QT 01 - Quy trinh kiem soat tai lieu

Quy trình kiểm soát tài liệu

Quy trình kiểm soát tài liệu
... BH: 21/9/2009 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Mục đích Sở Khoa học Công nghệ ban hành, trì cải tiến quy trình kiểm soát tài liệu nhằm: - Hướng dẫn quy định trách nhiệm cho việc kiểm soát tài liệu liệu thống ... 21/9/2009 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 5.1.4 Tài liệu không kiểm soát - Tài liệu cung cấp cho quan bên nhằm mục đích thông tin không đóng dấu Các tài liệu không thay có thay đổi - Các tài liệu không kiểm soát ... DẤU DÙNG TRONG VIỆC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Dấu dùng cho tài liệu kiểm soát (dấu số 1) ĐÃ KIỂM SOÁT Ngày : / / Dấu số đóng lên trang thủ tục, quy trình; riêng Sổ tay chất lượng tài liệu khác đóng trang...
 • 38
 • 426
 • 2

MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TỔNG CỤC HẢI QUAN ppt

MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TỔNG CỤC HẢI QUAN ppt
... lập ban hành nội Cơ quan liên quan đến HTQLCL ▪ Tài liệu bên ngoài: tài liệu thiết lập ban hành tổ chức bên liên quan đến HTQLCL ▪ Tài liệu kiểm soát: tài liệu quan cần kiểm soát tính xác, cập ... hiệu STCL + Mã số quy trình: QT xy.wz - QT chữ viết tắt chữ Quy trình - xy ký hiệu viết tắt Cơ quan - wz số thứ tự quy trình từ 01 -> 99 Ví dụ: Quy trình Kiểm soát tài liệu quy trình chung hệ thống, ... hồi tài liệu nội cũ tất đơn vị phân phối dựa vào BM 01.02 - Sổ phân phối tài liệu phân phối tài liệu hành Các tài liệu lỗi thời phải có dấu hiệu nhận biết tài liệu lỗi thời 5.2 Kiểm soát tài liệu...
 • 13
 • 265
 • 3

Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu cho một công ty cụ thể (áp dụng ISO 9001 2008)

Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu cho một công ty cụ thể (áp dụng ISO 9001 2008)
... lực áp dụng Công ty Tài liệu kiểm soát: tài liệu có hiệu lực áp dụng cho hoạt động Công ty có đóng dấu "Tài liệu kiểm soát" màu đỏ trang bìa dấu Công ty Tài liệu không kiểm soát: tài liệu hiệu ... thống tài liệu, việc ban hành, phân phối, kiểm soát tài liệu vào, để công ty áp dụng vào trình quản lý tài liệu Vì tính chất quan trọng vậy, hôm nhóm chọn đề tài: Xây dựng quy trình kiểm soát tài ... LỜI MỞ ĐẦU Bất công ty dù lớn hay nhỏ có hệ thống tài liệu riêng Thường tài liệu nhiều phức tạp, tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, tài liệu ,tài liệu mới,… Do đó, ISO 9001: 2008 cho đời tiêu...
 • 23
 • 214
 • 2

Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hóa ra vào cổng

Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hóa ra vào cổng
... quy n tài liệu thuộc Công ty ABCD Ban ISO biên soạn kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TÀI SẢN, HÀNG HÓA RA VÀO ... quy n tài liệu thuộc Công ty ABCD Ban ISO biên soạn kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TÀI SẢN, HÀNG HÓA RA VÀO ... QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TÀI SẢN, HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG Mã tài liệu: HC - 21 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí...
 • 4
 • 7,263
 • 132

Tài liệu QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT docx

Tài liệu QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT docx
... nội QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT HỒ SƠ, BIỂU MẪU • Hồ sơ TT Nơi lưu Tài liệu cần lưu giữ Thời gian lưu (năm) Trách nhiệm lưu Lệnh sản xuất Xưởng sản xuất Quản đốc Phiếu sản phẩm Xưởng sản xuất ... báo sản phẩm hoàn thành Xưởng sản xuất kiêm phiếu nhập kho Sổ theo dõi sản phẩm không phù Xưởng sản xuất hợp Phiếu xuất kho Xưởng sản xuất • Biểu mẫu Lệnh sản xuất Phiếu sản phẩm Giấy báo sản ... QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT Họ tên PHẠM ĐỨC THỌ MỤC ĐÍCH • Đảm bảo trình lập kế hoạch triển khai trình tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu liên quan Đồng thời đảm bảo tính quán trình...
 • 12
 • 827
 • 11

Đề Cương luận văn Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC

Đề Cương luận văn Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC
... phần Kiểm toán vấn Tài Kế toán BDO -AFC 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty kiểm toán BDO -AFC SVTH: Trần Thị Thu Vân GVHD: Th.S Đoàn Văn Hoạt Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC 2.1.1 ... mực kiểm toán hành 1.2.3.4.3 KSCL kiểm toán BCTC từ quan, tổ chức công ty kiểm toán Chương II: Khảo sát tình hình thực tế KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC Công ty Cổ phần Kiểm toán ... hệ kế toán kiểm toán 1.1.3 Sự cần thiết kiểm toán BCTC kinh tế 1.1.4 Vai trò kiểm toán kinh tế 1.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.1 Khái niệm chất lượng kiểm toán...
 • 3
 • 850
 • 14

19 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

19 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
... môn chất lượng cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, em chọn đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài Công ty kiểm toán ... Kiểm soát chất lượng trình kiểm toán - Kiểm soát chất lượng sau hoàn tất kiểm toán Để có nhìn cụ thể quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, em ... quan Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam Phần 2: Thực trạng kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam Phần 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện kiểm...
 • 86
 • 466
 • 2

198 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

198 Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
... môn chất lượng cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, em chọn đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài Công ty kiểm toán ... Kiểm soát chất lượng trình kiểm toán - Kiểm soát chất lượng sau hoàn tất kiểm toán Để có nhìn cụ thể quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, em ... quan Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam Phần 2: Thực trạng kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam Phần 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện kiểm...
 • 86
 • 247
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
... KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM Hệ thống sách thủ tục việc kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC Deloitte Việt Nam bao ... - Kiểm soát chất lượng trước kiểm toán - Kiểm soát chất lượng trình kiểm toán - Kiểm soát chất lượng sau hoàn tất kiểm toán Để có nhìn cụ thể quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán ... môn chất lượng cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam, em chọn đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài Công ty kiểm toán...
 • 86
 • 407
 • 2

Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC

Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán AFC
... kế toán kiểm toán 1.1.3 Sự cần thiết kiểm toán BCTC kinh tế 1.1.4 Vai trò kiểm toán kinh tế 1.2 Kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC 1.2.1 Khái niệm chất lượng kiểm toán ... Hoạt Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC 2.1.3 Phương hướng phát triển 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2 Chính sách KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC công ty kiểm toán AFC ... Chính sách công ty KSCL dịch vụ kiểm toán BCTC 2.2.1.1 Trách nhiệm thành viên tham gia kiểm toán 2.2.1.2 Quy định kiểm tra soát xét toàn kiểm toán 2.2.2 Quy trình thực tế KSCL kiểm toán...
 • 3
 • 444
 • 3

Đề tài hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại NHNo& PTNT đồng nai – chi nhánh tân biên”

Đề tài hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại NHNo& PTNT đồng nai – chi nhánh tân biên”
... trạng kiểm soát nội hoạt động cho vay NHNo &PTNT Đồng Nai Chi nhánh Tân Biên chương II - 39 - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI CN TÂN BIÊN 2.1 ... kiểm soát nội hoạt động cho vay chi nhánh Những đóng góp đề tài: Về mặt khoa học, đề tài vận dụng nguyên lý hệ thống kiểm soát nội việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội quy trình cho vay đơn vị ... & PTNT Đồng Nai Chi nhánh Tân Biên, số liệu tổng quát từ ngân hàng hội sở Đồng Nai Đối tượng nghiên cứu: Quy trình cho vay ngân hàng NN &PTNT Chi nhánh Tân Biên, phân tích quy trình kiểm soát nội...
 • 102
 • 494
 • 2

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần h&t

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần h&t
... thống kiểm soát nội khoản mục vốn tiền khoản toán - Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội khoản mục vốn tiền khoản toán công ty cổ phần H&T - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ... thiện quy trình kiểm soát vốn tiền khoản toán công ty 3 Những đóng góp đề tài Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát vốn tiền khoản toán công ty cổ phần H&T có đóng góp ... kế toán vốn tiền khoản toán công ty - Đánh giá ưu điểm, nhược điểm hệ thống kiểm soát nội công ty - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát nội khoản mục vốn tiền khoản toán công ty...
 • 89
 • 378
 • 0

tìm hiểu và hoàn thiện quy trình kiểm soát vốn bằng tiền tại công ty tnhh một thành viên xây dựng cấp nước đồng nai

tìm hiểu và hoàn thiện quy trình kiểm soát vốn bằng tiền tại công ty tnhh một thành viên xây dựng cấp nước đồng nai
... VN BNG TIN TI CễNG TY TNHH MT THNH VIấN XY DNG CP NC NG NAI 16 2.1 GII THIU V CễNG TY TNHH THNH VIấN XY DNG CP NC NG NAI 17 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v chc nng, nhim v ca cụng ty 17 2.1.1.1 Quỏ trỡnh ... 30/4/1975, cụng ty Cp thu Biờn Ho c U ban Quõn qun cho tip tc hot ng v i tờn l cụng ty khoan cp nc ng Nai - Nm 1990, cụng ty Khoan cp nc ng Nai i tờn thnh cụng ty xõy dng cp nc ng Nai v tip tc nõng ... Nhõn Dõn Tnh ng Nai, k t ngy 01/7/2005, cụng ty c U Ban Nhõn Dõn Tnh ng Nai bn giao quyn ch s hu Nh nc ti cụng ty cho Cụng ty Phỏt trin khu cụng nghip Biờn Ho (SONADEZI) - Cụng ty thc hin ch ...
 • 129
 • 184
 • 0

nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình kiểm soát cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đại á chi nhánh trảng bom

nghiên cứu khoa học hoàn thiện quy trình kiểm soát cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đại á chi nhánh trảng bom
... VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á CHI NHÁNH TRẢNG BOM 3.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm soát nội cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Đại Á chi nhánh Trảng Bom ... quy trình kiểm soát cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Đại Á chi nhánh Trảng Bom .67 2.2.2.1 Hoạt động kiểm soát nội quy trình kiểm soát cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP ... Chương vào phân tích đánh giá thực trạng quy trình kiểm soát cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Đại Á chi nhánh Trảng Bom 29 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA...
 • 108
 • 279
 • 0

Xem thêm