Công nghệ chuyển mạch IP

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 2 pptx

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 2 pptx
... 15 16 SubnetID Líp B 31 HostID 15 16 NetID 23 SubnetID Líp C Líp E 26 27 SubnetID Líp D 31 HostID 23 NetID 24 26 NetID 31 HostID 31 HostID NetID Hình 2. 2: Các kiểu địa IP Lớp A (/8): Được xác định ... phú ngày nhiều Telnet, FTP, HTTP, SMTP,… 2. 2 Đánh địa IP Địa IP địa lớp mạng, sử dụng để định danh máy trạm (HOST) liên mạng Địa IP có độ dài 32 bít IPv4 128 bít với IPv6 Nó biểu thị dạng thập phân, ... với tối đa 65.535 máy trạm mạng Lớp C ( /24 ): Được xác định ba bít 110 dùng ba byte đầu để định danh mạng Nó cho phép định danh tới 2. 097.150 mạng với tối đa 25 4 máy trạm máy trạm mạng Do đó, sử...
 • 6
 • 186
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 3 docx

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 3 docx
... truyền Đến Host mạng 10.0.0.0 11.0.0.0 12.0.0.0 13. 0.0.0 13. 0.0.0 15.0.0.0 Bộ định tuyến Direct Direct 11.0.0.2 Direct 13. 0.0.2 10.0.02 Cổng vật lý 1 3 Như vậy, cổng truyền đường truyền đầy đủ để ... thấy thông tin địa đích cần tìm, gói liệu gửi tới cổng truyền mặc định - Thuật toán định tuyến: Được mô tả sau: + Giảm trường TTL gói tin + Nếu TTL=0  Huỷ gói liệu  Gửi thông điệp ICMP báo lỗi ... với bảng tương ứng địa IP-MAC, nhúng gói IP gói liệu mức liên kết chuyển tiếp gói tin mạng + Trong trường hợp địa mạng đích không địa mạng hệ thống chuyển tiếp gói tin đến thiết bị định tuyến mạng...
 • 5
 • 334
 • 2

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 4 doc

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 4 doc
... (cập nhật sở liệu định tuyến ) tài nguyên router cần thiết để tính toán bảng định tuyến - Tránh loop Khi giao thức định tuyến tính toán bảng định tuyến, cố gắng để tránh đường khiến gói chuyển qua ... router sử dụng để tạo nên sở liệu cấu hình toàn mạng Bảng định tuyến sau tính toán dựa nội dung sỏ liệu cấu hình Tất router mạng chứa sơ đồ cấu hình mạng từ chúng tính toán đường ngắn (least-cost ... cách (net1 ,4) cho router B router B next-hop net1 Định tuyến véc tơ khoảng cách dựa thuật toán Bellman Ford thực số giao thức định tuyến RIP, IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) 2 .4. 2 Định...
 • 9
 • 339
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 5 docx

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 5 docx
... family với phiên mã hoá cho địa IP - Metric hop-count Các trường thông báo lặp 25 lần hạn chế độ dài cực đại tin RIP nhỏ 51 2 byte Đối với RIP trường dự trữ tin RIP mã hoá sau: - Routing domain xác ... kết hợp với khoá lưu trữ, xác định khoá giá trị kết hợp với tin xác định thuật toán nhận thực khoá nhận thực MD5 đặc biệt sử dụng cho hoạt động nhận thực RIP RIP hoạt động kết hợp với U* Các vấn ... router đến/từ giao diện Các router thiết lập để cung cấp lọc RIP sau - Tránh cập nhật định tuyến qua giao diện nhằm tránh router khác LAN biết tuyến động - Điều khiển việc thông báo tuyến cập...
 • 7
 • 206
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 6 pdf

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 6 pdf
... tin đặt tin LSA, thông tin mô tả toàn sở liệu trạng thái đường chứa đủ thông tin để router thu biết liệu sở liệu trạng thái đường có với sở liệu router đồng tầng với không Nếu có kế cận xác định ... giữ cho router đồng tầng hiểu biết lẫn Các LSA tạo phải gửi đến router đồng tầng với 30s lần nhằm đồng sở liệu trạng thái đường Hình 2.10: Hoạt động OSPF U* Các vùng OSPF: Các công ty với hệ ... trạng thái đường LSA (Link State Advertisement) xây dựng sơ đồ vùng gọi sở liệu trạng thái đường Thông tin tóm tắt cấu hình mạng đặc biệt chuyển vùng thông qua ABR Do router trì thông tin hoàn chỉnh...
 • 8
 • 199
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 7 docx

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 7 docx
... hình đồng hồ định thời tính toán tuyến Nhiệm vụ sử dụng để xác định thời gian OSPF bắt đầu tính toán đường ngắn từ thu LSA biểu diễn biến đổi cấu hình Nó sử dụng để thiết lập thời gian tính toán ... tải BGP hoạt động cách xây dựng sơ đồ AS Sơ đồ xuất phát từ thông tin định tuyến trao đổi router BGP AS, BGP xem toàn Internet sơ đồ AS với AS xác định số AS Sơ đồ AS gọi cây, AS thường kết nối ... tán vào giao thức định tuyến IPbased khác OSPF nhập/xuất tuyến qua RIP, IGRP, EIGRP cho hoạt động miền Đối với hoạt động miền, OSPF xuất/nhập tuyến qua BGP OSPF thực hoạt động bảo mật để tránh...
 • 10
 • 154
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 8 pptx

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 8 pptx
... gọi chuyển mạch IP ảo Hai kiểu phân biệt điểm khác sau: Thứ khác phạm vi đường chuyển mạch lớp Với chuyển mạch IP đường chuyển mạch lớp bao gồm thiết bị chuyển mạch IP riêng lẻ thiết bị chuyển mạch ... thiết lập đường chuyển mạch xuyên suốt (End-to-End) chuyển mạch IP phải “bắt tay” cộng tác Nhưng kiểu chuyển mạch IP ảo, đường chuyển mạch xuyên suốt xây dựng chuỗi thành phần chuyển mạch IP điều ... chuyển mạch IP tính quản trị VC sử dụng nếu hai thiết bị chuyển mạch IP muốn liên lạc xuyên qua mạng thiết bị chuyển mạch ATM trung gian 3.1.2 Đầu vào đầu chuyển mạch IP Một hệ thống chuyển mạch...
 • 8
 • 192
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 9 pptx

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 9 pptx
... đường chuyển mạch lớp Không trùng Trùng Các thành phần chuyển mạch IP Chuyển mạch IP ảo, Chuyển mạch IP, bộ định tuyến, máy định tuyến, máy chủ chủ Triển khai mạng MPOA, Bộ định tuyến gán với ... để thiết lập đường dẫn tắt Các giải pháp chuyển mạch IP sử dụng chế độ địa nhiều IFMP, GSMP, 3.3 Các mô hình chuyển mạch IP Có hai chế độ chuyển mạch IP, chúng khác cách sử dụng không sử dụng ... thuộc kiểu cấu trúc thiết bị chuyển mạch IP hay chuyển mạch IP ảo Đó chế độ ngang hàng (Peer) chồng phủ (Overlay) 3.3.1 Mô hình xếp chồng Chế độ chồng phủ chuyển mạch IP chế độ mà lớp IP chạy...
 • 7
 • 202
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 10 ppt

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 10 ppt
... +1)+M gói tín Hình 3.5: Chuyển mạch IP kiểu hướng Hình vẽ 3.5 minh hoạ kiểu chuyển mạch Kiểu chuyển mạch IP theo luồng liệu có nhiều ưu điểm Thứ nhất, không cần thiết chuyển mạch tất luồng lưu lượng ... đường dẫn chuyển mạch để đến mạng đầu Tất lưu lượng đến đích truyền qua đường dẫn chuyển mạch từ mạng đầu vào đến mạng đầu Bước 4: Tại đầu chuyển mạch IP nhận gói qua đường dẫn chuyển mạch chuyển ... đặt gói lên đường dẫn chuyển mạch  Tại thành phần chuyển mạch trung gian, gói (hay tế bào) tráo thẻ  Đầu chuyển mạch IP nhận gói từ đường dẫn chuyển mạch, loại bỏ thẻ sau chuyển tiếp gói sử dụng...
 • 6
 • 168
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 11 docx

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 11 docx
... loại chuyển mạch IP, công nghệ liên quan giải pháp: Hình 3.7: Cây phân loại chuyển mạch IP Trong chương sau tìm hiểu chuyển mạch thẻ (Tag Switching) hãng Cisco để làm ví dụ minh họa cụ thể cho chuyển ... ngang hàng yêu cầu gán kết đoạn doc theo đường dẫn từ biên vào mạng đến biên mạng chuyển mạch Nhưng có giải pháp khác đơn giản nhanh chóng lên cúng giải vấn đề địa chuyển mạch IP, Ethernet Gìgabit, ... giải pháp chuyển mạhc IP bao gồm MPLS có chế điều khiển đơn giản gán luồng lưu lượng IP vào kết nối ATM ảo Khái niệm ánh xạ luồng gói tin thành tế bào nhỏ, tiêu đề cố định đưa lần chuyển mạch thẻ...
 • 6
 • 198
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 12 pdf

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 12 pdf
... Chuyển mạch thẻ thuộc kiểu giải pháp hướng cấu hình, nghĩa đường chuyển mạch tồn trước có luồng lưu lượng thật truyền đến chuyển mạch tất luồng đến mạng chuyển mạch thẻ 4.2 Kiến trúc chuyển mạch ... 4.2: Chuyển tiếp chuyển mạch thẻ c) Chuyển mạch thẻ: Bao gồm kiến trúc, giao thức thủ tục để gán thông tin lớp mạng vào thẻ chuyển tiếp gói sử dụng cấu trao đổi thẻ d) Bộ định tuyến chuyển mạch ... định tuyến truyền thống, chuyển mạch ATM, thiết bị định tuyến /chuyển mạch e) Bộ định tuyến biên chuyển mạch thẻ (TER:Tag Edge Router): Là TSR đặt vị trí vào mạng TER chuyển tiếp gói tin lớp 3,...
 • 10
 • 154
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 13 ppt

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 13 ppt
... VPI/VCI) Do vậy, thực chuyển mạch thẻ môi trường ATM gần giống chuyển mạch thẻ dịch vụ ATM nguyên Điều có nghĩa toàn thẻ VPI/VCI phân chia hai giảm số thẻ sẵn có dành cho chuyển mạch Bởi vậy, cấp ... Downstream có khác biệt trình gán thẻ thực có yêu cầu cụ thể từ thiết bị TSR upstream Kỹ thuật phù hợp cho thiết bị TSR chứa thành phần chuyển mạch ATM Bởi chuyển mạch ATM có hỗ trợ tập thẻ (các ... tin gán thẻ truyền qua đường chuyển mạch  TDP_PIE_REQUEST_BIND: Được sử dụng để yêu cầu gán thẻ cho địa mạng đích  TDP_PIE_WITHDRAW_BIND: Được TSR dùng để thông báo không sử dụng chế gán thẻ...
 • 8
 • 131
 • 1

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 1 ppt

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 1 ppt
... Mode Công nghệ ATM dựa sở phương pháp chuyển mạch gói, thông tin nhóm vào gói tin có chiều dài cố định, ngắn; vị trí gói không phụ thuộc vào đồng hồ đồng dựa nhu cầu kênh cho trước Các chuyển mạch ... tính toán cấu định tuyến lưu bảng chuyển tin (forwarding table) chứa thông tin chặng để gửi gói tin tới hướng đích Dựa chuyển tin, cấu chuyển tin chuyển mạch gói IP hướng tới đích Phương thức chuyển ... thông lượng IP router truyền thống Bảng so sánh công nghệ IP ATM Công nghệ IP ATM - Sử dụng gói tin có - Là giao thức chuyển chiều dài cố định 53 mạch gói có độ tin cậy byte gọi tế bào khả mở...
 • 11
 • 155
 • 0

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 14 pdf

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 14 pdf
... Phần số môi trường triển khai công nghệ chuyển mạch IP vào mạng 5.2.1 Chuyển mạch IP hãng Ipsilon Chuyển mạch IP hoạt động nhiều khung cảnh mạng khác Chuyển mạch IP chuyển lưu lượng IP sử dụng ... lõi chuyển mạch IP tham gia vào trình chuyển mạch nên thực tế lưu lượng chuyển mạch không vượt dung lượng cực đại tài nguyên chuyển mạch mạng Tổng đọ thông suốt tùy thuộc vào dung lượng chuyển ... PIM-SM (PIM Sparse Mode) 5.2 Mạng chuyển mạch IP Các giải pháp chuyển mạch IP xét chương chương có đặc điểm khác nên môi trường mạng áp dụng cho giải pháp chuyển mạch IP khác Vấn đề đưa mô hình...
 • 7
 • 260
 • 3

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 15 ppt

Tài liệu đồ án công nghệ chuyển mạch IP, chương 15 ppt
... IP, dịch vụ chuyển mạch IP qua ARIS, chuyển mạch ATM nguyên gốc Các định tuyến đặt ngoại biên mạng chuyển tiếp gói lớp tới thiết bị ISR lõi, hay dùng giao thức để thiết lập đường dẫn chuyển mạch ... đường chuyển tắt chuyển mạch tế bào 3.2.3 Mạng chuyển mạch thẻ Chuyển mạch thẻ phù hợp cho mạng rộng sở IP mạng intranet kết hợp hay mạng ISP Chuyển mạch thẻ triển khai phần mềm định tuyến tồn hay ... (TDP) Bộ định tuyến (TDP) TDP – Tag Distribution Protocol Hình 5.5: Mạng chuyển mạch thẻ Chuyển mạch thẻ ví dụ mô hình đồng cấp, yêu cầu không gian địa giao thức định tuyến Thiết bị TDP thêm vào...
 • 7
 • 251
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ chuyển đổi ipcấu trúc công nghệ chuyển đổi ipcông nghệ chuyển mạch sốtrong công nghệ chuyển mạchphát triển công nghệ chuyển mạchcông nghệ chuyển đổi ipv6nghiên cứu công nghệ chuyển mạch mềm softswitchcông nghệ chuyển mạch atm là gìcông nghệ chuyển mạch mềmcông nghệ chuyển mạch khungcông nghệ chuyển mạch quangcông nghệ chuyển mạch gói x25công nghệ chuyển mạch góicông nghệ chuyển mạch mplscông nghệ chuyển mạch atmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại