tiểu luận môn kiểm toán 1

Tài liệu Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản “Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán” pdf

Tài liệu Tiểu luận môn Kiểm toán căn bản “Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán” pdf
... thực việc kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động hay kiểm toán tài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN TRÊN THẾ GIỚI Theo ý kiến nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, kiểm toán đời vào đầu kỷ ... sử phát triển kiểm toán trên, nhận thấy kiểm toán đời trước hết nhu cầu kiểm tra độc lập số liệu kế toán thực trạng tài DN Trong trình phát triển kiểm toán không giới hạn lĩnh vực kế toán - tài ... dịch vụ kiểm toán (như kiểm toán BCTC, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán soát xét, kiểm toán báo cáo toán vốn đầu tư XDCB), mở rộng dịch vụ tư vấn (như tư vấn kế toán, tài chính,...
 • 47
 • 1,357
 • 5

BÀI TIỂU LUẬN MÔN KIỂM TOÁN CAO CẤP GIAN LẬN TRONG KẾ TOÁN. THỦ TỤ C PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ÐỐI VỚI GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÀI TIỂU LUẬN MÔN KIỂM TOÁN CAO CẤP GIAN LẬN TRONG KẾ TOÁN. THỦ TỤC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ÐỐI VỚI GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... tin v sách k toán, Th t c phát hi n gian l n trách nhi m c a ki m toán viên đ i v i gian l n ki m toán báo cáo tài chính: 2.1 Th t c phát hi n gian l n: Qua công trình nghiên c u v gian l n nêu ... VIÊN Đ I V I GIAN L N TRONG KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH T ng quan v gian l n k toán: 1.1 Đ nh nghĩa gian l n gian l n ki m toán BCTC: Theo chu n m c ki m toán qu c t s 240 năm 2004: Gian l n hành ... nghiên c u gian l n c a Hi p h i nhà u tra gian l n Hoa Kỳ (ACFE): 10 Th t c phát hi n gian l n trách nhi m c a ki m toán viên đ i v i gian l n ki m toán báo cáo tài chính: ...
 • 20
 • 1,488
 • 4

tiểu luận môn kiểm toán sự hình thành và phát triển của 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới - big4

tiểu luận môn kiểm toán sự hình thành và phát triển của 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới - big4
... rõ Big4, nhóm tác giả chọn nghiên cứu đề tài Sự hình thành phát triển bốn công ty kiểm toán hàng đầu giới - Big4 CHƯƠNG I: LỊCH SỬ KIỂM TOÁN THẾ GIỚI VÀ BIG4 I Sự đời kiểm toán giới Kiểm toán ... SỬ KIỂM TOÁN THẾ GIỚI VÀ BIG4 .2 I Sự đời kiểm toán giới II Quá trình hình thành Big4 Big8 .3 Big6 (1989 - 1998) 1.1 Ernst & Whinney sát nhập với Arthur Young thành ... 21 37 42 (Fortune 500) 47 63 61 126 43 27 52 190 101 71 1 04 87 46 31 40 55 55 34 51 61 110 26 44 Hầu hết công ty Big bắt nguồn từ liên minh thành lập công ty kế toán Anh Mỹ vào kỉ XIX đầu kỉ...
 • 19
 • 424
 • 1

Tiểu luận môn Kiểm toán SAI SÓT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tiểu luận môn Kiểm toán SAI SÓT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
... Có báo cáo kiểm toán không nêu Bản thuyết minh báo cáo tài thành phần báo cáo tài kiểm toán (1 báo cáo Công ty Kreston ACA); số báo cáo kiểm toán không nêu ngày lập báo cáo tài kiểm toán (10 báo ... 700: Báo cáo kiểm toán phải có tiêu đề rõ ràng thích hợp để phân biệt với báo cáo người khác lập Báo cáo kiểm toán phép sử dụng tiêu đề "Báo cáo kiểm toán" , "Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính" , ... toán báo cáo tài chính" , "Báo cáo kiểm toán báo cáo tài năm Công ty " Thực hiện: Có công ty ghi sai tên báo cáo Báo cáo kiểm toán viên” (CPA Vietnam); Báo cáo kiểm toán hợp nhất” (Thăng Long...
 • 18
 • 357
 • 0

Tiểu luận môn Kiểm toán Kế toán điều tra ở Việt Nam

Tiểu luận môn Kiểm toán Kế toán điều tra ở Việt Nam
... điểm c, khoản điều 45 Luật Thanh tra 2010 - Báo cáo kết kiểm toán hoàn thiện hồ sơ kiểm toán - Sử dụng kết kiểm toán điều tra cho việc thực kết luận 1.2 Tổng quan kiểm toán điều tra 1.2.1 Khái ... hành tra kết thúc tra, gồm 24 bước tương ứng với 24 điều, từ Điều đến Điều 27 Cụ thể sau: - Khảo sát: Nhóm -2- Kế toán điều tra Việt Nam GVHD: TS Trần Khánh Lâm Trước định tra, quan tra yêu cầu tra ... sau:” Điều 43 Nghĩa vụ bảo mật Kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước Việt Nam không tiết lộ thông tin hồ sơ kiểm toán, Nhóm - 16 - Kế toán điều tra...
 • 19
 • 1,135
 • 5

Tiểu luận môn Kiểm toán Cơ sở dẫn liệu

Tiểu luận môn Kiểm toán Cơ sở dẫn liệu
... TRÌNH: CƠ SỞ DẪN LIỆU NHÓM 11 | KTK34 MỐI QUAN HỆ GIỮA CƠ SỞ DẪN LIỆU VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH: CƠ SỞ DẪN LIỆU NHÓM 11 | KTK34 MỐI QUAN HỆ GIỮA CƠ SỞ DẪN LIỆU VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN ... CÁC CƠ SỞ DẪN LIỆU (THEO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH: CƠ SỞ DẪN LIỆU NHÓM 11 | KTK34 CÁC CƠ SỞ DẪN LIỆU (THEO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH: CƠ SỞ DẪN LIỆU ... TRÌNH: CƠ SỞ DẪN LIỆU BCTC MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH: CƠ SỞ DẪN LIỆU NHÓM 11 | KTK34 CÂU HỎI THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH: CƠ SỞ DẪN LIỆU NHÓM 11 | KTK34 KHOẢN MỤC   CƠ SỞ DẪN LIỆU...
 • 47
 • 223
 • 1

Tiểu luận môn Kiểm toán chủ đề Kiểm toán độc lập

Tiểu luận môn Kiểm toán chủ đề Kiểm toán độc lập
... theo hợp đồng kiểm toán Các công việc kiểm toán bao gồm: - Kiểm toán báo cáo tài việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước Việt Nam kiểm tra, đưa ... cáo tài đơn vị kiểm toán theo quy định chuẩn mực kiểm toán - Kiểm toán tuân thủ việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước Việt Nam kiểm tra, đưa ... phận toàn đơn vị kiểm toán Báo cáo kiểm toán văn kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước Việt Nam lập sau kết thúc việc kiểm toán, đưa ý kiến báo...
 • 15
 • 295
 • 2

Tiểu luận môn Kiểm toán Đạo đức nghề nghiệp

Tiểu luận môn Kiểm toán Đạo đức nghề nghiệp
... mạnh dư luận xã hội 2 Khái niệm đạo đức nghề nghiệp Đạo đức nghề nghiệp định nghĩa quy tắc để hướng dẫn cho thành viên ứng xử hoạt động cách trung thực, phục vụ cho lợi ích chung nghề nghiệp, ... chuyên môn kiểm toán( 1999) tính thận trọng Tư cách nghề nghiệp Khách quan Bảo mật Chấp hành chuẩn mực nghiệp vụ Độc lập - Độc lập nguyên tắc hành nghề kiểm toán viên - Trong trình kiểm toán, KTV ... AN THỊ KIỀU LO 9/ LÊ N Ị MINH TUYỀ TH 10/ NGUYỄN ` TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 1.Khái niệm đạo đức -Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, tập hợp nguyên tắc, quy tắc nhằm...
 • 24
 • 193
 • 0

Tiểu luận môn Kiểm toán Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

Tiểu luận môn Kiểm toán Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
... Chuẩn bị kiểm toán giai đoạn quy trình kiểm toán, bao gồm: - Tiền kế hoạch: trình tiếp cận để thu thập thông tin từ khách ... phương tiện để KT - Phí kiểm toán Hợp đồng kiểm toán Là thoả thuận văn bên tham gia ký kết khoản điều kiện thực kiểm toán: - Quyền trách nhiệm bên - Hình thức báo cáo kiểm toán - Thời gian thực ... không nên nhận lời kiểm toán tính độc lập không đảm bảo, xét thấy không đủ lực phục vụ khách hàng, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp 2.Phân công kiểm toán viên Công việc kiểm toán phải giao cho...
 • 16
 • 394
 • 0

Tiểu luận môn Kiểm toán Hệ thống kiểm soát nội bộ

Tiểu luận môn Kiểm toán Hệ thống kiểm soát nội bộ
... HTKSNB VN Ví dụ minh họa I Khái niệm Hệ thống kiểm soát nội quy định thủ tục kiểm soát, đơn vị kiểm toán xây dựng áp dụng TS Quang Tùng Minh khóa đào tạo kiểm soát nội cho DN Viện FMIT II Yếu tố HTKSNB ... trị ban kiểm soát  Tăng cường kiểm soát thủ tục mà doanh nghiệp đề  Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin vào máy kiểm soát để quản lý tốt  Xây dựng hướng cuối hệ thống kiểm soát nội tương ... quản trị ban kiểm soát chưa rõ ràng, chồng chéo  Các nhà quản trị chưa trọng vấn đề đạo đức tác phong làm việc nhân viên  Sự minh bạch báo cáo tài chưa cao  Hệ thống kiểm soát nội thực hiệu...
 • 12
 • 973
 • 4

Tiểu luận môn Kiểm toán Hoàn thành kiểm toán

Tiểu luận môn Kiểm toán Hoàn thành kiểm toán
... NĂM: 1992 II BÁO CÁO KIỂM TOÁN KHÁI NIỆM VAI TRÒ BÁO CÁO KIỂM TOÁN Tên địa công ty kiểm toán Số hiệu báo cáo kiểm toán Ví dụ Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn phần Công ty Kiểm toán XYZĐịa chỉ, điện ... nhận báo cáo kiểm toán Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Giám đốc công ty Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo kết kiểm toán Mở đầu báo cáo kiểm toán Phạm vi thực kiểm toán Cơ sở ý kiến: ... THỊ NGỌC HOA KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH TRẦN THỊ THANH NHÀN KIỂM TOÁN VIÊN PHỤ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO KIỂM TOÁN VIÊN PHỤ NGUYỄN THỊ HẠ THẢO KỸ THUẬT VIÊN DANH SÁCH ỨNG VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG SINH...
 • 68
 • 187
 • 0

Tiểu luận môn Kiểm toán Kiểm toán nội bộ

Tiểu luận môn Kiểm toán Kiểm toán nội bộ
... nghiệp Các hoạt động Kiểm toán nội - Kiểm toán báo cáo tài - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán liên kết a Kiểm toán BCTC - Đối tượng BCTC Báo cáo kế toán quản trị - Nội dung: Kiểm tra, xác nhận tính ... Nội dung: I II Giới thiệu chung kiểm toán nội Khái niệm Bản chất ý nghĩa Các hoạt động kiểm toán nội Thực trạng tổ chức máy kiểm toán nội Việt Nam Tổ chức máy KTNB Các mô hình kiểm toán nội ... - Nội dung: đánh giá tính kinh tế, tính hiệu tính hiệu lực hoạt động đơn vị nhằm đưa biện pháp để cải thiện hoạt động kiểm toán c Kiểm toán liên kết - Là sát nhập loại kiểm toán BCTC kiểm toán...
 • 11
 • 252
 • 0

Tiểu luận môn Kiểm toán Những sai phạm của tập đoàn Vinashin

Tiểu luận môn Kiểm toán Những sai phạm của tập đoàn Vinashin
... có phần sau: Sơ lược tập đoàn Vinashin Những sai phạm Nguyên nhân, hậu trách nhiệm Tình hình Vinashin Bài học kinh nghiệm I Sơ lược tập đoàn VINASHIN Tập đoàn kinh tế VINASHIN thành lập theo ... nhiệm  Ban kiểm soát nội tập đoàn VINASHIN : ông Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Vinashin Kiểm toán nhà nước: hai lần Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán Vinashin, xin ... Quốc hội không thực kiểm toán Tập đoàn Vinashin chế phối  Kiểm toán độc lập: có 11 kiểm tra công ty KPMG thực hiên không phát sai phạm 17 Đáp án trò chơi phần Câu 11 (cuộc kiểm toán độc lập) tỷ...
 • 24
 • 633
 • 4

Tiểu luận môn Kiểm toán Rủi ro kiểm toán

Tiểu luận môn Kiểm toán Rủi ro kiểm toán
... Risk  CR: Control Risk  DR: Detection Risk Những đánh giá rủi ro kiểm toán mong muốn rủi ro kiểm soát có tính chủ quan cao xấp xỉ thực tế Mô hình rủi ro kiểm toán mô hình rủi ro có kế hoạch, ... Kiều Trang Bùi Thương Thủy Tiên • Rủi ro kiểm toán rủi ro (khả năng) mà KTV đưa ý kiến nhận xét không thích hợp BCTC kiểm toán sai sót trọng yếu (chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400) AR = IR x ... Mô hình rủi ro kiểm toán mô hình rủi ro có kế hoạch, bị hạn chế việc sử dụng để đánh giá kết kiểm toán Khái niêm tr ọng y ếu Thông tin xem trọng yếu trình bày sai hay thiếu sót gây ảnh hưởng...
 • 13
 • 105
 • 0

Tiểu luận môn Kiểm toán Thực hiện kiểm toán

Tiểu luận môn Kiểm toán Thực hiện kiểm toán
... kiểm tra Các bước thực thử nghiệm kiểm soát Phỏng vấn, quan sát thực tế việc thực chức nhiệm vụ kiểm soát người thi công việc kiểm soát nội công ty Kiểm tra lại việc thực thủ tục kiểm soát nội Thử ... thủ tục kiểm soát nội Đáp án A Thực kế hoạch kiểm toán trình sử dụng: a Các phương pháp kĩ thuật thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập chứng kiểm toán b Các phương pháp lí luận thích ... Hân - 1010636 Gồm: Thực kiểm toán Thử nghiệm kiểm soát  Thử nghiệm kiểm soát  Thử nghiệm Thử nghiệm Thử nghiệm kiểm soát Thử nghiệm Thử nghiệm kiểm soát Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội KTV cần...
 • 45
 • 165
 • 0

Xem thêm