ThS37 078 nhận dạng chữ viết và phân tích trang tài liệu

Nhận dạng chữ viết phân tích trang tài liệu

Nhận dạng chữ viết và phân tích trang tài liệu
... VỀ NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT VÀ PHÂN TÍCH TRANG TÀI LIỆU Chƣơng đƣa khái niệm đối tƣợng làm việc đề tài ảnh tài liệu, khái niệm cấu trúc vật lý cấu trúc logic Giới thiệu khâu hệ thống nhận dạng chữ viết ... mềm nhận dạng Việt Nam Thế giới với mẫu kết phân tích nhàm mục đích so sánh xác định phạm vi cho đề tài I.1 Ảnh tài liệu nhận dạng ảnh tài liệu I.1.1 Tổng quan ảnh tài liệu Trang ảnh tài liệu ... Kết phân tích top-down tài liệu có cấu trúc phức tạp 73 Hình 40: Kết phân tích top-down tài liệu bị nghiêng 75 Hình 41: Kết phân tích FS tài liệu bị nghiêng 77 Hình 42: Kết phân tích...
 • 105
 • 322
 • 2

Luận văn: Nhận dạng chữ viết phân tích trang tài liệu docx

Luận văn: Nhận dạng chữ viết và phân tích trang tài liệu docx
... Bố cục luận văn Chƣơng I TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT VÀ PHÂN TÍCH TRANG TÀI LIỆU I.1 Ảnh tài liệu nhận dạng ảnh tài liệu I.1.1 Tổng quan ảnh tài liệu ... VỀ NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT VÀ PHÂN TÍCH TRANG TÀI LIỆU Chƣơng đƣa khái niệm đối tƣợng làm việc đề tài ảnh tài liệu, khái niệm cấu trúc vật lý cấu trúc logic Giới thiệu khâu hệ thống nhận dạng chữ viết ... mềm nhận dạng Việt Nam Thế giới với mẫu kết phân tích nhàm mục đích so sánh xác định phạm vi cho đề tài I.1 Ảnh tài liệu nhận dạng ảnh tài liệu I.1.1 Tổng quan ảnh tài liệu Trang ảnh tài liệu...
 • 106
 • 277
 • 0

nhận dạng chữ viết các hướng nghiên cứu

nhận dạng chữ viết và các hướng nghiên cứu
... tổng quát hệ nhận dạng chữ Các phương pháp trích chọn đặc trưng Các hướng tiếp cận nhận dạng Các kiến thức cần thiết để nghiên cứu Kết luận Friday, March 04, 2011 GIỚI THIỆU Nhận dạng chữ lĩnh vực ... triển khai ứng dụng nhận dạng chữ Các hướng tiếp cận theo cấu trúc đối sánh áp dụng nhiều hệ thống nhận dạng chữ Trong giai đoạn này, hướng nghiên cứu tập trung vào kỹ thuật nhận dạng hình dáng chưa ... KẾT LUẬN • Nhận dạng chữ in giải gần trọn vẹn • Nhận dạng chữ viết tay (online/Offline) toán mở • Trong nước: giải pháp nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt quan tâm, nghiên cứu • Xu hướng sử dụng...
 • 29
 • 252
 • 0

Giải quyết vấn đề nhận dạng tiếng Việt bằng phân tích cú pháp

Giải quyết vấn đề nhận dạng tiếng Việt bằng phân tích cú pháp
... Huấn luyện nhận dạng dựa phân tích từ vựng .80 4.7 Nhận dạng dựa phân tích pháp 81 4.8 Huấn luyện nhận dạng dựa phân tích pháp .85 Chương TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NHẬN DẠNG 86 ... thể phát triển phương pháp nhận dạng dựa phân tích pháp phân tích từ vựng với nội dung Chương giới thiệu tổng quan vấn đề nhận dạng tiếng nói khái niệm hay gặp nhận dạng tiếng nói Chương dành ... thực hoá hệ thống nhận dạng tiếng Việt, đặt mục tiêu áp dụng phương pháp nhận dạng tiếng nói dựa vào phân tích pháp phân tích từ vựng đồng thời xây dựng thử nghiệm hệ thống nhận dạng để chứng...
 • 107
 • 286
 • 0

A chuong 4(tính tón phân tích các tài liệu thủy văn khác)

A  chuong 4(tính tón và phân tích các tài liệu thủy văn khác)
... nước Sau có tài liệu đo đạc mực nước, lưu lượng tuyến đập (hoặc có mực nước) d a vào bước sau tìm quan hệ mực nước lưu lượng: a) Khi lân cận có trạm đo thủy văn trạm chuyên dùng có tài liệu thực ... 10oB 8oB 240 Trị số gia tăng độ cao an toàn a (qui định theo bảng 4.6) Bảng 4.6 Trị số gia tăng độ cao an toàn (a) Cấp công trình Đặc biệt I II III IV Trị số gia tăng độ cao an toàn (m) 0,5 0,4 ... kỹ thuật thủy lợi * Tập Ea - thường nhỏ Qn khoảng cách ngắn biến đổi nhiều Ea có quan hệ chặt chẽ với bốc nên tính Ea từ độ bốc đo ống Piche trạm xung quanh Theo Stan-hin (Stanhill) quan hệ có...
 • 43
 • 162
 • 0

042_Tìm hiểu một số phương pháp phân tích trang tài liệu

042_Tìm hiểu một số phương pháp phân tích trang tài liệu
... hình phân tích từ xuống (Topdown) Mô hình phân tích từ xuống (top-down) mô hình tiến hành phân tích toàn trang tài liệu, sau phân tích trang tài liệu thành vùng nhỏ hơn, vùng nhỏ lại phân tích ... 4.2 Xử lý độ nghiêng trang tài liệu Một trang tài liệu chuẩn trang tài liệu có góc nghiêng không, tức dòng văn theo hướng ngang hay hướng dọc song song với cạnh trang tài liệu, nhiên, trình scan ... độ nghiêng trang tài liệu khác không dẫn tới tượng văn trang tài liệu bị nghiêng so với lề trang + Mô hình phân tích từ lên (Bottom-up) Mô hình phân tích từ lên mô hình tiến hành phân tích từ hay...
 • 2
 • 229
 • 0

Tài liệu Ứng dụng khoảng cách Hausdorff trong phân tích trang tài liệu. docx

Tài liệu Ứng dụng khoảng cách Hausdorff trong phân tích trang tài liệu. docx
... dang xay ta dung m9t phtro ng ph ap xap xi nao M xap xi dircng cong thtrc te Trong bai bao chung tai gici han danh gia phtrong ph ap qua dang sai so thu' hai, xay ap dung phirong phap xap xi dua ... < hpu < pu Trong trtrorig hop pu < hu ta se co cac bat d1ng thrrc theo chieu ngiro'c lai Truxrc dira plnrong ph ap xap xi mo hinh dua tren CO' s(, D...
 • 6
 • 392
 • 0

Nghiên cứu giải pháp tách bảng - tách ảnh trong phân tích trang tài liệu

Nghiên cứu giải pháp tách bảng - tách ảnh trong phân tích trang tài liệu
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ *** - Tô Văn Khánh Nghiên cứu giải pháp tách bảng -tách ảnh phân tích trang tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Ngô ... hệ phân tích tài liệu ảnh nói đến hệ thống bao gồm thuật toán kỹ thuật mà áp dụng cho tài liệu ảnh để lấy thông tin mà máy tính đọc hiểu từ điểm liệu ảnh [3] Một sản phẩm phân tích tài liệu ảnh ... chụp tay, độ nghiêng tài liệu khác Vì bước phân tích OCR hay phân tích sơ đồ trình bày phụ thuộc vào trang tài liệu đầu vào với độ nghiêng xác định độ nghiêng điều chỉnh độ nghiêng tài liệu việc...
 • 79
 • 171
 • 0

041_Nghiên cứu ứng dụng phân đoạn ảnh trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt

041_Nghiên cứu và ứng dụng phân đoạn ảnh trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt
... dựng sở mẫu chữ viết tay tiếng Việt gồm 30000 mẫu cho nhận dạng từ dựa quy định mẫu chữ tiếng Việt chuẩn dùng việc dạy học sinh cấp I Chúng em tiến hành thu thấp văn chữ viết tay tiếng Việt giấy ... hợp với chữ in không phù hợp với chữ viết tay kí tự từ chữ viết tay thường bị dính liền với Việc tìm cách tách xác hoàn toàn khó thực Đối với vần đề này, em sử dụng phương pháp nhận dạng sau ... từ cần nhận dạng thống kê ngữ cảnh Kết luận Như vậy, qua khoá luận em nghiên cứu, cài đặt số phương pháp việc tiền nhận dạng (tiền xử lý ảnh, tách dòng, tách từ) đồng thời cài đặt nhận dạng từ...
 • 2
 • 603
 • 21

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN KẾT HỢP PHÂN LỚP K LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT NAIVE BAYES TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY RỜI RẠC

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN KẾT HỢP PHÂN LỚP K LÁNG GIỀNG GẦN NHẤT VÀ NAIVE BAYES TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY RỜI RẠC
... PHÁP PHÂN LỚP THỐNG KÊ CHƯƠNG 3: NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY KẾT HỢP PHƯƠNG NAIVE BAYES KẾT LUẬN PHÁP K-NN VÀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY 1.1 Khái niệm 1.2 Mô hình tổng quát hệ nhận ... : Nhận dạng chữ in Nhận dạng chữ viết tay  Bài toán chưa thể giải trọn vẹn phụ thuộc nhiều vào người viết biến đổi đa dạng cách viết trạng thái tinh thần người viết  Việc nhận dạng chử viết ... pháp nhận dạng ảnh KNN Naive bayes ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Phương pháp phân lớp nhóm K -láng giềng gần nhất và Phương pháp Naïve bayes  Ảnh Chữ viết tay rời rạc Phạm vị nghiên...
 • 12
 • 740
 • 1

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng chữ viết, cùng với một số phần mềm nhận dạng tiêu biểu hiện nay

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng chữ viết, cùng với một số phần mềm nhận dạng tiêu biểu hiện nay
... trình bày ba chƣơng với nội dung sau Chƣơng 1: Trình bày khái niệm mô hình tổng quát hệ thống nhận dạng chữ viết, với số phần mềm nhận dạng tiêu biểu Chƣơng 2: Trình bày số phƣơng pháp phân tích ... dựng hệ thống nhận dạng chữ, ảnh chứa chữ đối tƣợng đồ họa cần tách chuyển thành dạng trang văn bản, từ mở soạn thảo đƣợc trình soạn thảo văn Một cách tổng quát cách thức làm việc hệ thống nhận dạng ... tích với ảnh 13 I.4.2 OminiPage OmniPage phần mềm nhận dạng văn NUANCE Nó chuyển đổi file ảnh tài liệu hay file PDF sang dạng file văn đọc đƣợc phần mềm soạn thảo nhƣ Office, với khả nhận dạng...
 • 105
 • 579
 • 8

PHẦN MỀM NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT IN HOAA

PHẦN MỀM NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT IN HOAA
... phông chữ khác (in nghiêng, đậm, gạch dưới, ) Nhận dạng bảng biểu có cấu trúc phức tạp Nhận dạng công thức Nhận dạng trang có cấu trúc phức tạp Nhận dạng chữ viết tay pNần mềm nhận dạng chữ việt in ... phẩm phần mềm đạt doanh số cao 2000, 2001 Cấu trúc phần mềm nhận dạng chữ việt in Những khó khăn cần giải Nhận dạng chữ với chất lượng (bản Fax, photocopy nhiều lần, trang in mờ,) Nhận dạng ... Tin tập trung vào vấn đề nhận dạng chữ sau có thành công phát triển phần mềm nhận dạng chữ hệ Latinh gọi DOCR Từ đầu năm 1997, Phòng tập trung vào việc nghiên cứu vấn đề liên quan đến nhận dạng...
 • 15
 • 196
 • 0

041_Nghiên cứu ứng dụng mạng Neutron trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt

041_Nghiên cứu và ứng dụng mạng Neutron trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt
... neuron toán nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt, em đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn toán cài đặt hệ thực nghiệm nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt mô hình đa mạng neuron với tỷ lệ nhận dạng cao ... viết tay tiếng Việt nét liền) Bên cạnh đó, chúng em cài đặt hệ thực nghiệm chung Nhận dạng đoạn văn viết tay tiếng Việt nét liền thu kết ban đầu khả quan Kết luận Sau trình nghiên cứu mạng neuron ... huấn luyện theo lô Hệ nhận dạng % train % test (1) (2) 80.47 96.42 76.40 91.62 Kết bảng chứng tỏ giải pháp mà em đề xuất giải pháp hiệu toán nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt (91.62% lớn so với...
 • 2
 • 710
 • 7

041_Nghiên cứu ứng dụng trích chọn đặc trưng trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt

041_Nghiên cứu và ứng dụng trích chọn đặc trưng trong nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt
... nghiệm nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt với tỷ lệ nhận dạng cao (95.8%) dựa việc phân nhóm kí tự áp dụng trích chọn đặc trưng phù hợp cho nhóm Đây tỷ lệ cao so với hệ nhận dạng chữ viết tay Việt ... • Chữ viết không thiếu thừa nét, dấu đặt chuẩn theo quy định tiếng Việt Để kiểm tra tính hiệu phương pháp trích chọn đặc trưng, thường phải sử dụng mô hình nhận dạng Mô hình nhận dạng em sử dụng ... Nhận dạng đoạn văn viết tay tiếng Việt nét liền thu kết ban đầu khả quan Kết luận Sau trình nghiên cứu trích chọn đặc trưng toán nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt, em đề xuất giải pháp khắc phục...
 • 2
 • 560
 • 8

mạng neural rbf ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

mạng neural rbf và ứng dụng nhận dạng chữ viết tay
... 2: Nhận dạng chữ viết tay 2.2 BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY 2.2.1 Tình hình chung nhận dạng chữ viết tay Bài toán nhận dạng chữ viết tay ứng dụng nhiều thực : tích hợp vào hệ thống nhận dạng ... toán nhận dạng chữ viết tay Nhận dạng chữ viết tay thực qua hai hình thức nhận dạng online nhận dạng offline Nhận dạng online có nghĩa máy tính nhận dạng chữ viết lên hình viết Đối với hệ nhận dạng ... phương pháp để cải thiện hiệu suất mạng RBF áp dụng - cho toán nhận dạng chữ viết tay Tiến hành viết chương trình nhận dạng chữ số viết tay nhận dạng chữ viết tay tổng hợp tất phần kiến thức nghiên...
 • 58
 • 858
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm nhận dạng chữ viết tay cho ipadphần mềm nhận dạng chữ viết tay tiếng việtphần mềm nhận dạng chữ viết tiếng việtphần mềm nhận dạng chữ viết tay trên androidphần mềm nhận dạng chữ viết tay cho androidphần mềm nhận dạng chữ viết trên ipadphần mềm nhận dạng chữ viết cho iphonephần mềm nhận dạng chữ viết cho androidphần mềm nhận dạng chữ viết cho ipadphần mềm nhận dạng chữ viết tay cho iphone041 nghiên cứu và ứng dụng mạng neutron trong nhận dạng chữ viết tay tiếng việtmạng neural rbf và ứng dụng nhận dạng chữ viết taynhận dạng chữ viếtứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tayứng dụng nhận dạng chữ viết tayPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây