NHỮNG câu hỏi THƯỜNG gặp TRONG các CUỘC PHỎNG vấn

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ
... COONa Số lượng dung dịch có pH< là: A.4 B C D CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ Câu Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C D Câu Cho chất : CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, ... H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl- 14 ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT HỮU CƠ Câu 64 Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 A B C D Câu 65 Cho chất : CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, ... fomiat Câu Loại hợp chất hữu tác dụng với dung dịch kiềm: A Axit hữu cơ; Phenol; ancol đa chức có chứa hai nhóm –OH liên kết hai nguyên tử cacbon cạnh B Este; Dẫn xuất halogen; Muối axit hữu C...
 • 20
 • 4,608
 • 26

Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 1

Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 1
... để lại 2 0-3 0cm Tách 3-4 nhánh đem trồng Khoảng cách khóm trồng 3 5-4 0cm Sau trồng 1 5-2 0 ngày bón thúc ure làm cỏ dại Mỗi cỏ sả cần bón 1 0 -1 5tấn phân chuồng hoai mục, 20 0-2 50kg lân, 15 0-2 00 kali, ... nhánh - Thời vụ trồng: Tốt đầu mùa mưa - Chuẩn bị đất: Như cỏ voi Nếu trồng hạt làm đất kỹ Phân bón (tính cho ha): - Phân chuồng hoại mục: 1 0- 15 tấn: -Super lân: 20 0-2 50 kg; - Sulfat Kali: 15 0-2 00kg; ... 5 0-6 0cm, gốc cách gốc 3 0-4 0cm - Phân bón tùy theo chân ruộng tốt xấu, trung bình cho sau: - Phân chuồng hoai mục: 1 5- 20 tấn, -Super lân: 25 0-3 00 kg, -Sulfat Kali: 15 0-2 00 kg, - Phân urê: 45 0-5 00...
 • 39
 • 498
 • 0

Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 2

Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 2
... phõn, ln t 2- 4 kg/cõy (tu tui cõy), ln cỏch thỏng hoc lỳc cõy mang lỏ non ( 2- 4 kg/cõy) - Chm súc hoa trỏi: Trc tr hoa thỏng, cõy hoa nhiu bún theo t l: 4 -2 8-1 4; 82 4 -2 4; 7-1 7-1 2 ( 1 -2 kg/cõy) Khi ... trin - Bún phõn: Sau trng thỏng thỡ bt u bún phõn Dựng phõn hn hp NPK theo cỏc cụng thc 1 6-1 6-8 ; 2 0 -2 0-1 5; 1 5-1 5-1 5; 1 8-1 2- 8 Nm th bún 1,2kg/cõy, chia u lm ln vo cỏc thỏng 2, 4, 6, v 12 Nm th ... bún lút ton b - Lm c bún phõn ln 1: 1 0-1 2 ngy sau gieo, lm sch c bún 1/4 lng phõn m - Lm c, bún phõn ln 2: 2 2- 2 5 ngy sau gieo, lm sch c bún phõn ln sm - Lm c, bún phõn ln 2: 2 2- 2 5 ngy sau gieo,...
 • 61
 • 437
 • 0

Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 3

Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 3
... Long, nhà trồng ăn thường bón phân cho cam sau: Cây 1 -3 năm tuổi: 7 0 -3 00g ure; 10 0 -3 00g DAP 100 kaliclorua Cây 4-6 năm tuổi: 35 0-4 50g ure; 45 0-5 50g DAP 250g kali clorua Cây 7-9 năm tuổi: 60 0-7 50g ... Cách trồng - Thời vụ: Vụ xn trồng vào tháng 2 -3 , vụ thu trồng từ tháng 8-1 0 - Mật độ: Hố đào rộng 6 0-8 0cm, độ sâu tuỳ theo chất đất Nếu đất đồi khoảng 6 0-8 0cm, đất khoảng 3 0-4 0cm Bón lót 2 0 -3 0kg ... mùa hè mùa thu - Ở tỉnh đồng sơng Cửu Long, nhà trồng ăn thường bón phân cho cam sau: Cây 1 -3 năm tuổi: 7 0 -3 00g ure; 10 0 -3 00g DAP 100 kaliclorua Cây 4-6 năm tuổi: 35 0-4 50g ure; 45 0-5 50g DAP 250g...
 • 28
 • 409
 • 0

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 1 docx

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 1 docx
... để lại 2 0-3 0cm Tách 3-4 nhánh đem trồng Khoảng cách khóm trồng 3 5-4 0cm Sau trồng 1 5-2 0 ngày bón thúc ure làm cỏ dại Mỗi cỏ sả cần bón 1 0 -1 5tấn phân chuồng hoai mục, 20 0-2 50kg lân, 15 0-2 00 kali, ... nhánh - Thời vụ trồng: Tốt đầu mùa mưa - Chuẩn bị đất: Như cỏ voi Nếu trồng hạt làm đất kỹ Phân bón (tính cho ha): - Phân chuồng hoại mục: 1 0- 15 tấn: -Super lân: 20 0-2 50 kg; - Sulfat Kali: 15 0-2 00kg; ... 5 0-6 0cm, gốc cách gốc 3 0-4 0cm - Phân bón tùy theo chân ruộng tốt xấu, trung bình cho sau: - Phân chuồng hoai mục: 1 5- 20 tấn, -Super lân: 25 0-3 00 kg, -Sulfat Kali: 15 0-2 00 kg, - Phân urê: 45 0-5 00...
 • 39
 • 412
 • 1

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 2 pdf

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 2 pdf
... phõn, ln t 2- 4 kg/cõy (tu tui cõy), ln cỏch thỏng hoc lỳc cõy mang lỏ non ( 2- 4 kg/cõy) - Chm súc hoa trỏi: Trc tr hoa thỏng, cõy hoa nhiu bún theo t l: 4 -2 8-1 4; 82 4 -2 4; 7-1 7-1 2 ( 1 -2 kg/cõy) Khi ... trin - Bún phõn: Sau trng thỏng thỡ bt u bún phõn Dựng phõn hn hp NPK theo cỏc cụng thc 1 6-1 6-8 ; 2 0 -2 0-1 5; 1 5-1 5-1 5; 1 8-1 2- 8 Nm th bún 1,2kg/cõy, chia u lm ln vo cỏc thỏng 2, 4, 6, v 12 Nm th ... bún lút ton b - Lm c bún phõn ln 1: 1 0-1 2 ngy sau gieo, lm sch c bún 1/4 lng phõn m - Lm c, bún phõn ln 2: 2 2- 2 5 ngy sau gieo, lm sch c bún phõn ln sm - Lm c, bún phõn ln 2: 2 2- 2 5 ngy sau gieo,...
 • 61
 • 387
 • 0

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 3 doc

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong kĩ thuật trồng trọt - Phần 3 doc
... Long, nhà trồng ăn thường bón phân cho cam sau: Cây 1 -3 năm tuổi: 7 0 -3 00g ure; 10 0 -3 00g DAP 100 kaliclorua Cây 4-6 năm tuổi: 35 0-4 50g ure; 45 0-5 50g DAP 250g kali clorua Cây 7-9 năm tuổi: 60 0-7 50g ... Cách trồng - Thời vụ: Vụ xn trồng vào tháng 2 -3 , vụ thu trồng từ tháng 8-1 0 - Mật độ: Hố đào rộng 6 0-8 0cm, độ sâu tuỳ theo chất đất Nếu đất đồi khoảng 6 0-8 0cm, đất khoảng 3 0-4 0cm Bón lót 2 0 -3 0kg ... mùa hè mùa thu - Ở tỉnh đồng sơng Cửu Long, nhà trồng ăn thường bón phân cho cam sau: Cây 1 -3 năm tuổi: 7 0 -3 00g ure; 10 0 -3 00g DAP 100 kaliclorua Cây 4-6 năm tuổi: 35 0-4 50g ure; 45 0-5 50g DAP 250g...
 • 28
 • 290
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC THỦ TỤC HÒA ... docx

Tài liệu HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH VỀ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC THỦ TỤC HÒA ... docx
... phiên hòa giải cho thủ tục khiếu nại hay không? Không Các phiên hòa giải thủ tục kín Các nội dung thảo luận hòa giải phải giữ kín không sử dụng làm chứng thủ tục điều giải kiện tụng Phụ huynh ... phải làm 17 Còn nhiều câu hỏi khác Phụ huynh tìm trợ giúp đâu? Trước hết, phụ huynh nên xem tài liệu biện pháp bảo vệ theo thủ tục văn phòng đại diện công cung cấp Các câu hỏi khác gởi đến nhân ... tranh chấp Nếu phụ huynh xúc tiến thủ tục điều giải nhân viên hòa giải trước thẩm phán luật hành chánh, người không định làm điều giải viên cho phiên điều giải phụ huynh 11 Phiên hòa giải tổ chức...
 • 4
 • 199
 • 0

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trồng trọt - phần 1 doc

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trồng trọt - phần 1 doc
... - Nuôi chăn thịt: Trăn từ tháng tuổi đến 0,5kg, tuần cho ăn lần, hết 0,5kg/tháng Trăn từ 1- 5 kg cho ăn 2-3 lần/tháng, lần từ 1- 1 ,5kg thức ăn Trăn từ 6 -1 0kg cho ăn lần/tháng, lần cho ăn từ 1, 5 -1 ,7kg ... - Quạt hút - Thùng chứa - Gầu tải - Siclon - Hệ thống lọc bụi Vít tải bột - Máy trộn đứng b)Dạng chìm: Bao gồm Vít tải nguyên liệu - Thùng chứa - Máy nghiền - Hệ thống lọc bụi - Vít tải bột - ... 2 0- 220C + Lợn 30 - 10 0kg : 1 5- 16 0C Chuồng nuôi: Ô chuồng lợn choai, lợn thịt - Các ngăn song sắt 8, khung vách ngăn dùng sắt 1 4- 16 , khoảng cách chắn song 10 cm, cao 80cm - Nền chuồng bê tông,...
 • 31
 • 425
 • 0

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trồng trọt - phần 2 pdf

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trồng trọt - phần 2 pdf
... tuổi - từ 10 - 20 con/m2, - tuần từ - con/m2 Nhiệt độ chuồng nuôi ngày đầu đảm bảo 28 - 320 C, sau giảm dần đến ngày thứ 10 trở 20 -2 50C ánh sáng: Ngan cần chiếu sáng 24 /24 tuần đầu, sau 18 /24 giờ, ... 12: Mái: 1,8 - kg, Đực: 3,3 - 3,5 kg Tuân tuổi 16: mái: - 2, 1 kg, đực: 3,6 - 3,8 kg Tuần tuổi 20 : mái: 2, 1 - 2, 3 kg, đực: 3,9 - 4,2kg Tuần tuổi 24 : mái : 2. 4 - 2. 8 kg, đực: 4 ,2 - g ánh sáng: ... chất lượng: + 1 -2 8 ngày tuổi: - Protein thô: 20 % - Năng lượng trao đổi: 28 50 - 29 00 Kcal/kg + 2 9-5 6 ngày tuổi (ngan giống), 29 - giết thịt (ngan thương phẩm): - Protein thô: 18% - Năng lượng trao...
 • 23
 • 396
 • 1

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trồng trọt- phần 3 pptx

Tài liệu Những câu hỏi thường gặp trong chăn nuôi trồng trọt- phần 3 pptx
... (g) 27 31 35 38 Khẩu phần vỗ béo Khối lượng (kg) 230 260 290 32 0 Cỏ tươi 30 35 35 40 Cỏ khơ 1 1 Rơm (kg) 5 Ủ tươi (kg) 5 4,5 Tinh (kg) 0,5 1,5 1,5 Khẩu phần cho bò vỗ béo ni nhốt hồn tồn thường ... tránh rắc rối sau Một số tài liệu thành viên gửi cho chúng tơi khơng ghi rỏ nguồn gốc tác giả, số tài liệu có nội dung khơng xác so với tài liệu gốc, bạn tác giả tập tài liệu liên hệ với chúng ... sau: đạm 30 - 35 %, béo 5- 8%, can xi 2- 3% , photpho3- 5%, xơ 3- 5% Cho ăn 3- lần/ ngày, thức ăn dải khắp ao Chăm sóc: ao trì mức 0.8-1m, 15 ngày đầu khơng thay nước, sau thay hang ngày 2 030 % lượng...
 • 31
 • 527
 • 0

ôn tập và hệ thống những câu hỏi thường gặp trong tin học văn phòng B (Word) hay gặp nhất

ôn tập và hệ thống những câu hỏi thường gặp trong tin học văn phòng B (Word) hay gặp nhất
... hay thường?< /b> Phát biều hay sai? - Phát biểu Câu < /b> 42: Giải thích việc tìm kiếm Google nội dung sau: “công nghệ thông tin< /b> -site:thanhnien.com.vn - > Câu < /b> ... - Thay đổi hiệu ứng cách nhấp chuột chọn hiệu ứng nút Add Effect Câu < /b> 22: Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập < /b> tin < /b> có kiểu DOC có chứa chuỗi “Công nghệ thông tin< /b> Google? - < “Công nghệ thông tin< /b> ... nguồn gốc (Crack, Keygen ) Không truy cập vào cá web không rẽ nguồn gốc Câu < /b> 105 Công dụng tập < /b> tin < /b> *.Pot PowerPoint, cách tạo tập < /b> tin < /b> Template PowerPoint ? Công dụng tập < /b> tin < /b> *.pot: dùng để thiết kế...
 • 14
 • 797
 • 0

NHỮNG câu hỏi THƯỜNG gặp TRONG lý THUYẾT hóa hữu cơ

NHỮNG câu hỏi THƯỜNG gặp TRONG lý THUYẾT hóa hữu cơ
... B C D Câu (ĐH A-2010) Cho sơ đồ chuyển hóa: C3H6 X Y ZT E (Este đa chức) Tên gọi Y A propan-1,3-điol B propan-1,2-điol C propan-2-ol D glixerol Câu (ĐH A-2011) Cho dãy chuyển hóa sau (trong X, ... với nước brom A B C D Câu (ĐH A-2009): Hidrocacbon X không làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X A Etilen B Xiclopropan C Xiclohexan D Stiren Câu (ĐH B-2010): Trong chất sau: Xiclopropan, ... CH3COCH3, C2H3COOH Câu 2(ĐH A-2010): Hiđro hóa chất hữu X thu (CH3)2CHCH(OH)CH3 Chất X có tên thay A metyl isopropyl xetol B 3-metylbutan-2-on C 3-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-3-on IV /Những chất tác...
 • 9
 • 2,821
 • 103

Bài 1 Những câu hỏi thường gặp trong dao động điều hòa pdf

Bài 1 Những câu hỏi thường gặp trong dao động điều hòa pdf
... 20∆t1 → ∆t1 = ( s) 30 - Tìm v n t c trung bình tròn kho ng th i gian lò xo b giãn vTB = 3A ∆t2 π 4π = ω∆t2 = 20∆t2 → ∆t2 = ( s) 15 A 15 vTB = (cm / s ) = ∆t2 π α2 = BT: Cho m t dao ñ ng ñi u hòa, ... th y lò xo  - Tìm ∆t1 (th i gian lò xo nén chu kì) D th y ∆t1 tương ng v i th i gian chuy n ñ ng tròn ñ u quay cung 1= 2π/3 2π k = α = ω∆t1 , ω = = 20( rad / s) m Góc 1 cung MN → ( Hình v ... bình (ho c kho ng th i gian v t Cð mi n) BT: Cho h hình v (H1) m = 250g, k = 10 0N/m V t dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ A = 5cm, g = 10 m/s2 a Tìm kho ng th i gian lò xo b nén chu kì b Tìm v n t...
 • 2
 • 271
 • 0

Những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc pptx

Những câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc pptx
... thuộc vào vị trí công việc mà ngài xếp cho Tôi thấy già tuổi Bạn có gia đình chưa? Chưa Tôi quan tâm đến công việc Điều có liên quan đến công việc không ạ? Bạn có ngại công tác thường xuyên không? ... đãi công ty, đống tài liệu cần phôtô công việc khác người trợ lý Bạn vượt qua áp lực công việc nào? Tôi thấy áp lực thời gian lớn mức độ hoàn thành công việc tốt Tôi có khả vượt qua áp lực tốt ... phản đối thành tựu Xin lỗi, không hiểu rõ phát minh nên ý kiến Tại bạn lại định việc công ty cũ? Tôi muốn thử sức trọng trách cao an phận vị trí Tôi có bất đồng với cung cách làm việc ông chủ cũ...
 • 5
 • 585
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi thường gặp trong quá trình phỏng vấnnhững câu hỏi thường gặp trong cuộc phỏng vấnnhững câu hỏi thường gặp trong tiếng anhnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việcnhững câu hỏi thường gặp trong giao tiếp tiếng anhnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn tiếng anhnhững câu hỏi thương gặp trong phỏng vấnnhững câu hỏi thường gặp trong kì thi đường lối cách mạng cộng sản việt namnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn kết hônnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn marketingnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn nhân sựnhững câu hỏi thường gặp trong tuyển dụngnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn visa mỹnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn du họcnhững câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn ngân hàngHình ý quyền Hình ý quyền PDFTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bảnB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013A Chuong trinh - the le bieu quyetTTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201510 BB DHCD thuong nien nam 2013NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quan03 Du thao quy che lam viecThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoi09 Quyet Nghi DHCD 2014Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHNoi dung sua doi Dieu leTài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Bao cao tai chinh 6 thang nam 2015