tiểu luận kế toán quản trị

Tiểu luận Kế Toán Quản Trị.doc

Tiểu luận Kế Toán Quản Trị.doc
... doanh giảm Dự toán tiêu thụ Dự toán mua hàng hóa Dự toán Giá Vốn hàng bán Dự toán chi phí Bán Hàng Dự toán chi phí quản lý DN Dự toán thu tiền bán hàng Dự toán toán tiền mua hàng Dự toán Tiền Vẽ ... Tiền Vẽ sơ đồ mô tả mô hình lập dự toán doanh nghiệp thương mại Dự toán BC Kết HĐKD Dự toán Bảng Cân Đối Kế Toán 12 Dự toán BC LCTT Bài tập cá nhân: Kế toán quản trị 13 ... 225,000 1,800,000 = 360,000 900,000 = 128,571 Kết luận: + Sản lượng hòa vốn kẹo bắp 225,000 doanh thu hòa vốn 1800,000,000 Bài tập cá nhân: Kế toán quản trị + Sản lượng hòa vốn kẹo đậu 360,000...
 • 13
 • 1,658
 • 4

Bài tiểu luận - Kế toán quản trị

Bài tiểu luận - Kế toán quản trị
... hình kết hợp Tổ chức kết hợp kế toán tài với kế toán quản trị theo phần hành kế toán: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành, kế toán bán hàng, Kế toán viên theo dõi phần hành kế toán thực kế toán ... nên theo mô hình kết hợp kế toán quản trị kế toán tài hệ thống kế toán phù hợp, mô hình cho phép kế thừa nội dung kế toán tài tồn biểu cụ thể hệ thống kế toán hành Thực chất kế toán tài KTQT nghiên ... Sương - Lớp B17.KDN2 Bài tiểu luận - Kế toán quản trị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ VĂn Nhàn, Bài giảng Kế Toán Quản Trị , Đại học Duy Tân, 2010 Thông tư 53/2006/TT/BTC SVTH: Võ Thị Thu Sương -...
 • 7
 • 434
 • 6

tiểu luận kế toán quản trị

tiểu luận kế toán quản trị
... triển hệ thống kế toán, tổ chức máy kế toán theo mô hình kế toán doanh nghiệp kinh tế thị trường gồm có hai phận chuyên môn kế toán tài kế toán quản trị để phát triển kế toán quản trị phù hợp với ... nghiệp Việt Nam  Tổ chức máy kế toán theo mô hình kết hợp kế toán quản trị kế toán doanh nghiệp máy kế toán Phân công công viêc cụ thể , rõ ràng cho phận phòng kế toán Đảm bảo tiết kiệm thời gian ... xây dựng hoàn thiện kế toán quản trị nói chung kế toán chi phí , giá thành sản phẩm nói riêng doanh nghiệp vô quan trọng Ở Việt Nam Kế toán quản trị thức thừa nhận luật kế toán Quốc Hội thông...
 • 17
 • 243
 • 2

Slide phân tích sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN kế TOÁN QUẢN TRỊ

Slide phân tích sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN kế TOÁN QUẢN TRỊ
... cao với doanh nghiệp Nhóm Sự khác MÔ HÌNH tổ chức KTQT doanh nghiệp tổ chức phi lợi nhuận hình tổ chức KTQT DN hình thứ hình chuyên môn hóa theo phận hoạt động sản xuất kinh doanh hình ... Nhóm MÔ HÌNH TỔ CHỨC KTQT TRONG CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN Ở tổ chức phi lợi nhuận kế toán quản trị tổ chức theo phận, cấp quản trị Tuy nhiên, không tập trung phân loại loại chi phí để xác định kết ... tiêu tổ chức Nhóm Sự khác NỘI DUNG tổ chức KTQT doanh nghiệp tổ chức phi lợi nhuận Khác biệt Doanh nghiệp Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kinh doanh (Chi phí – Vốn – Lợi nhuận) sát với...
 • 20
 • 781
 • 3

Tiểu luận chi phí mục tiêu trong kế toán quản trị

Tiểu luận chi phí mục tiêu trong kế toán quản trị
... soát chi phí - Giá bán sử dụng để xác định ngược trở lại chi phí mục tiêu (target cost) sản phẩm Chi phí mục tiêu = Giá mục tiêu – LN mục tiêu Bài tiểu luận nhóm 5: Target costing Giá mục tiêu ... Bài tiểu luận nhóm 5: Target costing Chi phí ước tính Cải tiến trình phác thảo SX công nghệ Giai đoạn phác họa/giảm chi phí sản xuất Chi phí mục tiêu Chi phí mục tiêu Kaizen chi phí kế hoạch Chi ... CAM-I) - Định nghĩa Chi phí: Chi phí định nghĩa giá trị tiền tệ khoản hao phí bỏ nhằm thu loại tài sản, hàng hóa dịch vụ Như vậy, nội dung chi phí đa dạng Trong kế toán quản trị, chi phí phân loại...
 • 15
 • 1,005
 • 15

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ pdf

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ pdf
... Bộ phận kế toán cần bổ sung thông tin (số liệu) để giúp nhà quản trị lập phương án kinh doanh Theo bạn, chọn mục tiêu, kế toán nên tư vấn cho nhà quản trị theo đuổi mục tiêu nào? Kế toán công ... doanh) thay đổi hợp lý vài tiêu Bạn có ý kiến vấn đề Trong trường hợp đó, cần có thêm thông tin gì? (trình bày phương án kinh doanh khác nhau) Đề tài 2: Các phương pháp xác định chi phí doanh nghiệp...
 • 2
 • 1,051
 • 8

Thảo luận kế toán quản trị

Thảo luận kế toán quản trị
... Bộ phận kế toán cần bổ sung thông tin (số liệu) để giúp nhà quản trị lập phương án kinh doanh Theo bạn, chọn mục tiêu, kế toán nên tư vấn cho nhà quản trị theo đuổi mục tiêu nào? Kế toán công ... Tổ chức áp dụng xác định chi phí doanh nghiệp cụ thể? Đề tài 4: Nhóm 10-11-12-13 Thông tin kế toán quản trị cho việc định dài hạn Các phương pháp sử dụng lựa chọn dự án đầu tư dài hạn Liên hệ vận ... phân tích thông tin ngắn hạn để tư vấn cho nhà quản trị đưa định sản xuất kinh doanh hợp lý Đề tài 2: Nhóm 4-5-6 Công ty Thắng Lợi trình bàn bạc để đưa kế hoạch chiến lược cho hoạt động công ty thời...
 • 4
 • 854
 • 7

giải bài tập thảo luận kế toán quản trị, đại học thương mại

giải bài tập thảo luận kế toán quản trị, đại học thương mại
... phẩm: A,B,C tổng sản phẩm tiêu thụ 300000 sản phẩm loại - Thuê thêm cửa hàng đại lí: 160tr/ năm - Tăng cường chi phí quảng cáo: 140tr/ năm - Giá giữ nguyên - Lợi nhuận dự kiến tỷ Đơn vị : 1000 ... trường doanh nghiệp định giảm giá 10% sp A; 5% sp B C - Thuê thêm cửa hàng đại lí: 160tr/ năm - Tăng cường chi phí quảng cáo lên: 150tr/ năm - Lợi nhuận dự kiến tỷ Đơn vị : 1000đ Chỉ tiêu Sản ... 6,667 10,833 15,417 Giá thành sản phẩm(6)=(1)+(5) 89,167 79,833 67,917 Chi phí tặng quà khuyến mại/ đv sp (7)= (6)*10% 8,9167 7,9833 6,7917 CP/1 đvsp (8)=(6)+(7) 98,0837 87,8163 74,7087 5.268.978...
 • 11
 • 2,812
 • 50

bài thảo luận kế toán quản trị _ nhóm 1 ca 2 potx

bài thảo luận kế toán quản trị _ nhóm 1 ca 2 potx
... 60*GT )x20% = 20 *20 0 + 60* (13 0 +17 0) + [20 *20 0 + 60* (13 0 +17 0)] = 22 .000 + 22 .000 *20 % = 26 .400 (ph) = 440(g) ⇒Số lượng CN = 440 /20 = 22 (CN) PT : KL = 20 *LT + 40*GT + 80*BK = 20 *20 0 + 40 *13 0 +80 *17 0 ... * Tuần 1: PT cũ: CPSXC = 10 .000*LT + 20 .000*GT = 10 .000 *20 0 + 20 .000* (13 0 +17 0) = 8.000.000 PT mới: CPSXC = 10 .000*LT + 15 .000*GT + 25 .000*BK = 10 .000 *20 0 + 15 .000 *13 0 + 25 .000 *17 0 = 8 .20 0.000 ... 8 .20 0.000 * Tuần 2: PT cũ: CPSXC = 10 .000*LT + 20 .000*GT = 10 .000 *25 0 +20 .000* (15 0 +20 0) = 9.500.000 PT mới: CPSXC = 10 .000*LT + 15 .000*GT + 25 .000*BK = 10 .000 *25 0 + 15 .000 *15 0 + 25 .000 *20 0 = 9.750.000...
 • 95
 • 989
 • 14

báo cáo thảo luận kế toán quản trị

báo cáo thảo luận kế toán quản trị
... phương án TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán quản trị- Bộ môn Kế toán quản trị trường Đại học Thương Mại Bài tập Kế toán quản trị- Bộ môn Kế toán quản trị trường Đại học Thương Mại ... việc định Ra định chức nhà quản trị Qúa trình định quản trị lựa chọn từ phương án,trong phương án lại bao gồm nhiều thông tin kế toán khác nhau,nhưng thông tin kế toán sở để đưa định.Đặc điểm ... hàng - Khấu hao thiết bị cửa hàng - Chi phí quảng cáo phận - Chi phí khác Định phí chung phân bổ - Lương nhân viên quản lý - Khấu hao TSCĐ - Chi phí quảng cáo chung - Chi phí khác Tổng cộng 2.400...
 • 26
 • 169
 • 0

Bài thảo luận kế toán quản trị

Bài thảo luận kế toán quản trị
... thiết kế hệ thống KTQT họ => Đúng 13 Nhu cầu thông tin KTQT khác tùy vào cấp bậc tổ chức => Đúng 14 Chức kiểm soát quản lý KTQT cung cấp thông tin kết nhà quản lý => Đúng 15 Thông tin kế toán ... doanh nghiệp  Đúng Kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin kinh tế cho người tổ chức  Đúng Các chức thông tin KTQT là: kiểm soát điều hành, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát quản lý báo cáo cho ... 1 Các báo cáo hướng tới tương lai không đặc tính hệ thống kế toán tài có tính chủ quan  Sai Số hiệu báo cáo kế toán tài có tính chủ quan  Sai Tất tổ chức có mục tiêu lợi nhuận  Sai...
 • 33
 • 167
 • 2

Thảo luận kế toán quản trị: xác định chi phí sản xuất công ty CP Xi măng đỉnh cao

Thảo luận kế toán quản trị: xác định chi phí sản xuất công ty CP Xi măng đỉnh cao
... điểm Chi phí kế toán cao Các bước để nhà quản trị đưa định phức tạp, đòi hỏi phải có quản lý chặt chẽ II.Áp dụng xác định chi phí sản xuất công ty CP Xi măng đỉnh cao 2.1.Giới thiệu công ty - ... giá chi phí sản xuất dở dang, tổng chi phí sản xuất tập hợp theo ĐĐH chưa hoàn thành chi phí sản xuất dở dang ĐĐH c Kế toán xác định chi phí theo công việc Tài khoản sử dụng: * Tài khoản chi phí ... chi phí chủ yếu đơn đặt hàng (hệ thống xác định chi phí sản xuất theo công việc), theo phân xưởng nơi sản xuất (hệ thống xác định chi phí sản xuất theo trình sản xuất) Với đối tượng tập hợp chi...
 • 39
 • 54
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ trường đại học ngoại thương.doc

TIỂU LUẬN MÔN HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ trường đại học ngoại thương.doc
... giá thị trường giảm Nếu bán sản phẩm Buffalo Ale với giá rẻ lợi nhuận công ty giảm chí lãi Bảng phân loại chi phí theo kế toán SDM Tên chi phí Loại chi phí Kế toán quản trị Tiểu luận môn học Hao ... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kế toán quản trị Tiểu luận môn học PHẦN I: TÓM TẮT CÁC THÔNG TIN VỀ CÔNG TY SDM Thông tin sản phẩm-thị trường- tình hình kinh doanh Loại thông tin Giá ... Số chai 229920 0.104$/1 chai Số lượng đặt hàng 3740 8.36$/1 quản, dán nhãn Vận chuyển 31,250 hàng đơn Kế toán quản trị Tiểu luận môn học Bảng phân bổ chi phí cho hoạt động loại sản phẩm dựa hệ...
 • 14
 • 3,954
 • 25

Tiểu luận môn học kế toán quản trị

Tiểu luận môn học kế toán quản trị
... công ty giảm chí lãi Bảng phân loại chi phí theo kế toán SDM Tên chi phí Loại chi phí Kế toán quản trị Tiểu luận môn học Hao mòn kho bãi Bảo quản khử trùng Các loại chi phí khác Chi phí cố định ... 8.36$/1 quản, dán nhãn Vận chuyển 31,250 hàng đơn Kế toán quản trị Tiểu luận môn học Bảng phân bổ chi phí cho hoạt động loại sản phẩm dựa hệ số phân bổ tính sau Buffalo Ale Hệ số Họat động Bảo quản, ... 18 150.48$ 75.24$ Đóng chai, bảo quản, dán 0.104$/1 chai nhãn Vận chuyển 8.36$/1 đơn hàng Chi phí SXC 142.452$ 433.911$ 204.493$ Kế toán quản trị Tiểu luận môn học Từ bảng chi phí trên, ta có...
 • 14
 • 688
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận kế toán quản trịtiểu luận kế toán quản trị chi phítiểu luận kế toán quản trị doctiểu luận kế toán quản trị chi phí tại công ty tnhh tân phướctiểu luận kế toán quản trị ngân hàngbài tập tiểu luận kế toán quản trịmục tiêu của kế toán quản trịcác mục tiêu của kế toán quản trịphương pháp cực đại cực tiểu trong kế toán quản trịmục tiêu của kế toán quản trị chi phíđề tài thảo luận kế toán quản trịthảo luận kế toán quản trị đại học thương mạithảo luận kế toán quản trịkhóa luận kế toán quản trị chi phí và giá thành tại công ty tnhh kim khí sơn mỹcơ sở lý luận kế toán quản trị trong việckiểm soát chất lượng toàn diện total qualitycontrol tqc trong doanh nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại