Tài liệu dạy HSG văn 9

Tài liệu tài liệu dạy Ngữ Văn 9

Tài liệu tài liệu dạy Ngữ Văn 9
... Th ụng ( th 199 4), Trng ca Bin ( 199 4), Th Hu Thnh ( 199 8) Nh th ó c trao gii thng: Gii ba cuc thi th bỏo Vn ngh nm 197 2- 197 3; Gii nht nm 197 5- 197 6; Gii thng Hi nh Vit Nam nm 198 0 ( Trng ca ... Nghĩa từ ngữ rộng hẹp nghĩa từ ngữ khác - Một từ ngữ đợc coi có nghĩa rộng phạm vi nghĩa từ ngữ bao hàm phạm vi nghĩa số từ ngữ khác - Một từ ngữ đợc coi có nghĩa hẹp phạm vi nghĩa từ ngữ đợc ... Tit 9+ 10 : CON Cề - Ch Lan Viờn- Gv Hoang Thi Thuy 49 Trng THCS Ba Long akrụng Quang tri Tai liờu day hoc ng A TểM TT KIN THC C BN: Tỏc gi: - Ch Lan Viờn ( 192 0 198 9) l nh th xut...
 • 83
 • 211
 • 0

tai lieu day them lop 9 van hot

tai lieu day them lop 9 van hot
... Chế Lan Viên ( 192 0 198 9) tên khai sinh Phan Ngọc Hoan, quê Cam Lộ Quảng Trị nhng lớn lên Bình Định - Trớc Cách mạng Tháng 194 5 ông tiếng phong trào Thơ với tập thơ Điêu tàn ( 193 7) - Trong 50 ... gây đợc tiếng vang công chúng - Là tên tuổi hàng đầu thơ ca Việt Nam kỉ XX - 199 6, ông đợc Nhà nớc truy tặng giải thởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật - Bài thơ Con cò sáng tác năm 196 2 In tập Hoa ... Cận ( 191 9 2005) tiếng phong trào Thơ với vần thơ lãng mạn Sầu vũ trụ - Sau 194 5, đổi phong cách, Huy Cận viết nhiều ngời mới, sống cách mạng Đoàn thuyền đánh cá (Trời ngày lại sáng 195 8) thơ...
 • 42
 • 194
 • 1

TÀI LIỆU DẠY HSG TOÁN 6+7+8+9

TÀI LIỆU DẠY HSG TOÁN 6+7+8+9
... Vớ d 1: Chng minh: n3 + 11n M6 Vớ d 2: Cho 717 + 17.3 - M9 Chng minh: 718 + 18.3 - M9 ( thi chon HSG lp huyờn Vn Ban nm hoc 2009 - 2010) Giai: Ta cú: 717 + 17.3 - M9, t: 717 + 17.3 - = 9k TRUNG ... 9.(7k - 33) M 18 Võy: + 18.3 - M9 Vớ d3: Cho 717 + 17.3 - M3 Chng minh: 718 + 18.3 - M3 ( thi chon HSG lip 9, cp trng nm hoc 2010 - 2011) S dng inh ly m rng ( ) a) n N : a n b n = ( a b ) a n ... du hiu chia ht Vớ d 1: Tim ch s x,y o x36 y5M 1375 Vớ d 2: Tim ch s x,y o 134 xyM45 ( thi chon HSG lp huyờn Vn Ban nm hoc 2008 - 2009) Bi 3: Cho S=21 + 22 + 23 + + 2100 a/ Chng minh S chia...
 • 56
 • 236
 • 8

tai lieu on hsg lơp 9

tai lieu on hsg lơp 9
... t1 = 23 C , c1 = 90 0 J/kg.K , c2 = 4200 J/kg.K (2) từ (1) (2) ta có 90 0(t2 - - 23) = 4200(t2 - t2 + 9) 90 0(t2 - 32) = 4200 .9 ==> t2 - 32 = 42 suy t2 = 74 C t = 74 - = 650C Khi có cân nhiệt lần ... = S S Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh ®ỵc ë trªnvµo ta cã ∆h = - 0 ,94 mm VËy mùc níc h¹ xng so víi va th¶ cơc níc ®¸ lµ 0 .94 mm Bµi 8: Trong mét b×nh thÝ nghiƯm cã chøa níc ë 00C Rót hÕt kh«ng khÝ khái ... m.c.∆t = 0,06.4200.75 =1 890 0 J NhiƯt lỵng nµy lµm tan mét lỵng níc ®¸ lµ: ThĨ tÝch phÇn ®¸ tan lµ: V1 = m= Q λ = 1 890 0 = 0,05625kg = 56,25 g 3,36.10 m 56,25 = = 62,5cm Dd 0 ,9 ThĨ tÝch cđa hèc ®¸...
 • 9
 • 258
 • 0

Tài liệu BD HSG Sử 9

Tài liệu BD HSG Sử 9
... - - 194 5 12 - 10 - 194 5 - - 197 9 192 7 - 194 8 - 195 7 17 - - 194 5 196 3 198 4 - 194 6 - 2002 Năm gia nhập ASEAN 28/7 - 199 5 - 199 7 - 199 9 - - 196 7 - 199 7 - - 196 7 - - 196 7 - - 196 7 198 4 - - 196 7 C ... trị, trọng tâm đổi kinh tế Thành tựu sau 15 năm đổi ( 198 6 - 2000) - Trong 15 năm thực đường lối đổi với kế hoạch năm 198 6- 199 0; 199 1 199 5; 199 6-2000, nhân dân ta đạt nhiều thành tựu mặt: + Tăng ... ASEAN Ngày 28/7/ 199 5, Việt Nam trở thành thành viên thứ ASEAN Tháng 9/ 199 7, Lào Mi-an-ma gia nhập ASEAN Tháng 4/ 199 9, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 tổ chức Lần lịch sử khu vực, 10 nước...
 • 46
 • 956
 • 17

Tài liệu Dạy học văn theo quan điểm tích hợp ở miền nam

Tài liệu Dạy học văn theo quan điểm tích hợp ở miền nam
... văn, Luận văn, Tiếng Việt để tạo tích hợp nhằm nâng cao hiệu học tập môn Quốc văn trường phổ thông Xét việc tổ chức học, xếp thứ tự phần, nói sách giáo khoa miền Nam lựa chọn giải pháp tích hợp ... thực hành học sinh học lý thuyết Tuy nhiên, chương trình Quốc văn miền Nam, phần văn phạm học hai lớp đầu cấp lớp lớp Mặt khác theo quan niệm soạn giả, từ lớp trở “với số kinh nghiệm văn chương ... nói trên, tích hợp lớp sau linh hoạt hai lớp đầu cấp Tuy có tích hợp Giảng văn Luận văn chúng phối hợp chặt chẽ trước .Theo chương trình, phần Giảng văn đặt trước, sau đến phần Luận văn rõ ràng...
 • 7
 • 289
 • 3

Tài liệu Thảo GA Văn 9 ( T20 -> 23)

Tài liệu Thảo GA Văn 9 ( T20 -> 23)
... “Như thế” thay cho câu cuối (Phép -> Liên kết đoạn) b Phép liên kết câu đoạn văn - Văn nghệ – văn nghệ ( Lặp -> Liên kết câu) - Sự sống – sống; Văn nghệ – văn nghệ (lặp – Liên kết đoạn) c Phép ... Năm 199 6 Ông Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 2.Tác phẩm: - Viết năm 194 8 - In “Mấy vấn đề văn học”(XB năm 195 6) Năm học 2010- 2011 Trường THCS ĐạM’rông GV: Bạch Thị Thảo ... ‘Cháu nhớ Bác Hồ” -> Khẳng định niềm tin chiến thắng Giáo án ngữ văn - 48 - GHI BẢNG I Đọc- tiếp xúc văn bản: Đọc văn bản: Tìm hiểu thích: - Tác giả: Thanh Hải (Phạm Bá Ngoãn )( 193 0 198 0), quê huyện...
 • 177
 • 190
 • 0

Tài liệu Thảo GA Văn 9 ( T20 -> 23)

Tài liệu Thảo GA Văn 9 ( T20 -> 23)
... “Như thế” thay cho câu cuối (Phép -> Liên kết đoạn) b Phép liên kết câu đoạn văn - Văn nghệ – văn nghệ ( Lặp -> Liên kết câu) - Sự sống – sống; Văn nghệ – văn nghệ (lặp – Liên kết đoạn) c Phép ... Năm 199 6 Ông Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 2.Tác phẩm: - Viết năm 194 8 - In “Mấy vấn đề văn học”(XB năm 195 6) Năm học 2010- 2011 Trường THCS ĐạM’rông GV: Bạch Thị Thảo ... ‘Cháu nhớ Bác Hồ” -> Khẳng định niềm tin chiến thắng Giáo án ngữ văn - 48 - GHI BẢNG I Đọc- tiếp xúc văn bản: Đọc văn bản: Tìm hiểu thích: - Tác giả: Thanh Hải (Phạm Bá Ngoãn )( 193 0 198 0), quê huyện...
 • 177
 • 157
 • 0

Tài liệu Giao An Van 9 chuan khong can chinh

Tài liệu Giao An Van 9 chuan khong can chinh
... a/ Quân tớng nhà Thanh: -Tôn Sĩ Nghị sợ mật ,chuồn trớc ? Sự thảm bại quân , tớng nhà chạy -> hài hớc Thanh đc mtả ntn? -Quân Thanh nghe tin hoảng hồn, tan tác bỏ chạy , tranh chết n` sông Nhị ... dụ: 1.Từ hán việt : a, Thanh minh ,tiết ,lễ ,tảo mộ , hội , đạp ,yến anh ,bộ hành , xuân, tài tử giai nhân b,Bạc mệnh ,duyên ,thần linh , chứng giám ,thiếp , đoan trang ,tiết ,trinh bạch ,ngọc ... tranh cho tg hòa bình => Chặt chẽ sâu sắc, tạo tính thuyết phục văn 2/ Nguy ctranh hạt nhân : -Chúng ta đâu? Hôm ngày 8/8/ 198 6: Một câu hỏi tự trả lời thời điểm tại, xác định cụ thể thời gian=>...
 • 128
 • 227
 • 2

Tài liệu Tiết 101 văn 9: Các thành phần biệt lập

Tài liệu Tiết 101 văn 9: Các thành phần biệt lập
... => thành phần biệt lập - Thành phần tình thái - Thành phần cảm thán * Ghi nhớ 3: SGK /tr 18 Các thành phần tình thái, cảm thán phận khơng tham gia vào việc diễn đạt nghĩa việc câu nên gọi thành ... luận: TPTT dùng để thể cách nhìn người nói việc nói đến câu C¸c thµnh phÇn biƯt lËp I Thµnh phÇn t×nh th¸i: TiÕt 101: Bài tập: NhËn xÐt: - Thành phần tình thái dùng để thể cách nhìn người nói việc ... 98: Bài tập: NhËn xÐt: - Thành phần tình thái dùng để thể cách nhìn người nói việc nói đến câu Ghi nhớ: SGK/tr 18 II Thµnh phÇn c¶m th¸n: Bài tập: NhËn xÐt: - Thành phần cảm thán dùng để bộc...
 • 39
 • 1,482
 • 2

Tài liệu DE HSG SU 9

Tài liệu DE HSG SU 9
... ĐẠT ĐIỂM - 7/ 199 2: Việt Nam, Lào nhập hiệp ước Bali - 7/ 199 5: Việt Nam thành viên thứ ASEAN 0,5 - 9/ 199 7: Lào, Myanma gia nhập ASEAN - 4/ 199 9: Campuchia nhập ASEAN - ASEAN tổ chức khu vực có vị ... nghị trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 195 9) - Những dậy mở đầu phong trào “Đồng khởi”: Bắc (tháng 2/ 195 9), Trà Bồng (tháng 8./ 195 9), Bến Tre, (17/1/ 196 0) - Phong trào “Đồng khởi” lan khắp Nam ... dân tộc 1- Từ 194 8 - 195 0: ủng hộ đội địa phương 26.612 lúa 2- Năm 195 3: cung cấp cho Việt Bắc 3.000 thếp giấy hàng chục vạn giấy in báo Nhập kho Nhà nước 1. 495 muối 3- Từ 195 1 đến 195 4: Thanh Hoá...
 • 26
 • 216
 • 0

Tài liệu G.A Văn 9 phần 1.

Tài liệu G.A Văn 9 phần 1.
... thuật vào văn TM B/ Chuẩn bị : - HS : Ôn lại kiến thức văn TM Đọc tìm hiểu trớc nôi dung tiết học - GV: Bảng phụ ghi đoạn văn TM tập C/ Hoạt động lớp : 1) ổn định tổ chức : KT sĩ số : 9: 9: 9: 2) ... VB : a) Vẻ đẹp phong cách văn hoá Bác - GV yêu cầu HS theo dõi vào phần VB cho biết: ? Đoạn văn khái quát vốn tri thức văn hoá Bác nh nào? ? Vì Ngời lại có vốn tri thức văn hoá sâu rộng nh thế? ... sử dụng số biện pháp nghệ thuật văn TM Ôn tập văn TM: - GV sử dụng bảng phụ có ghi đoạn văn TM ( Văn " Họ nhà Kim " - SGK tr 16) - GV yêu cầu HS xác định đoạn văn thuộc kiểu VB ? - GV hớng dẫn...
 • 110
 • 243
 • 0

Xem thêm