đồ án thông gió và xử lý khí thải công nghiệp

Thiết kế hệ thống thông gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất đồ gỗ

Thiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho nhà máy sản xuất đồ gỗ
... Thit k h thng thụng giú v x khớ thi cho nh mỏy sn xut g gia dng - N Hỡnh 1.5 Dõy chuyn sn xut g gia dng 1.3 S cn thit xõy dng h thng thụng giú v x khớ thi cho nh mỏy 1.3.1 Ngun phỏt sinh ... thi cho nh mỏy 1.4.1 Bi g Bi phỏt sinh Chp hỳt Khớ sch GVHD: KS Lờ Hong Sn SVTH: Mụng Th Hng_Lp: 11MTLT H thng ng ng Qut hỳt xiclon TB lc tỳi vi ATN: Thit k h thng thụng giú v x khớ thi cho ... hi v x hi dung mụi Lp t cỏc chp hỳt khớ thi nhng ngun gõy ụ nhim ti khu vc pha ch húa cht nhm tng kh nng thu gom khớ tht thoỏt cỏc ngun ny a v h thng x khớ thi Trang b h thng x khớ...
 • 113
 • 497
 • 0

Báo cáo thiết kế hệ thống thông gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất lốp xe – khu công nghiệp q tỉnh quảng ninh

Báo cáo thiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho nhà máy sản xuất lốp xe – khu công nghiệp q tỉnh quảng ninh
... gió xử khí thải cho công ty sản xuất lốp xe Khu công nghiệp Q_ Tỉnh Quảng Ninh Chương I TỔNG QUAN PHÂN XƯỞNG CÁN LUYỆN VÀ PHÂN XƯỞNG XĂM LỐP XE ĐẠP- XE MÁY KHU CÔNG NGHIỆP Q_ TỈNH QUẢNG NINH ... Đề tài: Thiết kế hệ thống thông gió xử khí thải cho công ty sản xuất lốp xe Khu công nghiệp Q_ Tỉnh Quảng Ninh 1.2.3 Sơ lược quy trình sản xuất xăm lốp xe đạp xe máy Nguyên liệu qua hỗn luyện ... thống thông gió xử khí thải cho công ty sản xuất lốp xe Khu công nghiệp Q_ Tỉnh Quảng Ninh khích dự án trồng tạo vùng nguyên liệu (chè, dứa, nhãn, vải, loại công nghiệp, ăn khác) - Quảng Ninh...
 • 117
 • 269
 • 0

Thiết kế hệ thống thông gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc

Thiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc
... hệ thống thông gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc Mục tiêu của đồ án: Tính toán, thiết kế hệ thống thông gió xử ... phương án thiết kế hệ thống thông gió cho nhà máy - Đề xuất phương án thiết kế h thống xử khí thải cho nhà máy 5 - Tính toán phương án thiết kế hệ thống xử khí thải cho nhà máy - Khái ... gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kimloại màu Việt Bắc phù hợp với đặc điểm nhà máy đảm bảo quy chuẩn hành - Đề xuất phương án thông gió, lựa...
 • 93
 • 320
 • 0

Thiết kế hệ thống thông gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc

Thiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc
... hệ thống thông gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kim loại màu Việt Bắc Mục tiêu của đồ án: Tính toán, thiết kế hệ thống thông gió xử ... toán phương án thiết kế hệ thống thông gió cho nhà máy - Đề xuất phương án thiết kế h thống xử khí thải cho nhà máy - Tính toán phương án thiết kế hệ thống xử khí thải cho nhà máy SVTH : HOÀNG ... gió xử khí thải cho nhà máy sản xuất bột oxit kẽm Việt Bắc thuộc công ty liên doanh kimloại màu Việt Bắc phù hợp với đặc điểm nhà máy đảm bảo quy chuẩn hành - Đề xuất phương án thông gió, lựa...
 • 90
 • 291
 • 0

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 1

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 1
... Hình 1. 4 : Quá trình hoà trộn đồ thị I-d Ta có phương trình: - Cân khối lượng LC = LA + LB ( 1- 1 1) - Cân ẩm dC.LC = dA LA + dB LB ( 1- 1 2) - Cân nhiệt IC.LC = IA LA + IB LB ( 1- 1 3) Thế (a) vào (b), ... vậy: I = 1, 005.t + d (2500 + 1, 84.t) kJ/kg kkk ( 1- 1 0) 1. 3 ĐỒ THỊ I-d VÀ t-d CỦA KHÔNG KHÍ ẨM 1. 3 .1 Đồ thị I-d Đồ thị I-d biểu thị mối quan hệ đại lượng t, ϕ, I, d pbh không khí ẩm Đồ thị giáo ... sau : Gh ( 1- 2 ) , kg / m V Vì nước không khí coi khí tưởng nên: p ρ h = = h , kg / m ( 1- 3 ) v h Rh T : ph - Phân áp suất nước không khí chưa bão hoà, N/m2 Rh - Hằng số nước Rh = 462 J/kg.oK T -...
 • 9
 • 758
 • 22

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 2

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 2
... ÷ 24 24 ÷ 27 20 ÷ 33 21 ÷ 33 3÷4 10 ÷ 15 18 ÷ 22 16 ÷ 24 24 ÷ 27 18 ÷ 24 27 16 24 21 ÷ 27 20 ÷ 24 24 27 ÷ 29 27 ÷ 29 27 ÷ 29 22 ÷ 25 22 ÷ 25 22 ÷ 25 Độ ẩm, % 45 45 ÷ 50 50 ÷ 60 40 ÷ 50 50 ÷ 70 ... Ví dụ : - Kẹo Sôcôla : - oC - Kẹo cao su : 20 oC - Bảo rau : 10oC - Đo lường xác : 20 - 24 oC - Dệt : 20 - 32oC - Chế biến thịt, thực phẩm : Nhiệt độ cao làm sản phẩm chóng bị thiu Bảng 2. 2 tiêu ... xuất - Nhà hát, phòng hòa nhạc - Phòng hội thảo, hội họp - Rạp chiếu bóng - Phòng - Khách sạn Giờ ngày - 22 22 - 6 - 22 22 - 6 - 22 22 - - Phòng ăn lớn, quán ăn lớn Độ ồn cực đại cho phép, dB Cho...
 • 9
 • 578
 • 16

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 3

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 3
... 13 32 290 36 0 202 13 13 13 60 28 28 33 1 495 35 6 28 28 28 189 35 35 252 511 448 88 35 35 30 6 38 38 101 451 501 227 38 38 38 5 38 38 38 34 1 514 34 1 38 38 4 13 38 38 38 227 501 451 101 38 38 5 35 35 ... 44 44 60 139 139 60 757 44 44 44 44 47 230 30 9 1 73 684 44 38 44 44 44 284 451 30 6 568 57 32 38 38 38 284 508 410 4 13 91 16 32 32 32 237 492 438 192 69 2 93 315 132 13 13 13 13 47 63 4 13 489 259 ... 32 19 50 34 4 401 214 19 28 28 36 6 508 34 4 28 35 35 262 511 432 73 38 38 110 451 486 202 38 38 38 32 8 501 32 8 38 38 38 202 486 451 35 35 35 73 432 511 28 28 28 28 34 4 508 19 19 19 19 214 401 3...
 • 27
 • 442
 • 4

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 4

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 4
... LT2 / (L-LT2) T v trớ ca cỏc im trờn th I-d ta xỏc nh c cỏc t l tng ng - Nng sut lnh ca thit b x l : Qo = (L-LT2).(IC1 - IO) , kW ( 4- 2 7) - Nng sut lm khụ ca thit b x l : W = (L-LT2).(dC1 - dO) ... lng giú hi : LT = L - LN ( 4- 1 5) - Cụng sut lnh ca thit b x khụng khớ : Qo = L.( I C I O ) = QT IC IO , kW I T IV ( 4- 1 6) - Nng sut lm khụ ca thit b x l : dC dO , kg / s dT dV - Cụng sut ... (6 ): L= L N + LT L LT TC = = LT LT C2O Cỏc im T, C2 v O ó c xỏc nh nờn cú th tớnh c LT2 - Lu lng giú LT1 LT1 = L - LN - LT2 55 ( 4- 2 1) ( 4- 2 2) - Nng sut lnh ca thit b x l : Qo = (L-LT2).(IC1 -...
 • 25
 • 453
 • 4

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 5

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 5
... 06E61 75 06E6199 06EF175x2 06EF199x2 06EF1 75 06EF199 06EF1 75 06EF199 10 0-6 7-3 3-0 4 1 10 0-7 5- 5 0-2 5- 0 6 1 10 0-8 3-6 7-3 3-0 6 1 10 0-8 3-6 7-3 3-0 6x2 10 0-7 0 -5 7-3 0-0 6x2 10 0-6 7 -5 6-3 3-0 6x2 6x2 10 0-8 0-6 0-3 0-0 ... 4,43/4,43 4,43 /5, 73 5, 73 /5, 73 5, 83 /5, 83 5, 73 /5, 73 4 ,5/ 4 ,5/ 5,8 4 ,5/ 5,8 /5, 8 8, 05/ 8, 05 8, 05/ 8, 05 Kích thước dàn lạnh 0,1/0,1/0,1 0,3/0,3/0,3 0,4/0,4/0,4 5, 8 /5, 8 /5, 8 5, 9 /5, 9 /5, 9 5, 8 /5, 8 /5, 8 Hệ thống ... MTK518DB MTK521DB MTK524DB MTK524EB MTK530DB MTK533DB MTK536DB MTK536EB MTK536FB MTK536GB Hệ thống Dàn lạnh MCW509 MCW509 MCW512 MCX512 MCD512 MCW509 MCW509 MCW518 MCX518 MCD518 MCW512 MCX512...
 • 29
 • 443
 • 4

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 6

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 6
... 2 56 266 2 86 305 321 337 352 365 378 391 402 414 435 454 473 490 5 06 522 5 36 551 564 577 590 60 2 61 4 62 5 63 6 64 7 65 8 66 8 67 8 68 8 69 7 2 46 259 272 283 305 325 343 360 375 390 404 418 430 442 465 ... 0,25 -1 ,2 -0 ,40 0,4 1 ,6 3,0 4,8 0,5 0,5 -0 ,50 -0 ,20 0,25 0,45 0,7 0 ,67 0,5 -1 ,0 -0 ,60 -0 ,2 0,1 0,30 0 ,6 1,0 0,5 -2 ,2 -1 ,50 -0 ,95 -0 ,5 0,4 1,0 1,0 -0 ,60 -0 ,30 -0 ,1 -0 ,04 0,13 0,21 1,33 1,0 -1 ,2 -0 ,80 ... 16 68 48 > 16 60 46 11 30 51 11 110 60 > 16 18 28 11 190 62 > 16 83 51 > 16 62 46 > 16 46 43 > 16 40 40 24 39 8,2 83 50 > 16 78 49 11,5 33 56 12,2 Bảng 6- 5 7: Thông số hoạt động miệng hút sách -...
 • 53
 • 505
 • 5

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 7

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 7
... 192,6 196,215 1 97, 74 200,83 240 244, 475 246,4 2 87, 4 293 ,75 295, 07 DWV K L M DWV K L M K L M 155, 57 206, 375 206, 375 206, 375 206, 375 2 57, 175 2 57, 175 2 57, 175 3 07, 975 3 07, 975 3 07, 975 * Sự giãn nở ... (L/s) 1,63 2, 17 3,25 4,4 5,4 6,5 8, 67 10,1 13,0 17, 4 19,5 21 ,7 27, 1 32,4 38,0 43,4 48,5 54,2 65 76 86 ,7 109 130 152 174 2 17 m 170 170 170 170 180 180 200 200 270 270 270 270 270 270 350 350 350 ... 0, 274 0,305 0,4 27 0,518 0 ,70 1 0 ,79 2 1,006 1,249 1,524 1 ,79 8 2,042 2,500 3,050 3,692 4, 877 5 ,79 1 7, 010 7, 925 8,839 0,366 0,4 27 0, 579 0 ,70 1 0,945 1,128 1,432 1 ,70 7 2,133 2,438 2 ,74 3 3,6 57 4,267...
 • 14
 • 464
 • 2

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 8

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 8
... 24 28 36 48 4 ,8 8,1 12,6 18 37 40 43 48 Kích thước, mm A 150 200 250 300 B 250 303 350 400 E 190 240 290 340 G 88 71 80 90 H 53 83 58 87 F 53 50 50 44 QUẢ T 8. 3.3 Thơng gió tổng thể Hình 8- 4 : ... thải, m - Cột áp tạo chuyển động khơng khí vào phòng: H1 = g.h1.(ρN - ρT ) ( 8- 9 ) - Cột áp xả khí khỏi phòng: H2 = g.h2.(ρN - ρT ) ( 8- 1 0) Tốc độ khơng khí chuyển động qua cửa vào cửa thải : H ω1 ... − ρ T ) ρT - Lưu lượng khơng khí qua cửa : L1 = F1.ω1.µ1 ( 8- 1 4) F1, F2 : Diện tích cửa vào cửa thải, m2 µ1, µ2 : Hệ số lưu lượng cửa vào cửa thải Thay vào ta c : L2 = F2 µ ( 8- 1 2) ( 8- 1 3) L2 =...
 • 9
 • 693
 • 10

Giáo trình : Thông gió xử khí - Chương 9

Giáo trình : Thông gió và xử lý khí - Chương 9
... thức tính LPA ( 9- 7 ) giá trị bảng : Bảng 9- 5 Tần số trung tâm 63 125 250 500 1000 2000 4000 - Máy chiller ly tâm -8 -5 -6 -7 -8 -5 -8 - Máy chiller píttơng -1 9 -1 1 -7 -1 -4 -9 -1 4 - Đối với bơm ... độ giảm âm theo dải tần cho bảng 9- 1 7 : Bảng 9- 1 7 : Tổn thất âm qua trần cách âm, dB Tần số f, Hz Độ giảm âm, dB 125 -5 250 -9 500 -1 0 1000 2000 4000 -1 2 -1 4 -1 5 9. 1.2.5 Quan hệ mức áp suất âm ... dB ( 9- 9 ) Laf - Mức cường độ âm phát sinh , dB Ks - Thơng số riêng kết cấu đường ống; - Với van điều chỉnh : Ks = -1 07 - Cút cong có cánh hướng : KS = -1 07 + 10.lgn với n số cánh hướng dòng - Chổ...
 • 22
 • 365
 • 3

THÔNG GIÓ XỬ KHÍ THẢICAM RANH

THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢICAM RANH
... học: Thông gió xử khí thải TRANG: 13 Đồ án môn học: Thông gió xử khí thải 2.2.2 CO - Mùa đông mùa hè : TRANG: 14 Đồ án môn học: Thông gió xử khí thải TRANG: 15 Đồ án môn học: Thông gió xử ... Thông gió xử khí thải TRANG: 19 Đồ án môn học: Thông gió xử khí thải 2.3.Biểu đồ nồng độ chất ô nhiễm Cx , Chh theo khoảng cách vào mùa hè mùa đông: TRANG: 20 Đồ án môn học: Thông gió xử ... 15 Đồ án môn học: Thông gió xử khí thải 2.2.3.CO2 TRANG: 16 Đồ án môn học: Thông gió xử khí thải - Mùa đông mùa hè : TRANG: 17 Đồ án môn học: Thông gió xử khí thải 2.2.4 Bụi - Mùa đông...
 • 77
 • 498
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN KỸ THUẬT XỬ KHÍ THẢI XỬ KHÍ HCL BẰNG NƯỚC

ĐỒ ÁN MÔN KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI XỬ LÝ KHÍ HCL BẰNG NƯỚC
... LUẬN XỬ LÝ KHÍ HCL BẰNG NƯỚC 42 ĐỒ ÁN MƠN: KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI XỬ LÝ KHÍ HCL BẰNG NƯỚC GVHD: ThS Nguyễn Chí Hiếu 43 ĐỒ ÁN MƠN: KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS Nguyễn Chí Hiếu Khí Khí BỒN ... ống khói …m XỬ LÝ KHÍ HCL BẰNG NƯỚC 40 ĐỒ ÁN MƠN: KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS Nguyễn Chí Hiếu CHƯƠNG IV: TÍNH TỐN KINH TẾ XỬ LÝ KHÍ HCL BẰNG NƯỚC 41 ĐỒ ÁN MƠN: KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ... xử nước thải nhà máy, tận dụng để sản xuất clorua kim loại XỬ LÝ KHÍ HCL BẰNG NƯỚC 21 ĐỒ ÁN MƠN: KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS Nguyễn Chí Hiếu CHƯƠNG III: TÍNH TỐN THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ HCL...
 • 44
 • 1,101
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống xử lý khí thải công nghiệpsơ đồ xử lý khí thải công nghiệpxử lý khí thải công nghiệpkỹ thuật xử lý khí thải công nghiệpphương pháp xử lý khí thải công nghiệpcác phương pháp xử lý khí thải công nghiệpcông nghệ xử lý khí thải công nghiệpgiáo trình kỹ thuật xử lý khí thải công nghiệp phạm văn bônphần a xử lý khí thải công nghiệphiện trạng quản lý và xử lý nước thải cơng nghiệp và nguy hạigiáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thảigiáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2hệ thống thiết bị xử lý khí thảiđồ án thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho 1000 hộ dânđề án thu gom và xử lý chất thải nguy hại phát sinhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học