Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 các trường cao đẳng phía bắc

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 (Bộ GD&ĐT) - Phần 6 ppt

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 (Bộ GD&ĐT) - Phần 6 ppt
... i2 th de an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://facebook.com/DapandethiFan co m 01 i2 th de an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://facebook.com/DapandethiFan ... i2 th de an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://facebook.com/DapandethiFan co m 01 i2 th de an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://facebook.com/DapandethiFan ... i2 th de an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://facebook.com/DapandethiFan co m 01 i2 th de an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://facebook.com/DapandethiFan...
 • 50
 • 268
 • 0

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 (Bộ GD&ĐT) - Phần 7 pptx

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 (Bộ GD&ĐT) - Phần 7 pptx
... de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan m c o 20 13 de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan ... de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan m c o 20 13 de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan ... de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan m c o 20 13 de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan...
 • 50
 • 246
 • 0

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 (Bộ GD&ĐT) - Phần 8 docx

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 (Bộ GD&ĐT) - Phần 8 docx
... de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan m c o 20 13 de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan ... de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan m c o 20 13 de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan ... de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan m c o 20 13 de th i an ap D Website: http://Dapandethi2013.com Facebook: http://Facebook.com/DapandethiFan...
 • 50
 • 240
 • 0

Tài liệu [Bản đẹp] Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 2.DH Phia bac phan 1 (trang 18-90) docx

Tài liệu [Bản đẹp] Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 2.DH Phia bac phan 1 (trang 18-90) docx
... A,A1,B,D1 A,A1,B,D1 A,A1,B,D1 A,A1,B,D1 A,A1,B,D1 A,A1,B,D1 D14 010 1 D1402 01 D140202 D140205 D140206 D140209 D140 210 D140 211 D140 212 D140 213 D140 217 D140 218 D140 219 D140222 C,D1 M D1 C,D1 T A,A1 A,A1 ... A,A1,D1 A,A1,D1 A,A1,D1 A,A1,D1 DKT D 310 1 01 D34 010 1 D34 010 3 D 310 2 01 D3402 01 D3403 01 D5202 01 D62 010 5 D62 011 6 A,A1,D1 A,A1,D1 A,A1,D1 A1,D1,C A,A1,D1 A,A1,D1 A,A1 A,A1,B A,A1,B C34 010 1 C3402 01 A,A1,D1 ... 500 D140209 D140 211 D140 212 D140 213 D140 217 D1402 01 D3403 01 D34 010 1 D22 011 3 A,A1 A,A1 A,B B C M A,A1,D1 A,A1,D1 C,D1 500 C1402 01 C140202 C140 217 C140209 C140 212 C1402 31 C34 010 1 C3403 01 C22 011 3...
 • 71
 • 243
 • 0

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 8.MÃ TỈNH TS 2013 (trang386-394) pdf

Tài liệu Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 8.MÃ TỈNH TS 2013 (trang386-394) pdf
... Hng 51 Tỉnh An giang 5100 S Giỏo dc v o to 5101 Thnh ph Long Xuyờn 5102 Th xó Chõu c 5103 Huyn An Phỳ 52 Tỉnh Bà rịa-Vũng tàu 5200 S Giỏo dc v o to 5201 Thnh ph Vng Tu 5202 Thnh ph B Ra 53 Tỉnh ... Bỡnh Gia 11 Tỉnh Bắc kạn 1100 S Giỏo dc v o to 1101 Th xó Bc Kn 1102 Huyn Ch n 12 Tỉnh thái nguyên 1200 S Giỏo dc v o to 1201 TP.Thỏi Nguyờn 1202 Th xó Sụng Cụng 1203 Huyn nh Hoỏ 13 Tỉnh Yên bái ... Cỏi 18 Tỉnh Bắc Giang 1800 S Giỏo dc v o to 1801 Thnh ph Bc Giang 1802 Huyn Yờn Th 1803 Huyn Lc Ngn 19 Tỉnh Bắc ninh 1900 S Giỏo dc v o to 1901 Thnh ph Bc Ninh 1902 Huyn Yờn Phong 21 Tỉnh Hải...
 • 9
 • 310
 • 0

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 3.DH Phia bac phan 2 (trang 91-132) pptx

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 3.DH Phia bac phan 2 (trang 91-132) pptx
... C14 022 2 C 220 3 42 C 220 113 C210404 C 320 2 02 C340407 C 220 201 C21 020 5 C21 020 7 C21 021 0 C210103 (5) H C,D1 C,D1 H C,D1 C,D1 D1 N N N H TDV D14 020 9 D14 021 0 D14 021 1 D14 021 2 D14 021 3 D14 020 6 D14 020 8 D14 020 5 ... 350 25 0 27 0 1500 1100 D 320 4 02 D 320 2 02 D 320 201 D 320 305 D 220 340 D 220 1 12 D 220 3 42 D 220 110 D 220 113 C,D1 C,D1 C,D1 C,D1 C,D1 C,D1,R C,D1,N,R C,D1,N C,D1 400 C 220 3 42 C 320 2 02 C 220 113 C,D1 C,D1 C,D1 (7) ... tạo cao đẳng: Sư phạm Âm nhạc D14 022 1 D14 022 2 D 220 3 42 D 220 113 D210103 D210104 D 320 201 D21 020 5 D210404 N H C,D1 C,D1 H H C,D1 N H C14 022 1 N 600 90 80 90 90 30 50 80 30 60 500 60 (7) Điều kiện tuyển...
 • 41
 • 224
 • 0

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 9.MUC LUC TS 2013 (trang 395-400) ppt

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 9.MUC LUC TS 2013 (trang 395-400) ppt
... bố tác phẩm NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013 257 -2 013/ CXB/ 1-2 81/GD Mã số: 8I951K3 In bản, khổ 17 × 24 cm, Số in: In xong nộp lưu chiểu tháng 03 năm 2013 144 ... Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 363 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 364 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 365 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm 366 Trường Cao đẳng ... 219 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà 220 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội 221 Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 222 Trường Cao đẳng Đại Việt 223 Trường Cao đẳng Hoan Châu 224 Trường Cao đẳng Kinh tế...
 • 6
 • 243
 • 0

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2014 (Lưu hành nội bộ) TP Hồ Chí Minh - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ ... Quốc tế ITEC trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm đại học Pháp (PUF) đồng nghiệp hỗ trợ thông tin, giúp thực Những điều cần biết tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014 Đại học Quốc gia Tp ... 61 LỜI NÓI ĐẦU Cuốn Những điều cần biết tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2014 Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) cung cấp thông tin ĐHQG-HCM, trường đại học thành viên, khoa trực...
 • 70
 • 294
 • 9

[Bản đẹp] Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 1. Phần đầu (trang 1-17) potx

[Bản đẹp] Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 - 1. Phần đầu (trang 1-17) potx
... tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy năm 2013 Các thông tin đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cung cấp chịu trách nhiệm Cuốn Những điều cần biết tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 ... sinh đại học, cao đẳng năm 2013 giúp thí sinh lựa chọn trường, khối thi ngành dự thi phù hợp với nguyện vọng lực học tập Toàn nội dung Những điều cần biết tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 ... nghị thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 Bộ GD&ĐT Tháng 01 /2013 Các trường ĐH, CĐ đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 Các trường ĐH, CĐ đăng ký tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 Ban...
 • 18
 • 237
 • 0

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 1

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 1
... Thuận 11 6 Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu 11 7 Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 11 8 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 11 9 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 12 0 Trường Cao đẳng Y tế Huế 12 1 Trường Cao đẳng Y ... Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 11 1 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị 11 2 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau 11 3 Trường Cao đẳng Y tế Bình Định 11 4 Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương 11 5 Trường Cao đẳng ... tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quy năm 2 014 Các thông tin cập nhật đến ngày 06/3 /2 014 đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cung cấp chịu trách nhiệm Cuốn Những điều cần biết tuyển sinh...
 • 18
 • 202
 • 0

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 2 - Đại Học Phía Bắc

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 2 - Đại Học Phía Bắc
... D340103 D 220 201 D 220 2 02 D 220 203 D 220 204 D 220 205 D 220 209 D 220 210 D 220 206 D 220 208 D 220 207 D 220 101 D1 D1 D1 ,2 D1,3 D1,4 D1,5 D1,6 D1 D1 D1,3 D1 75 25 0 100 100 20 0 100 150 100 50 100 50 20 0 - Các ngành ... D 220 330 C,D1 ,2, 3,4,5,6 D 220 113 C,D1 ,2, 3,4,5,6 D310301 A,C, D1 ,2, 3,4,5,6 D340406 A,C, D1 ,2, 3,4,5,6 QHF D 220 201 D14 023 1 D 220 2 02 D14 023 2 D 220 111 D 220 203 D14 023 3 D 220 204 D14 023 4 D 220 205 D14 023 5 D 220 209 ... Tây D21 020 7 N Piano D21 020 8 N Nhạc Jazz D21 020 9 N - Tuyển sinh nước - Ngày thi : Từ ngày 01/07 /20 14 đến 03/07 /20 14 (Môn Ngữ văn xét tuyển) - Phát phiếu thi thức : Ngày 29 /6 /20 14 Ban tuyển sinh...
 • 66
 • 211
 • 0

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 3 - Cao Đẳng Phía Bắc

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 3 - Cao Đẳng Phía Bắc
... 200 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh phạm vi nước 4 Th ôn g tin đại học , học việ n, trư ờn g đại học , cao đẳn g cun g cấp chị u trá ch nhi ệm (1) (2) ĐT 033 3 711 32 9; 033 3 969 661; Fax: 033 3 864950 ... C480201 C51 030 1 C51 030 2 C51 030 3 C340101 C34 030 1 C340201 C2201 13 C220201 CXD A, A1, D1 ,3, 4 A, A1, D1 ,3, 4 A, A1, D1 ,3, 4 A, A1, D1 ,3, 4 A, A1, D1 ,3, 4 A, A1, D1 ,3, 4 A, A1, D1 ,3, 4 C, D1 ,3, 4 D1,2 ,3, 4 (6) ... tạo cao đẳng: Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (3) (4) C340101 C3401 03 C340107 C340109 C2201 13 C220201 C340201 C34 030 1 (5) A,A1,D1 ,3, 4 A,A1,D1 ,3, 4 A,A1,D1 ,3, 4 A,A1,D1 ,3, 4 C,D1 ,3, 4 D1 A,A1,D1 ,3, 4...
 • 30
 • 204
 • 0

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 5- Cao đẳng Phia Bắc 2

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 5- Cao đẳng Phia Bắc 2
... C14 020 1 C14 020 2 C14 020 9 C14 021 1 C14 021 3 C14 021 4 C14 021 7 C14 022 1 C14 022 2 C14 023 1 C14 020 6 C 220 113 C 220 201 C 220 204 C 320 2 02 C48 020 1 M A,A1,C,D1 A, A1 A, A1 B A, A1, B C N H D1 ,2, 3,4 T C, D1 ,2, 3,4 ... hội (3) (4) C14 021 3 C14 021 7 C14 023 1 C14 022 1 C14 022 2 C14 020 2 C14 020 6 C14 020 1 (5) B C D1 N H A,C,D1 T M C29 C14 020 9 C14 021 3 C14 020 6 C14 023 1 C14 020 2 C14 020 1 C48 020 1 C14 021 7 C14 021 8 C340406 C760101 ... D1 ,2, 3,4 C 220 113 C,D1 ,2, 3,4 C340301 A,A1, D1 ,2, 3,4 CMD (6) 300 25 0 300 1.800 CTV 1.800 1.060 400 80 26 0 800 C340101 C340301 C48 020 2 C 220 201 C 320 101 C21 023 6 C2103 02 C48 020 2 C510301 C5103 02 C 220 201...
 • 34
 • 199
 • 0

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 6 - Đại Học Phía Nam 1

Những Điều Cần Biết Về Tuyển Sinh Đại Học Cao Đẳng 2014 Phần 6 - Đại Học Phía Nam 1
... đăng kí học Khu Hòa An CSS D 860 10 2 D 860 10 4 D 860 10 8 D 860 1 06 D 860 11 1 D 860 11 2 A,A1,C,D1 A,A1,C,D1 A,A1,C,D1 A,A1,C,D1 A,A1,C,D1 A,A1,C,D1 HUI D 510 3 01 D 510 2 01 A, A1 A, A1 - Phương thức tuyển sinh: ... D48 010 3 D54 010 1 D4202 01 D 510 4 06 D85 010 1 A, A1, D1 A, A1, D1 A, A1, B A, A1, B A, A1, B A, A1, B D22 011 3 D2202 01 A1, C, D1 D1 C1402 31 C140202 C1402 01 C140 210 D1 A,A1,C,D1 M A, A1, D1 10 0 50 10 0 10 0 ... D140 212 D140 213 D4802 01 D34 010 1 D3403 01 D3402 01 D22 010 1 D2202 01 D6203 01 D62 010 5 D62 011 2 A,A1 B A,A1 A,A1 A, A1,D1 A, A1,D1 C D1 A, B A, B A, B C1402 01 C140202 C140204 C1402 31 C140209 C140221...
 • 62
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những điếu cần biết về tuyển sinh đại học cao đang năm 2013những điều càn biét vè tuyẻn sinh đại học cao đảng nảm 2013những điều cần biết về tuyển sinh đại học 2008những điều cần biết về tuyển sinh đại học 2013những điều cần biết về tuyển sinh đại học 2012những điều cần biết về tuyển sinh đại học 2014những điều cần biết về tuyển sinh đại họcnhững điều cần biết về tuyển sinh đại học 2011những điều cần biết về tuyển sinh đại học 2010những điều cần biết về tuyển sinh đại học quốc gia hà nội 2015những điều cần biết về tuyển sinh đại học 2015 pdfnhững điều cần biết về tuyển sinh đại học 2015các điều cần biết về tuyển sinh đại học 2013các điều cần biết về tuyển sinh đại họcđiều cần biết về tuyển sinh đại học 2012Thực tập sinh lý bệnh miễn dịchTIẾT bài tập CÔNG SUẤTchuyen de sinh hoat thang 10 2017Chuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngBài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họcxử lý kim loại nặng bằng mùn cưaKH DDDH 2017 2018 (1)(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10báo cáo thực hành sinh họcGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGDNHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIBài giảng mặt cầu toán 12Đề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copytieu luan bds2003