Bài giảng tập huấn đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực

DẠy họcKIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực
... trình dạy học định hướng phát triển lực có điểm khác so với chương trình dạy học định hướng nội dung? Thế kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực HS (đánh giá lực) ? Kiểm tra, đánh giá theo ... dung học Thảo luận vấn đề cần tìm hiểu khoá tập huấn Thế kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực HS (đánh giá lực) ? Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực HS khác với kiểm tra, ... phát triển lực cho HS? Chương trình dạy học định hướng phát triển lực có điểm khác so với chương trình dạy học định hướng nội dung? 2.1 Cần phải dạy học hướng đến việc hình thành phát triển lực...
 • 61
 • 1,550
 • 13

dạy họckiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực
... (của nhóm)  01 bảng ma trận mô tả mức độ câu hỏi/bài tập ngân hàng câu hỏi/bài tập chủ đề  01 (ngân hàng) câu hỏi/bài tập đánh giá kết học tập HS chủ đề cụ thể theo định hướng phát triển lực ... lực  01 giáo án dạy nội dung chủ đề theo định hướng phát triển lực Xây dựng bảng ma trận mục tiêu theo định hướng lực  Thảo luận nhóm, chọn chương trình sinh học THCS viết mục tiêu cho vào giấy ... KN/NL cần hướng tới chủ đề), xây dựng số câu hỏi/bài tập để kiểm tra, đánh giá cho thể mục tiêu  Bộ (ngân hàng) câu hỏi/bài tập theo chủ đề Hệ thống câu hỏi/bài tập – thực hành thí nghiệm theo mức...
 • 16
 • 1,069
 • 0

Dạy họckiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực
... tập Xác định kế hoạch học tập Phân công nhiệm vụ Thực kế hoạch học tập Báo cáo Đánh giá 11 ĐÁNH GIÁ THEO NĂNG LỰC  Thế đánh giá theo định hướng lực? Phân biệt đánh giá theo lực đánh giá truyền ... 6 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  Về chất đánh giá lực phải thông qua đánh giá khả vận dụng kiến thức kĩ thực nhiệm vụ học sinh 7 CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC A Dạy học theo ... giá kết giáo dục theo hướng đánh giá lực người học; kết hợp đánh giá trình với đánh giá cuối kì học, cuối năm học theo mô hình nước có giáo dục phát triển … KẾT LUẬN  Những quan điểm, định hướng...
 • 44
 • 455
 • 2

quản lý đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường trung học phổ thông thủy sơn, huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

quản lý đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường trung học phổ thông thủy sơn, huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng
... KTĐG kết học tập HS Từ trên, chọn đề tài: Quản đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh trường trung học phổ thông Thuỷ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ... biện pháp quản đổi đồng PPDH, KTĐG kết học tập học sinh trƣờng THPT Thuỷ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Chƣơng LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP ... Cơ sở luận quản đổi đồng PPDH, KTĐG kết học tập học sinh Chƣơng 2: Thực trạng quản đổi đồng PPDH, KTĐG kết học tập học sinh trƣờng THPT Thuỷ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng...
 • 128
 • 195
 • 1

đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực môn sinh

đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực môn sinh
... LỰC CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁC CẤP HỌC 202 PHẦN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Giáo dục ... I ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ... ñồng phương pháp dạy học, kiểm tra ñánh giá theo hướng khoa học, ñại; tăng cường mối quan hệ thúc ñẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt ñộng dạy học giáo dục, ñánh giá trình dạy học – giáo...
 • 214
 • 1,604
 • 5

ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC
... đổi kiểm tra đánh giá đổi phương pháp dạy học Cơ chế, sách quản lí hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chưa khuyến khích tích cực đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá giáo ... thông đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục II ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Đổi phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi đánh giá trình dạy học đổi ... chưa đồng bộ, làm hạn chế việc áp dụng phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá đại Nhận thức tầm quan trọng việc tăng cường đổi kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi phương pháp dạy học, Bộ Giáo...
 • 9
 • 273
 • 5

BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án

BỘ câu HỎIBÀI tập MÔN SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH cấp TRUNG học có đáp án
... thấp câu 4% = điểm 3câu 8% = điểm 4câu 4% =4 điểm 2câu 2% = điểm 1câu 6% = điểm 2câu 8% = điểm 2câu 4% = điểm 1câu 2% = điểm 1câu 4% = điểm 1câu 2% = điểm 1câu 4% = điểm 1câu 2% = điểm 1câu 2% ... cho Câu 16: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tác động A tác nhân sinh học, vật lý, hóa học hay biến đổi sinh lý, sinh hóa nội bào B tác nhân sinh học, vật lý hóa học C biến đổi sinh ... to, quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe D Thể tứ bội thường gây hại cho thể sinh vật Câu 19: Tế bào sinh dưỡng thể ngũ bội (5n) chứa nhiễm sắc thể (NST), A cặp NST B số cặp NST mà cặp C tất...
 • 70
 • 417
 • 0

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực
... Khái niệm tập sử dụng đồ, hình vẽ: BTHH có sử dụng đồ, hình vẽ hiểu tập đòi hỏi HS phải dựa đồ, hình vẽ để giải 4.2 Vai trò ý nghĩa BTHH có sử dụng đồ, hình vẽ: Hoá học môn học vừa ... hiểu vấn đề BTHH, tập đồ hình vẽ chương trình định hướng lực , thực trạng vấn đề, xây dựng số tập sử dụng đồ, hình vẽ phần Nito- Hóa học 11 theo định hướng phát triển lực HS, tiến hành ... xác học tập Hoá học 1.1.4 Phát triển lực: lực chung, tiếp tục xây dựng phát triển lực chuyên biệt môn: - Năng lực thực hành Hoá học - Năng lực phát giải vấn đề - Năng lực vận dụng kiến thức vào...
 • 20
 • 348
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học ở trường TH để phát triển năng lực học của học sinh

Đổi mới phương pháp dạy học ở trường TH để phát triển năng lực học của học sinh
... nhận th c học sinh thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải vấn đề Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học Việc phối hợp đa dạng phương pháp hình th c dạy học toàn trình dạy học phương ... tạo Kỹ thuật dạy học cách th c hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm th c điều khiển trình dạy học Các kỹ thuật dạy học đơn vị nhỏ phương pháp dạy học Có kỹ thuật dạy học chung, ... trọng phương pháp dạy học đặc th môn Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, việc sử dụng phương pháp dạy học đặc th có vai trò quan trọng dạy học môn Các phương pháp...
 • 5
 • 365
 • 0

Bài tập thực hành câu hỏi Thông hiểu môn Ngữ văn THCS (Tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Bài tập thực hành câu hỏi Thông hiểu môn Ngữ văn THCS (Tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh)
... trở nên tinh nghịch… Văn bản Ánh trăng Câu 1( 1,0 điểm): Ý nghĩa câu thơ: Niềm xúc động nhà thơ bất ngờ gặp lại hình ảnh vầng trăng tình nghĩa thời Câu 2( 2,0 điểm): Xác định nêu tác dụng phép ... biện pháp điệp ngữ, hình ảnh so sánh liên tưởng: khơi gợi, làm sống dậy người lính bao hình ảnh khứ tuổi thơ thời chiến sĩ, bao hình ảnh thiên nhiên đất nước bình dị hiền hậu Câu 3( 1,0 điểm):...
 • 2
 • 955
 • 16

Bài tập thực hành câu hỏi vận dụng thấp môn Ngữ văn THCS (Tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Bài tập thực hành câu hỏi vận dụng thấp môn Ngữ văn THCS (Tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh)
... thân, vào đời Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận liên hệ thân Câu Cảm nhận em thơ Ánh trăng Nguyễn Duy ĐÁP ÁN * Yêu cầu kĩ năng: - Học sinh biết cách làm văn nghị luận văn học; - Bố cục rõ ràng, ... thuyết phục; diễn đạt, văn phong sáng; dùng từ, đặt câu chuẩn xác, không mắc lỗi tả *Yêu cầu nội dung kiến thức: Học sinh trình bày theo nhiều hướng khác đảm bảo nội dung sau: Mở bài: giới thiệu ... nhàng theo lời kể, ngân nga thiết tha cảm xúc, lúc lại trầm lắng suy tư tạo nên chân thành truyền cảm tác phẩm Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận liên hệ thân Câu Phân tích lời tâm niệm chân thành,...
 • 6
 • 892
 • 20

Bài tập thực hành câu hỏi Nhận biết môn Ngữ văn THCS (Tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Bài tập thực hành câu hỏi Nhận biết môn Ngữ văn THCS (Tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh)
... không xác định được d Từ “mặt trời” ở câu thơ “Ngày ngày mặt trời qua lăng” : Là hình ảnh thực, chỉ mặt trời thiên nhiên Từ “mặt trời” câu thơ “Thấy một mặt trời lăng rất ... đúng ý nghĩa của từ “mặt trời” từng câu thơ cụ thể - Mức không đạt: Xác định sai hoặc không xác định được e “bảy mươi chín mùa xuân” câu thơ “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín ... Chỉ được nội dung - Mức không đạt: Xác định sai hoặc không xác định được Văn Sang thu a.Chép tiếp câu để hoàn chỉnh khổ thơ trên: Bỗng nhận hương ổi Phả vào gió se Sương chùng...
 • 5
 • 751
 • 11

Tài liệu tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá môn GDCD 2014 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá môn GDCD 2014 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
... -Đánh giá tự ĐG tiềẾ hành QTDH n PHẦẦ III N KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MỒN GDCD 23 NỘI DUNG ThềẾ kiểm tra đánh giá theo đ ịnh h ướng lực Yều cấẦ kiểm tra, đánh giá theo ... GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I Một sốẾ n đềẦ vấẾ chung vềẦ ểm tra, đánh giá ki theo định hướng lực II Biền soạn cấu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực chủ đềẦ mốn GDCD ... trung học IV Đổi kiểm tra đánh giá kềẾ qủa học t tập học sinh PHẦN II DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I.DấẾ hiệu đặc trưng hoạt động u dạy học hướng đềẾ phát triển lực n II.Các lực...
 • 66
 • 896
 • 5

Tài liệu tập huấn đổi mới kiểm tra đành giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn GDCD

Tài liệu tập huấn đổi mới kiểm tra đành giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn GDCD
... đánh giá theo định hướng phát triển lực Định hướng đổi đồng PPDH, KTĐG GD cấp THPT Dạy học môn GDCD theo định hướng phát triển lực Kiểm tra đánh giá môn GDCD theo định hướng phát triển lực Đổi ... 2 Dạy học môn GDCD theo định hướng phát triển lực Các lực chung : Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng ... kĩ thuật dạy học tích cực -Tăng cường vận dụng kiến thức liên môn Kiểm tra đánh giá theo định hướng lực môn GDCD cấp THPT Đánh giá theo định hướng phát triển lực gì? Là đánh giá theo chuẩn sản...
 • 61
 • 2,039
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lựctài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường thpt môn địa lítài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lựctài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lí thcs 2014ài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn địa lí thcs 2014ài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn lịch sử và địa lý lí thcs 2014thu hoach tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn vật lí thcs 2014bài tập vật lí theo định hướng phát triển năng lực học sinh217 trtài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn hóa học thpt 2014đề tài đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực hoc sinh tiểu họcđổi mới ppdh và ktđg theo định hướng phát triển năng lựctai lieu tap huan day hoc va kiem tra theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinh mon mi thuat thcsdoi moi kiem tra danh gia theo dinh huong phat trien nang luc mon cong nghehệ thống hóa bài tập phần hiđrocacbon lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh29 tr tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh thpt môn hoa hocThông báo cổ đông .Thông tư 30 2016 TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Mau uy quyen va chuyen khoan nhan co tucThông tư 01 2016 TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hànhTo trinh DHCD dang tren websiteDon de nghi doi va cap lai so chung nhan co phan03b Mau Uy quyen dang ky tren webVRTS Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2010VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)1 Bao cao cua HDQT tai Dai hoiThông tư 159 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 30 2016 TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhMau giay uy quyen va xac nhan tham du Dai hoi co dongVRTS Nghi quyet cua DHCD thuong nien 2011Thông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 30 2016 TT-BGTVT quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 38 2016 TT-BYT quy định biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 166 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành