Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước

luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác

luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác
... IrO2 v CrO2 SnO2 ch (0D), (1D) Trong (nano- building l trỳc hỡnh thnh SnO2 nano oxit , Fe3O4 , SnO2 v.v 1.1.4 SnO2 c c bay hai giai nhi t/dung nhi t 1.1.5 SnO2 tỏn SnO2 -1 MCM- -41 (SnO2/ MCM-41) ... t gian Tuy nhiờn, c thnh thỡ , ny, an SnO2 nano (hierarchical nanostructures) nano l phõn tỏn cỏc oxit nano (MQTB) -41 v.v trờn n riờng SnO2 v n , nano SnO2 - - - - -1 MCM-41 ethanol - - -3 ... 0,52 .SnO2/ MCM 41 110 200 MCM-41 0,48 .SnO2/ MCM 41 800 0,44 .SnO2/ MCM 41 600 110 SnO2- MCM-41 (0,07) 100 C- ờng độ (Cps) 1000 400 0,40 .SnO2/ MCM 41 200 SnO2- MCM-41 (0,1) SnO2- MCM-41 (0,2) 0,36 .SnO2/ MCM...
 • 56
 • 333
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác
... tên vật liệu SnO2 cấu trúc nano đa cấp Vật liệu nano cấu trúc nano đa cấp vật liệu nhiều chiều đƣợc xây dựng từ khối nano sở chiều (nano- building block) nhƣ nano hạt 0D, nano sợi 1D, nano ... vật liệu SnO 2/MCM-41 đƣợc khảo sát 1.2 HOẠT TÍNH CẢM BIẾN KHÍ VÀ XÖC TÁC CỦA VẬT LIỆU SnO2 1.2.1 Hoạt tính cảm biến khí vật liệu cấu trúc đa cấp SnO2 Vật liệu cảm biến khí (hay sensor khí) vật ... kế dạng vật liệu cấu trúc nano đa cấp (hierarchical nanostructures) [52, 162] nhằm cải thiện vấn đề kết tụ vật liệu nano (0D) Vật liệu cấu trúc nano đa cấp vật liệu đƣợc xây dựng từ khối nano sở...
 • 172
 • 662
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2, cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2, có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác
... hierarchical nanostructures A hierarchical nanostructures are the higher dimensional structure that is assembled from low dimensional, nano- building blocks such as 0D nanoparticles, 1D nanowires, nanorods, ... t gian Tuy nhiờn, c thnh thỡ , ny, an SnO2 nano (hierarchical nanostructures) nano l phõn tỏn cỏc oxit nano (MQTB) -41 v.v trờn n riờng SnO2 v n , nano SnO2 - - - - -1 MCM-41 ethanol - - -3 ... aggregation between the nanoparticles become very strong because the Van der Waals attraction is inversely proportional to the particle size To overcome this drawback, the new trend SnO2 nanoscale materials...
 • 56
 • 410
 • 2

Đề tài : Tổng hợp vật liệu zno cấu trúc một chiều nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ- hữu

Đề tài : Tổng hợp vật liệu zno có cấu trúc một chiều nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ- hữu cơ
... vậy, PMT hệ cấu trúc dị thể /hữu sử dụng polymer liên hợp với vật liệu cấu trúc 1D để biến đổi ánh sáng mặt trời thành điện tích Thiết bị kết hợp ưu điểm hai vật liệu: độ linh động ... dẫn ZnO cấu trúc 1D nhằm để ứng dụng cấu trúc pin mặt trời lai hóa /hữu Phần 1: Tổng quan Chương 1: Khái quát pin mặt trời 1.1 Nguyên lý hoạt động: Pin mặt trời (PMT) hay hệ thiết bị, ... trúc 1D tạo vật liệu đầy hứa hẹn ý nghĩa quan trọng nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật cao đặc biệt ứng dụng pin mặt trời khối dị thể /hữu Ngoài ra, vật liệu ZnO cấu trúc nano 1D...
 • 87
 • 447
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc nano ứng dụng trong pin mặt trời

Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 có cấu trúc nano ứng dụng trong pin mặt trời
... hiệu suất pin mặt trời Do đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc nano ứng dụng pin mặt trời lựa chọn cho nội dung luận văn  Đối tượng nghiên cứu luận văn: Vật liệu nano TiO2 với ... nghệ nano, nhà khoa học chế tạo vật liệu hữu cơ, vật liệu lai cấu trúc nano, màng mỏng nano, mở triển vọng chế tạo pin mặt trời hữu cấu trúc nano với hiệu suất chuyển hóa cao, áp dụng ngành ... thiệu tổng quan pin mặt trời sử dụng chất màu nhạy sáng, vật liệu nano TiO2 số phương pháp để chế tạo vật liệu nano TiO2 với hình thái dạng ống Trong trình bày chi tiết vật liệu TiO2 phương pháp...
 • 76
 • 552
 • 2

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp Nanosilica từ vỏ trấu và chế tạo vật liệu Composite trên nền nhựa Polylactide AcidSilica

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp Nanosilica từ vỏ trấu và chế tạo vật liệu Composite trên nền nhựa Polylactide AcidSilica
... TỰ NHIÊN KHOA KHOA HỌC VẬT LIỆU BỘ MÔN VẬT LIỆU POLYMER VÀ COMPOSITE  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP NANOSILICA TỪ VỎ TRẤU VÀ CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA POLYLACTIDE ACID/SILICA ... va đập 39 Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh KẾT QUẢ- BIỆN LUẬN 40 Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh 3.1 Tổng hợp nanosilica 3.1.1 Tổng hợp tro trấu( RHA) Vỏ trấu lấy từ Tiền Giang ... chúng MỤC LỤC Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh PHỤ LỤC HÌNH Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh PHỤ LỤC BẢNG Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống...
 • 57
 • 267
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit PANi bằng phương pháp quang điện hóa

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit  PANi bằng phương pháp quang điện hóa
... compozit, PANi, graphen oxit - Tống hợp vật liệu compozit PANi/ GO - Nghiên cứu tính chất vật liệu tống hợp Cấu trúc tính chất vật liệu nghiên cứu khảo sát phương pháp: đo độ dẫn điện phương pháp ... tổng họp PANi PANi tống hợp phương pháp: phương pháp hóa học phương pháp điện hóa [5] I.2.4.I Tổng họp PANi phương pháp hóa học Phương pháp polyme hóa anilin theo đường hóa học biết đến từ lâu ... Bản chất phản ứng polyme tự xúc tác I.2.4.2 Tổng họp PANi phương pháp điện hóa Phương pháp điện hóa có un điểm độ tinh khiết cao, tất trình hóa học xảy bề mặt điện cực PANi oxi hóa điện hóa điện...
 • 46
 • 311
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợpứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu cơ
... chất mang ức chế ăn mòn cho thấy anion ức chế chèn vào cấu trúc hydrotalcite anion ức chế giải phóng từ hydrotalcite vào dung dịch NaCl có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại Các ức chế ăn mòn ... trung vào chất ức chế ăn mòn đế thay cromat bảo vệ chống ăn mòn [1, 2] Đã có số nghiên cứu ban đầu khả ức chế ăn mòn ứng dụng hydrotalcite lớp phủ hữu [3] Các tác giả nghiên cứu tổng hợp hydrotalcite ... epoxy chứa hydrotalcit mang molipdat Đối tượng nghiên cứu: Đe tài nghiên cứu chế tạo ứng dụng hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường lớp phủ hữu bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon...
 • 42
 • 188
 • 0

khóa luận tốt nghiệp các hoạt động chính của tái cấu trúc doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động trái cấu trúc doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trong ngành viễn thông việt nam

khóa luận tốt nghiệp các hoạt động chính của tái cấu trúc doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động trái cấu trúc doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trong ngành viễn thông việt nam
... Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG l i THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Ị Tông quan ngành viễn thông giới 1.1 Lịch sử phát triển Lịch sử ngành viễn thông ... triển Tái cấu trúc doanh nghiệp doanh nghiệp ngành viễn thông việc làm tất yếu em , chọn đề tài cho khóa luận là: "Các hoạt động cùa t i cấu trác doanh nghiệp thực tiễn hoạt động t i cấu trúc Doanh ... cùa tái cấu trúc doanh nghiệp Chương li: Thực tiễn hoạt động tái cấu trúc số doanh nghiệp ngành viễn thông Việt Nam Chương IU: M ộ t số giải pháp thúc đẩy trình t i cấu trúc doanh nghiệp ngành viễn...
 • 110
 • 638
 • 4

Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
... ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC VỐN TRONG DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm Cấu trúc vốn là thuật ... hình - Nhân tố quy mơ doanh nghiệp - Nhân tố tính khoản - Các nhân tố nội doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc vốn Dựa vào tác động nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, em tiến hành xác định tốc ... dựng mơ hình cấu trúc vốn cho doanh nghiệp Việt Nam  Kết cấu đề tài: gồm chương: Chương 1: Những vấn đề cấu trúc vốn doanh nghiệp và nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn thực tiễn doanh nghiệp Chương...
 • 78
 • 275
 • 1

TỔNG hợp vật LIỆU NANO tio2 BIẾN TÍNH và ỨNG DỤNG

TỔNG hợp vật LIỆU NANO tio2 BIẾN TÍNH và ỨNG DỤNG
... hợp vật liệu nano TiO2 biến tính ứng dụng Trong đề tài này, chúng tơi tập trung nghiên cứu vấn đề sau: - Tổng hợp vật liệu nano TiO2 phương pháp thuỷ nhiệt; - Nghiên cứu biến tính vật liệu nano ... Vật liệu TiO2 tổng hợp .37 3.2.3.2 Vật liệu TiO2 pha tạp nitơ (TiO2: N) .38 3.2.3.3 Vật liệu pha tạp sắt (TiO2: Fe) 39 3.3 Khảo sát hoạt tính quang xúc tác vật liệu nano TiO2 tổng ... 32 3.2 Đặc trưng vật liệu nano TiO2 tổng hợp biến tính 33 3.2.1 Kết XRD 33 3.2.1.1 Vật liệu TiO2 tổng hợp .33 3.2.1.2 Vật liệu TiO2 pha tạp nitơ (TiO2: N) .35 3.2.2...
 • 57
 • 402
 • 0

Tổng hợp vật liệu sio2 với kích thước nano, ứng dụng làm chất mang xử lý PO43 trong nước

Tổng hợp vật liệu sio2 với kích thước nano, ứng dụng làm chất mang xử lý PO43 trong nước
... khuôn khổ đồ án với mục đích nghiên cứu chế tạo vật liệu SiO kích thước nano để ứng dụng làm chất mang xử PO43- nước, nên tiến hành biến tính vật liệu CeO chất mang vật liệu SiO2 kết thu tình ... SiO2 với kích thước nano, ứng dụng làm chất mang xử PO43- nước Mục tiêu đề tài: - Chế tạo vật liệu SiO2 với kích thước nano từ cát thạch anh phương pháp hóa học thử nghiệm biến tính vật liệu ... trúc, tính chất vật liệu SiO CeO2 /SiO2 kích thước nano tổng hợp - Đánh giá khả xử PO 43- vật liệu tổng hợp khảo sát yếu tố ảnh hưởng Dương Duy Đức Đồ án tốt nghiệp ĐH TN&MT HN CHƯƠNG TỔNG QUAN...
 • 50
 • 288
 • 0

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP; các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong thực tiễn doanh nghiệp việt nam hiện nay

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP; các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn trong thực tiễn doanh nghiệp việt nam hiện nay
... hình - Nhân tố quy mơ doanh nghiệp - Nhân tố tính khoản - Các nhân tố nội doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc vốn Dựa vào tác động nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, em tiến hành xác định tốc độ ... dựng mơ hình cấu trúc vốn cho doanh nghiệp Việt Nam  Kết cấu đề tài: gồm chương: Chương 1: Những vấn đề cấu trúc vốn doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn thực tiễn doanh nghiệp SVTH: ... học tập trường q trình tìm hiểu thực trạng Doanh nghiệp Việt Nam nên em nghiên cứu đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn thực tiễn Doanh nghiệp Việt Nam nay  Mục tiêu nghiên cứu: Mục...
 • 90
 • 78
 • 0

nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc dạng cột nano để sử dụng làm điện cực cho pin mặt trời

nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 có cấu trúc dạng cột nano để sử dụng làm điện cực cho pin mặt trời
... tập trung nghiên cứu chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc dạng cột nano để sử dụng làm điện cực cho pin mặt trời  Mục tiêu luận văn: 12/88 Chế tạo thành công vật liệu TiO2 cấu trúc cột nano đế ... cho thấy, pin DSSC sử dụng điện cực TiO2 hiệu suất độ bền cao hẳn so với pin sử dụng điện cực ZnO Do vậy, luận văn này, tập trung chế tạo vật liệu TiO2 cấu trúc cột nano đế ITO để làm điện ... tính, độ linh động cao - Nhẹ giá thành thấp Trong luận văn này, tập trung nghiên cứu chế tạo màng TiO2 cấu trúc cột nano đế ITO để sử dụng làm điện cực cho pin DSSC 1.1.2 Cấu tạo pin DSSC Cấu...
 • 88
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận tốt nghiệp tích hợp giáo dục môi trường trong môn vật lý phổ thôngkhóa luận tốt nghiệp sư phạm vật lýchấm dứt hợp đồng lao động thực trạng và hướng hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp bế thị thanh hường; người hướng dẫn ths đỗ thị dung hkhoa luan tot nghiep tap hop chi phi tinh gia thanh san phamchấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thực trạng và một số kiến nghị khoá luận tốt nghiệp nguyễn hoàng mỹ linh; người hướng dẫn ths đỗ thị dung hkhóa luận tốt nghiệp phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namtong hop vat lieu vo cokhóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5nghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướctổng hợp vật liệu hữu cơ khung kim loạivật liệu zno có cấu trúc nanokhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cp bê tông và xây dựng akhóa luận tốt nghiệp de tai ren ki nang phan tich tong hop trong giai toan co loi van cho hoc sinh lop 5khóa luận tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệuđề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệuhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anU0lONEJxeFdHd1khttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Cấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcbai tap nito va hop chatbài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 HOÁ 11 (TL)dan xuat halogen-ancol-phenolĐề Cương Hóa 9Đề KH1-2011-2012 THPT NCphiếu học tập bài 12ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11Cấp số hay giải chi tiếtLuyện tập Trang 52kiêm tra đại số chương 1 có ma trậnĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003Đề cương toán 6