ThS37 113 phương pháp xử lí quyết định cơ sở dữ liệu

PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
... việc làm Mô hình E-R, sở liệu cài đặt hệ thống lần lƣợt đƣợc trình bày chƣơng 1 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Các khái ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đặng Hữu Dũng PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Các hệ thống thông tin Cán hướng dẫn: ... đồ CSDL quan hệ Trong khoá luận chọn nghiên cứu phát triển sở liệu theo phƣơng pháp thực tiễn Khoá luận bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tìm hiểu phƣơng pháp thực tiễn xây dựng sở liệu quan hệ Trong...
 • 64
 • 509
 • 0

LUẬN VĂN: PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ppt

LUẬN VĂN: PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ ppt
... việc làm Mô hình E-R, sở liệu cài đặt hệ thống lần lƣợt đƣợc trình bày chƣơng 1 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1.1.1 Các khái ... đồ CSDL quan hệ Trong khoá luận chọn nghiên cứu phát triển sở liệu theo phƣơng pháp thực tiễn Khoá luận bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tìm hiểu phƣơng pháp thực tiễn xây dựng sở liệu quan hệ Trong ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Đặng Hữu Dũng PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Các hệ thống thông tin Cán hướng dẫn:...
 • 64
 • 181
 • 1

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN MẢNH TRONG HỆ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN MẢNH TRONG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN
... toàn liệu, giảm giá thành truyền tin Trong báo cáo tác giả tìm hiểu cách tổ chức phân mảnh liệu hệ sở liệu phân tán cài đặt phương pháp phân mảnh PHẦN II TỔNG QUAN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN II.1 ... tương đương Việc phân tán: Trong thực tế liệu không đặt vị trí đặc điểm để phân biệt sở liệu phân tán với sở liệu tập trung sở liệu đơn lẻ Liên quan logic: Trong sở liệu phân tán, liệu có số đặc ... chung sở liệu phân tán Tất nhiên kiến trúc không biểu diễn tường minh cho hệ sở liệu phân tán Các mức sở liệu phân tán trình bày mang tính khái niệm thích hợp để dễ hiểu tổ chức sở liệu phân tán...
 • 32
 • 352
 • 0

Giới thiệu phương pháp phân mảnh dọc trong sở dữ liệu phân tán và cài đặt ứng dụng minh họa

Giới thiệu phương pháp phân mảnh dọc trong cơ sở dữ liệu phân tán và cài đặt ứng dụng minh họa
... sở liệu phân tán : chương giới thiệu khái quát CSDL phân tán Chương 2: Phân mảnh dọc : Chương tập trung trình bày chi tiết phương pháp phân mảnh dọc CSDL phân tán Chương 3: Ứng dụng minh họa: ... tượng”, có khả hỗ trợ ứng dụng đa phương tiện (multimedia) Trong phạm vi thu hoạch này, em Giới thiệu phương pháp phân mảnh dọc sở liệu phân tán cài đặt ứng dụng minh họa Nội dung thu hoạch ... phát triển sở liệu phân tán Sự liên kết sở liệu địa phương tồn tại: sở liệu phân tán giải pháp tự nhiên có sở liệu tồn cần thiết xây dựng ứng dụng toàn cục Trong trường hợp sở liệu phân tán tạo...
 • 28
 • 237
 • 0

Một số phương pháp thiết kế logic cho sở dữ liệu quan hệ (LV01411)

Một số phương pháp thiết kế logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ (LV01411)
... 19 1.2.4 Chiến lược thiết kế logic sở liệu quan hệ 22 Chương : MỘT SỐ MÔ HÌNH THIẾT KẾ LOGIC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 28 2.1 Mô hình thiết kế logic sở liệu dựa phương pháp “từ điển/chuẩn ... cho phù hợp điều quan trọng Trong trình thiết kế có nhiều phương pháp thiết kế sở liệu Và với đề tài luận văn thạc sĩ là“ Một số phương pháp thiết kế logic cho sở liệu quan hệ Dựa vào kiến thức ... tổng hợp số mô hình thiết kế sở liệu logic, từ vận dụng công nghệ thích hợp để thiết kế cho hệ thống thông tin quản lý điểm Mục đích nghiên cứu Tổng hợp phương pháp thiết kế sở liệu quan hệ logic...
 • 84
 • 197
 • 0

Một số phương pháp thiết kế logic cho sở dữ liệu quan hệ

Một số phương pháp thiết kế logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ
... n gin v d hiu Mụ hỡnh d liu quan h l mụ hỡnh d liu m ct lừi ca nú l c s d liu quan h Mt c s d liu quan h l mt ca mt hoc nhiu quan h, ú mi mt quan h l mt bng Mụ hỡnh quan h s dng mt cỏc bng biu ... cỏc Y d chng t quan h l 2NF nhng khụng l 3NF v cú quan h l 3NF nhng khụng l BCNF Núi cỏch khỏc l lp cỏc quan h BCNF l lp thc s ca lp cỏc quan h 3NF v lp cỏc quan h 3NF v lp cỏc quan h 3NF ny li ... liu quan h thụng dng nht u cú th s dng ngụn ng SQL (Structured Query Language) 1.2 1.2.1 Ph thuc hm v thit k logic c s d liu quan h Khỏi nim v ph thuc hm Khỏi nim v ph thuc hm mt quan h l rt quan...
 • 63
 • 217
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ QUYẾT ĐỊNH đầu tư dự án

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ QUYẾT ĐỊNH đầu tư dự án
... : Sử dụng tiêu NPV để đánh giá định đầu Sử dụng tiêu IRR để đánh giá định đầu Kết hợp tiêu NPV IRR để đánh giá định đầu 3.1 Quyết định chấp thuận hay từ chối dự án độc lập 3.2 Áp dụng ... chuẩn định đầu dự án để Công ty định chấp nhận hay từ chối đầu dự án Khi xem xét định đầu dự án, xem xét quan hệ lợi ích chi phí hầu hết Công ty chấp nhận đầu lợi ích thu từ dự án lớn ... giá trừ vốn đầu dự kiến ban đầu dự án NPV = Giá trị dòng tiền dự kiến ng lai – Đầu ban đầu Lãi suất chiết khấu sử dụng để đánh giá giá trị dòng tiền dự kiến ng lai phải ng xứng...
 • 18
 • 381
 • 1

hoạch định sở dữ liệu thị trường quản lý sổ tiết kiệm tại ngân hàng phương nam

hoạch định cơ sở dữ liệu thị trường quản lý sổ tiết kiệm tại ngân hàng phương nam
... : HOẠCH ĐỊNH CSDL THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – CHỨNG KHOÁN HOẠCH ĐỊNH CSDL QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM I Giới thiệu ngân hàng Phương Nam Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Phương Nam ... viên mở Sổ tiết kiệm cho Khách hàng Mỗi sổ tiết kiệm lập nhân viên, nhân viên lập nhiều sổ tiết kiệm Mỗi khách hàng có nhiều sổ tiết kiệm, sổ tiết kiệm sở hữu khách hàng Ngân hàng quản theo ... doanh nói chung ngân hàng thương mai Phương Nam nói riêng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, hoạt động ngân hàng liên quan tới ngân hàng, hệ thống quản ngân hàng Ngân hàng Phương Nam thiếu yếu...
 • 36
 • 769
 • 2

Tài liệu Cung cấp giải pháp kỹ thuật xây dựng sở dữ liệu tích hợp pptx

Tài liệu Cung cấp giải pháp kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp pptx
... (sẽ lợi xét thầu) Sử dụng phần mềm có quyền xây dựng CSDL tích hợp Trong trình xây dựng sử dụng CSDL tích hợp, công ty tư vấn sử dụng phần mềm quyền hợp pháp xảy tranh chấp với tác giả, trách nhiệm ... hợp tác với công ty tư vấn chuyên gia nước suốt trình xây dựng CSDL tích hợp Văn phòng đảm bảo thủ tục việc cung cấp văn cần thiết, tổ chức họp, biên dịch tài liệu cần thiết để đưa vào CSDL tích ... Đề xuất giải pháp để phát triển CSDL thời trình lên để Ban Chỉ đạo Vụ HTQT lựa chọn (thông qua Văn phòng ISG); Phát triển cấu trúc CSDL tích hợp; Nhập liệu văn cho CSDL tích hợp Các tài liệu (bản...
 • 5
 • 157
 • 0

Các giải pháp kết nối web với sở dữ liệu. doc

Các giải pháp kết nối web với cơ sở dữ liệu. doc
... Tangl tt Web Server ~ H D£3MS l:=:" I Server 1m Database Server I Rinh Mo hmh Client/Server ~ Trinh duy~t Web Server H~ quan tr] Web Server Tang Tang 3 tang Web gili yeu cau cho Web Server, ... qui v'e cho Web Server, tri kgt qui v'e cho trlnh duy~t Web Mo hmh heat di?ng cua thOng tin Web la md hinh Client/Server [10,11]' d6 trinh duy~t Web se gu-i cac yeu cau tai may phuc vu Web va may ... trdn cac irng dung Web cho phep t ao cac trang Web d9ng va tuo-ng tac v6i [4,7] No cung cap cac plnro'ng phap tich ho'p trmh duy~t Web, may phuc vu Web, va CSDL nhirng img dung Web m9t each hieu...
 • 7
 • 229
 • 0

luận văn tìm hiểu về sở dữ liệu đa phương tiện và hệ quản trị sở dữ liệu đa phương tiện từ đó xây dựng mô phỏng một sở dữ liệu đa phương tiện

luận văn  tìm hiểu về cơ sở dữ liệu đa phương tiện và hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện từ đó xây dựng mô phỏng một cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... liệu 34 CHƯƠNG 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN .44 2.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (M-DBMS) .44 2.2 MỤC ĐÍCH CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SƠ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN ... 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN 2.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (M-DBMS): Hệ quản trị sở liệu đa phương tiện (Multimedia Database Management System {M – DBMS}) khung quản ... sẵn sàng liệu Với đề tài sở liệu đa phương tiện nội dung báo cáo gồm: CHƯƠNG I: CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN Chương giới thiệu sở liệu đa phương tiện Ví dụ vài sở liệu đa phương tiện hay nói...
 • 91
 • 633
 • 0

hoạch định sở dữ liệu quản lý tiền gửi tại ngân hàng NAVIBANK

hoạch định cơ sở dữ liệu quản lý tiền gửi tại ngân hàng NAVIBANK
... giá mục tiêu - Hiện ngân hàng quản tốt hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm gồm tiền gửi có kỳ hạn tiền gửi không kỳ hạn Do nhu cầu mong muốn khách hàng ngày cao nên ngân hàng phát triển để đáp ... hình thức nhận tiền gửi thu hút nhiều tập khách hàng Ban đầu ngân hàng nhận tiền gửi VND Tuy nhiên để tăng khả huy động vốn ngân hàng định mở rộng loại tiền gửi đề xuất thêm loại tiền USD EUR phục ... trình gửi tiền ngân hàng NAVIBANK Khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm gửi yêu cầu cho nhân viên kế toán Nhân viên kế toán hướng dẫn khách hàng kê khai vào giấy nộp tiền nộp tiền vào quỹ Từ sở...
 • 26
 • 934
 • 4

Thảo luận: CẤU TRÚC VÀ HOẠCH ĐỊNH SỞ DỮ LIỆU. Đề tài: Hoạch định sở dữ liệu quản lý cung cấp nhân sự tại công ty XL Manpower JSC

Thảo luận: CẤU TRÚC VÀ HOẠCH ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU. Đề tài: Hoạch định cơ sở dữ liệu quản lý cung cấp nhân sự tại công ty XL Manpower JSC
... thành công công việc khách thông tin công việc nười lao động lưu trữ lại để tiện cho việc quản Sơ đồ phân cấp chức năng: Quản trị cung cấp nhân Quản NV Quản hồ sơ LĐ Quản Quản ... nâng cấp dễ dàng Yêu cầu thời gian thực hiện: tốc độ xử hệ thống phải nhanh chóng xác, đảm bảo độ tin cậy thông tin Phần 2: Hoạch định sở liệu quản cung cấp nhân công ty XL Manpower JSC ... Phần 1: XL Manpower JSC Giới thiệu công ty XL Manpower JSC XL Manpower JSC công ty hoạt động lĩnh vực cung ứng nhân lực, thành lập ngày 1-1-2006 Giám đốc Đào...
 • 17
 • 1,057
 • 8

thảo luận: hoạch định sở dữ liệu cung ứng nhân sự của công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt.

thảo luận: hoạch định cơ sở dữ liệu cung ứng nhân sự của công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt.
... trúc hoạch định CSDL thị trường thương mại cần có cho hoạt động tuyển dụng trên, nhóm định chọn đề tài: “Quản lý cung ứng nhân lực công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt” để làm đề tài thảo ... lương công ty bạn bảo mật tốt Quy mô doanh nghiệp Là doanh nghiệp có quy mô nhỏ với BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG QL VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOẠCH ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU CUNG CẤP NHÂN SỰ Xác định ... luận cho môn học “Cấu trúc hoạch định sở liệu thị trường thương mại doanh nghiệp” A MÔ TẢ BÀI TOÁN Để quản lý hoạt động cung ứng nhân lực công ty TNHH cuung ứng nhân lực Nhân Kiệt cần phải xây dựng...
 • 23
 • 715
 • 3

Hoạch định sở dữ liệu quản lý bán và cho thuê chung cư mini của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản nam việt

Hoạch định cơ sở dữ liệu quản lý bán và cho thuê chung cư mini của công ty cổ phần dịch vụ bất động sản nam việt
... bất động sản Hoạch định CSDL quản bán cho thuê chung mini Môi giới bất động sản Định giá bất động sản Đấu giá bất động sản Tư vấn bất động sản Quảng cáo bất động sản Quản bất động sản ... HIẾN 11D190203 9.5 Giới thiệu công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Nam Việt Hoạch định CSDL quản bán cho thuê chung mini Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Việt - Thành Viên Tập Đoàn Thảo ... cho hoạt động kinh doanh công ty bất động sản dựa việc hoạch định CSDL Hệ sở liệu quản công ty bất động sản Hoạch định CSDL quản bán cho thuê chung mini Mỗi nhân viên công ty có mã...
 • 27
 • 1,390
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xử lý và phân tích các dữ liệuhoạch định cơ sở dữ liệuhoạch định cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sảncấu trúc và hoạch định cơ sở dữ liệu quản lý bán hàngcấu trúc và hoạch định cơ sở dữ liệuxác định cơ sở dữ liệuxác định cơ sở dữ liệu một số kim loại nặng độc hại trong đất tại một số vùng trung bộ và miền bắc việt namhoạch định cơ sở dữ liệu quản lý giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán hà nội hnxphương pháp xử lí hóa lýphương pháp xử lí bụiphương pháp xử lí nước thảiphương pháp xử lí hormon sinh dụcphương pháp xử lí dữ liệuphương pháp soạn thảo quyết địnhphương pháp soạn thảo quyết định cá biệtThánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội2 c++motsomorongsoc9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA