Nghiên cứu phát triển quy trình realtime rt pcr phát hiện virus gây bệnh lở mồm long móng ở động vật

nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa vận chuyển gia súc và bệnh lở mồm long móng một số tỉnh miền trung việt nam

nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa vận chuyển gia súc và bệnh lở mồm long móng ở một số tỉnh miền trung việt nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬN CHUYỂN GIA SÚC VÀ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG MỘT SỐ TỈNH MIỀN ... đưa nhận định xác nhằm có biện pháp phòng chống bệnh LMLM phù hợp hiệu tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xác định mối liên hệ vận chuyển gia súc bệnh LMLM số tỉnh miền Trung Việt Nam Mục ... 2.1.2 Nghiên cứu xác định mức độ lưu hành virus LMLM gia súc vận chuyển - Mô tả mức độ lưu hành virus LMLM trâu, bò, lợn vận chuyển tỉnh nghiên cứu 2.1.3 Nghiên cứu xác định loại hình vận chuyển gia...
 • 93
 • 194
 • 0

Xác định type virus gây bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên lợn nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phát sinh và lây lan bệnh LMLM lợn trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Xác định type virus gây bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên lợn nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình phát sinh và lây lan bệnh LMLM ở lợn trên địa bàn huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa
... Xu t phát t nhu c u th c ti n trên, ti n hành th c hi n ñ tài: Xác ñ nh type virus gây b nh l m m long móng (LMLM) l n Nghiên c u m t s y u t nguy nh hư ng ñ n trình phát sinh lây lan b nh LMLM ... ch LMLM l n ñ a bàn huy n Tĩnh Gia t nh Thanh Hóa năm 2013 30 2.2.2 Xác ñ nh type virus gây b nh LMLM l n ñ a bàn huy n Tĩnh Gia năm 2013 30 2.2.3 ðánh giá y u t nguy làm phát ... b nh LMLM l n ñ a bàn huy n Tĩnh Gia, t nh Thanh Hóa năm 2013 - Ch n ñoán, ñ nh type virus LMLM ñ a bàn xã: H i Ninh, Tân Dân c a huy n Tĩnh Gia năm 2013 - ðánh giá y u t nguy gây b nh LMLM t...
 • 88
 • 287
 • 1

Nghiên cứu phát hiện virus gây bệnh thối đen mũ chúa (black queen cell virus) trên ong mật miền bắc việt nam

Nghiên cứu phát hiện virus gây bệnh thối đen mũ chúa (black queen cell virus) trên ong mật ở miền bắc việt nam
... Black queen cell virus trờn ong mt - Xỏc nh s phõn b ca Black queen cell virus ti cỏc tri nuụi ong mt Bc Vit Nam - Xỏc nh ngun gc tin húa ca Black queen cell virus gõy bnh trờn ong mt Bc Vit Nam ... cho ngh nuụi ong ca nc ta l virus, c bit l virus gõy bnh thi en m chỳa (Black queen cell virus) Do cũn thiu kin thc v bnh ong mt, hoc khụng bit chớnh xỏc nguyờn nhõn gõy bnh, ngi nuụi ong thng s ... phỏt trin bn vng ngnh nuụi ong Xut phỏt t cỏc c s trờn, chỳng tụi thc hin ti: "Nghiờn cu phỏt hin virus gõy bnh thi en m chỳa (Black queen cell virus) trờn ong mt Bc Vit Nam" vi cỏc mc ớch nghiờn...
 • 74
 • 146
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM) TRÂU , BÒ VÀ HEO GÓP PHẦN NÂNG CAO AN TOÀN SINH HỌC CHO QUỐC GIA - Milestone 5" doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... ), 480 HT -RAHC-Can Tho: tỉnh (An Giang, Kiên Giang ), 480 Ht -RAHC-HCMC: tỉnh (Binh Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp ), 960 HT 2.3 Thu thập mẫu mơ từ ổ dịch để định type huyết LMLM -NCVD-Hanoi: ... KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MĨNG (LMLM) TRÂU , BỊ VÀ HEO GĨP PHẦN NÂNG CAO AN TỒN SINH HỌC CHO QUỐC GIA Đơn vi thực phía Việt Nam : Trung Tâm Thú Y Vùng TP Hồ Chí Minh ( Nay Cơ Quan Thú y Vùng ... gene Người báo cáo : Ngơ Thanh Long 5.2 Lợi ích cho đối tượng quy mơ nhỏ Tất trâu, b , heo người chăn ni có khả hưởng lợi từ việc khuyến cáo sử dụng vaccin Ích lợi có giảm thất bệnh, chết gia súc...
 • 31
 • 185
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM) TRÂU , BÒ VÀ HEO GÓP PHẦN NÂNG CAO AN TOÀN SINH HỌC CHO QUỐC GIA - Milestones 3&7 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MĨNG (LMLM) TRÂU , BỊ VÀ HEO GĨP PHẦN NÂNG CAO AN TỒN SINH HỌC CHO QUỐC GIA Đơn vi thực phía Việt Nam : Trung Tâm Thú Y Vùng TP Hồ Chí Minh ( Nay Cơ Quan Thú y Vùng ... Quan Thú Y Vùng VI Giám Đốc Điền Tên Chức danh Điền tên Chức danh 13 Tiến độ dự án so với mục tiêu , kết , hoạt động đầu tư ( Jan-June 2007 ) Tên dự án: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KHỐNG CHẾ ... nhiều thiết bị nâng cao lực chẩn đốn cho tất bệnh bệnh LMLM Với số kinh phí sẳn có để nâng cao khả chẩn đốn bệnh Cúm gia cầm nâng cao khả chẩn đốn tất bệnh kinh phí sữ dụng hợp l , thí dụ huấn...
 • 33
 • 225
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM) TRÂU , BÒ VÀ HEO GÓP PHẦN NÂNG CAO AN TOÀN SINH HỌC CHO QUỐC GIA - Milestones 6&9" ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... KHỐNG CHẾ BỆNH LỞ MỒM LONG MĨNG (LMLM) TRÂU , BỊ VÀ HEO GĨP PHẦN NÂNG CAO AN TỒN SINH HỌC CHO QUỐC GIA Đơn vi thực phía Việt Nam : Trung Tâm Thú Y Vùng TP Hồ Chí Minh ( Nay Cơ Quan Thú y Vùng ... Quan Thú Y Vùng VI Giám Đốc Điền Tên Chức danh Điền tên Chức danh 15 Tiến độ dự án so với mục tiêu , kết , hoạt động đầu tư ( July-Dec 2007 ) Tên dự án: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG GIÁM SÁT VÀ KHỐNG CHẾ ... gene ) Người báo cáo: Ngơ Thanh Long Ghi chú: Chi tiết hoạt động giai đoạn báo cáo xem Log frame kem theo 5.2 Lợi ích cho đối tượng quy mơ nhỏ Tất trâu, b , heo người chăn ni có khả hưởng lợi từ...
 • 38
 • 215
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tăng cường năng lực giám sát và khống chế bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên trâu bò và heo để góp phần tăng cường an toàn sinh học cho quốc gia - Milestone 10 " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... giới Sự tăng cường lực chẩn đoán cho phép phát xác định sớm bệnh LMLM giúp cho công tác khống chế dịch bệnh tốt hơn, làm giảm thiệt hại chăn nuôi nhờ tăng xuất sản xuất Báo cáo tóm tắt Dự án cho ... Email: Chí Minh ( Cơ Quan Thú Y Vùng VI ) rahchcmc@hcm.vnn.vn Project Abstract Mục đích dự án tăng cường gấp đôi khả giám sát chẩn đoán bệnh lớ mồm long móng (LMLM) ( bệnh khác) cấp độ phòng ... nâng cao lực chẩn đoán phòng thí nghiệm thú y Việt nam mà giúp huấn luyện công tác điều tra khống chế bệnh cho cán thú y Cục thú y Do tăng cường lực cho ngành thú y , quan có vai trò quan trọng...
 • 13
 • 187
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Tăng cường năng lực giám sát và khống chế bệnh Lở mồm long móng trên gia súc và heo góp phần tăng cường an toàn sinh học cho quốc gia " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Dự án CARD: Lở mồm long móng Tăng cường lực giám sát bệnh Lở mồm long móng Dự án CARD số: 072/04VIE Chúng ký tên tuyên bố chuyển giao nguồn lực sau ... nghiệm đến nông trại, tăng cường đào tạo tập huấn giúp Việt Nam có mạng lưới thú y thống kiểm soát dịch bệnh tốt Điều trực tiếp tăng cường tính cạnh tranh sản lượng hệ thống nông nghiệp quốc gia bao ... tăng cường lực chẩn đoán, giám sát kiểm soát bệnh lở mồm long móng (LMLM) cấp độ phòng thí nghiệm thực địa mạng lưới thú y Việt Nam Năng lực chẩn đoán nâng cao giúp phát xác định sớm bệnh LMLM,...
 • 42
 • 216
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng trâu, bò tại tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại tỉnh Lai Châu
... Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh LMLM đàn trâu, tỉnh Lai Châu" Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định phân bố type vi rút LMLM tỉnh Lai Châu, làm sở lựa chọn loại vắc ... tỉnh Lai Châu cung cấp, bổ sung hoàn thiện thêm thông tin dịch tễ học bệnh LMLM vi t Nam - Các kết nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học, xác định phân bố type vi rút LMLM gây bệnh trâu, tỉnh Lai ... chống bệnh LMLM cho gia súc Ý nghĩa khoa học đề tài - Luận văn công trình nghiên cứu đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh LMLM đàn trâu, tỉnh Lai Châu - Các kết điều tra, nghiên cứu tỉnh...
 • 88
 • 315
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng trâu, bò tại tỉnh lào cai

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại tỉnh lào cai
... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh Lở mồm long móng trâu, tỉnh Lào Cai" Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định phân bố type vi rút LMLM tỉnh Lào Cai, ... dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh LMLM đàn trâu, tỉnh Lào Cai - Các kết nghiên cứu dịch tễ học, xác định phân bố type vi rút LMLM gây bệnh trâu, tỉnh Lào Cai sở khoa học, giúp quan quản ... Khẩu đề dịch (Trung Quốc), Lở mồm long móng (Vi t Nam) 1.1.2 Khái niệm bệnh Bệnh lở mồm long móng vi rút thuộc họ Piconarviridae gây nên bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm Bệnh đặc điểm sốt,...
 • 98
 • 129
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và đánh giá một số tác dụng dược lý thuốc tiêm đông khô methylprednisolon natri succinat

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và đánh giá một số tác dụng dược lý thuốc tiêm đông khô methylprednisolon natri succinat
... sở đánh giá số tác dụng dợc thuốc cứu triển khai công nghệ đông khô sản xuất thuốc quy mô lớn, động vật thí nghiệm trừ vài công trình ứng dụng công nghệ đông khô sản xuất Nội dung nghiên cứu ... đợc quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô MPN dụng dợc thuốc tiêm đông khô Methylprednisolon natri succinat quy mô công nghiệp thông qua tối u hóa, làm sở cho việc áp dụng triển khai sản ... tài đánh giá chất lợng thuốc sau 36 tháng sản xuất so với số thuốc nớc cho kết tơng đơng Đề tài lần nớc đánh giá tác dụng thuốc tiêm đông khô MPN lĩnh vực an toàn so sánh với thuốc nớc tác dụng...
 • 14
 • 717
 • 3

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ, bạch phụ và bào chế cao phụ tử quy mô pilot

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ, bạch phụ và bào chế cao phụ tử ở quy mô pilot
... ch bin Hc ph, Bch ph v bo ch cao Ph t quy mụ pilot c tin hnh nghiờn cu vi mc tiờu sau: - Xõy dng c quy trỡnh ch bin Hc ph, Bch ph v bo ch cao Ph t n nh quy mụ pilot an ton lm nguyờn liu sn ... mt v thuc quý nhng cú c tớnh cao, Ph t dựng nht thit phi ch bin nhm gim c tớnh ti nhm mc tiờu xõy dng c quy trỡnh ch bin Hc ph, Bch ph v bo ch cao Ph t n nh quy mụ pilot v xõy dng c tiờu chun ... khụ kit 2.2.1.2 Bo ch cao c v cao khụ Ph t - Bo ch cao khụ Ph t (chit nc): Ph t sng sch, thỏi phin, sy khụ Chit xut bng nc sụi, cụ n cao c, sy khụ thu c cao khụ Ph t - Bo ch cao c Ph t (chit cn):...
 • 163
 • 419
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ bạch phụ và bào chế cao phụ tử ở quy mô pilotnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt namnghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tricloixiannuric axitnghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các tổn thương cơ xương khớp khó liềnnghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan tại bệnh viện nhi trung ươnggóp phần nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản sất củ bi giống khoai tây từ củ siêu bi in vitronghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu phi saintpaulia bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pptnghiên cứu alkaloid và quy trình tách chiết một số chất có bản chất là alkaloidnghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống vô tính hoa thược dược lùn bằng phương pháp giâm cành tại việt trì phú thọnghien cuu xay dung quy trinh thu nghiem mut nhuyen bi do dong hopnghiên cứu thử nghiệm quy trình sản xuất cá cơm stolephorus commersonii kho cay đóng hộpnghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô methylprednisolon sodium succinateđề tài nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột cà chua có hàm lượng lycopen caonghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất mứt jam nha đamBài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaPhát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.Bài 13. Trang trí cái bátBài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại NH TMCP đầu tư & phát triển VN, CN Bình Định.Bài 20. Họ nội, họ ngoạiBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.Vận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Vận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà NẵngChương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauBài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânVận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk