10 cau he hay dac sac 2016 co dap an thay nguyen ba tuan

câu hỏi trắc nghiệm chương 6 đáp án những nguyên bản của chủ nghĩa mác lê nin

câu hỏi trắc nghiệm chương 6 có đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin
... trống: Dân chủ nghĩa xác định … dân, dân làm chủ nghĩa xác định … .của dân a) b) c) d) Địa vị / vị Vị / quyền Quyền / vị Địa vị / quyền 7 Điền vào chỗ trống: … thiết chế dân chủ trách ... đại d) Cả 26 Tổng tuyển cử nước ta tiến hành thắng lợi vào thời gian nào? a) b) c) d) Ngày 6/ 1/1945 Ngày 6/ 1/19 46 Ngày 1 /6/ 1945 Ngày 1 /6/ 19 46 27 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ... thống Chọn câu sai a) b) c) d) Nhà nước quyền kiểm soát nhân dân Nhân dân quyền kiểm soát Đảng Nhân dân quyền kiểm soát Nhà nước Quyền làm chủ đồng thời quyền kiểm soát nhân dân 6 Điền...
 • 42
 • 2,353
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm chương 7 đáp án những nguyên bản của chủ nghĩa mác lê nin

câu hỏi trắc nghiệm chương 7 có đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin
... d) Chủ nghĩa hội Chủ nghĩa xét lại Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa tư 16 Điền vào chỗ trống: “ Hiểu … phải sống với tình, nghĩa Nếu thuộc sách mà sống tình nghĩa gọi hiểu… ” a) b) c) d) Chủ ... nghĩa gọi hiểu… ” a) b) c) d) Chủ nghĩa hội Chủ nghĩa Mác - L nin Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa 17 Trong nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, Hồ Chí Minh khẳng định nguyên tắc quan trọng bậc là: a) ... b) c) d) Chủ nghĩa hội Chủ nghĩa xét lại Chủ nghĩa đế quốc Chủ nghĩa cá nhân 24 Theo Bác, “trồng người” yêu cầu: a) Chủ quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài cách mạng b) Vừa khách quan vừa chủ quan...
 • 28
 • 2,208
 • 0

Bộ đề luyện thi đại học môn Sinh học _ đáp ánThầy Nguyễn Quang Anh

Bộ đề luyện thi đại học môn Sinh học _ Có đáp án – Thầy Nguyễn Quang Anh
... Hocmai.vn - Trang | - Đáp án đề thi tự luyện số 04 Khoá học LTĐH KIT-2: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh) ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỰ LUYỆN SỐ 04 Giáo viên: NGUYỄN QUANG ANH Đây đáp án đề thi tự luyện số 04 thuộc ... Hocmai.vn - Trang | - Đáp án đề thi tự luyện số 05 Khoá học LTĐH KIT-2: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh) ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỰ LUYỆN SỐ 05 Giáo viên: NGUYỄN QUANG ANH Đây đáp án đề thi tự luyện số 05 thuộc ... KIT-2: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh) ĐỀ THI TUYỂN TỰ LUYỆN SỐ 02 Giáo viên: NGUYỄN QUANG ANH Đây đáp án đề thi tự luyện số 02 thuộc khoá LTĐH KIT-2: Môn Sinh học (Thầy Nguyễn Quang Anh) ...
 • 106
 • 321
 • 2

Bộ Đề Thi Thử môn Toán hay và chuẩn cấu trúc BDG 2016 đáp án chi tiết

Bộ Đề Thi Thử môn Toán hay và chuẩn cấu trúc BDG 2016 có đáp án chi tiết
... Facebook ễN THI H TON - ANH: facebook.com/groups/onthidhtoananhvan et DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia - Ti Li u ễn Thi. C p nh t m i ngy!! P Nư THANG IM THI THư Kí THI THPT QUC ... CmnthyQuangTP(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009513871533)óchias n www.laisac.page.tl DeThiThu.Net - Thi Th i Hc - THPT Quc Gia - Ti Liu ễn Thi. Cp nht mi ngy! THI TH THPT QUC GIA NM 2015 L N Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian ... -1) = www.DeThiThu.Net 0,25 0,25 Tham gia ngay! Group Facebook ễN THI H TON - ANH: facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia - Ti Li u ễn Thi. C p nh t...
 • 55
 • 245
 • 0

41 câu hệ pt đặc sắc

41 câu hệ pt đặc sắc
... ≥ Phương trình thứ hệ tương đương với Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG ...  Kết luận hệ có nghiệm ( x; y ) =  − ; −1   Tham gia khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán MOON.VN để đạt điểm số cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT BẤT PT – Thầy ĐẶNG ... cao kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học KĨ THUẬT GIẢI HỆ PT BẤT PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Do (2) ⇔ x − ≤ ⇔ x ≤ 2, kết hợp với (*) ta −2 ≤ x ≤ thỏa mãn Đ/s: −2 ≤ x ≤ Câu 12: Giải...
 • 9
 • 287
 • 2

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10
... khử B SO3 tính oxit axit C SO2 vừa tính khử vừa tính oxi hóa D dd H2SO4 lỗng tính oxi hóa mạnh Câu 15: Chất sau vừa tính oxi hóa vừa tính khử ? A SO2 B H2S C O3 D H2SO4 Câu 16 ... A S mức oxi hóa trung gian B S mức oxi hóa cao C S mức oxi hóa thấp D S đơi electron tự Câu 23 : Trộn 100 gam dung dịch H2SO4 12% với 400 gam dung dịch H2SO4 40% Dung dịch thu nồng ... 2H2O Câu diễn tả tính chất chất ? A SO2 bị oxi hóa H2S bị khử B SO2 bị khử H2S bị oxi hóa C SO2 khử H2S khơng chất bị oxi hóa D SO2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa Câu 14 : Chọn câu sai A H2S có...
 • 19
 • 3,740
 • 48

đề thi vào 10 đắc lắc 2010 đáp án

đề thi vào 10 đắc lắc 2010 có đáp án
... có: y = mx – m + (dm) ⇔ (x-1) m = y – ∀m x −1 = x = ⇔ y − = y = ⇔ Vậy điểm cố định mà (dm) qua C(1; 2) Ta dễ dàng chứng minh khoảng cách từ M(6;1) đến (dm) lớn độ dài đoạn thẳng CM Ta có: ... dài đoạn thẳng CM Ta có: CM = (6 − 1)2 + (1 − 2)2 = 26 Bài 4d: Ta có: = SABM + SCDM 1 1 AB.BM + CD.CM = a.BM + a.CM 2 2 = Ta có: 1 1 a(BM + MC) = a.BC = a.a = a2 (Không đổi) 2 2 1 AB2 BM2 + CD2.CM2= ... 1 = AB2 (BM2 + CM2) = a2 (BM2 + CM2) 4 S2 ABM + S2CDM = Để S2 ABM + S2CDM nhỏ BM2 + CM2 nhỏ Ta có: BM2 + CM2 = (BM+CM)2 – 2BM.CM = a2 - 2BM.CM nhỏ BM.CM lớn Vì: BM + CM = BC = a không đổi nên...
 • 3
 • 263
 • 0

bộ đề cấp tốc ôn luyện môn vật lí 2011 mới và hãy tất cả đầu đáp án phần 10 pptx

bộ đề cấp tốc ôn luyện môn vật lí 2011 mới và hãy tất cả đầu có đáp án phần 10 pptx
... chứa phần tử R, L,C Đặt hiệu điện không đổi U = 100 V vo hai đầu đoạn mạch thấy I 1A Xác định phần tử mạch v giá trị phần tử A Cuộn dây không cảm R 100 B Cuộn dây cảm, Z L 100 C Cuộn dây không ... cos(2 .108 ) (A) B i 4 .102 cos(2 .108 t ) (A) C i 4 .102 cos (108 t ) (A) D i 4 .102 cos(2 108 t ) (A) Cõu 31: Cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh, R 50 , U U RL 100 2V , U C 200V Công ... mạch l A 100 W B 200 W C 200 W D 100 W Cõu 32: Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC R thay đổi đợc Hiệu điện hai đầu mạch l u U cos 100 t (V) , C 104 0,8 (F) , L (H) Để công suất tiêu...
 • 13
 • 149
 • 0

360 câu trắc nghiệm hay cho tốt nghiệp(có đáp án)

360 câu trắc nghiệm hay cho tốt nghiệp(có đáp án)
... hội D Cả câu A, B C Khi nghiên cứu phả hệ người xác định tính trạng đó: A Trội hay lặn B Do gen hay nhiều gen chi phối C Gen qui định tính trạng có liên kết với giới tính hay không D Cả câu A, ... cặp Nu thứ gen D Đột biến thay cặp Nu Đột biến thay cặp Nu gây ra: A Thay axit amin axit amin khác B Cấu trúc Protein không thay đổi C Gián đoạn trình giải mã D Cả câu A,B C Một đoạn mạch gốc ... XXX Một đột biến làm thay cặp Nu thứ 14 cặp T = A (X thay = T) làm cho: A Axit amin tương ứng bị thay đổi axit amin khác B Quá trình giải mã bị gián đoạn C Không làm thay đổi trình tự axit amin...
 • 25
 • 221
 • 0

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 môn toán trên cả nước năm học 2015 - 2016 (có đáp án)

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 môn toán trên cả nước năm học 2015 - 2016 (có đáp án)
... (d): x = 2(m 1)x + 2m x2 2(m 1)x + 2m = Theo nh lý Vi-ột: 1 2 -1 3 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 y y = x2 x O1 b x1 + x = a = 2m x x = c = 2m a ... v (d) nh hỡnh v y = - x+ 2 2 A Phng trỡnh honh giao im ca (P) v (d): x2 = x + x2 + x = y = x2 M -1 3 -1 2 -1 1 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 D H -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 B O1 C x x = hoc ... = 2015 x 2015 x- = 2015 Cho biu thc A= 1a 1b x = 2016 (TMK) Vy A = thỡ x = 2016 2015 2a Ta cú M(1; - 4) x = 1; y = -4 thay vo hm s ó cho ta cú: -4 = (m- 1).1 + m +3 2b - = m-1 +m +3 -4 -2 =...
 • 84
 • 703
 • 8

Tuyển tập 50 đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn của các tỉnh trên toàn quốc năm học 2015 - 2016 (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập 50 đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn của các tỉnh trên toàn quốc năm học 2015 - 2016 (có đáp án chi tiết)
... la chin tranh + Trõn trng bit n nhng hy sinh xng mỏu gúp phn vo s nghip gii phũng dõn tc thng nht t nc Phòng GIáO DụC-ĐàO TạO đề thi thử vào lớp 10 thpt năm học 2015 - 2016 tiền hải Môn: ngữ văn ... nc -Ht H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Lp HNG DN CHM THI TH TUYN SINH VO 10 THPT Nm hc: 2015 - 2016 Mụn thi: Ng Vn Phn I: Cõu 1: Vit chớnh xỏc dũng th hon thin hai kh th -> 0.5 Cõu ... t p hai, trang 11 7-1 18) H t -H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Phũng thi s : H NG D N CH M THI TH MễN NG VN VO L P 10 THPT NM H C 2015 -2 016 I C - HI U: (3,0 i m)...
 • 194
 • 17,356
 • 30

Xem thêm