code demux1_4 khối trừ 1 kênh 4 kênh

Hệ thống viễn thông 1 - Chuong 4 Ghep Kenh So

Hệ thống viễn thông 1 - Chuong 4 Ghep Kenh So
... + x STM -1 ≡ x STM -4 + 16 x STM -1 ≡ x STM -1 6 + x STM -4 ≡ x STM -1 6 S T M -1 # S T M -1 # S T M -1 # S T M -1 # S T M -4 # S T M -4 # S T M -4 # S T M -4 # a a a a b b b b c c c c MUX 1/ d cb ...   48 0 § ¨ 30K ¡ ¢ £ 30 Châu Âu 19 20 7680 1, 544 Mbps 6, 312 Mbps 44 ,736Mbps 2 74 ,17 6Mbps ¢ 560 ,16 0Mbps ¦ © 24 ¡ © © © 96 § 24 © 672 Bắc Mỹ 40 23 80 64 1, 544 Mbps 6, 312 Mbps 32, 046 Mbps 97,728Mbps ¢ 40 0,352Mbps ... frame Th.S Nguy n Văn Mùi 16 -frame multi-frame = ms 10 11 12 13 14 15 frame = 12 5 µs bits / time slot 15 16 17 29 30 31 time slot = 3.9 µs Time slot 16 : Si 0 1 1 /v frame frame ch n (phát...
 • 17
 • 284
 • 14

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết (2)

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết (2)
... kênh phân phối B NỘI DUNG Phần I Phân tích mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối I Mục tiêu kênh phân phối Để đảo bảo mục tiêu chung doanh nghiệp, cần phải đặt mục tiêu cụ thể đạt mục tiêu ... kênh phân phối dày đặc, phân bổ hợp lý, kiểm soát chặt chẽ mang lại hiệu cao khẳng định may Việt Tiến xác định đắn mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối hàng hóa nên hiệu việc phân phối ... bào tính đồng mục tiêu với tất thành viên kênh lựa chọn với mục tiêu người quản trị kênh Tất các thành viên kênh hướng tới mục tiêu chung kênh phân phối Do vậy, thiết kế kênh phân phối phải đảm...
 • 11
 • 1,252
 • 1

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối? Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết

Phân tích các mục tiêu và tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối? Trình bày việc xác định mục tiêu của 1 kênh phân phối mà anh chị biết
... kênh phân phối B NỘI DUNG Phần I Phân tích mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối I Mục tiêu kênh phân phối Để đảo bảo mục tiêu chung doanh nghiệp, cần phải đặt mục tiêu cụ thể đạt mục tiêu ... kênh phân phối dày đặc, phân bổ hợp lý, kiểm soát chặt chẽ mang lại hiệu cao khẳng định may Việt Tiến xác định đắn mục tiêu tiêu chuẩn thiết kế kênh phân phối hàng hóa nên hiệu việc phân phối ... bào tính đồng mục tiêu với tất thành viên kênh lựa chọn với mục tiêu người quản trị kênh Tất các thành viên kênh hướng tới mục tiêu chung kênh phân phối Do vậy, thiết kế kênh phân phối phải đảm...
 • 11
 • 670
 • 1

TOAN 1-PHÉP TRỪ TRONG PV 4

TOAN 1-PHÉP TRỪ TRONG PV 4
... Thø t­ ngµy th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 4- 1=3 3+1 =4 4-1=3 4- 3=1 2+2 =4 4-2=2 4- 2=2 Bài 1: Tính 4 1= 3+1= 3–1= 4 3= 2–1= 4 1= Bài 2: Tính - 2 - - - Bài 3: Viết phép tính thích hợp:...
 • 8
 • 162
 • 0

De du tru 1 Khoi A 2007 (co dap an)

De du tru 1 Khoi A 2007 (co dap an)
... Hình chóp MABA1 CABA1 có chung đáy tam giác ABA1 đường cao nên thể tích 1 ⇒ V = VMABA1 = VCABA1 = AA1.SABC = a3 15 3 ⇒ d (a, (MBA1 )) = 3V SMBA1 = 6V a = MB.MA1 @ PHẠM HỒNG DANH (Trung tâm ... mp (BMA1) d = 3V a = S Cách khác: + Ta có A1 M = A1 C1 + C1M2 = 9a2 BC2 = AB2 + AC2 − 2AB.AC.cos1200 = 7a2 BM2 = BC2 + CM2 = 12 a2 A1 B2 = A1 A + AB2 = 2 1a2 = A1 M2 + MB2 ⇒ MB vuông góc với MA1 + Hình ... 1 Vậy phương trình AB : y = − x 1 Gọi n = a1 a 2a3 a số cần lập TH1 : a4 = 0, ta có cách chọn a1 (vì a1 ≥ 2) cách chọn a2 cách chọn a3 (1 cách chọn a4 ) Vậy ta có 8.8.7 .1 = 448 số n TH2 : a4 ...
 • 7
 • 403
 • 1

De du tru 1 Khoi D 2007 (co dap an)

De du tru 1 Khoi D 2007 (co dap an)
... ( − 1) n 1 Cn −1x + ( − 1) n Cn n n n n Lấy đạo hàm hai vế ta có n( x − 1) n 1 = nC x n 1 − ( n − 1) C1 x n −2 + + ( − 1) n 1 Cn 1 n n n Cho x = ta có = nC0 − ( n − 1) C1 + + ( − 1) n ... − 3x + 1) + log2 ( x − 1) 1 2 1 ⇔ − log2 2x − 3x + + log ( x − 1) ≥ 2 ( ⇔ log ) ( x − 1) 1 (x − 1) ≥2 (x − 1) (2x − 1) 1  ( x − 1)  x − ÷ 2  (x − 1) −3x + 1 ⇔ ≥2⇔ ≥0⇔ ≤x< (2x − 1) 2x − ... ∈ d' ⇒ N(4t +1, –3 + t, – 5t) MN = ( 4t ) Q d M N d' ∆ + t + ( −5t ) = 42t = 42 ⇒ t = ⇔ t = 1 t = ⇒ N1(5, –2, –5) Đường thẳng 1 qua N1 nằm (P), vuông góc d' có VTCP r r r a 1 =  n P , a d...
 • 8
 • 314
 • 3

De du tru 1 Khoi B 2007 (co dap an)

De du tru 1 Khoi B 2007 (co dap an)
... AB cắt mặt phẳng (P) I( 1,< /b> 3, –2) Tìm M ∈ (P) để MA2 + MB2 nhỏ Gọi H trung điểm đoạn AB Tam giác MAB có trung tuyến MH nên: MA + MB2 = 2MH + AB2 Do MA2 + MB2 nhỏ ⇔ MH2 nhỏ Ta để thấy H (1,< /b> 1,< /b> 1)< /b> , ... 66  y( y − 1)< /b> ( y − 2) + x( x − 1)< /b> = 66  6x − 6x + y − 3y + 2y = 13< /b> 2 ⇔ 2 ( y − 3y + 2y ) + x − x = 13< /b> 2 (1)< /b> (2)  ⇔ 6x 2− 6x + y − 3y + 2y = 13< /b> 2 11< /b> x − 11< /b> x − 13< /b> 2 = (2) − 2 (1)< /b> ⇔ { { x = ... x (1 < /b> – x) ≥ ⇒ y = x +1 < /b> Do diện tích hình phẳng giới hạn đường cho 1 < /b> x ( 1< /b> x) −x + x x +1 < /b>   S= ∫ dx = ∫ dx = ∫  1 < /b> + ÷dx x +1 < /b> x +1 < /b> x +1< /b> 0 0 Tọa độ giao điểm đường y = S = −x + x +1 < /b> dx +1...
 • 8
 • 198
 • 1

Mô tả nhu cầu phục vụ của 1 kênh trong 3 trường hợp khách hàng của kênh mua máy tính về sử dụng

Mô tả nhu cầu phục vụ của 1 kênh trong 3 trường hợp khách hàng của kênh mua máy tính về sử dụng
... Xây dựng mục tiêu yêu cầu bắt buộc kênh  Xác định phương án kênh  Các kênh marketers sử dụng phân phối máy vi tính Mức độ đảm bảo dịch vụ khách hàng mong muốn  Quy lô  Thời gian chờ ... dịch vụ khách hàng mong muốn  Quy lô :số đơn vị sản phẩm mà kênh marketing cho phép khách hàng tiêu biêu mua đợt  Thời gian chờ đợi:Thời gian chờ đợi thời gian trung bình mà khách hàng kênh ... bước thiết lập kênh phân phối  Phân tích mức độ đảm bảo dịch vụ khách hàng mong muốn  Xây dụng mục tiêu yêu cầu bắt buộc kênh  Các kênh phân phối áp dụng cho công ty máy tính Phân tích...
 • 14
 • 140
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 4 pptx

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 4 pptx
... 65 ,1 13 ,1 21, 8 20 01 100 63,5 14 ,4 22 .1 2002 10 0 61, 9 15 ,4 22,7 20 04 10 0 58,7 17 ,4 23,9 2005 10 0 57,2 18 ,3 24, 5 2006 10 0 55,7 19 ,1 25,2 0,5 3,0 2,0 0,5 b Vẽ biểu đồ - Vẽ biểu đồ miền thể C c u ... chế biến nguyên liệu c ng nghiệp) C u Vẽ biểu đồ a Xử lí số liệu C c u lao động phân theo ngành kinh tế nư c ta, giai đoạn 2000 – 2006(%) Năm Tổng số Chia N-L- N CN- XD Dịch vụ 2000 10 0 65 ,1 ... - Đây chuyển dịch tiến bộ, phù hợp với xu chung, nhiên chuyển dịch chậm 1, 5 b Giải thích: Do tiến trình c ng nghiệp hóa đại hóa th c đẩy phát triển c ng nghiệp dịch vụ Điều dẫn đến chuyển dịch...
 • 5
 • 143
 • 0

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 4 ppt

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Sử 2013 - Phần 1 - Đề 4 ppt
... 19 45 C u ( 3đ) a Vì Đảng ta phát động - Sau HĐSB 6.3 .19 46 Tạm ư c 14 .9 .19 46 , ta nghiêm chỉnh Pháp - Từ đầu 12 .19 46 Pháp liên tiếp gây xung đột với ta đ c biệt ngày 18 .12 19 46 - Ngay từ 12 .12 .19 46 ... - Những thách th c mang tính toàn c u b.Biểu hiện: - Quan hệ Xô –Mĩ c i thi n - 19 72 Đông Đ c Tây Đ c - 19 72 Xô –Mĩ kí kết hiệp ư c - 19 75 định ư c Hen – xin –ki - đầu 80s - 12 .19 89 1. 5 ... 12 .12 .19 46 Đảng ta thị , - Ngày 18 19 .12 .19 46 Ban thường vụ TWĐ định Đêm 19 .12 .19 46 - 19 47 t c phẩm” Kháng chiến định thắng lợi b.Nội dung Lời kêu gọi toàn qu c - Chỉ rõ phải đứng dậy kháng chiến...
 • 3
 • 190
 • 0

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2007 khối d

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2007 khối d
... góc d' có VTCP aΔ = n P , ad ' = −3 ( 2, −3,1) Vậy phương trình Δ1: ( ) Vậy phương trình Δ2: x +3 y+ z −5 = = −3 Câu IV: 1 x(x − 1) x2 − x dx = Tính I = dx x2 − x2 − ∫ ∫ 1 x ⎞ d ( x − 4) dx ⎛ ... ∈ d' ⇒ N(4t +1, –3 + t, – 5t) MN = ( 4t ) d M N d' Δ + t + ( −5t ) = 42t = 42 ⇒ t = ⇔ t = ±1 t = ⇒ N1(5, –2, –5) Đường thẳng Δ1 qua N1 nằm (P), vuông góc d' có VTCP r r r a Δ1 = ⎡ n P , a d ... (d' ) hình chiếu d lên mặt phẳng P là: r d' : x + y + z + = có VTCP ad ' = ( 4;1; −5 ) Q 2x − 3y + z − 11 = { ⎧ x = + 4t ⎪ ⇒ Phương trình tham số d' : ⎨ y = −3 + t ⎪z = −5t ⎩ Trên d' tìm điểm N cho...
 • 8
 • 274
 • 0

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2007 khối b

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2007 khối b
... SB2 = AB2 + SA = 3a2 ⇒ SB = a a 2a 2a ⇒ SH= ⇒ SK= 3 (do tam giác SAB SAD vuông A) AH.SB = SA.AB ⇒ AH= HK SH 2a = ⇒ HK = BD SB Gọi AM đường cao tam giác cân AHK ta có Ta có HK song song với BD ... = (vn) ⇔x=2 { (B n đọc tự vẽ hình) +BC vuông góc với (SAB) ⇒ BC vuông góc với AH mà AH vuông với SB ⇒ AH vuông góc với (SBC) ⇒ AH vuông góc SC (1) < /b> + Tương tự AK vuông góc SC (2) (1) < /b> (2) ⇒ SC vuông ... tọa độ đỉnh hình vuông ABCD ngoại tiếp (C) biết A ∈ d Câu Vb (cho chương trình THPT phân ban): Giải phương trình log (x − 1) + log (2x − 1) = 2 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O,...
 • 8
 • 156
 • 0

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2007 khối a

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2007 khối a
... 3V a = S Cách khác: + Ta có A1 M = A1 C1 + C1M = 9a2 BC2 = AB2 + AC2 − 2AB.AC.cos1200 = 7a2 BM = BC2 + CM = 1 2a2 A1 B2 = A1 A + AB2 = 2 1a2 = A1 M + MB2 ⇒ MB vuông góc với MA1 + Hình chóp MABA1 CABA1 ... đáy tam giác ABA1 đường cao nên thể tích 1 ⇒ V = VMABA1 = VCABA1 = AA1.SABC = a3 15 3 ⇒ d (a, (MBA1 )) = 3V SMBA1 = 6V a = MB.MA1 @ PHẠM HỒNG DANH (Trung tâm Bồi dưỡng văn h a Luyện thi đại ... a1 a2 a3 a số cần lập TH1 : a4 = 0, ta có cách chọn a1 (vì a1 ≥ 2) cách chọn a2 cách chọn a3 (1 cách chọn a4 ) Vậy ta có 8.8.7.1 = 448 số n TH2 : a4 a4 chẵn Ta có : cách chọn a4 cách chọn a1 ...
 • 7
 • 185
 • 0

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2006 khối a

đề thi đại học dự trữ (1) môn toán năm 2006 khối a
... BM đường cao Ta có SA=ABtg600= a MN SM MN = ⇔ = AD SA 2a 4a ⇒ MN = , a 3 =2 a a 3− a 2a = 3 Diện tích hình thang BCMN BC + MN S= BM 4a ⎞ ⎛ ⎜ 2a + ⎟ 2a 10 a = S =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 3 ⎝ ⎠ BM = a + SH ( dt.BCMN ... Đặt a =3x, b =3y, c =3z Theo giả thi t ta có :a, b,c > ab + bc + ca= abc (1) a2 b2 c2 a+ b+c + + ≥ Bất đẳng thức cần chứng minh: a + bc b + ca c + ab 3 a b c a+ b+c ⇔ (2) + + ≥ a + abc b + abc c + abc ... abc Thay abc vào (2) ta có: a3 b3 c3 a+ b+c + + ≥ (a + b) (a + c) (b + c)(b + a) (c + a) (c + b) Áp dụng BĐT côsi cho số dương ta có: a3 a+ b a+ c a 3a + + ≥ 3.3 = (a + b) (a + c) 8 64 b3 b+c b +a b3...
 • 5
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ phân kênh demux 1 gt 4sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của ô xi lô tương tự 1 kênh3 1 2 4 kênh mương do xã quản lýđề dự trữ 1 khối d 2008cấu trúc kênh phân phốichương 1 kênh truyền vô tuyếntiểu luận makerting về 1 kênh phân phối sản phẩmbài 1 kênh truyền vô tuyến wireless channelcó 14 kênh adc 10 bit và 1 kênh dac 10 bit có 2 bộ timer 32 bit 6 ngõ điều xungsơ đồ 1 kênh phân phối trực tiếp1 kênh tiêu thụ trực tiếpcấu trúc kênh truyềnkhối tiền tệ 1 khối tiền tệ m1 2 khối tiền tệ m2 3 khối tiền tệ m3 4 khối tiền tệ llựa chọn dự trữ trong kênh phân phốibút toán c dành cho khấu trừ tài sản vô thể thì giống y như ở exhibit 4 1 và 4 3Tiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBAI 10 SINH SAN o SINH VATPPCT KHTN6 2017 2018Môn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpHọc thuyết kinh tế của adam smithNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRIN