Ebook tâm lý y học phần 1

Ebook tâm y học phần 2

Ebook tâm lý y học phần 2
... Nguyờn ny nhn mnh vic s dng cỏc phng tin khoa hc k thut, cỏc trang b m y múc cn thit l chớnh cng vi tay ngh ngi thy thuc Nguyờn ny xem nh vai trũ ngi v o c tõm ngi thy thuc Nguyờn ... vi trớ tu: Y hc l mt mụn khoa hc, phi cú lun, cú thc tin - i vi xó hi: Ap dng lun y hc l y t Y t v y hc liờn h hu c vi Trc nhng hiu bit ngy cng y v ton din v khoa hc v y hc - y t, ngi ta ... tớch ly kinh nghim nuụi v truyn t i ny sang i khỏc 2. 4 V cha bnh Trong hot ng lao ng sinh tn, ngi nguyờn thy dn dn nhn thy c c y, hoa qu cú nhng th cha c bnh no ú Ngi nguyờn thy coi nguyờn nhõn...
 • 70
 • 196
 • 0

Tâm y khoa – Phần 1 ppsx

Tâm lý y khoa – Phần 1 ppsx
... + có hiểu biết định tâm y học * định nghĩa: tâm y học nghành y tế học nghiên cứu trạng thái tâm bệnh nhân ,của th y thuốc ,cán y tế điều kiên hoàn cảnh khác nháu * ý ... tình chữa th y thuốc họ chờ đợi lời khuyên hợp chân thành tin tưởng th y thuốc Bekhotrep nói '' sau nói chuyện tiiếp xúc với th y thuốc ko th y dễ chịu ko phải th y thuốcthaayfphaanf lớn Bn ... viên y tế tâm y học để điều trị chăm sóc BN - biết cách tiếp xúc với BN - hiểu diễn biến tâm BN bệnh khác - hiểu mối quan hệ tâm thần & thể & tác động qua lại chúng - nâng cao đạo đức y học...
 • 12
 • 265
 • 6

Bài giảng thuyết môn ký sinh trùng y học phần 1 ths hứa văn phúc

Bài giảng lý thuyết môn ký sinh trùng y học phần 1  ths hứa văn phúc
... phòng chống bệnh sinh trùng II Nội dung 1. 1 Định nghĩa khái niệm sinh trùng y học 1. 1 .1 Định nghĩa sinh trùng sinh vật sinh hay sống nhờ vào sinh vật khác sống; chiếm chất sinh vật để ... vật sang người 1. 4 Phân loại sơ sinh trùng y học 1. 4 .1 sinh trùng g y bệnh - Định nghĩa: sinh trùng g y bệnh sinh trùng tác hại chúng, g y triệu chứng hay hội chứng bệnh - Phân loại: ... người súc vật) 10 MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG 11 1. 4.3 Những khái niệm khác sinh trùng y học - Khái niệm bội sinh trùng - Khái niệm sinh trùng lâu dài tạm thời - Khái niệm sinh trùng dĩ nhiên...
 • 52
 • 461
 • 0

Ebook phương pháp nghiên cứu y học phần 1

Ebook phương pháp nghiên cứu y học phần 1
... Cá thể A Cá thể B 10 11 12 1, 2 1. 5 1. 7 1, 3 1, 1 1, 0 1, 1 1, 3 1, 4 1, 5 1, 5 1, 6 1, 5 1. 5 2 .1 2 ,1 1,8 1, 7 1, 6 1, 5 1, 6 1, 8 2,0 1, 9 2.5 2.8 2 .1 2,2 2,4 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3 .1 4.0 4,0 3,8 3,7 ... TÌNH NGHIÊN CỨU Đ y báo nguyên thuỷ gọi khoá luận hay báo cáo khoa học số tạp chí, trình b y công trình nghiên cứu theo chủ đề Các tác giả trình b y phương pháp nghiên cứu, đưa kết nghiên cứu ... ph y hay dấu chấm 28,2mà không 28,8 13 3,0 13 3 5,5 5,5 0,7 ,7 Cũng tương tự ta sử dụng dấu hiệu ± hay dấu hiệu x cột (4): 11 0,2 ± 3,2hoặc1,4x10mà không 11 0,2 ± 3,2 0,8 ± 1, 122,5x100,8 ± 1, 1 3,0...
 • 50
 • 156
 • 0

Ebook giải phẫu người (sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học) phần 1

Ebook giải phẫu người (sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học) phần 1
... ộ Y TẾ Giải phẫu SÁCH Đ À O TẠO c NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC C h ủ bién: PCiS.TS N g u y ển V ãn H uy a s s (Jill r a BỘ Y TẺ GIẢI PHẪU NGƯÒI SÁCH ĐÀO TẠO c NHÂN KỸ THUẬT Y HỌC Mã sô: Đ. 01 .Y. 01; ĐK 10 .Y. 01; ... 10 .Y. 01; ĐK 15 .Y. 01; ĐK.05 .Y 01 Chủ biên: PG S TS N G UY ỄN VĂ N HUY N H À X U Ấ T BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2008 CHÌ ĐẠ O BIÊN SOẠN: V ụ K h o a h ọ c v Đ o tạ o , B ộ Y tê CHỦ BIÊN: PG S TS N g u y ... Đ tạo) LỜI GIỚI THIỆU Thực m ột sô điêu Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo Bộ Y tê b an h àn h chương trình khung đào tạo Cử n h â n Kỹ th u ậ t y học Bộ Y tê tỏ chức biên soạn tài liệu dạy...
 • 204
 • 231
 • 0

Tài liệu Ngũ Hành và Y Học (Phần 1) doc

Tài liệu Ngũ Hành và Y Học (Phần 1) doc
... tả Hỏa huyệt Can huyệt Hành gian - Mắt hay bị ch y nước sống dấu hiệu Th y Can suy, cần bổ Th y huyệt Can huyệt Khúc Tuyền - Mắt cận thị y u dấu hiệu Mộc Can suy, cần bổ Mộc huyệt Can huyệt Đại ... g y nôn máu - Mộc Tỳ vượng g y co thắt bao tử - Th y Tỳ suy g y tiêu ch y Nếu quy Tỳ vào hành Thổ khó giải thích dấu hiệu g y bệnh Mộc Th y Tỳ g y Như v y, xét cách rộng : Mỗi tạng phủ có Ngũ ... lý : a) Quan niệm cổ truyền : Ứng dụng Ngũ hành vào mặt sinh lý người đem ngũ tạng sánh với Ngũ hành, dựa vào đặc tính sinh lý Ngũ tạng để tìm liên hệ với Ngũ hành + Can Hành mộc : Tính gỗ cứng...
 • 7
 • 284
 • 3

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực Y học (Phần 1) pdf

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực Y học (Phần 1) pdf
... Nếu bạn sống nước nói tiếng Anh cần khám bệnh viện quốc tế, bạn cần kỹ sử dụng tiếng Anh cách thành thạo H y tham khảo số từ vựng liên quan tới phận thể, số giúp bạn nhiều diễn ... infection Symptoms include: a runny nose, sneezing, coughing, chills, and sometimes a fever (bị cảm lạnh) Cough: to release air suddenly (and often involuntarily) from the lungs (bị ho) Dizzy: to ... unsteady, unbalanced, and as if you are going to fall (cảm giác chóng mặt) Emergency: a condition that requires urgent and immediate aid (tình trạng khẩn cấp) 10 Fever: an abnormally high body temperature...
 • 5
 • 2,637
 • 30

Câu hỏi ôn tập môn Tâm họcTâm y học pot

Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý học và Tâm lý y học pot
... hệ th y thuốc bệnh nhân 48.Trình b y đặc điểm tâm đức tính người th y thuốc 49.Trình b y định nghĩa liệu pháp tâm 50.Trình b y sở khoa học để x y dựng liệu pháp tâm 51.Trình b y liệu ... quy luật tình cảm? 31.Trình b y đặc điểm tâm tuổi mẫu giáo (3-6 tuổi) rối nhiễu tâm lứa tuổi n y? 32.Trình b y đặc điểm tâm tuổi niên (16-29 tuổi) vấn đề tâm gặp phải lứa tuổi n y? ... 44.Trình b y phản ứng tâm bình thường người bệnh 45.Trình b y đặc điểm tâm trình mắc bệnh g y 46.Trình b y tầm quan trọng mối quan hệ th y thuốc - bệnh nhân 47.Trình b y tác động tâm tích...
 • 2
 • 1,944
 • 16

Bài giảng Tâm y học - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương

Bài giảng Tâm lý y học - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương
... TRÌNH TÂM LÝ(I) - Qúa trình nhận thức - Quá trình tình cảm - Quá trình ý chí TRẠNG THÁI TÂM LÝ(II) - Sự ý - Tâm trạng - Sự ganh đua ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ( III) - Xu hƣớng - Năng lực - Khí chất - Tính ... ĐẠI CƢƠNG VỀ TÂM LÝ HỌC & TÂM LÝ HỌC Y HỌC Gv NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢƠNG MỤC TÊU  Nêu đƣợc định nghĩa, khái niệm, đối tƣợng nghiên     cứu nhiệm vụ tâm học Nêu đƣợc chất, đặc điểm, ... tƣợng tâm ngƣời  Các quy luật phát sinh, biểu phát triển tƣợng tâm  Cơ chế hình thành tƣợng tâm 4 NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC  Tâm hoạt động não , muốn nghiên cứu tƣợng tâm phải...
 • 66
 • 365
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc
... chỉnh Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Y học Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần I: Là vấn đề chung phương pháp luận nghiên cứu Y học Phần II: Gồm thuật toán thống kê ứng dụng nghiên cứu kiểm ... kết nghiên cứu Y học mức độ khác Trong tương lai, với phát triển mặt kinh tế nước nhà, công tác nghiên cứu khoa học ng y phát triển, có nghiên cứu Y học Cuốn Phương pháp luận nghiên cứu Y học ... vực, phương pháp nghiên cứu .7 Đặc thù nghiên cứu y học 10 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÔNG DỤNG 12 Nghiên cứu mô tả 12 Nghiên cứu phân tích .15 X Y DỰNG...
 • 13
 • 453
 • 5

Xem thêm