Bài thuyết trình: Cái chung cái riêng

Bài thuyết trình cái đẹp

Bài thuyết trình cái đẹp
... hỏi: Tìm hiểu quan niệm đẹp lịch sử ? Quan niệm đẹp nhà mĩ học Hy Lạp cổ đại - Đê mô rít – Arixtốt cho thuộc tính đẹp cân xứng hài hoà, trật tự, số lượng, chất lượng, dẫn tới đẹp (dựa vào quan điểm ... chất đẹp Thước đo giới tự nhiên người đo đẹp người) - Platon, ông thừa nhận đẹp có phẩm chất: cân xứng hài hoà, trật tự, số lượng, hoàn thiện hoàn mĩ; nhiên tồn thượng giới mà 2 Quan niệm đẹp ... Con người đòi xét lại giá trị đẹp (Bru nô lên dàn hoả thiêu giõng dạc tuyên bố “Trái đất tròn”; Con người tự nhiên sinh chúa trời sinh ông A Đam bà E Va…) - Cái đẹp phải xem xét chân giá trị...
 • 11
 • 1,399
 • 15

BÀI THUYẾT TRÌNH: CẢI BIẾN VÀ SỬ DỤNG TẾ BÀO docx

BÀI THUYẾT TRÌNH: CẢI BIẾN VÀ SỬ DỤNG TẾ BÀO docx
... NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH A Tế bào B Cải biến sử dụng tế bào I Ni tế bào II Tế bào gốc III Tế bào nhân tạo IV Dùng tế bào thử nghiệm chế phẩm hóa chất A TẾ BÀO Từ quan sát Robert Hooke, ... hiểu biết tế bào có thay đổi lớn Chúng ta biết nhiều tế bào: cấu trúc, chức năng, phân loại ứng dụng chúng Tuy nhiên, giới tế bào nhiều điều bí ẩn Tế bào (cell) mô bần Hooke vẽ 1665 Tế bào đơn ... cứu tế bào phôi người tạo môït loại protein ức chế phát triển lang rộng tế bào ung thư u ác tính da  (protein làm tế bào ung thư lang rộng nodal Protein ngăn chặn lefty) 4 Ứng dụng ni tế bào vào...
 • 82
 • 488
 • 0

Bài thuyết trình chương 9 kiểm soát chất lượng và cải tiến

Bài thuyết trình chương 9 kiểm soát chất lượng và cải tiến
... DUNG TRÌNH BÀY THIẾT KẾ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT THUỘC TÍNH KIỂM SOÁT BIẾN SỐ SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT CẢI TIẾN LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG 6–SIGMA KIỂM SOÁT ... kiểm soát phát biến ngẫu nhiên gây nên sản phẩm khuyết tật Kiểm soát chất lượng trình sản xuất để khắc phục biến ngẫu nhiên 21/05/14 QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG  Biểu đồ kiểm soát (hình 9. 1) ... hàng… 21/05/14 THIẾT KẾ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Quyết định số lượng điểm kiểm soát Quá trình kiểm soát thống kê dùng để làm giảm bớt số lượng điểm kiểm soát cần thiết Khi hậu sai sót lớn...
 • 10
 • 204
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH Cách cài đặt 3 hệ điều hành trên cùng một win co Menu trên phần mềm máy ảo

BÀI THUYẾT TRÌNH Cách cài đặt 3 hệ điều hành trên cùng một win co Menu trên phần mềm máy ảo
... đặt xong hệ điều hành ta tiến hành cài Menu: Ta ảo bỏ hirenboot vào Set Active WinXP cho khởi động lên WinXP ta copy Bootmagic vào để cài đặt Menu Ta sửa menu khởi động là: + Khởi động từ winxp ... cho WinXP sau Apply -> ok -> máy ảo bỏ WinXP vào cho máy chạy Chọn winxp enter cho máy chạy tiếp Chờ tới lên winxp la cài xong Sau cài xong winxp ta máy ảo cho hirenboot vao Set Active cho winserver ... winserver bỏ winserver vào cài tiếp Bấm Enter Bấm F8 Chọn winserver roi enter Chọn dòng roi enter Chờ tới lên winserver la xong Hoàn tất cài winserver Ta máy ảo bỏ Linux vào cài tiếp...
 • 17
 • 112
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN CẢI TIẾN SẢN XUẤT TRONG NGÀNH MAY - Tìm hiểu bộ phận IE ( công ty TNHH Sơn Hà )

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN CẢI TIẾN SẢN XUẤT TRONG NGÀNH MAY - Tìm hiểu bộ phận IE ( công ty TNHH Sơn Hà )
... Phòng IE Tìm hiểu phận IE ( công ty TNHH Sơn ) + Nhiệm vụ phận IE + Tên phận nhiệm vụ + Quy trình làm việc III Sưu tầm tài liệu clip cải tiến sản xuất phận IE -> so sánh lý thuyết với thực tiến ... tiến IV Đề xuất biện pháp cải tiến kỹ thuật , cải tiến tổ chức sản xuất may doanh nghiệp Trong trình thực tập nhóm chúng em công ty Công Ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi Công Ty TNHH Sơn I Một ... quy trình Thiết kế chuyền Nhập suất Tổng hợp suất Giao thiết kế chuyền xuất 9 III .Công tác cải tiến sản xuất may Công Ty TNHH Sơn Bảng báo cáo suất hàng 10 11 Clip xin từ công ty TNHH Sơn Hà...
 • 29
 • 515
 • 2

Bài thuyết trình tìm hiểu về tân cảng cái mép

Bài thuyết trình tìm hiểu về tân cảng  cái mép
... hóa cảng: -Cảng Tân Cảng- Cái Mép loại hình cảng container nước sâu Việt Nam Vì hàng hóa thông qua cảng Tân cảng Cái mép chủ yếu container - Từ vào hoạt động đến Cảng quốc tế Tân cảng Cái mép ... CP Cảng Container Tân Cảng Cái Mép Cty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép Thời gian xây dựng 01/2006 Cuối 2008 Thời gian khai thác 03/06/ 2009 15/01/ 2011 TOÀN CẢNH CẢNG TÂN CẢNG – CÁI MÉP ... cảng CẨU LIEBHERR TẠI CẢNG TÂN CẢNG – CÁI MÉP (TCCT) Group Inv51A Neu 16 Cảng Tân Cảng- Cái Mép 82%, 693,207 teus Đội tàu khả tiếp nhận: 3.1 Khả tiếp nhận: 3.1.1 Năng lực thông qua cảng Cái Mép: ...
 • 69
 • 489
 • 0

Bài thuyết trình Tìm hiểu về Tân cảng Cái Mép

Bài thuyết trình Tìm hiểu về Tân cảng Cái Mép
... hóa cảng: -Cảng Tân Cảng- Cái Mép loại hình cảng container nước sâu Việt Nam Vì hàng hóa thông qua cảng Tân cảng Cái mép chủ yếu container - Từ vào hoạt động đến Cảng quốc tế Tân cảng Cái mép ... CP Cảng Container Tân Cảng Cái Mép Cty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép Thời gian xây dựng 01/2006 Cuối 2008 Thời gian khai thác 03/06/ 2009 15/01/ 2011 TOÀN CẢNH CẢNG TÂN CẢNG – CÁI MÉP ... cảng CẨU LIEBHERR TẠI CẢNG TÂN CẢNG – CÁI MÉP (TCCT) Group Inv51A Neu 16 Cảng Tân Cảng- Cái Mép 82%, 693,207 teus Đội tàu khả tiếp nhận: 3.1 Khả tiếp nhận: 3.1.1 Năng lực thông qua cảng Cái Mép: ...
 • 69
 • 223
 • 1

Thuyết trình cài đặt cây QUYẾT ĐỊNH và ỨNG DỤNG vào bài TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH

Thuyết trình cài đặt cây QUYẾT ĐỊNH và ỨNG DỤNG vào bài TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH
... CÀI ĐẶT CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH UIT - HCM GIỚI THIỆU VỀ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÂY QUYẾT ĐỊNH GIỚI THIỆU VỀ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÂY QUYẾT ĐỊNH CQĐ TRONG BÀI TOÁN QUYẾT ĐỊNH ... chọn CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH 9/14/15 Trang 12 QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CÓ XÁC SUẤT UIT - HCM • Phương pháp tiếp cận bảo thủ( Maximin): • VD: CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI ... EMV định tối ưu với số tiền xác định bước (2) CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH 9/14/15 Trang 21 QUYẾT ĐỊNH CÓ XÁC SUẤT UIT - HCM Cách tính EVPI: VD: CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG...
 • 30
 • 211
 • 0

Bài thuyết trình nghiên cứu có sự tham gia về kinh nghiệm thực tiễn của người dân trong cải tạo đất để thích ứng với biến đổi khí hậu ở quảng trị

Bài thuyết trình nghiên cứu có sự tham gia về kinh nghiệm thực tiễn của người dân trong cải tạo đất để thích ứng với biến đổi khí hậu ở quảng trị
... pháp cải tạo đất cát (% hộ trả lời) 03/29/16 Phương thức chia sẻ phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cải tạo đất người dân địa phương • Nguồn gốc kinh nghiệm thực tiễn -Do họ tự tích lũy cải tiến từ kinh ... hiệu kinh tế, xã hội môi trường kinh nghiệm thực tiễn phổ biến cải tạo đất cát người dân địa phương II.Lịch sử nghiên cứu đề tài • • • Biến đổi khí hậu mối đe dọa với nông nghiệp nông thôn ( GS ... tại, cải tiến để phù hợp với điều kiện để đạt hiệu cao điều cần thiết Kinh nghiệm tích lũy cải tạo đất 03/29/16 • Việc nghiên cứu thực với mục đích sau: - Phát tư liệu hóa kiến thức kinh nghiệm thực...
 • 21
 • 104
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI FTTH CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI FTTH CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT THIẾT BỊ
... THỐNG FTTH ✓ GIỚI THIỆU THIẾT BỊ CPE, CONVERTER Thiết bị CPE Vigor 2910 Vigor 2110F Thiết bị CPE Thiết bị CONVERTER FE Media Converter VRG-21412FX 1.1 CPE Vigor2910  Mô hình tổng quan đấu nối thiết ...  Mô tả thiết bị: 1.3 CPE VRG-21412FX/W2X-WF  Mô tả thiết bị: 1.3 Sơ đồ kết nối CPE VRG-21412FX/W2X-WF 2.1 Thiết bị Converter quang  Mô tả thiết bị: 2.1 Thiết bị Converter quang  Mô hình tổng ... cầu hình CPE Vigor 2110F Cấu hình VLAN WAN (tt) Thiết lập cầu hình CPE Vigor 2110F  Bước 3: Cấu hình VLAN sử dụng internet: - Vào Internet Access>>PPPoE để cấu hình internet Enable PPPoE nhập vào...
 • 64
 • 111
 • 0

Bài thuyết trình về Phan Bội Châu và xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

Bài thuyết trình về Phan Bội Châu và xu hướng bạo động, Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách
... nước • Phan Bội Châu người vươn lên liên tục để đạt mục tiêu giải phóng dân tộc tất thất bại Con đường mang tên Phan Bội Châu Nhà Lưu niệm cụ Phan Bội Châu Nam Đàn III Vài nét Phan Châu Trinh ... Phan Châu Trinh tọa lạc số 26 đường Tân Sơn Nhất, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh IV Xu hướng cải cách Phan Châu Trinh - Chủ trương: • Đấu tranh ôn hòa biện pháp cải cách: + Từ ... trào Đông Du • Là người có chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập II .Xu hướng bạo động Phan Bội Châu • Năm 1940, Phan Bội Châu thành lập hội Duy Tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc...
 • 18
 • 2,343
 • 2

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp chương 1 lý luận chung về giao tiếp

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp chương 1  lý luận chung về giao tiếp
... 2.CÁC NHÓM KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP a) Các nhóm kỹ định hướng giao tiếp -Nhóm kỹ biểu khả tri giác ban đầu biểu bên (hình ... đủ biểu bên đối tượng giao tiếp biểu bên đối tượng tri giác đem lại cho ta chân dung đối tượng giao tiếp +Kỹ chuyển từ tri giác vẽ bên vào chất bên nhân cách đối tương giao tiếp khả vào dấu hiệu ... động, e ngại, ngôn ngữ trinh giao tiếp thường mang tính chất từ tốn … + Kỷ định vị thể chổ biết xác định không gian thời gian giao tiếp khoang cách giửa người trình giao tiếp ngẩu nhiên mà thường...
 • 9
 • 1,305
 • 4

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp chương 1 lý luận chung về giao tiếp

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp  chương 1  lý luận chung về giao tiếp
... 2.CÁC NHÓM KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP a) Các nhóm kỹ định hướng giao tiếp -Nhóm kỹ biểu khả tri giác ban đầu biểu bên (hình ... đủ biểu bên đối tượng giao tiếp biểu bên đối tượng tri giác đem lại cho ta chân dung đối tượng giao tiếp +Kỹ chuyển từ tri giác vẽ bên vào chất bên nhân cách đối tương giao tiếp khả vào dấu hiệu ... động, e ngại, ngôn ngữ trinh giao tiếp thường mang tính chất từ tốn … + Kỷ định vị thể chổ biết xác định không gian thời gian giao tiếp khoang cách giửa người trình giao tiếp ngẩu nhiên mà thường...
 • 9
 • 865
 • 3

Thuyết trình cài đặt website bằng apache chạy trên ubuntux

Thuyết trình  cài đặt website bằng apache chạy trên ubuntux
... Tổng quan Giới thiệu tổng quan Web Server Ubuntu Cài đặt Apache Cài đặt Php5 Cài đặt MySQL Cài đặt PhpMyadmin Cài đặt trang web (sử dụng mã nguồn mở NukeViet) 1.Giới thiệu sơ lược ... Chọn apache2 “No”khi hệ thống hỏi Cài đặt phpMyadmin Cần khởi động lại hệ thống Apache lệnh Chúng ta gõ lệnh sudo cp /etc/phpmyadmin /apache. conf etc /apache2 /conf.d Cài đặt phpMyadmin Sau cài đặt ... chọn “y” Hệ thống download thành phần cài đặt Sau cài xong, dùng lệnh để khởi động lại apache sudo /etc/init.d /apache2 restart Cài đặt php5 Để kiểm tra php5 chạy chưa, gõ lệnh sudo gedit /var/www/phpinfo.php...
 • 25
 • 149
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bai thuyet trinh biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc hạ tầngbài thuyết trình của chúng tôi đến đây là hếtcám ơn cô và các bạn bạn đã theo dõi bài thuyết trình của chúng tôicảm ơn cô và các bạn đã dự bài thuyết trình của chúng embài thuyết trình chứng từ ghi sổbài thuyết trình công ty chứng khoánbài thuyết trình về công ty chứng khoánbài thuyết trình môn thị trường chứng khoánbài thuyết trình về thị trường chứng khoánbài giảng kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh chương 9 kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình nguyễn văn chươngbài thuyết trình thị trường chứng khoánbài thuyet trinh gioi thieu chung ve hoat dong của 1 doanh nghiep bao hiem nhan tho tại viet namco nhieu luc ban buc minh vi bai thuyet trinh powerpoint hoan chinh cua minh bi nguoi khac chinh sua luc ban khong co mat de bao ve an toan cho tai lieu cua minh de giai quyet van de khong cho nguoi khac chung sua noi dung powerpoint banbài thuyết trình về tiêm chủng tại trạm y tế phường 8 tân bìnhbài thuyết trình nhóm 5 sở giao dịch chứng khoán malaysia gvhd ths phạm hải namBài 23. Ẩn dụPhương pháp giải các dạng bài tập phần cấu trúc, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nguyễn hoàngNghiên cứu,phân tích trạm phát điện tàu 22500 tấnBài 10. Ếch ngồi đáy giếngPhương pháp giải một số dạng bài toán về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏiPhương pháp giải nhanh một số dạng bài tập tích hợp phân li độc lập với hoán vị genKỸ THUẬT ĐO LƯỜNGGIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CÁC ĐÔ THỊ LOẠI I THUỘC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THEO HƯỚNG GIAO THÔNG XANHRèn luyện kỷ năng so sánh kết hợp kênh hình cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể thực vật, sinh học 11 bậc THPTsinh THPT le thi thuy THPT chuyen lam son TP thanh hoa docSử dụng dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy tính quy luật của hiện tượng di truyềnSử dụng hoạt động khám phá trong dạy học một số bài phần sinh học tế bào sinh học lớp 10 THPTXây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhNâng cao kết quả học tập môn sinh học 12 thông qua phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm săc thể do rối loạn phân bàoPhân loại các dạng bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thểPhát huy tính cực của học sinh trong hoạt động học tập bằng cách sử dụng thí nghiệm khi dạy bài sư hấp thụ nước ở rễ ở trường THPTSome useful teaching methods to improve listening skill for high school studentsSOME WAYS TO ENHANCE HA VAN MAO HIGH CHOOLS 10 TH FORM STUDENTS ACTIVENESS IN LEANING ENGLISHTechniques in teaching writing a paragraghThe use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high school