Kỹ thuật nuôi kỳ nhông

Kỹ thuật nuôinhông

Kỹ thuật nuôi kì nhông
... hoạch sau nuôi 8-10 tháng thời điểm thu hoạch kỳ nhông Thịt kỳ nhông ăn đặc sản có giá trị nhà hàng, khách sạn, giá khoảng 80.000- 100.000 đồng /kg Trung bình lao động nuôi 10kg kỳ nhông giống...
 • 2
 • 291
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật nuôi Kỳ Nhông – Dông ppt

Tài liệu Kỹ thuật nuôi Kỳ Nhông – Dông ppt
... trường cho Kỳ nhông - Trong khu nuôi cần bố trí nhiều chỗ cho Kỳ nhông ăn Kỳ nhông tham ăn thường tranh giành lẫn Kỳ nhông lớn thường bắt nạt dông bé Nếu ta bố trí nhiều chỗ đổ thức ăn Kỳ nhông ăn ... nên dông trèo hay bò - Ta bố trí nuôi Kỳ nhông bãi cát hoang, khu đất trồng bụi, kết hợp nuôi Kỳ nhông vườn Tất nhiên khu nuôi phải xây tường bao quanh - Kỳ nhông thích có bóng mát nên khu nuôi ... 1 Đặc điểm Kỳ nhông giống - Dông tên gọi theo tiếng địa phương kỳ nhông; có nơi vùng Nghệ Tĩnh gọi nhông Kỳ nhông có nhiều giống, dông vùng đất cát gọi dông cát benly + Tên Latin:...
 • 12
 • 538
 • 4

Kỹ thuật nuôi Kỳ Nhông Dông ppt

Kỹ thuật nuôi Kỳ Nhông Dông ppt
... quan trọng Kỳ nhông Kỳ nhông thường lui tới gốc cây, bụi để đào hang Nhờ che chắn mà độ ẩm chỗ trơ trụi Tuy nhiên Kỳ nhông không sống nơi sũng nước nước thoát chậm Vì bố trí nơi nuôi Kỳ nhông phải ... ngoài.Theo Ngô Đắc Chứng, dông sọc thường có hang nông dông hoa Chúng đào sâu 40 - 50 cm - Một yêu cầu bắt buộc mà Kỳ nhông cần độ ẩm Trong điều kiện khô hạn vùng gần sa mạc Dông phải đào hang sâu ... sũng nước nước thoát chậm Vì bố trí nơi nuôi Kỳ nhông phải lưu ý tới điều Đặc biệt đáy nơi nuôi Kỳ nhông không nên lát kín cản trở việc rút nước mưa ...
 • 3
 • 150
 • 0

thuật nuôi kỳ nhông trên cát pptx

Kĩ thuật nuôi kỳ nhông trên cát pptx
... II.NGUỒN GỐC VÀ VỊ TRÍ PHÂN LOẠI CỦA NHÔNG CÁT BENLY CỦA NHÔNG CÁT BENLY • Kỳ nhông có nhiều giống, kỳ nhông vùng đất cát gọi kỳ nhông cát benly Hiện nay, kỳ nhông cát phổ biến tỉnh miền Trung đặc ... vải kín, Kỳ nhông chết Thu hoạch Kỳ nhông lưới 29 29 Mô hình chuồng trại nuôi kỳ nhông Mô hình chuồng trại nuôi kỳ nhông có trồng xanh có trồng xanh 30 30 Mô hình chuồng trại nuôi kỳ nhông Mô ... + Sau nuôi 8-10 tháng thời điểm thu hoạch Kỳ nhông Ta bắt Kỳ nhông lưới + Cần lưu ý điều Tốt ta nên dùng nhiều bẫy để bắt Kỳ nhông Đó cách bắt Kỳ nhông tốt an toàn + Việc vận chuyển Kỳ nhông...
 • 33
 • 215
 • 0

Kỹ thuật nuôi kỳ nhông potx

Kỹ thuật nuôi kỳ nhông potx
... vải kín, Kỳ nhông chết Thu hoạch Kỳ nhông lưới 29 29 Mô hình chuồng trạii nuôi kỳ nhông có Mô hình chuồng trạ nuôi kỳ nhông có trồng xanh trồng xanh 30 30 Mô hình chuồng trạii nuôi kỳ nhông Mô ... + Sau nuôi 8-10 tháng thời điểm thu hoạch Kỳ nhông Ta bắt Kỳ nhông lưới + Cần lưu ý điều Tốt ta nên dùng nhiều bẫy để bắt Kỳ nhông Đó cách bắt Kỳ nhông tốt an toàn + Việc vận chuyển Kỳ nhông ... bò 20 20 LÀM CHUỒNG,HỐ NUÔI LÀM CHUỒNG,HỐ NUÔI + Ta bố trí nuôi Kỳ nhông bãi cát hoang, khu đất trồng bụi + Kỳ nhông thích có bóng mát, ta nên bố trí trồng khu vực nuôi Kỳ nhông + Ta không nên...
 • 34
 • 96
 • 0

Kỹ thuật chăn nuôi kỳ nhông cát

Kỹ thuật chăn nuôi kỳ nhông cát
... KỸ THUẬT NUÔI KỲ NHÔNG TRÊN CÁT Các yếu tố để nuôi kỳ nhông thành công Giống Nuôi Kỳ nhông thành công Dinh dưỡng Chuồng trại chăm sóc Giống đặc điểm giống Kỳ nhông có nhiều giống, Kỳ nhông ... nên Kỳ nhông trèo hay bò (tiếp theo) + Ta bố trí nuôi Kỳ nhông bãi cát hoang, khu đất trồng bụi kết hợp nuôi Kỳ nhông vườn + Kỳ nhông thích có bóng mát, ta nên bố trí trồng khu vực nuôi Kỳ nhông ... điểm ngủ đông Kỳ nhông cát không lột xác Kỳ nhông Miền Trung Sinh sản + Hầu hết loài Kỳ nhông đẻ trứng, trứng nở Kỳ nhông + Kỳ nhông sau nuôi – 10 tháng đến tuổi động dục sinh sản + Kỳ nhông thường...
 • 24
 • 349
 • 0

Kỹ thuật nuôi kỳ nhông

Kỹ thuật nuôi kỳ nhông
... vải kín, Kỳ nhông chết Thu hoạch Kỳ nhông lưới 29 29 Mô hình chuồng trại nuôi kỳ nhông Mô hình chuồng trại nuôi kỳ nhông có trồng xanh có trồng xanh 30 30 Mô hình chuồng trại nuôi kỳ nhông Mô ... + Sau nuôi 8-10 tháng thời điểm thu hoạch Kỳ nhông Ta bắt Kỳ nhông lưới + Cần lưu ý điều Tốt ta nên dùng nhiều bẫy để bắt Kỳ nhông Đó cách bắt Kỳ nhông tốt an toàn + Việc vận chuyển Kỳ nhông ... bò 20 20 LÀM CHUỒNG,HỐ NUÔI LÀM CHUỒNG,HỐ NUÔI + Ta bố trí nuôi Kỳ nhông bãi cát hoang, khu đất trồng bụi + Kỳ nhông thích có bóng mát, ta nên bố trí trồng khu vực nuôi Kỳ nhông + Ta không nên...
 • 33
 • 128
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
... chân kh6ong sản phẩm thu dạng bột Chương : Nuôi cấy vi khuẩn Tóm tắt nội dung chương : hướng dẫn nuôi cấy vi khuẩn có lợi, ứng dụng vào sống, cách nuôi cấy vi khuẩn khác tương tự bạn tìm hiểu thêm ... 100 μg/ml) nước muối đệm Hanks đưa đến phòng thí nghiệm để tách tế bào Cách tính thông dụng Khotien.vn | Tài liệu viết Lê Hoàng Duy 22 2011 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào γ : khối lượng tế bào vi khuẩn ... cho 2,5 – ml Chú ý : + Dung dịch làm việc phòng không tháng Khotien.vn | Tài liệu viết Lê Hoàng Duy 2011 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào + Chưa pha bica sử dụng tháng Bica tên viết tắt : Bicacbonat...
 • 25
 • 839
 • 5

Kỹ thuật nuôi trồng rong nguyên liệu chiết xuất agar (agarophytes)

Kỹ thuật nuôi trồng rong nguyên liệu chiết xuất agar (agarophytes)
... khoảng 20 cm; dùng tay vơ rong, rửa đưa lên thuyền đem đến nơi trồng lớn 1.2.3 Kỹ thuật nuôi trồng thương phẩm 1.2.3.1 Phương pháp trồng đáy (1): Rong câu trồng đáy đê bao trồng ao Mặc dù chúng ... nhiên: Rong tự nhiên mọc vùng triều, phải lặn xuống đáy thu tay  Thu rong nuôi trồng: Thu rong theo kiểu thu tỉa trồng rong  Sơ chế:  Rửa rong nước trường  Phơi khô rong 1-2 nắng  Rửa lại rong ... thường xuyên (hàng tháng) hạn chế rong tạp vùng trồng  Với rong trồng ao, hạ độ mặn để diệt rong thích nghi với độ mặn cao ngược lại  Quản lý rong: Rong nuôi trồng thường thu tỉa tháng lần để...
 • 49
 • 780
 • 10

Kỹ thuật nuôi trồng rong nguyên liệu chiết xuất carrageenan (carrageenophytes)

Kỹ thuật nuôi trồng rong nguyên liệu chiết xuất carrageenan (carrageenophytes)
... bị giống vật liệu nuôi trồng (2)  Chuẩn bị vật liệu nuôi trồng:  Dây giống: sử dụng vật liệu dây cước, dây polyethylene dây nhựa dẹp  Dây buộc giống: dây nhựa mềm dây cước  Vật liệu nâng đỡ: ... thù vị trí nuôi trồng  Tiến hành: thu toàn rong trồng lại đoạn rong mới.Những rong tốt giữ lại làm giống cho vụ sau 1.2.5 Thu hoạch sơ chế (2)  Sơ chế:  Cây rong rửa sạch, loại bỏ rong tạp, ... rong buộc xong vào nước biển để giữ rong tươi khỏe 2.2.2 Chuẩn bị giống vật liệu nuôi trồng (2)  Chuẩn bị vật liệu nuôi trồng:  Dây giống: sử dụng vật liệu dây cước, dây polyethylene dây nhựa...
 • 52
 • 711
 • 11

kỹ thuật nuôi trồng rong thực phẩm (edible seaweeds)

kỹ thuật nuôi trồng rong thực phẩm (edible seaweeds)
... môi trường sống rong có nhiều bất lợi 1.2 Kỹ thuật nuôi trồng 1.2.1 Lựa chọn vị trí Vị trí phù hợp trồng rong mứt nơi có đáy tương đối phẳng, chất đáy cát cát bùn Chọn vùng nuôi thuộc trung ... động vật thân mềm vào túi vinyl treo vào lưới trồng lớn Đến lúc mầm phát triển cho giống 2-3 mm đem trồng thương phẩm 1.2.3 Kỹ thuật nuôi trồng thương phẩm • Phương pháp lưới ngang bán cố định Phương ... thành giao tử đực giao tử 2.2 Kỹ thuật nuôi trồng 2.2.1 Lựa chọn vị trí Vị trí nuôi trồng vùng biển cạn yên tĩnh, vịnh hay cửa sông, nơi có nước đổ vào Bãi nuôi trồng tương đối phẳng Tránh xa...
 • 57
 • 667
 • 8

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá Mú chấm đen bằng lồng ở Việt Nam.pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá Mú chấm đen bằng lồng ở Việt Nam.pdf
... làm lồng :  Lồng nuôi gồm phận sau : khung lồng, lồng cá, phao, thiết bị neo lồng, nắp lồng đáy lồng, chì  Khung lồng : khung lồng sườn lồng dùng để lưới lồng theo hình dạng định Vật liệu ... đưa đối tượng vào sản xuất vấn đề cần thiết Kỹ thuật nuôi đen chấm đen thay đổi tùy theo điều kiện khu vực nuôi VI.TÀI LIỆU THAM KHẢO    Bài giảng :Kỹ thuật nuôi hải sản.Ts tôn Thất Chất.2008 ... nhóm chuyển giới tính đực cái, nhỏ cái, lớn đực  Hệ số thành thục sức sinh sản tùy thuộc vào loài III.KỸ THUẬT NUÔI CÁ MÚ ĐEN CHẤM ĐEN TRONG LỒNG : Vị trí đặt lồng :  Tùy theo vị trí...
 • 34
 • 1,472
 • 12

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt
... Chăm sóc nuôi dưỡng Công tác thú y Giá trị thị trường Các giống sấu giới sấu Thái Lan sấu Việt Nam sấu Cu Ba sấu Úc Trên giới, sấu loài động vật có giá trị kinh tế cao Da sấu ... Trong suốt đời, sấu đẻ khoảng 1.5001.700 trứng 3 CHUỒNG TRẠI Chuồng nuôi sấu bố mẹ Chuồng nuôi sấu non Chuồng nuôi sấu thương phẩm CHUỒNG TRẠI 3.1 Chuồng nuôi sấu bố mẹ: -Phải ... dựng trơn, nhẵn - Đối với sấu nuôi để xuất lấy da mật độ nuôi khoảng 40 - 50 con/chuồng - Đối với sấu nuôi lấy thịt mật độ nuôi nên từ 60 - 70 con/chuồng Chuồng nuôi sấu thương phẩm Thức...
 • 46
 • 2,577
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu kỹ thuật nuôi kỳ nhôngkỹ thuật chăn nuôi kỳ nhônghướng dẫn kỹ thuật nuôi kỳ nhôngquy trình kỹ thuật nuôi kỳ nhôngkỹ thuật nuôi kỳ nhông cátkỹ thuật nuôi nhộng tằmkỹ thuật nuôi trồngkỹ thuật nuôi cấykỹ thuật nuôi trồngkỹ thuật nuôi tômkỹ thuật nuôi gàkỹ thuật nuôi trồng nấmkỹ thuật nuôi cua biểnkỹ thuật nuôi cá bống tượngkỹ thuật nuôi lươnbao cao thuong nien 2010 dlgPhiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quyGiấy cam đoanĐơn xin phúc traTHONG BAO TUYEN DUNG 10 08 2015Ke hoach nam hoc DoanTN 2013 2014DC 13.pdfOutlet for PR analyse Q1 2011 -ver 12 05 2011 - finalChương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ sốThông báo vv tổ chức thi giữa kì 2 năm học 2013 - 2014DANG KY DANH HIEU THI DUAKế hoạch nghỉ Tết Ất Mùi 2015 Xem KE HOACH NGHI TETKHAO SAT NANG LUC TIENG ANH【final ver 】Application Information 2016 2XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC - THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP Hoi thao NTM 2012Bai 4 ve giao duc xa vienCông văn 184 BGDĐT -SEQAP V v: Tập huấn giáo viên cốt cán về đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngày | SEQAP.EDU.VN CV 184 CT doi DTBDCông văn: 60 BGDĐT-SEQAP-XDCB V v: Một số Yêu cầu, lưu ý về công tác XDCB | SEQAP.EDU.VN CV 60 XDCBCông văn 214 BGDĐT-SEQAP V v : Rà soát Danh sách và địa điểm Trung tâm nguồn | SEQAP.EDU.VN CV 214 TT nguonKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011