GIAO TRINH SKETCHUP chuyen nganh dien hoa kien truc

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_2 pps

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_2 pps
... dξ n1 n ∫ ∫ ⎩ 4a t i=1 ⎭ 2a πt −∞−∞ −∞ Đối với toán truyền nhiệt nửa vô hạn ta xét toán nhỏ ứng với trường hợp riêng xét đến toán tổng quát Bài toán 1: Truyền nhiệt nửa vô hạn, cách nhiệt đầu ... =0 = u o ( x ) Để giải toán ta dùng kết toán toán nguyên lý chồng nghiệm Cụ thể ta tìm nghiệm u(x, t) dạng: ) u ( x, t ) = ~(x, t ) + u (x, t ) u Trong ~ ( x , t ) nghiệm toán: u 2~ ∂ 2~ u ∂ u ... ⎬dξ ⎬dτ 2a π ⎪ ⎦ ⎣ ⎦⎭ ⎪ ⎩ ⎣ ⎩ ⎭ §8 BÀI TOÁN HỖN HỢP CỦA PHƯƠNG TRÌNH LOẠI HYPERBOLIC TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH HỮU HẠN VÀ MIỀN HỮU HẠN Đặt toán: Ta xét toán truyền nhiệt khối lập phương đồng chất,...
 • 11
 • 151
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_1 pot

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7_1 pot
... §6 BÀI TOÁN CAUCHY- PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH VÔ HẠN VÀ NỬA VÔ HẠN Bài toán ban đầu: Bài toán Cauchy phương trình truyền nhiệt - phương trình loại parabolic toán giải phương trình: ... (3) (4) Đó dạng toán mà ta biết cách giải Sau kết hợp ~ ( x , t ) ρ(x, t) ta tìm u nghiệm §3 BÀI TOÁN CAUCHY CỦA PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG KHÔNG GIAN Bài toán Cauchy phương trình truyền sóng ... phương trình: ∂ 2u = a ∆u + h ( x , t ) ∂t với điều kiện: ⎧u ( x , t ) t = = ⎪ ⎨ ∂u =0 ⎪ ∂t ⎩ t =0 Để hiểu rõ nguyên lý Duhamel ta dùng để giải toán dao động cưỡng sau: Bài toán 1: Giải phương trình: ...
 • 10
 • 152
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7 doc

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 7 doc
... toán Cauchy phương trình truyền nhiệt toán tìm nghiệm phương trình truyền nhiệt toàn không gian §2 PHƯƠNG TRÌNH LOẠI HYPERBOLIC PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT Bài toán Cauchy - Phương trình sóng dây vô ... , y, z) Bài toán giải phương trình với điều kiện đầu điều kiện biên gọi toán hỗn hợp phương trình truyền sóng Nếu ta xét toán miền cách xa biên mà điều kiện biên tác dụng ta gặp toán Cauchy với ... e L ⎢ o ⎥ ⎪ C ⎣ ⎦ ⎩ Bài toán hỗn hợp - Phương trình sóng dây hữu hạn: a Khái niệm chung: Bài toán hỗn hợp phương trình loại hyperbolic trường hợp chiều toán giải phương trình: ∂ 2u ∂ u =a + f...
 • 10
 • 130
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 6_1 pps

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 6_1 pps
... f ( t ) = η( t − 1)g ( t − 1) = η( t − 1)⎨1 − e − e cos ⎢ (t − 1)⎥ ⎬ ⎣ ⎦⎭ ⎩ p +1 p + 2p Phương trình p + 2p có hai nghiệm đơn a1 = a2 = -2 Áp dụng công thức thặng dư cực điểm đơn ta có: p + pt...
 • 12
 • 142
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 5 pptx

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 5 pptx
... Res[f(z),a] = (5) (m − 1)! z→a dz a = j Ví dụ 1: Tính thặng dư hàm f (z) = (z + 1)3 Vì (z2 + 1)3 = (z + j)3(z - j)3 nên j không điểm cấp (z2 + 1)3 Vậy j cực điểm cấp hàm f(z) Theo (5) với m = ta ... ⎦ ⎦ ⎣ 12 3j = lim = =− 5 2! z→ j (z + j) (2 j) 16 −z e Ví dụ 2: Tìm thặng dư hàm f (z) = z Ta thấy z = không điểm cấp z3 nên z = cực điểm cấp hàm f(z) Dùng công thức (5) ta có: d 2e − z Res[f(z), ... nên cực điểm đơn f(z) Theo (4) ta có: f (a ) j + 1 Res[f(z), a] = = = − j ′ f (a ) 4j ez Ví dụ 5: Tính thặng dư hàm f (z) = a = ±j (z − j)(z + j) Ta thấy f(z) có hai cực điểm đơn ±j Áp dụng công...
 • 10
 • 243
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 4 doc

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 4 doc
... − + − + L ( R = ∞) 3! n! 7! z2 z4 z6 cos z = − + − + L ( R = ∞) 2! 4! 6! 77 z2 z3 z4 + − + L ( R = 1) z3 z5 z7 arctgz = z − + − + L ( R = 1) ln(z + 1) = z − 4 CHUỖI LAURENT Trong mục trước ta ... z− j z− j (n + 1) (n + 1 )4 n u n +1 lim = = = lim d = lim n +1 n →∞ u n →∞ ( n + 2) n +1 n → ∞ ( n + 2) 4 z− j n Như miền hội tụ chuỗi | z - j |2 < hay | z - j | < 74 §3 CHUỖI TAYLOR Giả sử ... liên Go mà biên L2 biên L1 ta có: f ( ζ ) dζ f (ζ )dζ f (z) = ( 24) ∫ (ζ − a ) n +1 − 2πj ∫ (ζ − a ) n+1 2πj L2 L1 Tích phân thứ ( 24) hàm giải tích bên đường tròn lớn L2 Ta tìm cách khai triển theo...
 • 19
 • 148
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 3 docx

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 3 docx
... I = ∫ L1 z ( z − 3) lim ∫ ez , zo = 3; hàm f(z) giải tích z hình tròn z − ≤ Vậy giả thiết định lí thoả mãn Ta có: e z dz ez = jπf (3) = jπ I= ∫ L1 z ( z − 3) Chọn f (z) = L3 e z dz ez - Để tính ... tròn z 3 L z ( z − 3) z ≤ Vậy giả thiết định lí thoả mãn Ta có: e z dz e0 jπ = jπf (0) = jπ =− I= ∫ 0 3 L1 z ( z − 3) ez - Hàm dấu tích phân f (z) = giải tích miền đa liên mà biên z(z − 3) Lo ... ⎡ ez ⎤ e z dz e z dz e z dz ∫ z(z − 3) = ∫ z(z − 3) + ∫ z(z − 3) = jπ⎢− + ⎥ L L1 L2 ⎣ ⎦ dz trường hợp: Ví dụ 2: Tính I = ∫ L z +1 - L đường tròn | z - | = 3/ 2(đường L1) - L đường tròn | z - j...
 • 18
 • 81
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 2 ppt

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 2 ppt
... nên D OA.OB = R2 Mặt khác theo cách tính phương tích ta có: B O A PC”O = OA.OB = OI2 - r2 C’ I Từ suy ra: 2 R = OI - r hay: OI2 = R2 + r2 = OD2 + ID2 C” Vậy OD ⊥ DI c Định lí 2: Giả sử hai đường ... Argw, nên đường thẳng y = C2 có ảnh tia Argw= C2 Khi C2 biến thiên từ đến 2 (0 < C2 < 2 ) đường y = C2 quét nên miền G băng < y < 2 Ảnh đường thẳng y = C2 tia Argw = C2 quét nên miền ∆ ảnh G Rõ ... I2 tâm đường tròn C’ C”; r1 r2 bán kính C’ chúng Gọi R bán kính đường tròn C Ta có: PC’O = OI1 − r 12 B O A 2 PC”O = OI − r2 C Nhưng giả thiết trực giao ta có: OI1 − r 12 = R2 C” OI − r = R2 2...
 • 15
 • 175
 • 0

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 1 potx

GIÁO TRÌNH TOÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN_CHƯƠNG 1 potx
... phép nhân ta có: z1.z2 = r1.r2 [(cosϕ1cosϕ2 - sinϕ1sinϕ2) - j(sinϕ1cosϕ2 + sinϕ2cosϕ2)] = r1.r2 [cos( 1 + ϕ2) + jsin( 1 + ϕ2)] Vậy: | z1.z2 | = | z1 |.| z2 | Arg(z1.z2 ) = Argz1 + Argz2 + 2kπ Tương ... z= 1+ j − j (2 − j) (1 + j) + j = = = j 1 2j 5 1 j 1+ j j − ( j − 1) (1 + j) − − j = = = j 1 2j 5 Ví dụ 6: Chứng minh đa thức P(z) đa thức biến số phức z với hệ số thực: ε= P(z) = a0zn + a1zn -1 ... tự, z2 ≠ thì: z1 r1 = [cos( 1 - ϕ2) + jsin( 1 - ϕ2)] z r2 z z1 = z2 z2 ⎛z ⎞ Arg ⎜ ⎟ = Argz1 + Argz2 + 2kπ ⎜z ⎟ ⎝ 2⎠ Các ví dụ: Ví dụ 1: + j = 32 + 2 = 13 Ví dụ 2: Viết phương trình đường tròn...
 • 14
 • 217
 • 0

giáo trình bài giảng môn điện hóa

giáo trình bài giảng môn điện hóa
... Ăn mòn kim loại gồm q trình bản: q trình anơt, q trình catốt, q trình dẫn điện Q trình anơt: q trình oxy hóa điện hóa, kim loại chuyển vào dung dịch dạng ion giải phóng điện tử kim loại bị ăn ... thái oxy hóa Phản ứng xảy thơng qua việc đặt điện ngồi thơng qua việc lượng hóa học 27 Hệ thống điện hóa thiết bị điện hóa hồn chỉnh, nhờ phản ứng trao đổi điện tử qua lại điện cực điện cực chất ... ĐIỆN HĨA HỌC - Nguồn điện hóa học thiết bị tạo trì điện nhằm có dòng điện mạch Suất điện động nguồn điện đại lượng đo thơng số cơng A lực làm di chuyển điện tích dương bên nguồn điện độ lớn điện...
 • 67
 • 356
 • 0

Giáo trình toán chuyên ngành, học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Giáo trình toán chuyên ngành, học viện công nghệ bưu chính viễn thông
... HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TOÁN CHUYÊN NGÀNH Biên soạn : Ts LÊ BÁ LONG LỜI NÓI ĐẦU Tiếp theo chương trình toán học đại cương bao gồm giải tích 1, toán ... số Sinh viên chuyên ngành điện tử -viễn thông cần trang bị thêm công cụ toán xác suất thống kê toán kỹ thuật Để đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông Học viện, biên soạn ... số phức Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ cám ơn Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Trung tâm Đào tạo Bưu Chính Viễn Thông bạn bè đồng nghiệp khuyến khích, động viên, tạo nhiều...
 • 246
 • 275
 • 0

HỢP tác GIÁO dục với các DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ở KHOA KIẾN TRÚC nội THẤT THUỘC TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM

HỢP tác GIÁO dục với các DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ở KHOA KIẾN TRÚC nội THẤT THUỘC TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM
... lợi ủ sinh viên t h ự hƣởng ứng u thi lại l điều kho Kiến trú N i thất ần đảm bảo III ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Hoạt đ ng kết hợp giữ nh nghiệp v đồ án giảng dạy ủ kho Kiến trú N i thất ần đƣợ phát triển ... Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập giáo dụ với nh nghiệp huyên ng nh (hoặ liên ng nh) tạo nhiều ... đ ng thể ngƣời tƣơng tá với tr ng thiết bị Song h nh ng n i dung đồ án, sinh viên nh n đƣợ hỗ trợ kiến thứ từ ng ty phụ kiện n i thất Blum qu buổi h i thảo: - Kết hợp với buổi giảng đề ng y 23...
 • 5
 • 221
 • 0

Tài liệu GIÁO ÁN MÔN HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KIẾN TRÚC pptx

Tài liệu GIÁO ÁN MÔN HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KIẾN TRÚC pptx
... ánh sáng nhân tạo (ánh sáng từ đèn chiếu sáng phòng) Sau chọn hướng chiếu sáng, ta xác định phần chiếu sáng, phần nằm bóng thân, bóng đổ; so sánh mối tương quan phần sáng phần bóng tối; so sánh ... đứng thiết kế kiến trúc 3.1.1 Khái niệm vẽ thiết kế kiến trúc Bản vẽ thiết kế kiến trúc vẽ biểu diễn hình dạng, cấu khu vực, quần thể công trình công trình cụ thể Bản vẽ thiết kế kiến trúc cho người ... trời mây với công trình xem phần tài liệu tham khảo (Bài tập 3: Diễn họa kiến trúc - Vẽ mẫu nhà) Đà Nẵng ngày 02 tháng 04 năm 2007 Khoa XDDD&CN - Bộ môn Kiến trúc ...
 • 20
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình toán chuyên ngành điệngiao trinh toan chuyen nganh diengiáo trình toán chuyên ngànhtừ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng kiến trúctừ điển chuyên ngành xây dựng kiến trúcchuyên ngành thiết kế kiến trúcebook diễn họa kiến trúc trung quốcgiáo trình cơ sở quy hoạch và kiến trúcdiễn họa kiến trúc đặng đức quangtiếng anh chuyên ngành xây dựng kiến trúcdiễn họa kiến trúc bằng bút kimdiễn họa kiến trúc bằng bút sắtdiễn họa kiến trúcdiễn họa kiến trúc philip crowesách diễn họa kiến trúcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả