thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo

Thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo Tất cả những người lãnh đạo cần biết gì về những người đi theo

Thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo Tất cả những người lãnh đạo cần biết gì về những người đi theo
...  Tất nhà lãnh đạo người theo  Để trở thành lãnh đạo tốt cần phải lĩnh hội nhiều kiến thức để người theo tốt không cần đi u  Muốn trở thành nhà lãnh đạo giỏi cần hiểu người theo Lãnh đạo ... bốn loại theo mức độ người theo hỗ trợ nhà lãnh đạo mức độ người theo chống đối lại lãnh đạo Phân loại người theo  Việc phân chia người theo phục vụ hai mục đích rõ ràng: o Theo thuyết: cho ... loại người theo Những người theo  Họ người cấp có quyền lực, quyền hạn, ảnh hưởng  Nhìn theo đạo, đặc biệt với người vị trí cao  Họ tuân theo để giữ gìn ổn định an ninh tập thể đơn chung họ theo...
 • 10
 • 290
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo cẩm nang sống còn cho các nhà lãnh đạo.

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo cẩm nang sống còn cho các nhà lãnh đạo.
... riêng cho sống thân o Cẩm nang chất lãnh đạo nằm lực tryền đạt tin xấu đặt câu hỏi khó cho người ta chấp nhận thông tin muốn giết kẻ đưa tin o Bạn lãnh đạo sống sót – thoi thóp mà thực sống ... DOẠ TỪ MỘT MÔI TRƯỜNG THÙ ĐỊCH LÀM CHỦ NHỮNG HIỂM HOẠ TỪ BÊN TRONG TẠI SAO PHẢI LÃNH ĐẠO? ĐẶT VẤN ĐỀ Các nhà lãnh đạo cấp cao, người thành công khoảng thời gian dài cuối lại thất bại thảm hại? ... giá cho chiến lược sai sót hay chuỗi định sai lầm   Áp lực rủi ro từ môi trường thù địch với thay đổi tổ chức Những nguy tiềm ẩn từ thân nhà lãnh đạo ĐẶT VẤN ĐỀ Một môi trường thù địch  Lãnh...
 • 27
 • 160
 • 1

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo chiến thắng của sự khiêm tốn và quyết tâm mãnh liệt

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo chiến thắng của sự khiêm tốn và quyết tâm mãnh liệt
... độ Sự tâm cao công việc 3 Hướng khỏi cá nhân họ, vào mục đích lớn xây dựng - xây dựng công ty vĩ đại Lãnh đạo với lòng nhiệt huyết Tìm người Xây dựng nguyên tắc, tính kỷ luật Nhóm9 3.2 SỰ KHIÊM ... Quá trình chậm chạp, nặng nề – Nỗ lực trì, đặn tạo sức mạnh đột phá • Khái niệm “con nhím” • Yếu tố gia tốc công nghệ • Nền văn hóa nguyên tắc Nhóm 3.1 NHÀ LÃNH ĐẠO CẤP ĐỘ Xây dựng tính khiêm ... sang xuất sắc Gần 6,000 báo, 87 vấn, tài liệu chiến lược nội công ty Nhân tố dẫn dắt chuyển đổi lãnh đạo Cấp độ Jim Collins Nhóm MÔ HÌNH CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO Nhóm KHÔNG CHỈ RIÊNG CẤP ĐỘ • Ai trước?...
 • 17
 • 265
 • 1

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo đổi mới vì giá trị chung

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo đổi mới vì giá trị chung
... nhân tố tương hỗ Đo lường giá trị chia sẻ • Ước tính giá trị công ty giá trị xã hội • Thiết lập biện pháp đo lường trung gian theo dõi tiến độ • Đánh giá trình tạo giá trị chia sẻ  Coca Cola Brazil ... Phương châm Dow • Đổi để đáp ứng nhu cầu XH xây dựng DN có lợi nhuận Theo Michael Porter & Mark Kramer • “Việc đạt mục tiêu DN tiến đến ranh giới cạnh tranh mới Dẫn nhập Vậy nhà lãnh đạo làm đưa DN ... nhu cầu cụ thể khu vực giúp xác định cần phải cải thiện giá trị kinh doanh tạo từ cải thiện • Nhiều công ty hàng đầu thành công việc tạo giá trị chia sẻ có ý thức áp dụng năm yếu tố Các cách cụ...
 • 23
 • 153
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo hãy cân nhắc lại về lòng tin (rethinking trust)

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo hãy cân nhắc lại về lòng tin (rethinking trust)
... người lừa ta bằng những tín hiệu giả về lòng tin  Không chỉ định kiến trong ta làm sai lệch đi sự đánh giá về lòng tin,  mà  chúng ta còn thường dựa vào một bên thứ ba đáng tin cậy để xác nhận  tính cách hoặc lòng tin của người khác ... liên kết cá nhân trình xây dựng lòng tin – điều hợp lý Tuy nhiên, mức độ tin cậy cao đến từ tương tác không mang tính cá nhân; thực ra, quan hệ cá nhân cản trở lòng tin Lòng tin sâu sắc vào ... CHÚNG  TA LẠI VƯỚNG  VÀO  LÒNG TIN ??? TÓM TẮT Ý TƯỞNG  Lòng tin cần thiết cho thành công công việc kinh doanh kinh tế  Đặc tính hoá học thể đem đến lòng tin cho định tin người khác cách nhanh...
 • 22
 • 235
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo kết nối, sau đó dẫn dắt

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo kết nối, sau đó dẫn dắt
... KẾT NỐI, SAU ĐÓ DẪN DẮT Để gây ảnh hưởng, bạn phải cân quyền uy nhiệt tình NHÓM ĐỀ TÀI SỐ Nội dung trình bày Được yêu mến, kính sợ, tốt hơn? Khi ... lãnh đạo, có 27 người vừa góc phần tư việc yêu mến đồng thời góc phần tư hiệu lãnh đạo chung => khả nhà quản lý bị căm ghét trở thành nhà lãnh đạo tốt khoảng 1/2000  Một nghiên cứu mở rộng lãnh ... yêu mến, kính sợ, tốt hơn?  Hầu hết lãnh đạo hôm có khuynh hướng nhấn mạnh sức mạnh họ, lực, quyền lực nơi làm việc, cách tiếp cận hoàn toàn sai  Sự sợ hãi dẫn đến hành vi ảnh hưởng tiêu cực...
 • 21
 • 192
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo để có lòng trung thành

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo để có lòng trung thành
... ích cá nhân  Việc tâm đến kết tài không tạo điều kiện cho lòng trung thành thành công lâu dài Kết luận  Để lòng trung thành lãnh đạo cấp cao phải người trực ... nhà cung cấp, cổ đông dành cho công ty cao lợi nhuận thu lớn  Làm để trì lòng trung thành tất bên liên quan ?  Lòng trung thành kết trực tiếp lời nói việc làm - định thực - nhà quản trị hàng ... Thành viên nhóm  Nguyễn Thị Anh  Võ Ngọc Bảo  Huỳnh Thị Minh Châu  Nguyễn Thị Mỹ Linh  Lê Viết Long  Võ Lý Thị Nhị Nương  Hồ Y Vân Lợi ích lòng trung thành Lòng trung thành khách...
 • 23
 • 142
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo trong cơn khủng hoảng thường trực

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo trong cơn khủng hoảng thường trực
... Hoàng Yến DẪN NHẬP Khủng hoảng thường trực Các kinh tế dựng lên tường lửa để chống lại cạnh tranh toàn cầu, bất ổn trị, biến đổi khí hậu … Người lãnh đạo làm gì? Khủng hoảng Cố thủ Thích ứng ... trốn chạy “đóng băng”  Tạo lãnh đạo, trao cho người tất cấp tổ chức hội để lãnh đạo thử nghiệm mà qua giúp họ thích ứng với lần thay đổi  Bạn không đạt mục tiêu lãnh đạo bạn, bạn hy sinh thân ... RA LÃNH ĐẠO  Khả thích ứng công ty thường không xuất phát từ trụ sở mà từ tích lũy thích nghi nhỏ xuất phát toàn công ty Những thành công lớn thường kết nhiều lần thử nghiệm  Sử dụng khả lãnh...
 • 11
 • 229
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo trong thời đại minh bạch

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo lãnh đạo trong thời đại minh bạch
... ĐẶT VẤN ĐỀ 1993: Các nhà 1980: nhà lãnh khoa học chứng minh Công ty Thuốc che giấu nghiên cứu gây nghiện đạo Philip Morris kìm lại sóng chứng cho thấy thuốc gây ung thư ... DUNG NẮM BẮT THỜI ĐIỂM THÔNG TIN PHẢN HỒI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRÁCH NHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CHUNG TAY THỰC HIỆN NẮM BẮT THỜI ĐIỂM Yếu tố ngoại vi thuật ngữ nhà ... nghiệp Chúng sinh trực tiếp gián tiếp thông qua hoạt động doanh nghiệp NẮM BẮT THỜI ĐIỂM Doanh nghiệp phải biết nắm bắt thời điểm để giải thích nghi với ngoại tác Ví dụ: Kraft, Nabisco, Nestlé tái...
 • 22
 • 125
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nghệ thuật sử dụng quyền lực

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nghệ thuật sử dụng quyền lực
... DẪN NHẬP II II CỞ SỞ VÀ RÀO CẢN SỬ DỤNG QUYỀN LỰC CỞ SỞ VÀ RÀO CẢN SỬ DỤNG QUYỀN LỰC III III IV IV NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC BÀI HỌC BÀI HỌC DẪN NHẬP    Tiến sĩ ... NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC Quyền lực ?  Đơn giản khả có thứ bạn muốn theo cách bạn Làm để sử dụng quyền lực cách hiệu để đạt điều mong muốn ? 10 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC Xem xét nguồn lực thân ... RÀO CẢN SỬ DỤNG QUYỀN LỰC Bạn có né tránh sử dụng quyền lực hay không ??? Khi tình cần trò chơi quyền lực, điều khiến bạn dừng lại ? Rào cản 1: Niềm tin giới nơi tốt đẹp Rào cản 2: Lãnh đạo văn...
 • 26
 • 254
 • 2

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nhà lãnh đạo có sức mạnh gấp 3 lần triple strength leadership

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nhà lãnh đạo có sức mạnh gấp 3 lần triple strength leadership
... tính Để phát triển nhà lãnh đạo ba khu vực, cần chu trình tiếp cận:  Kết hợp vấn đề liên quan đến lĩnh vực học thuật đào tạo thức  Thiết lập chương trình trao đổi để nhà lãnh đạo nghiệp xây dựng ... tham gia hoạt động từ thiện Con đường trở thành nhà lãnh đạo khu vực Thương mại Một số nhà lãnh đạo khu vực tư nhân thành công sau trở thành nhà lãnh đạo phủ phi lợi nhuận hai (Michael Bloomberg, ... ĐỂ PHÁT TRIỂN THÊM NHÀ LÃNH ĐẠO BA KHU VỰC? KHỞI ĐẦU: Các tổ chức giáo dục, đào tạo: nên làm nhiều để cải thiện chương trình nhằm xác định, đáp ứng phát triển nhu cầu nhà lãnh đạo khu vực, giúp...
 • 26
 • 228
 • 4

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nhà lãnh đạo không nhân nhượng

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nhà lãnh đạo không nhân nhượng
... giữ gìn đạo đức chiến lược công ty nghệ thuật vấn đề kỹ thuật  Tận tâm để mang lại hiệu thời gian ngắn mà trì phương hướng lãnh đạo thời gian dài khả tổ chức công việc  Tạo khác biệt cho nhân ... GIỮ TRUNG TÂM (4) Tạo khả lãnh đạo tập thể 11 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  XÂY DỰNG MỤC TIÊU CHUNG  Các nhà lãnh đạo làm việc mục tiêu chung công ty  Sự tận tâm đoàn kết dựa nhân viên lâu năm tương đồng ... ảnh hưởng nhất? GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Nhà lãnh đạo cần phải: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  NẮM GIỮ TRUNG TÂM  Quản lý để giữ vị trí trung tâm  Các nhà lãnh đạo dùng để tạo liên kết người làm...
 • 18
 • 102
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nhà quản lý trở thành nhà lãnh đạo như thế nào

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo nhà quản lý trở thành nhà lãnh đạo như thế nào
... tự tin Quản tầm chức anh biết rõ quản tầm thứ khác “Bẫy cổ điển của một nhà lãnh đạo mới” Chuyên gia đến người hiểu biết lĩnh vực Như Thế Nào người biết đủ tất chức để quản doanh ... lãnh đạo bước chuyển gây chấn động Làm để phát triển lãnh đạo giỏi ? Kết luận Câu chuyện ông Harald Quản bán hàng Trợ quản sản phẩm đơn vị chất dẻo Phó chủ tịch phụ trách Giám Đốc ... hành trình Chuyên gia đến người hiểu biết lĩnh vực Nhà phân tích nhà tổng hợp Nhà chiến thuật nhà chiến lược Thợ xây dựng kiến trúc sư Bước Chuyển Gây Chấn động Từ vai phụ đến vai Chiến binh nhà...
 • 24
 • 192
 • 3

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo những bài học lãnh đạo thực sự từ steve jobs

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo những bài học lãnh đạo thực sự từ steve jobs
... NHỮNG BÀI HỌC LÃNH ĐẠO THỰC SỰ TỪ STEVE JOBS • • GVHD: TS NGUYỄN HỮU LAM NHÓM: NHÓM (QTKD – ĐÊM 5) Tính đơn giản hóa TÍNH ĐƠN GIẢN HÓA • Sự đơn giản hóa đỉnh cao của phức tạp” • Ví dụ trình ... thành kỷ qua, Jobs thể giao cắt khoa học nhân văn công nghệ kỹ thuật HÃY LUÔN KHAO KHÁT HÃY CỨ DẠI KHỜ Điều gì người Jobs đã tạo nên những khác biệt ấy? CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE ... CUỘC GẶP TRỰC TIẾP • Sự sáng tạo phải đến từ gặp gỡ tự nhiên, từ thảo luận ngẫu nhiên Bạn chạy đến với đó, hỏi họ làm thảo luận, bạn nảy tá ý tưởng.” • Ví dụ việc Jobs cho thiết kế tòa nhà...
 • 21
 • 182
 • 0

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo những khoảnh khắc của sự vĩ đại

bài thuyết trình môn nghệ thuật lãnh đạo những khoảnh khắc của sự vĩ đại
... Hiền Nội dung Khi có nhà lãnh đạo đại Trạng thái lãnh đạo Ứng dụng trạng thái lãnh đạo Khoảnh khắc có nhà lãnh đạo đại? Robert E Quinn  Giây phút xuất thần, nhà lãnh đạo hành động theo giá ... sách  Nhà lãnh đạo đối mặt với cú shock, thử thách quan trọng  Đây trạng thái không bình thường nhà lãnh đạo TRẠNG THÁI CƠ BẢN CỦA LÃNH ĐẠO Trạng thái lãnh đạo Khái niệm Trạng thái lãnh đạo trạng ... đổi Trạng thái lãnh đạo Làm để áp dụng trạng thái lãnh đạo  Bước 1: Nhận bạn vào trạng thái lãnh đạo  Đó bạn đối mặt với thách thức lớn trải qua trăn trở lòng Trạng thái lãnh đạo Làm để áp dụng...
 • 18
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạobộ môn nghệ thuật lãnh đạotài liệu môn nghệ thuật lãnh đạobài tập tình huống môn nghệ thuật lãnh đạocác tình huống trong môn nghệ thuật lãnh đạotình huống môn nghệ thuật lãnh đạoxử lý tình huống môn nghệ thuật lãnh đạomôn nghệ thuật lãnh đạotiểu luận môn nghệ thuật lãnh đạotrắc nghiệm môn nghệ thuật lãnh đạođề thi trắc nghiệm môn nghệ thuật lãnh đạobài nhóm môn nghệ thuật lãnh đạo kết nối sau đó dẫn dắtgiáo trình nghệ thuật lãnh đạotài liệu môn tâm lý và nghệ thuật lãnh đạotài liệu môn học nghệ thuật lãnh đạouftai ve tai day22455uftai ve tai day22456Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnTài liệu Ashrae 62 13.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao Cao thuong Nien 20150326 FA webBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 200810. To trinh sua doi Dieu leKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020Đơn xin hoãn thi2002 50 QD TTg Thanh lap To cong tac lien bo ASEAN Trung QuocPrint SV chapter 1 overview of negotiation