghề Bậc/Hệ số I II III IV V VI VII Nhóm I 1, 55 1, 83 2 ,16 ... Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng Chương CHƯƠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG XÂY DỰNG I Quản lý lao động doanh nghiệp xây dựng Lực lượng lao động doanh nghiệp xây dựng 1. 1 Khái ... 2,55 3, 01 3, 56 4,20 Nhóm II 1, 67 1, 96 2, 31 2, 71 3 ,19 3, 74 4,40 Nhóm III 1, 85 2 ,18 2,56 3, 01 3, 54 4 ,17 4,90 2 .3 Nhóm lương Nhóm lương phạm trù để phân biệt tính chất phức tạp, riêng biệt, nặng nhọc...
 • 18
 • 423
 • 2

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 4 docx

Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng 1 – chương 4 docx
... 2 011 là: G0clđgl(đ2 011 ) = G0đgl - Khấu hao lũy kế theo nguyên giá đánh giá lại đến đầu năm 2 011 18 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng chương = 11 0 - 2x19,8 = 70 ,4 (triệu đồng) 5.2 Đánh giá tài ... G0 (1) K2 = G0 (1- M )1 - G0 (1- M )1 x M = G0 (1- M)2 22 Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng chương K3 = G0 (1- M)2 x M …… cl - Thời đoạn t: G 0(t -1) = G0 (1- M)t -1 t 1  Kt = G0 x (1 M) M cl - ... Tài liệu môn học Kinh tế xây dựng chương CHƯƠNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH XÂY DỰNG Trong chế thị trường doanh nghiệp thường kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau, kinh doanh xây dựng họat...
 • 40
 • 442
 • 3

Tài liệu Bài tập kinh tế vi mô và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp pdf

Tài liệu Bài tập kinh tế vi mô và ứng dụng của môn học này trong thực tế ở các doanh nghiệp pdf
... đó, khác với môn khoa học kinh tế học mô, kinh tế quản lý doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với Các môn khoa học quản lý kinh tế quản lý doanh nghiệp xây dựng cụ thể dựa sở lý luận phương ... bất đối xứng, chọn lựa với không chắn áp dụng kinh tế lý thuyết trò chơi Kinh tế học vi nghiên cứu tính quy luật ,xu vận động tất yếu hoạt động kinh tế vi mô, những khuyết tật kinh tế thị trường ... khách quan kinh tế học vi Kinh tế học vi nghiên cứu hành vi cụ thể cá nhân, doanh nghiệp vi c lựa chọn định ba vấn đề cho là: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Phân phối thu nhập sao? để ứng vững,...
 • 13
 • 1,570
 • 28

Tài liệu Chương 3: Kinh tế học chất lượng môi trường ppt

Tài liệu Chương 3: Kinh tế học chất lượng môi trường ppt
... dù họ có trả tiền cho việc tiêu thụ hay khơng • Chất lượng mơi trường hàng hóa cơng cộng II Kinh tế nhiễm mơi trường Mức nhiễm tối ưu: Đối với chất thải định thải từ địa điểm định khoảng thời ... 5.2.2 Tài ngun sở hữu chung thất bại thị trường • Những tài ngun mà có quyền khai thác sử dụng gọi tài ngun sở hữu chung • Ngoại tác thường xảy loại tài ngun • Để giải tình trạng này, người chủ ... thòi Thất bại thị trường 5.1 Khái niệm thất bại thị trường: thuật ngữ để tình điểm cân thị trường tự cạnh tranh khơng đạt phân bổ nguồn lực có hiệu 5.2 Ngoại tác thất bại thị trường cọ hai loải...
 • 32
 • 555
 • 1

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 10 docx

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 10 docx
... động kinh tế quốc tế II Thị trường ngoại hối III Quản tỷ giá hối đoái I Hệ thống hoạt động kinh tế quốc tế hình kinh tế mở Cán cân toán quốc tế hình kinh tế mở Doanh thu Bán HH-DV Hãng ... Mua HH-DV Hộ gia đình Vốn, lao động, tài thị trường yếu tố nguyên, công nghệ sản xuất Thu nhập hình kinh tế mở Hộ gia đình = Cd Hãng kinh doanh nước: = Cd + Id + Gd Nhập khẩu:= IM Hãng kinh ... chuyển vốn quốc tế  Đầu tư nước (vốn ra): việc người dân nước mua/giữ tài sản tài nước  Đầu tư nước vào nước (vốn vào): việc người nước mua/giữ tài sản tài nước Chu chuyển vốn quốc tế  VD: hoạt...
 • 27
 • 493
 • 2

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 9 ppt

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 9 ppt
... Index (Jan 192 1 = 100) Index (Jan 192 1 = 100) 100,000 Mc giỏ chung 100,000 Mc giỏ chung 10,000 Cung tin 10,000 Cung tin 1,000 100 1,000 192 1 192 2 192 3 192 4 192 5 100 192 1 192 2 192 3 192 4 192 5 Tin t ... 15 12 10 Nominal interest rate Inflation 196 0 196 5 197 0 197 5 198 0 198 5 199 0 199 5 Tham kho Lm phỏt d kin Lm phỏt d kin/ lm phỏt ỡ Da trờn quan sỏt v kinh nghim quỏ kh, cỏc tỏc nhõn d kin giỏ ... cung tin v tng giỏ 1,500 GDP danh ngha Cung tin 1,000 500 Tc chu chuyn ca tin 196 0 196 5 197 0 197 5 198 0 198 5 199 0 199 5 2000 Hiu ng Fisher v s phõn ụi c in Hiu ng Fisher Lói sut danh ngha = lói...
 • 22
 • 370
 • 4

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 8 doc

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 8 doc
... 350000 31 382 4 40 36.76 300000 253 489 250000 28. 18 30 29.61 185 355 200000 21.96 150000 59011 71970 20 18. 60 119566 100000 26.14 23 .80 92253 10 50000 0 1995 1996 1997 19 98 1999 2000 2001 2002 2003 III ... 199 5-2 003 (IMF) M2 = money + quasi money + bond and money in market instruments + restricted deposit + capital account 500000 469 488 M2 450000 growth (%) 60 55.02 50 400000 372206 350000 31 382 4 ... Tin gi ti NHTM 2: D2 = L1 = MB ( 1- ra)1 Tin gi ti NHTM 3: D3 = L2 = MB ( 1- ra)2 Tin gi ti NHTM 4: D4 = L3 = MB ( 1- ra)3 Tin gi ti NHTM 5: D5 = L4 = MB ( 1- ra)4 MS = MB * = MB * (1 ra) MS...
 • 41
 • 284
 • 3

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 8 pdf

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 8 pdf
... khoản: khả dễ dàng chuyển từ tài sản tài thành tiền mặt để toán Các loại tiền    Tiền M0 = tiền mặt Tiền M1 = M0 + tài khoản tiền gửi viết séc Tiền M2 = M1 + tài khoản tiền gửi không kỳ hạn ... MB Tiền gửi NHTM 2: D2 = L1 = MB ( 1- ra)1 Tiền gửi NHTM 3: D3 = L2 = MB ( 1- ra)2 Tiền gửi NHTM 4: D4 = L3 = MB ( 1- ra)3 Tiền gửi NHTM 5: D5 = L4 = MB ( 1- ra)4 MS = D1 + D2 + D3 + … = Σ Di ... thương mại nhà nước 39 Ngân hàng thương mại cổ phần 25 NHTMCP đô thị Ngân hàng liên doanh 12 NHTMCP nông thôn Ngoài ra: công ty tài công ty cho thuê tài 43 chi nhánh VP đại diện Ngân hàng nước II.2...
 • 21
 • 333
 • 0

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 7 pptx

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 7 pptx
... 20 07 272 ,515 60, 170 56,150 44 ,70 0 72 0 1,330 9,400 200 20 100 2,500 1,000 49,160 37, 990 10,400 77 0 94,646 22,400 10,450 240 10,820 3,142 590 2 ,70 0 810 530 220 24,164 5 ,74 0 530 11,900 140 270 500 ... theo K3 Lut NSNN II Thu chuyn ngun B 118 8,000 8,6 17 19,000 TNG CHI NGN SCH NH NC 294,400 321, 377 3 57, 400 I Chi cõn i NSNN 294,400 321, 377 3 57, 400 Chi u t phỏt trin 81,580 86,084 99,450 Chi ... ngõn sỏch 20 07 CN I NGN SCH NH NC Stt Ni dung DT 2006 TH 2006 DT 20 07 A TNG THU NGN SCH NH NC 245,900 272 , 877 300,900 I Thu cõn i NSNN 2 37, 900 264,260 281,900 Thu ni a 132,000 1 37, 539 151,800...
 • 35
 • 342
 • 2

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 6 pdf

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 6 pdf
... ni dung chớnh I II III IV V Nn kinh t ngn hn Mụ hỡnh AS-AD ng dng mụ hỡnh AS-AD Quan h lm phỏt - tht nghip Chớnh sỏch kinh t v mụ I Bin ng kinh t ngn hn x Hot ng kinh t luụn bin ng t nm ny sang ... trng kinh t th gii trung bỡnh 2%, Vit Nam 7% Trong mt vi nm, sn lng khụng tng m li gim I Bin ng kinh t ngn hn x Bin ng kinh t thng bt ng v d oỏn trc c x x x S bin ng ca nn kinh t c gi l chu k kinh ... bin s kinh t u bin ng ng thi Khi sn lng gim t l tht nghip tng lờn (a) Real GDP Billions of 1992 Dollars $7,000 6, 500 6, 000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 Recessions Real GDP 1 965 1970...
 • 44
 • 330
 • 2

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 5 pptx

Tài liệu NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 5 pptx
... tự nhiên)  A Look At Short-Run Economic Fluctuations (c) Unemployment Rate Percent of Labor Force 12 Recessions 10 Real GDP 19 65 1970 19 75 1980 19 85 1990 19 95 III Nguyên nhân Thất nghiệp tạm ... không hưởng tiền lương, tiền công lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh hộ gia đình I.1 Định nghĩa TỔNG DÂN SỐ Dưới 15 tuổi Trên 15 tuổi Trong LLLĐ Ngoài LLLĐ Người già Có việc Thất nghiệp Tàn ... thực tế Dư cung = thất nghiệp W1 Cung lao động W0 Cầu lao động LD L0 LS lượng lao động Thất nghiệp tiền lương hiệu  thuyết tiền lương hiệu quả: Tăng lương để cắt giảm chi phí tăng hiệu kinh...
 • 22
 • 285
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn học kinh tế vi môtài liệu môn học kinh tế vĩ môtài liệu môn học kinh tế việt namtài liệu môn học kinh tế nông nghiệptài liệu môn học kinh tế chính trịtài liệu môn học kinh tế đầu tưtài liệu môn học kinh tế môi trườngtài liệu cao học kinh tế quốc dântài liệu môn học kinh tế lượngtài liệu môn học kinh tế quốc tếtài liệu môn học kinh tế phát triểntài liệu triết học kinh tế chính trịtài liệu cao học kinh tế vĩ môtài liệu môn học kinh tế xây dựngtài liệu đại học kinh tế quốc dânTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And Waitcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 10. Chữ hoa: H