Đề thi kỹ thuật vi xử lý

Đề thi môn kỹ thuật vi xử

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý
... tài liệu ĐỀ SỐ 05 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : MOV DX,[SI] + 58H ; MOV CX,DL Câu 2: Phân tích ý nghĩa chân tín hiệu sơ đồ phối ghép 8284 với vi xử Câu ... liệu cổng PC thực 30 lần công vi c : giảm giá trị đơn vị đưa cổng PA Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 06 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : ... ĐỀ SỐ 04 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : MOV CX,[DI] +5FH ; MOV DH,DL Câu 2: Phân tích...
 • 3
 • 2,616
 • 60

Đề thi môn kỹ thuật vi xử có đáp án phần 1

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 1
... PB tín hiệu lấy liệu cổng PC thực 30 lần công vi c : giảm giá trị đơn vị đưa cổng PA Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 06 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: ... PCH < 10 lấy bit phần thấp liệu cổng PA đưa cổng PCL , ngược lại lấy bit phần cao liệu cổng PB đưa cổng PCL Thời gian làm : 60 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ 05 ĐỀ THI MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ ... MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ Chủ nhiệm môn Câu 1: Mã hóa lệnh sau : MOV DX,[SI] + 58H ; MOV CX,DL Câu 2: Phân tích ý nghĩa chân tín hiệu sơ đồ phối ghép 8284 với vi xử Câu 3: Địa sở 8255A 7BH, cổng...
 • 2
 • 7,949
 • 213

Đề thi môn kỹ thuật vi xử có đáp án phần 2

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2
... 825 5A (Mỗi vi mạch địa chỉ).Hãy thi t kế mạch giải mã địa biết địa sở vi mạch 2B0H vi mạch 2B4H Giải: Sơ đồ địa chỉ: A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 IO/M 2B0H 1 1 0 0 2B1H 1 1 0 2B2H 1 1 0 2B3H ... … … SS 420 0H + POP SI SP 00FEH 00FFH 0100H … SS 420 0H 06H 20 H … 2 Bộ vi xử 8088 khởi tạo đoạn liệu DS = 420 0H Giả thi t thời điểm BX=ABF8H, SI=4E5CH, DI= 13C2H Hãy tính địa toán hạng nguồn ... NOT_LOWER SUB BL ,20 H MOV BH,BL NOT_LOWER: INC SI LOOP LAP2 MOV AH,9 LEA DX,CRLF INT 21 H LEA DX,S2 INT 21 H MOV AH ,2 MOV DL,BH INT 21 H MOV AH,4CH INT 21 H MAIN ENDP END MAIN ;Gán BL = [SI] ;So sánh BL với...
 • 30
 • 7,379
 • 27

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử docx

Tài liệu Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn kỹ thuật vi xử lý docx
... chú thich b) Nhan, các toán ̣ng, lê ̣nh, chú thich ̃ ̃ ́ ́ c) Nhan, chú thi ch, lê ̣nh, các toán ̣ng d) Nhan, các toán ̣ng, lê ̣nh, chú thi ch ̃ ̃ Câu 2: Các lênh nào sau là các lênh ... hoă ̣c exe Câu 6: Trong mã lênh phân chỉ thi toán ̣ng (Operand) sử du ̣ng để mã hoá: ̣ ̣ a) Loa ̣i lênh b) Vi trí sẽ thực hiên lê ̣nh ̣ ̣ ̣ c) Vi trí chứa dữ liê ̣u sử du ̣ng lênh ... a) AX=5050 c) AX=5050H b) AX=4950 d) AX=4950H ́ ́ ́ ̉ ́ CHƯƠNG 4: THI T KÊ HỆ THÔNG VI XƯ LY CHUYÊN DỤNG Câu 1: Hê ̣ thố ng vi xử lý chuyên du ̣ng có cấ u hinh phầ n cứng: ̀ a) Đơn giản...
 • 14
 • 1,719
 • 19

ĐỀ THI HỌC PHẦN KỸ THUẬT VI XỬ ppsx

ĐỀ THI HỌC PHẦN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ ppsx
... VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 14 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt thuyt a Mạch thời gian hệ vi xử : công dụng, cấu trúc, hoạt động ghép nối với hệ vi xử ... HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 18 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt thuyt a Trình bày kỹ thuật quét để giải mã phím b Có thể dùng kỹ thuật để xác ... Manual TRNG I HC BCH KHOA HN VIN IN THI HC PHN K THUT VI X Lí S: 23 THI GIAN CHUN B BI: Ch ký ging vi n ph trỏch HP 15 phỳt thuyt a Vẽ lợc đồ hoạt động vi xử kể từ lúc RESET b Vectơ reset...
 • 32
 • 275
 • 0

bài tập lớn môn học kỹ thuật vi xử đề tài thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận led

bài tập lớn môn học kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận led
... Với đề tài này, chúng em chọn loại ma trận LED 8x8 để hiển thị Ta có sơ đồ nguyên Ma trận LED 8x8: Để ma trận sáng nh hình vẽ (hiển thị phần chữ ADIDAS): Đèn LED thứ Đèn LED thứ hai Đèn Led ... tất điểm ảnh Thiết kế đệm để ổn định liệu (gồm đệm hàng đệm cột) 1) Sơ đồ khối mạch hiển thị dùng ma trận LED : Nguyenvanbientbd47@gmail.com Sơ đồ khối cho mạch điều khiển ma trận LED x 2)Nhiệm ... độ lớn 24 hình/s ảnh chạy liên tục không bị giật II) Thiết kế: Để thực đợc vi c quét theo hàng quét theo cột ta cần phải làm công vi c sau: Thiết kế ma trận LED theo mô hình nh nói Thiết kế phân...
 • 12
 • 318
 • 2

Đề kiểm tra điều kiện kỹ thuật vi xử

Đề kiểm tra điều kiện kỹ thuật vi xử lý
... hệ thống vi xử truyền liệu với cổng vào nối tiếp 8251 với chế độ truyền cận đồng (Asynchronous) Vi t đoạn chương trình truyền nhận liệu cho hai hệ thống Bài 15: Thực hệ thống vi xử giao ... Hãy vi t chương trình điều khiển động quay vòng theo chiều kim đồng hồ 90o theo chiều ngược lại Bài 13: Thiết kế hệ thống vi xử sử dụng vào song song PPI 8255 hoạt động chế độ (Mode 0) điều ... mở thiết bị từ trung tâm đóng mở điện cho phòng Bài 12: Thiết kế hệ thống vi xử điều khiển động bước có thông số kỹ thuật: 12V/2A bước 1o Biết rằng, động có dây cấp điện theo xung, để quay...
 • 3
 • 715
 • 10

Tài liệu Đề cương chi tiết môn học: Kỹ thuật vi xử pptx

Tài liệu Đề cương chi tiết môn học: Kỹ thuật vi xử lý pptx
... áÄøb¹ỵ·p÷í\VỴ¹‘ŒÜ‚}õï³^Ỉ¸ÃœC¿t©k1Phé?zưỴ‹pƯnÍmµS2ÐQÐ ÷7nhó\—j.!¶ÄÁvbPs…€O§_#]c´;Wžv³Ýdº§-Ãâ×lÝO ¤cƯEtø+o†vỵÊ[!†ê:ˆõ®{€đk¶¯› ™…Ĩ ° )å=v€‹²ÜtgÅ­Ỉ·‡PK2í]cîò>3S³¼>ỉEã3¢‰œ«2ó÷mµSÚð;ÃÜ‘žÙƒì°Õ}O(ŒQ¸L–3b4¸Ỉb...
 • 22
 • 451
 • 0

đề cương và đáp án môn kỹ thuật vi xử

đề cương và đáp án môn kỹ thuật vi xử lý
... 0030H RAM 2.7 Vi t CT xóa ô nhớ 0031H RAM 2.8 Vi t CT đọc ô nhớ 0032H RAM vào ghi A 2.8 Vi t CT ghi nội dung ghi A vào ô nhớ 0033H RAM 2.10 Vi t CT chuyển liệu ô nhớ 0034H RAM vào ô nhớ 0035H ... xuất Port 2.11 Vi t CT xuất 0FH Port 2.12 Vi t CT xuất F0H Port 2.13 Vi t CT xuất nội dung ghi A Port 2.14 Vi t CT nhập từ Port vào ghi A 2.15 Vi t CT nhập từ Port xuất Port 2.16 Vi t CT xuất (mức ... chưa đến 100 đóng relay, số đếm đạt 100 ngắt relay ĐÁP ÁN VI XỬ LÝ (HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051) CẤU TRÚC PHẦN CỨNG - GIẢI MÃ ĐỊA CHỈ 1.1 Sử dụng vi mạch 74138 cổng cần thiết để thiết kế mạch giải...
 • 24
 • 863
 • 6

Báo cáo thí nghiệm kỹ thuật vi xử & vi điều khiển

Báo cáo thí nghiệm kỹ thuật vi xử lý & vi điều khiển
... _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC &_ WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF COUNT EQU 0X20 COUNT1 EQU 0X21 COUNT2 EQU 0X22 COUNT3 EQU 0X23 Nhóm:07-24A Trang: 12 Báo cáo thí nghiệm VXL&VDK ... 17 Báo cáo thí nghiệm VXL&VDK Trung GVHD: Phạm Xuân 3.5:Chương tình ASEMBLY: processor 16f877a include CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC &_ WRT_OFF & ... ngắt vi điều khiển PIC16F877 Khảo sát ngắt vi điều khiển PIC16F877 Điều khiển LCD ký tự 2x16 5.2 Yêu cầu: Vi t chương trình hiển thị kí tự lên LCD Vi t chương trình chạy chữ qua LCD(họ tên sinh vi n,nhóm)...
 • 37
 • 250
 • 0

Đề Tài TÌM HIỂU KIẾN TRÚC VI XỬ INTEL PENTIUM 4 VI KIẾN TRÚC NETBURST Giáo Viên Hướng Dẫn NGUYỄN VIỆT HÙNG môn kỹ thuật vi xử

Đề Tài TÌM HIỂU KIẾN TRÚC VI XỬ LÝ INTEL PENTIUM 4 VI KIẾN TRÚC NETBURST Giáo Viên Hướng Dẫn NGUYỄN VIỆT HÙNG môn kỹ thuật vi xử lý
... Giới thiệu vi xử Intel Pentium ……………………………………….….8 II KIẾN TRÚC NETBURST ……………………………………………………11 Sơ đồ khối vi kiến trúc NETBURST ………………………………………11 III KIẾN TRÚC CỦA VI XỬ LÝ INTEL PENTIUM …………… ... nhịp, CPU Pentium III nhanh CPU Pentium IV nhờ kích thước pipeline Bởi hiệu pipeline kiến trúc Netburst, hệ vi xử thứ Intel (vi kiến trúc Core) quay trở lại với kiến trúc Pentium M, kiến trúc dựa ... vi xử thi hành loạt lệnh máy báo cho đơn vị xử biết phải làm Dựa lệnh, vi xử làm vi c sau: - Sử dụng ALU, vi xử làm phép toán cộng, trừ, nhân, chia Các vi xử đại bao gồm xử dấu...
 • 43
 • 284
 • 1

Đề cương chi tiết môn học kỹ thuật vi xử đh sư phạm kỹ thuật nam định

Đề cương chi tiết môn học kỹ thuật vi xử lý  đh sư phạm kỹ thuật nam định
... Nguyễn văn Hải- Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý- nguyenhai.dhspkt@gmail.com design Mohamed TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH NỘI DUNG CHI TIẾT Chương HỆ VI XỬ LÝ 1.1 Vi xử gì? Ngày xu hướng số ... giảng Kỹ thuật vi xử lý- nguyenhai.dhspkt@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH Chương BỘ VI XỬ LÝ 8088 CỦA INTEL 2.1 Giới thiệu hoạt động vi xử 8088 2.1.1 Giới thiệu chung Bộ vi xử ... Hải- Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý- nguyenhai.dhspkt@gmail.com 19 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH Chú ý: Các ví dụ cho lệnh ADC, ADD, SBB, SUB tham khảo tài liệu Kỹ thuật Vi xử - Văn Thế...
 • 113
 • 143
 • 0

Thiết kế mạch quang báo hiển thị thông tin đa luồng ứng dụng kỹ thuật vi xử

Thiết kế mạch quang báo hiển thị thông tin đa luồng ứng dụng kỹ thuật vi xử lý
... chiếu sáng Dòng cần thiết cung cấp cho hàng là: Ihàng = 10x32x2 = 640 MA 1.3 Nhiệm vụ đề tài : Thiết kế mạch quang báo hiển thị thông tin đa luồng Mạch có chức hiển thị thông tin matrix 8x8 Nhóm7 ... triển : Có thể kết nối với máy tính hiển thị nhiều luồng thông tin 4.Tài liệu tham khảo : a thuyết thực hành vi điều khiển b Dientuvietnam.net c .Thiết kế hệ thống dùng vi điều khiển 8051_ Tống ... Mạch quang báo nhóm thực mạch có chức hiển thị nội dung ma trận điểm Nội dung dịch chuyển từ phải sang trái Nội dung cần hiển thị nạp trước vào nhớ vi điều khiển trình nạp chương trình cho vi...
 • 29
 • 49
 • 0

Đề cương ôn tập môn kỹ thuật vi xử

Đề cương ôn tập môn kỹ thuật vi xử lý
... xử thông tin kênh Cấp số N3 Cấp số N0 Cấp số N2 Cấp số N1 Trờng Đại học dân lập Đông Đô - Khoa Công nghệ thông tin - Lớp B2 - Khoá (12/1998) Đề cơng ôn tập môn kỹ thuật vi xử b) Lu đồ thuật ... port_ASCII ; Đọc mã bàn phím ret Trờng Đại học dân lập Đông Đô - Khoa Công nghệ thông tin - Lớp B2 - Khoá (12/1998) Đề cơng ôn tập môn kỹ thuật vi xử ; Key: db 30h ; Bảng mã khoá db ... Giảm r đơn vị (r) < - (r)-1 Trờng Đại học dân lập Đông Đô - Khoa Công nghệ thông tin - Lớp B2 - Khoá (12/1998) Đề cơng ôn tập môn kỹ thuật vi xử 17) DCX rp Giảm rp đơn vị (rp) < - (rp)-1 18)...
 • 8
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kỹ thuật vi xử lýngân hàng đề thi kỹ thuật vi xử lýđề cương kỹ thuật vi xử lýđề thi trắc nghiệm kỹ thuật vi xử lýđề thi môn kỹ thuật vi xử lýngân hàng đề thi môn kỹ thuật vi xử lýngan hang de thi trac nghiem co dap an mon ky thuat vi xu lyđề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 1đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2đề cương môn kỹ thuật vi xử lýđề cương môn học kỹ thuật vi xử lýtài liệu ôn thi môn kỹ thuật vi xử lýkỹ thuật vi xử lýkỹ thuật vi xử lýgiáo trình kỹ thuật vi xử lýPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học