Di sản văn hóa vùng hàm rồng ở tỉnh thanh hóa tt

Di sản văn hóa vùng Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa

Di sản văn hóa vùng Hàm Rồng ở tỉnh Thanh Hóa
... 42 CHƯƠNG 2: DI SẢN VĂN HÓA VÙNG HÀM RỒNG 44 2.1 Nhận di n vùng Hàm Rồng 44 2.2 Di sản văn hóa vật thể vùng Hàm Rồng 46 2.3 DSVH phi vật thể vùng Hàm Rồng 77 Tiểu ... Nam như: Văn hóa vùng châu thổ sông Hồng; vùng văn hóa Nghệ Tĩnh, vùng văn hóa Bình - Trị - Thiên, vùng văn hóa đồng sông Cửu Long, vùng văn hóa Tây Bắc, vùng văn hóa Việt Bắc, vùng văn hóa Tây ... Chương 2: Di sản văn hóa vùng Hàm Rồng (57 trang) Chương 3: Bàn luận kiến nghị (35 trang) 11 NỘI DUNG Chương LÝ THUYẾT VỀ VÙNG VĂN HÓA VÀ DI SẢN VĂN HÓA 1.1 Lý thuyết vùng văn hóa Vùng văn hóa coi...
 • 211
 • 313
 • 1

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển cộng đồng Việt Nam

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển cộng đồng ở Việt Nam
... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn ... du lịch Sự tăng trưởng khách du lịch đến điểm di sản đồng nghĩa với việc giá trị di sản phát huy - Phát triển du lịch di sản văn hóa gắn với phát triển cộng đồng Cộng đồng phần thiếu di sản văn ... hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển cộng đồng Việt Nam Nhận thức vai trò việc phát huy giá trị văn hoá vai trò cộng đồng phát triển du lịch, Nhà...
 • 14
 • 1,120
 • 10

DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM

DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM
... ý kiến bật ông Di sản văn hóa phi vật thể phải tiến hành xếp hạng cấp quốc gia cấp tỉnh không “kiểm kê”? Tại vậy, thưa ông? - Phải có bình đẳng Di sản văn hóa vật thể Di sản văn hóa phi vật thể ... văn hóa vật thể Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) Nếu đọc lại Luật Di sản văn hóa 2001, thấy 74 điều có 63 điều di sản văn hóa (DSVH) vật thể, có 11 điều dành cho DSVHPVT, mà dường toàn “khẩu ... Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam vừa thay mặt cho 1.000 hội viên nước BCH hội gửi tới Quốc hội góp ý hội Dự án luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa Để hiểu rõ góp ý...
 • 5
 • 285
 • 0

Di sản văn hóa thế giới Việt Nam

Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam
... Nam Á di sản thể loại Việt Nam Với giá trị độc đáo trên, năm 1999 Khu di tích Mỹ Sơn UNESCO công nhận Di sản văn hoá giới Năm 1999, Việt Nam, mà cụ thể tỉnh Quảng Nam thắng lớn "đấu trường di ... trường di sản giới" với di sản được công nhận lúc, Hội An Mỹ Sơn Tháng 12 năm 1999, Mỹ Sơn thức Di sản Văn hoá Thế giới với hai tiêu chuẩn: Là điển hình bật giao lưu văn hoá với hội nhập vào văn hoá ... tác di sản văn hóa phi vật thể truyền nhân loại” năm 2003 Ngày 7/11/2003, UNESCO thức chọn lựa ghi tên 28 kiệt tác giới, có Âm nhạc cung đình Việt Nam: Nhã nhạc triều Nguyễn, di sản văn hóa phi...
 • 5
 • 413
 • 1

Một di sản văn hóa độc đáo Cuba doc

Một di sản văn hóa độc đáo ở Cuba doc
... gà vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại Grisel Valdes-Lombillo, 55 tuổi, giáo viên, bà tình nguyện làm việc để giúp công nhân Điều đáng ngạc nhiên công nhân xưởng xì gà nghĩ cách ... tiếp đến tiểu thuyết cổ điển Bá tước Monte Cristo “Người đọc truyện vô quan trọng Bởi họ mở rộng chân trời văn hóa chúng tôi”- bà Julia Curbera, người 30 năm làm việc quấn điếu xì gà danh tiếng ... làm việc xưởng xì gà chưa tốt nghiệp trung học, thông tin, câu chuyện, thơ giúp nâng cao kiến thức tầm nhìn Bởi suốt 10 đồng hồ mà giới bên ngoài” Truyền thống đọc truyện xưởng xì gà Cuba xuất...
 • 4
 • 192
 • 0

Nhà Rông - Di sản văn hoá tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Kon Tum docx

Nhà Rông - Di sản văn hoá tiêu biểu của các dân tộc thiểu số Kon Tum docx
... trị truyền thống nhà Rông đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Định hướng phát triển tỉnh Kon Tum, năm 2013 năm 100% số thôn làng người dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum nhà Rông truyền thống ... thi nơi cội nguồn nhà Rông truyền thống, Kon Tum có nhiều dân tộc địa sinh sống, gồm: Dân tộc Xơ Đăng, Bahnar, Ja Rai, Jẻ Triêng, Brâu, Rơ Mâm Đối với dân tộc nơi đây, nhà Rông chiếm giữ vị trí ... quán sử dụng Buôn làng có nhà Rông tiếp thêm sức sống Nhà Rông thường bố trí nằm vị trí trung tâm buôn làng Mỗi dân tộc có nét riêng kiến trúc trang trí Vật liệu để làm nhà Rông làm chủ yếu vật liệu...
 • 8
 • 398
 • 1

Đô thị hóa, hiện đại hóa - Thách thức và cơ hội với việc bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam

Đô thị hóa, hiện đại hóa - Thách thức và cơ hội với việc bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam
... trị, văn hóa nước, Hà Nội liên tục đổi thay tất yếu phải chuyển theo xu hướng đại hóa, đô thị hóa Trước thách thức đại hóa, đô thị hóa, việc bảo tồn văn hóa truyền thống di sản văn hóa trở nên ... quan hệ bảo tồn, phát triển đại hóa Thậm chí, vài quan hữu quan xem việc bảo tồn di sản văn hóa đối lập với trình đại hóa Tuy nhiên, lúc việc bảo tồn di sản đối lập với công đô thị hóa Theo ... 2 / 120 Như thách thức đại hóa, đô thị hóa bảo tồn di sản văn hóa lớn Tuy nhiên, cần bình tĩnh nhìn nhận, phân tích cách đầy đủ tác động đại hóa, đô thị hóa Trước hết, đô thị hóa coi nhu cầu...
 • 120
 • 473
 • 1

Đề tài : Vấn đề giữ gìn và phát huy di sản văn hóa thừa thiên huế hiện nay

Đề tài : Vấn đề giữ gìn và phát huy di sản văn hóa ở thừa thiên huế hiện nay
... việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa Thừa Thiên Huế 3.2 Thực trạng vấn đề giữ gìn phát huy di sản văn hóa Thừa Thiên Huế 3.3 Những vấn đề đặt việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa Thừa Thiên Huế ... sản văn hóa vấn đề giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc 1.2 Các công trình nghiên cứu trực tiếp đến việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa Thừa Thiên Huế Chương 2: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN ... trọng vấn đề giữ gìn phát huy DSVH TTH giai đoạn 22 Chương GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 VĂN HÓA, DI SẢN VĂN HÓA VÀ VẤN ĐỀ GIỮ GÌN,...
 • 183
 • 667
 • 0

Báo chí lào cai trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vùng đất lào cai giai đoạn 2005 2010

Báo chí lào cai trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vùng đất lào cai giai đoạn 2005  2010
... người làm Tiểu luận chọn đề tài Báo chí Lào Cai công tác bảo tồn phát huy di sản văn hoá vùng đất Lào Cai giai đoạn 2005 - 2010 Vì vấn đề bảo tồn phát huy di sản văn hoá dân tộc không Quốc gia ... chung văn hoá, di sản văn hoá sắc văn hoá dân tộc tỉnh Lào Cai Chương II: Thực trạng bảo tồn phát huy di sản văn hoá dân tộc vùng đất Lào Cai qua báo chí Lào Cai giai đoạn 2005 - 2010 NỘI DUNG Bảo ... TRUYỀN Khoa: Phát Thanh – Truyền Hình TIỂU LUẬN CƠ SỞ LÝ LUẬN BÁO CHÍ ĐỀ TÀI: BÁO CHÍ LÀO CAI TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HOÁ VÙNG ĐẤT LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2005 2010 Người thực...
 • 23
 • 576
 • 2

Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể địa phương đối với người Việt Nam định cư nước ngoài hoặc tổ chức/cá nhân nước ngoài doc

Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức/cá nhân nước ngoài doc
... nằm Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên * Thành phần: + Đơn xin nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể + Đề án nghiên cứu, sưu tầm + Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu, sưu ... nhận tổ chức /địa phương nơi công tác trú - Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; + Nghị định ... cứu, sưu tầm + Danh sách đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm (nếu có) * Số lượng hồ sơ: 01 - Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân...
 • 3
 • 255
 • 0

Cấp phép cho người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể Việt Nam doc

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam doc
... A2 ĐIỆN ẢNH - Điều Nghị định 98/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng năm 2010, quy định chi tiết thi hành số điều Luật Di sản văn hoá Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hoá ... Đối tượng thực TTHC nhân Mẫu đơn, tờ khai thực TTHC Không Phí, lệ phí Không Kết việc thực TTHC Giấy phép Yêu cầu, điều kiện thực TTHC Không Tổ chức - Luật Di sản văn hoá năm 2001, sửa đổi,...
 • 2
 • 241
 • 0

LUẬN VĂN: Nghiên cứu, khảo sát Di Sản Văn Hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ ppt

LUẬN VĂN: Nghiên cứu, khảo sát Di Sản Văn Hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ ppt
... văn hóa vùng đồng Bắc Bộ Tr-ớc hết cần nhận thấy rằng, đồ văn hóa vùng đồng Bắc Bộ phức tạp tính đa dạng DSVH, đan xen di sản lan tỏa di sản toàn cảnh không gian văn hóa Có thể chia văn hóa đồng ... nhau: Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt văn hóa Việt Nam Từ trung tâm này, văn hóa Việt lan truyền vào Trung Bộ vào Nam Bộ Trong t- cách ấy, văn hóa châu thổ vùng Bắc Bộ có nét đặc tr-ng văn hóa ... quát vùng đồng Bắc Bộ * Đặc điểm lịch sử, kinh tế, xã hội vùng đồng Bắc Bộ Về xác định địa giới đồng Bắc Bộ có nhiều quan niệm khác nhau, có ng-ời gọi vùng Châu thổ Bắc Bộ (bao gồm vùng đồng...
 • 183
 • 680
 • 2

Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên ppsx

Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên ppsx
... TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức, nhân nước xin nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ... phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể Đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể Số hồ sơ: Không quy định Yêu ... trực thuộc trung ương trở lên phải gửi đơn xin phép kèm theo đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;...
 • 3
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 15 bảo vệ di sản văn hóa ttdi sản văn hóa nhà rông tây nguyêndi sản văn hóa ở tây nguyêndi sản văn hóa ở thành phố hồ chí minhdi sản văn hóa thiên nhiên ở việt namdi sản văn hóa thế giới ở huếdi sản văn hóa thế giới ở hà nộidi sản văn hóa ở hà nộingay 6 122012 nnesco da ching thuc cong nhan mot tin nguong o viet nam la di san van hoa phi vat the ai dien cho nhan loai do la tin nguong gio hp co nhung di san van hoa tieu bieu naonhững di sản văn hóa phi vật thể ở hà nộidi sản văn hóa ở cần thơdi sản văn hóa vật thể ở bắc trung bộdi sản văn hóa ở đà nẵngdi sản văn hóa ở tphcmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại